«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ icon

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұНазвание«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ
Дата конвертации27.04.2013
Размер137.04 Kb.
ТипДокументы
источник

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ

Үлгі


2012-2013 оқу жылында химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің жоғарғы мектеп бітірушілерін физика пәнінен қорытынды аттестаттауға арналған емтихан (жазба) жұмысы


Емтиханның құрылымы

Бақылау жұмысының материалдары, Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 7-12 сыныптарына арналған «Физика» пәні бойынша эксперименттік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес, 28 тапсырмадан және практикалық жұмыстан тұрады.


Бақылау жұмысының материалдары 2 бөлімнен тұрады:

1 бөлім күрделілік деңгейі базалық болатын жауабын таңдап алуға болатын 18 тапсырмадан тұрады.

Жауаптарын таңдап алуға болатын тапсырмалар мектептің физика курсының негізгі бөлімдерінің материалдарының негізінде алынған. Оларда мазмұнға енгізілген барлық блоктардағы белгілі элементтердің меңгерілуі базалық деңгейде тексеріледі.

^ Жауаптарын таңдап алуға болатын тапсырмаларда ұсынылған төрт жауаптан дұрыс жауапты таңдау үшін білімін қолданады. Мұндай тапсырмалардың әртүрлілігі дұрыс жауапты іздеу алгоритмімен ерекшеленеді.


2 бөлім күрделілік деңгейі жеткілікті болатын қысқа жауапты 10 тапсырмадан тұрады.

Қысқаша жауапты тапсырмалар физика курсының ең маңызды бөлімдерінің материалдарынын негізінде құрастырылған, бірақ жауаптарын таңдап алуға болатын тапсырмаларға қарағанда тек қана базалық емес, сонымен бірге, профилді деңгейдегі білім мазмұны элементтерінін меңгерілуі тексеріледі.

Мұндай тапсырмаларды орындау барысында:

а) жауаптары бар тапсырмаларға қарағанда оқу іс-әрекеттерінің үлкен мөлшері жүзеге асырылады;

б) жауапты анықтау және оны сандар немесе сөздер түрінде жазу.

Емтихан жұмысында қысқа жауапты тапсырмалардың төмендегідей бірнеше түрлері ұсынылады:

екі жиында көрсетілген позициялардың сәйкестігін анықтауға арналған тапсырмалар;

– заңдардың және құбылыстардың атауын білуге, физикадағы терминдердің меңгерілуін тексеруге арналған тапсырмалар;

– ұсынылған жауаптардың арасынан бірнеше дұрыс жауаптарды таңдауға арналған тапсырмалар (бірнеше рет таңдау);

сандық есептер.


Бақылау жұмысын бағалау:^ Тапсырманың сипаттамасы

Бағалау критерийлері

Тексерілетін элементті орындау үшін қойылатын балл

Тапсырманы орындау үшін қойылатын балл

1

Жауабын таңдап алуға болатын тапсырма.

(базалық деңгей)

Жауаптың дұрыс варианты таңдалған.

2

Сәйкес позицияларды анықтауға арналған тапсырмалар.

(жеткілікті деңгей)

Барлық дұрыс сәйкестіктер таңдалған.

3

Заңдардың және құбылыстардың атауын білуге, физикадағы терминдердің меңгерілуін тексеруге арналған тапсырмалар. (жеткілікті деңгей)

Тапсырмалардың шарты дұрыс талқыланған және дұрыс жауап жазылған.

4

Ұсынылған жауаптардың арасынан бірнеше дұрыс жауаптарды таңдауға арналған тапсырмалар, бірнеше рет таңдау. (жеткілікті деңгей)

Тапсырмалардың шарты дұрыс талқыланған және барлық дұрыс позициялар белгіленген

5

Есептеуге арналған тапсырмалар

(жеткілікті деңгей)

Тапсырмалардың шарты дұрыс талқыланған, барлық шарт шешілген және дұрыс жауап жазылған.^ 2012-2013 оқу жылындағы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің жоғарғы мектеп курсы бойынша қорытынды аттестациялауға арналған бақылау жұмыстарының мысалы


(1 бөлім) Жауаптарды көрсетілген жерге ғана жазу керек.


  1. Еркін құлау шартындағы тастың максималды ұшу биіктігін есептеуге арналған формуланы көрсет.

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы: [ _A__ ]

  1. Дененің үдеуі a=1 м/с2 және оның жылдамдығына қарама-қарсы бағытталған. Дененің t=2 c ішіндегі қозғалыс жылдамдығының өзгерісі

A) -22 м/с

B) 2 м/с

C) 0,5 м/с

D) -0,5 м/с

E) 1 м/с Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Массасы m=0,7 кг шардың, шар центрінен r=6,67 см қашықтықтағы гравитациялық потенциалын анықтаңдар. (G=6,67·10-11 Н·м2/кг2)

A) 70˖10-11 Н˖м/кг

B) 13˖10-11 Н˖м/кг

C) 66,7˖10-11 Н˖м/кг

D) 20˖10-11 Н˖м/кг

E) 32˖10-11 Н˖м/кг Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Серіппенің σ кернеуінің формуласын көрсетіңдер

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы: [ _А__ ]


  1. Екі бірдей шардың гравитациялық тартылу күшін анықтаңдар, олардың центрлерінін арасындағы арақашықтық r=1 м, бір шардың массасы m=2кг

A) 26,68·10-11 Н

B) 17,62·10-11 Н

C) 34,58·10-11 Н

D) 45,22·10-11 Н

E) 12,72·10-11 Н Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Массасы m=700 г және жылдамдығы V=0,3 м/с болатын дененің импульсін анықтаңдар.

A) 0,21 кг·кг/с

B) 1,2 кг·кг/с

C) 2,1 кг·кг/с

D) 1,47 кг·кг/с

E) 6,3 кг·кг/с Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Егер екі шар соқтығысқаннан кейін қарама-қарсы жаққа ұшып кетсе, онда бұл соқтығысу ...

A) серпімді

B) серпімсіз

C) тіке қарсы

D) түзу

E) аралық Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Егер денеге F=7 Н күш түсірілгенде, онда оған Р=3,5 кг·м/с импульс беру үшін қажетті Δt уақытты анықтаңдар.

A) 0,5 с

B) 3,5 с

C) 5,1 с

D) 2,45 с

E) 7 с Жауабы: [ _А__ ]

  1. Берілген графиктегі тербеліс периодын көрсетіңдер.A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5 Жауабы: [ _А__ ]

  1. Белгілі бір уақытта тербеліс энергиясы кемісе, онда бұл тербеліс ... болып саналады.

A) өшпелі

B) бойлық

C) гармоникалық

D) еріксіз

E) көлденең Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Графикте … кескінделген.A) изотермалық процесс

B) изобаралық процесс

C) изохоралық процесс

D) изотермалық және изобаралық процестер

E) изохоралық және изобаралық процестер

Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Изохоралық процесс дегеніміз, массасы өзгермейтін ... мәні тұрақты болатын жүйеде өтетін прцесс

A) көлемінің

B) қысымының

C) температурасының

D) қысымы мен температурасының

E) көлемі мен температурасының Жауабы: [ _А__ ]


  1. ^ Егер р=const болса, ұлғайған (сызылған) газдың атқарған жұмысын анықтаңдар.

A) A=рΔV

B) A=RΔT

C) A=рΔT

D) A=рR

E) A=RΔV Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Айнымалы токтағы ток күшінің әсерлік мәнінің формуласын көрсетіңдер.

A) Iэфф=I0/

B) Iэфф=·I0

C) Iэфф=UR0/

D) Iэфф=U0·

E) Iэфф=R0·U0· Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Екінші орамдағы ЭКҚ U2 анықтаңдар. Орамдарының саны N1=7 N2=21, бірінші орамдағы ЭКҚ U1=3 В.

A) 9 В

B) 3 В

C) 7 В

D) 21 В

E) 12 В Жауабы: [ _А__ ]

  1. ^ Резистордағы қуаттың шығынын есептейтін формуланы көрсетіңдер.

A) P=I2·R

B) P=U2·R

C) P=I·U·R

D) P=I·U/R

E) P=I/U·R Жауабы: [ _А__ ]

  1. Графиктен фокус аралығын көрсетіңдер.A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5 Жауабы: [ _А__ ]

  1. «Атом бір стационар күйден екінші күйге өткенде бір фотон шығарылады немесе жұтылады» - осылай … айтылады.

A) Бордың екінші постулатында

B) Бальмердің үшінші заңында

C) Кирхгофтың бірінші заңында

D) Резерфорд заңында

E) Эйнштейннің екінші заңында

Жауабы: [ _А__ ]


(2 бөлім) Жауаптарды көрсетілген жерге ғана жазу керек. Дұрыс жауап бірнешеу болуы мүмкін.

  1. Ньютонның үшінші заңынын формуласын жазыңдар


Жауабы: [ _____F=ma____________________________ ]


  1. Суретте көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған тастың қозғалыс траекториясы берілген. Траекторияның А нүктесіндегі тастың үдеуінің бағытын анықтаңдар, ауаның кедергісін ескермеуге болады. (суретте А нүктесі көрсетілмеген)
Жауабы: [ ___5______________________________ ]


  1. ^ Марс ғаламшарының массасы m=6,4·1023 кг және диаметрі d=6790 км. Қозғалыс басталғаннан t=5 с өткеннен кейінгі тастың жылдамдығын анықтаңдар. (G=6,67·10-11 Н·м2/кг2)


Жауабы: [ ____4,63 м/с_______________________ ]

  1. Массасы 5 кг және жылдамдығы 100 м/с болатын оқ ағаш білеушені тесіп өтеді. Одан кейін 70 м/с-қа тең жылдамдыққа ие болады. Білеушенін алған импульсін анықтаңдар.


Жауабы: [ __150 кг*м/с______________________ ]

  1. ^ Серіппе F=9 Н күштің әсерінен 30 см-ге ұзарады. Егер серіппеге массасы 1500 г жүк ілсе, онда серіппенің тербеліс периодын анықтаңдар. (g=10 м/с)


Жауабы: [ __1,4 с___________________________ ]

  1. ^ Графикте изобаралық процесс көрсетілген.
Дұрыс параметрлерді таңдаңдар:

а. V

б. T

в. P

г. M

д. R

е. k


Жауабы: 1 - [ __а__ ], 2 – [ _б___ ]

  1. Айнымалы ток үшін дұрыс формулаларды таңдаңдар:

а.

б.

в.

г.

д.

е.


Жауабы: [ __а, б, в_____________________ ]

  1. Үлкейткіш линзасы бар оптикалық жүйеде затты әртүрлі орналастыра отырып, нақты кескін алуға болады. Нақты кесік алу үшін заттың орналасу позициясын таңдаңдар. (бірнеше жауабы болуы мүмкін)

а. екі фокустан үлкен арақашықтықта

б. екі фокус арақашықтығында

в. бас фокус пен екі фокустың аралығында

г. бас фокуста

д. бас фокус пен линзаның арасында


Жауабы: [ __а, б, в_____________________ ]

  1. ^ Бөгеттен өту кезіндегі жарықтың түзу сызықпен таралуынан ауытқу құбылысы ... деп аталады.


Жауабы: [ __Дифракция________________ ]


  1. 1,02 ·10-5 эВ энергиялы электромагниттік толқынның жиілігін анықтаңдар. (h=6,63·10-34Дж·с)


Жауабы: [ _2,46*109 с-1__________________ ]


Физика пәнінен практикалық жұмыстардың тізімі

 1. Математикалық маятник тербелісін оқып үйрену

 2. Серіппелі маятник тербелісін оқып үйрену

 3. Ауырлық және серпімділік күшінің әсерінен дененің шеңбер бойымен қозғалысын зерттеу

 4. Үйкеліс коэффициентін анықтау

 5. Созылу деформациясы кезіндегі серпімділік модулін анықтау

 6. Еркін түсу үдеуін анықтау

 7. Дененің ұшу алыстығының лақтыру бұрышына тәуелділігін зерттеу

 8. Қатты дененің меншікті жылу сыйымдылығын анықтау

 9. Бірнеше әдістермен беттік керілуді анықтау

 10. Өткізгіштерді аралас жалғауды зерттеу

 11. Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісін анықтау

 12. Шынының сыну көрсеткішін анықтауЖазбаша жұмысты орындауға арналған уақыт – 4 сағат (240 минут)

Практикалық жұмысты орындауға арналған уақыт – 2,5 сағат (150 минут)


^ Балдарды бағаға айналдыру шкаласы:


Бақылау және зертханалық жұмысты орындау барысында қойылатын максималды жалпы балл: 50 балл


Орындалған тапсырманың балдар

Балдар саны

Баға

90-100%

45-50

«5»

75-89%

38-44

«4»

51-74%

26-37

«3»

0-50%

0-25

«2»
Похожие:

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ icon«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ
...
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ icon«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ
...
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ icon«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ
...
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ icon«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ
...
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ icon«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің негізгі мектеп бітірушілерін қазақ тілі (екінші тіл) пәнінен қорытынды аттестаттауға арналған
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ iconДббұ «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
...
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ icon«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің жоғары мектеп бітірушілерін қазақ тілі (екінші тіл) пәнінен қорытынды аттестаттауға арналған
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ iconДббұ «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
...
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ iconДббұ «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
...
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ icon«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ Үлгі Жоғарғы сынып оқушыларының
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің жоғары мектеп бітірушілерін георафия пәнінен қорытынды аттестаттауға арналған тест
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов