Торайғыров Сұлтанмахмұт icon

Торайғыров СұлтанмахмұтНазваниеТорайғыров Сұлтанмахмұт
Дата конвертации25.06.2013
Размер55.63 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /topreferat[part7]/_лияс Есенберлинн_? тарихи романдары реферат [www.topreferat.kz].doc
2. /topreferat[part7]/_лияс Жанс?г_ров реферат [www.topreferat.kz].doc
3. /topreferat[part7]/_лияс Жанс?г_ровт_? Жет_су суреттер_ ?ле?_н о?ытуда?ы ерекшел_ктер реферат [www.topreferat.kz].doc
4. /topreferat[part7]/_лияс Жанс?г_ровты? К?йш_ поэмасы реферат [www.topreferat.kz].doc
5. /topreferat[part7]/_с-?рекет мотивациясы реферат [www.topreferat.kz].doc
6. /topreferat[part7]/www.topreferat.kz.doc
7. /topreferat[part7]/Н?з_р Т?ре??лов реферат [www.topreferat.kz].doc
8. /topreferat[part7]/Н?р?иса Т_лендиев реферат [www.topreferat.kz].doc
9. /topreferat[part7]/Наурызбай батыр реферат [www.topreferat.kz].doc
10. /topreferat[part7]/Нег_зг_ ??ралдар реферат [www.topreferat.kz].doc
11. /topreferat[part7]/Нег_зг_ ??ралдарды? есеб_ реферат [www.topreferat.kz].doc
12. /topreferat[part7]/Неке ж?не отбасы ??ымы. Отбасылы? ?атынстар ??ымы реферат [www.topreferat.kz].doc
13. /topreferat[part7]/Некен_ б?зу реферат [www.topreferat.kz].doc
14. /topreferat[part7]/Некен_? сот ар?ылы сотсыз б?зылуы. Ата-аналы? ???ы?ынан айыру себептер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
15. /topreferat[part7]/Несие, оны? м?н_ мен ?ызметтер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
16. /topreferat[part7]/Нуклеин ?ыш?ылдары реферат [www.topreferat.kz].doc
17. /topreferat[part7]/Нуклейн ?ыш?ылдары - ДН? реферат [www.topreferat.kz].doc
18. /topreferat[part7]/Ны?мет Сауранбаев реферат [www.topreferat.kz].doc
19. /topreferat[part7]/О?у ?д_стер_ мен ??рал-жабды?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
20. /topreferat[part7]/О?у ?рд_с_н_? м?н_ реферат [www.topreferat.kz].doc
21. /topreferat[part7]/О?у за?дары, за?дылы?тары ж?не принциптер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
22. /topreferat[part7]/О?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлауды дамыту реферат [www.topreferat.kz].doc
23. /topreferat[part7]/О?у формалары реферат [www.topreferat.kz].doc
24. /topreferat[part7]/О?ушыларды? ?леуметт_к ж?не турист_к та?дауы реферат [www.topreferat.kz].doc
25. /topreferat[part7]/О?ушыларды? танымды? ?ызы?ушылы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
26. /topreferat[part7]/О?ыз д?у_р_ндег_ ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
27. /topreferat[part7]/О?ыту ?рд_с_нде ойлауды дамыту реферат [www.topreferat.kz].doc
28. /topreferat[part7]/О?ыту барысында?ы диагностика ж?не ба?ылау-?ада?алау реферат [www.topreferat.kz].doc
29. /topreferat[part7]/О?ытуды? педагогикалы? технологиялары реферат [www.topreferat.kz].doc
30. /topreferat[part7]/Ойлау ж?не о?ыту ?рд_с_нде оны? дамытуды? жолдары реферат [www.topreferat.kz].doc
31. /topreferat[part7]/Олжас С?лейменов реферат [www.topreferat.kz].doc
32. /topreferat[part7]/Организм _ш_к_ ортасы реферат [www.topreferat.kz].doc
33. /topreferat[part7]/Орта ?асыр жазба ескертк_штер_ндег_ ес_мд_ т_ркестерд_? жасалуы реферат [www.topreferat.kz].doc
34. /topreferat[part7]/Орта ?асырда?ы Сы?ана? ?аласыны? зерттелу тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
35. /topreferat[part7]/Орта ?асырда?ы Тараз ?аласы, кейб_р тарихи м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
36. /topreferat[part7]/Орта ?асырларда?ы батыс еуропалы? ?дебиет реферат [www.topreferat.kz].doc
37. /topreferat[part7]/Орта Азия мен ?аза?станда?ы халы? м?дениет_н_? ?ркендеу_ реферат [www.topreferat.kz].doc
38. /topreferat[part7]/Орта?асырлы? Т?рк_ ?алымдары мен жазушылары реферат [www.topreferat.kz].doc
39. /topreferat[part7]/Орта?асырлы? м?дениет ж?не мемлекет ?айраткерлер_ Асан ?ай?ы, ?азту?ан, Шалки_з ж?не Жиембет жыраулар реферат [www.topreferat.kz].doc
40. /topreferat[part7]/Орталы? ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
41. /topreferat[part7]/Орхон, Енисей, Талас ескертк_штер_ндег_ ж?не ?аз_рг_ ?ыпша? т_лдер_ндег_ моносиллабтарды? ??рылымды? ерекшел_ктер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
42. /topreferat[part7]/Орыс жылнамаларында?ы т?рк_ тект_ ес_мдерд_? ?леуметт_к м?н_ мен тарихи-этимологиялы? сипаты реферат [www.topreferat.kz].doc
43. /topreferat[part7]/Орыс мектептер_ндег_ ?аза? т_л_н о?ытуды? кейб_р м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
44. /topreferat[part7]/Отанымызды? азатты?ы а?а ?рпа?ты? арманы бол?ан реферат [www.topreferat.kz].doc
45. /topreferat[part7]/Отаршылды? саясатты? Т?рк_ ?ркениет_не тиг_зген кер_ ?сер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
46. /topreferat[part7]/Отбасы - ?лтты? т_рег_ - 1 реферат [www.topreferat.kz].doc
47. /topreferat[part7]/Отбасы - ?лтты? т_рег_ - 2 реферат [www.topreferat.kz].doc
48. /topreferat[part7]/Отбасы - ?лтты? т_рег_ - 3 реферат [www.topreferat.kz].doc
49. /topreferat[part7]/Отбасы реферат [www.topreferat.kz].doc
50. /topreferat[part7]/Отбасылы? т?рбие, оны? тарихи нег_здер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
51. /topreferat[part7]/Пай?амбар аттас а?ын - Ж?с_п ?ыдыров реферат [www.topreferat.kz].doc
52. /topreferat[part7]/Пайда?а салынатын салы?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
53. /topreferat[part7]/Парламент - за?нама ж?не ынтыма?ты ?алыптастыру мектебi реферат [www.topreferat.kz].doc
54. /topreferat[part7]/Парламент реферат [www.topreferat.kz].doc
55. /topreferat[part7]/Патрик Диксонны? СПИД (Ж?ТБ) туралы к_табынан реферат [www.topreferat.kz].doc
56. /topreferat[part7]/Патриотты? ?ндерд_? жина?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
57. /topreferat[part7]/Патриотты? т?рбие беруд_? педагогикалы? нег_здер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
58. /topreferat[part7]/Педагогика ?ылымы туралы т?с_н_к реферат [www.topreferat.kz].doc
59. /topreferat[part7]/Педагогика ж?не оны? тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
60. /topreferat[part7]/Педагогика тарихыны? ?д_снамалы? нег_здер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
61. /topreferat[part7]/Педагогикада?ы т?л?а дамуына байланысты м?селелер реферат [www.topreferat.kz].doc
62. /topreferat[part7]/Педагогиканы? ?д_снамасы реферат [www.topreferat.kz].doc
63. /topreferat[part7]/Педагогиканы? жалпы за?дылы?тары мен принциптер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
64. /topreferat[part7]/Педагогиканы? зерттеу ?д_стер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
65. /topreferat[part7]/Планетада?ы заттарды? айналымы. ?зект_л_к ?а?идасы реферат [www.topreferat.kz].doc
66. /topreferat[part7]/Потанин ж?не ?аза? зиялылары саяси ж?не рухани к?з?арастарды тарихи талдау реферат [www.topreferat.kz].doc
67. /topreferat[part7]/Пушкин ж?не ?аза? ?дебиет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
68. /topreferat[part7]/Пушкин ж?не ?аза? даласы реферат [www.topreferat.kz].doc
69. /topreferat[part7]/Радиоактивт_кт_? ашылуы реферат [www.topreferat.kz].doc
70. /topreferat[part7]/Райымбек батыр реферат [www.topreferat.kz].doc
71. /topreferat[part7]/Рашид-ад-дин Фазлолла Хамаданид_? е?бег_ реферат [www.topreferat.kz].doc
72. /topreferat[part7]/Реал ж?йелерд_? ??рылысы ж?не к?й те?деу_ реферат [www.topreferat.kz].doc
73. /topreferat[part7]/Резерфорд т?жiрибесi. Атомны? ядролы? моделi реферат [www.topreferat.kz].doc
74. /topreferat[part7]/Ресей ?аза?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
75. /topreferat[part7]/Ресейде т?рбие, мектеп ж?не педагогикалы? ой-п_к_рд_? дамуы реферат [www.topreferat.kz].doc
76. /topreferat[part7]/Ресми _с ?а?аздары реферат [www.topreferat.kz].doc
77. /topreferat[part7]/Республикамызды? орман ?оры реферат [www.topreferat.kz].doc
78. /topreferat[part7]/Рецепторлар реферат [www.topreferat.kz].doc
79. /topreferat[part7]/С. Торай?ыров романдарында?ы образдар реферат [www.topreferat.kz].doc
80. /topreferat[part7]/С.Бегалин - халы?ты? с?й_кт жазушысы реферат [www.topreferat.kz].doc
81. /topreferat[part7]/С?бит М??анов реферат [www.topreferat.kz].doc
82. /topreferat[part7]/С?бит М??ановты? поэзиясы реферат [www.topreferat.kz].doc
83. /topreferat[part7]/С?з т_ркестер_н_? зерттелу_ реферат [www.topreferat.kz].doc
84. /topreferat[part7]/С?зд_к ?орды байыту?а ба?ыттал?ан ?д_стер реферат [www.topreferat.kz].doc
85. /topreferat[part7]/С?й_нбай Арон?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
86. /topreferat[part7]/С?йы?ты? ?оз?алысы реферат [www.topreferat.kz].doc
87. /topreferat[part7]/С?кен Иманасовты? шы?армашылы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
88. /topreferat[part7]/С?кен Сейфуллинн_? К?кшетау поэмасын о?ыту реферат [www.topreferat.kz].doc
89. /topreferat[part7]/С?кен Сейфуллинн_? поэзиясы реферат [www.topreferat.kz].doc
90. /topreferat[part7]/С?лтан Бейбарыс реферат [www.topreferat.kz].doc
91. /topreferat[part7]/С?лтанбек ?ожан?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
92. /topreferat[part7]/С?лтанмахм?т Торай?ыров реферат [www.topreferat.kz].doc
93. /topreferat[part7]/С?лтанмахм?т Торай?ыровты? педагогикалы? к?з?арастары реферат [www.topreferat.kz].doc
94. /topreferat[part7]/С?раныс аспект_лер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
95. /topreferat[part7]/С?раныс реферат [www.topreferat.kz].doc
96. /topreferat[part7]/С?рсен Аманжолов реферат [www.topreferat.kz].doc
97. /topreferat[part7]/С?тбаев ?аныш реферат [www.topreferat.kz].doc
98. /topreferat[part7]/С_б_р ж?ртында?ы ?ыпша?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
99. /topreferat[part7]/СПИД реферат [www.topreferat.kz].doc
100. /topreferat[part7]/Са?ат ?ш_мбаев реферат [www.topreferat.kz].doc
101. /topreferat[part7]/Са?тандыру. Скан реферат [www.topreferat.kz].doc
102. /topreferat[part7]/Саба?тасты?. Алаш идеялары ж?не ?аза?стан м?раттары реферат [www.topreferat.kz].doc
103. /topreferat[part7]/Саз ?лем_н_? сардары - Ахмет Ж?банов реферат [www.topreferat.kz].doc
104. /topreferat[part7]/Салы? ж?йес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
105. /topreferat[part7]/Салы? м?н_,мазм?ны ж?не элементтер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
106. /topreferat[part7]/Салы?тарды? экономикалы? м?н_ мен ?ажетт_л_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
107. /topreferat[part7]/Салы?тарды? экономикалы? м?н_ реферат [www.topreferat.kz].doc
108. /topreferat[part7]/Салы?ты? ?ызмет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
109. /topreferat[part7]/Сараланымды? есептiлiк реферат [www.topreferat.kz].doc
110. /topreferat[part7]/Сарыбаев Болат (1927-1984) - ?аза?ты? ?лы ?нертанушысы реферат [www.topreferat.kz].doc
111. /topreferat[part7]/Саттар Ерубаев реферат [www.topreferat.kz].doc
112. /topreferat[part7]/Саясаттану ?ылым рет_нде реферат [www.topreferat.kz].doc
113. /topreferat[part7]/Саяси партиялар реферат [www.topreferat.kz].doc
114. /topreferat[part7]/Саяси т?рт_п реферат [www.topreferat.kz].doc
115. /topreferat[part7]/Саят ??стары ж?не оларды? жаратылыста?ы ерекшел_ктер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
116. /topreferat[part7]/Сег_з сер_ (М?хамед?анапия) Ба?рам?лы Ша?ша?ов поэзиясы (1818 - 1854) реферат [www.topreferat.kz].doc
117. /topreferat[part7]/Семей полигоны реферат [www.topreferat.kz].doc
118. /topreferat[part7]/Сертификаттауды? ???ы?ты? нег_здер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
119. /topreferat[part7]/Сиыр малына ?атысты т?ра?ты с?з т_ркестер_н_? этнолингвистикалы? сипаты реферат [www.topreferat.kz].doc
120. /topreferat[part7]/Сот ж?йес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
121. /topreferat[part7]/Социология реферат [www.topreferat.kz].doc
122. /topreferat[part7]/Социологиялы? парадигмалар реферат [www.topreferat.kz].doc
123. /topreferat[part7]/Сталинград шай?асы реферат [www.topreferat.kz].doc
124. /topreferat[part7]/Стандартты функциялар реферат [www.topreferat.kz].doc
125. /topreferat[part7]/Статистика реферат [www.topreferat.kz].doc
126. /topreferat[part7]/Студенттерд_? педагогикалы? практикасын жет_лд_ру реферат [www.topreferat.kz].doc
127. /topreferat[part7]/Су ?оры - халы? байлы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
128. /topreferat[part7]/Су м?селес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
129. /topreferat[part7]/Сы?ана? ал?аш?ы ?аза? мемлекет_ - А? Орданы? астанасы реферат [www.topreferat.kz].doc
130. /topreferat[part7]/Сыбайлас жем?орлы?пен к?рестег_ ?лемд_к т?ж_рибе реферат [www.topreferat.kz].doc
131. /topreferat[part7]/Сызы?ты? функция реферат [www.topreferat.kz].doc
132. /topreferat[part7]/Сыйлы? сыйлау ж?не алу этикет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
133. /topreferat[part7]/Сыпатай ?л_бек?лыны? ?м_рбаяны мен к?рескерл_к ?ызмет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
134. /topreferat[part7]/Сыр ??_р_ жазушыларыны? т_л_ндег_ жерг_л_кт_ ?олданыстар реферат [www.topreferat.kz].doc
135. /topreferat[part7]/Сырым Дат?лыны? 1783-1797 ж. к?тер_л_с_ реферат [www.topreferat.kz].doc
136. /topreferat[part7]/Сырымда ?л_ сыр бар реферат [www.topreferat.kz].doc
137. /topreferat[part7]/Т?рбие ?д_стер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
138. /topreferat[part7]/Т?рбие реферат [www.topreferat.kz].doc
139. /topreferat[part7]/ТМД-?ы интеграция тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
140. /topreferat[part7]/Та??ажайып та?балы тас реферат [www.topreferat.kz].doc
141. /topreferat[part7]/Таби?атта?ы каучук реферат [www.topreferat.kz].doc
142. /topreferat[part7]/Таби?атты аграрлы? ма?сатта пайдалану реферат [www.topreferat.kz].doc
143. /topreferat[part7]/Таби?атты? ластануы реферат [www.topreferat.kz].doc
144. /topreferat[part7]/Таби?и ресустар реферат [www.topreferat.kz].doc
145. /topreferat[part7]/Таблицалар реферат [www.topreferat.kz].doc
146. /topreferat[part7]/Табыс реферат [www.topreferat.kz].doc
147. /topreferat[part7]/Тал?ат Бигелдинов реферат [www.topreferat.kz].doc
148. /topreferat[part7]/Талас ??_р_ндег_ к?не жазбалар - ежелг_ т?рк_ м?дениет_н_? бастауы реферат [www.topreferat.kz].doc
149. /topreferat[part7]/Тараз - ?аза? м?дениет_н_? алтын бес_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
150. /topreferat[part7]/Тараз - ежелгi ислам м?дениетi орталы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
151. /topreferat[part7]/Тараз - м?сылман ?ркениет_н_? Орталы? Азияда?ы орталы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
152. /topreferat[part7]/Тараз ?аласында?ы археологиялы? ?азба ж?мыстары реферат [www.topreferat.kz].doc
153. /topreferat[part7]/Тараздан шы??ан тарландар реферат [www.topreferat.kz].doc
154. /topreferat[part7]/Таразды? к?не моншалары реферат [www.topreferat.kz].doc
155. /topreferat[part7]/Тарба?атай ауданыны? тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
156. /topreferat[part7]/Тарба?атай реферат [www.topreferat.kz].doc
157. /topreferat[part7]/Тарих саба?тарында тарихи-м?дени ескертк_штерд_ пайдалану реферат [www.topreferat.kz].doc
158. /topreferat[part7]/Тарихи лексиканы? мазм?нды? ??рылымында?ы коннотатты? компоненттер (Махамбет шы?армашылы?ы нег_з_нде) реферат [www.topreferat.kz].doc
159. /topreferat[part7]/Тарихи таным реферат [www.topreferat.kz].doc
160. /topreferat[part7]/Темперамент ж?н_нде т?с_н_к реферат [www.topreferat.kz].doc
161. /topreferat[part7]/Темпераменттер ж?н_нде реферат [www.topreferat.kz].doc
162. /topreferat[part7]/Тер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
163. /topreferat[part7]/Термохимияны? нег_зг_ ма?саты реферат [www.topreferat.kz].doc
164. /topreferat[part7]/Топыра?ты? ма?ыздылы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
165. /topreferat[part7]/Тор?ай к?тер_л_с_ реферат [www.topreferat.kz].doc
Ілияс есенберлин
Ілияс жансүгіров (1894-1938)
Ілияс Жансүгіровтің «Жетісу суреттері» өлеңін оқытудағы ерекшеліктер немесе «қазақ поэзиясындағы ұлы жаңалық»
Ілияс Жансүгіровтың "Күйші" поэмасы
Реферат Тақырыбы:"Іс-әрекет мотивациясы"
Тегін рефераттар! 11 сыныптарға арналған «Соңғы қоңырау»
Нәзір Төреқұлов
Нұрғиса Тілендиев
Наурызбай батыр (1706-1781)
Кіріспе
Негізгі қҰралдардың есебі
Неке және отбасы ұҒымы
Некені бұЗУ. Некені тоқтату және оның негізі
Некенің сот арқылы сотсыз бұзылуы. Ата-аналық құқығынан айыру себептері
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі «Есеп және қаржы»
Нуклеин қышқылдары Нуклеин қышқылдарын зерттеудегі ғылыми деректер
Нуклейн қышқылдары – днқ
Нығмет Сауранбаев
Оқу əдістері жəне құрал жабдықтары
Оқу процесінің мəн-мағынасы
Оқу заңдары, заңдылықтары жəне принциптері
Қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс
1. Оқу формасы түсінігі
ОҚушылардың Әлеуметтік және туристік таңдауы
Оқушылардың танымдық қызығушылығының теориясы
Орта ғасырлардағы (Оғыз дәуірі) Қазақстан жеріндегі мемлекеттер мен олардың мәдениеті
Ойлау және оқыту үрдісінде оның дамытудың жолдары
Оқу барысындағы диагностика жəне бақылау – қадағалау
1. Оқудың педагогикалық технологиялары түсінігі Көптеген уақыттар желісінде «технология»
Ойлау және оқыту үрдісінде оның дамытудың жолдары
Олжас Сүлейменов
Организм ішікі ортасы
Өтегенова гүлзира жақсылықҚызы орта ғасыр жазба ескерткіштеріндегі есімді тіркестердің жасалуы «Мұқаддимат әл-Әдаб»
Орта ғасырдағы сығанақ Қаласының зерттелу тарихы
С. Тындыбаева, С. Байтілен, П. Махашова
Еуропалық орта ғасыр әдебиеті
Әож : 784. 6: 940. 5 Орта азия мен қазақстандағы халық МӘдениетінің Өркендеуі
ӘӨЖ 951/959 ортағасырлық ТҮркі ғалымдары мен жазушылары ф. М. Махашова №36 қазақ орта мектебі, Тараз қ
Серикбаев А. А. Брк-07-16 Тақырыбы: «Ортағасырлық мәдениет және мемлекет қайраткерлері: Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз және Жиембет жыраулар»
Орталық Қазақстан
Ескеева Мағрипа Қайнарбайқызы
Удк 811. 512 Орыс жылнамаларындағы түркі текті есімдердің әлеуметтік мәні мен тарихи этимологиялық сипаты
Орыс мектептеріндегі қазақ тілі мұғалімдеріне арналған мәліметтер. Сабаққа қойылатын талаптар
Отанымыздың азаттығы ағА ҰрпақТЫҢ арманы болған а. Т. Рахымбаева М.Әуезов атындағы №33 орта мектебі, Тараз қ
Әок (удк) 940. 2 (574) отаршылдық саясаттың ТҮркі өркениетіне тигізген кері әсері
ҚҰрастырушыдан адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан
Мен және менің отбасым
Отбасы – КӨркем әдебиетте отбасы
ҚҰрастырушыдан адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан
Отбасылық ТӘрбие, оның тарихи негіздері бегалиевТ. Б., Р. Е.Әжібаева Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Махаббат деп түсінді мына әлемді Талантты лирик-ақын Жүсіп Қыдыров рухымен сырласу
Пайдаға салынатын салықтар
Мiнбер парламент заңнама және ынтымақты қалыптастыру мектебi
Парламент тұрақты негізде жұмыс істейтін екі Палатадан: Сенаттан және Мәжілістен тұрады
Спид (ЖҚТБ) және сен патрик диксон мазмұНЫ
Министерство образования и науки республики казахстан республиканский учебно-методический центр дополнительного образования патриоттық әндердің жинағы
Патриоттық ТӘрбие берудің педагогикалық негіздері з. Н. Күдебаева, Г. Жауынбекова Тараз Мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Педагогика ғылымы туралы түсінік
Педагогика және оның тарихы
Педагогика тарихының әдіснамалық негіздері және басқа ғылымдармен байланысы
Педагогикадағы тұлғаның дамуына байланысты проблемалар
Педагогиканың əдіснамасы
Тəрбиенің жалпы заңдылықтары мен принциптері
Педагогикалық зерттеу әдістері Педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру
Планетадағы заттардың айналымы. Өзектілік қағидасы
Г. Н. Потанин және қазақ зиялылары: саяси және рухани көзқарастарды тарихи талдау >07. 00. 02 Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы) Тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
«Абай жылы» деп жарияланса, біздің елімізде орыс халқының аса дарынды тұлғасының құрметіне 2006 жыл «Қазақстандағы Пушкин жылы»
Пушкин. Жәңгір хан және Махамбет
Радиоактивтіктің ашылуы
Б. ӘБілдаұЛЫ, облыс әкімінің, штаттан тыс кеңесшісі
Реал жүйелердің құрылысы және күй теңдеуі
§ 1 Резерфорд тәжiрибесi. Атомның ядролық моделi
Төкен Өмір-Ұзақ Педагог-ғалым (Ресей) ортақ отан – Қазақстан қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 10 жылдығына және Алаш қозғалысының 90 жылдығына орай «Әлем қазақтарының рухани сұхбаты: тіл, мәдениет және Алаш мұраты»
Ресейде тәрбие, мектеп және педагогикалық ой-пікірдің дамуы. (ерте кезден бастап ХҮііі ғасырға дейін) Киев және Москва мемлекеттерінде балаларды
Қазақ тілі – мемлекеттік тіл Іс қағаздарының түрлері Іс қағаздарының қызметтері
2 Орманның азып-тозуы > Қоршаған ортаның экологиялық тазалығы
Физиология рецепторлар қозу физиологиясы
СҰлтанмахмұт торайғыров романдарындағы образдар жүйесі м. Абизенова, М. Х коржумбаева
Сүйіктісі халықтың
Тарлан талант тағдыры
Сәбит Мұқанов (1900-1973)
Сөз тіркесінің зерттелуі
Педагог қызметіндегі жеке әдістемелік мәселенің жүзеге асуы «Сөздік қорды байытуға бағытталған әдістер»
Сүйінбай Аронұлы
Сұйықтың қозғалысы Сұйықтың ағын сызықтары мен түтіктері
Екi тумас ер ақын
Сәкен Сейфуллиннің «Көкшетау» поэмасын оқыту Ғ. А. Қазанбаева, №136 орта мектеп, Алматы қаласы Тақырыбы: Сәкен Сейфуллин. «Көкшетау»
Жаңа тұрмыс жырлары (Сәкен Сейфуллинннің поэзиясы)
Бейбарыс сұлтан (1223-1277)
Ұлтын ұлықтаған қайраткер
Торайғыров Сұлтанмахмұт
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың педагогикалық көзқарастары. (1893-1920 жж) Сұлтанмахмұт Торайғыров
Сұраныс аспектілері Сұраныс – бұл тәуелділік
I бөлім. Сұраныс түсінігі және мәні
Сәрсен Аманжолов
Сәтбаев Қаныш (1899-1964)
Сібір жұртындағы қыпшақтар («Отан тарихы» журналынан 2005/1)
Житс-тің жұғу көздері және жұғу жолдары
Заманынан озып туған азамат еді Сағат Әшімбаев туралы
Басында 3 бет сақтандыру туралы қысқаша реферат, қалғандары сканерден өткізілген, толықтай сақтандыру туралы, қателер абр арасында
Сабақтастық Алаш идеялары және тәуелсіз Қазақстан мұраттары
Саз әлемінің сардары
Қазақстан Республикасының салық жүйесі
Салық мәні,мазмұны және элементтері Салықтар дегеніміз
Салықтардың экономикалық мәні мен қажеттілігі
Салықтардың Әкономикалық МӘні салықтар қаржының алғашқы санаты Салықтардың айырым белгілері
Салықтардың қызметтері
Бұл нұсқа 2005 жылғы 31 желтоқсанға дейін шығарылған түзетулері енгізілген жаңа ifrs-нан туындайтын түзетулерді қамтиды
Болат Сарыбаев
Саттар Ерубаев (1914-1973) Қысқаша өмірбаяны
Саясаттану ғылым ретінде
1.ҚР-дағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы ҚР-дағы саяси партиялар жүйесі ҚР-ның саяси партиялар туралы заңы
Cаяси тәртіп
Саят құстары және олардың жаратылыстағы ерекшеліктері
Сегіз сері (Мұхамедқанапия) Баһрамұлы Шақшақов поэзиясы. (1818 1854) Сабақтың мақсаты : Білімділік
Семей полигоны
Сертификаттаудың ҚҰҚЫҚТЫҚ негіздері қазақстан Республикасының «Сертификаттау туралы» заңы
М. Б. Шойманова М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті, Шымкент қ
Сот жүйесінің бірлігі
1. Социология (XIX г-дын, 30-40 ж-да қалыптасқан) біршама жас ғылым болып табылады. Өйткені оның ғылым ретінде қалыптасуының өзіне қоғамдық дамудың белгілі кезеңінде ғана қажеттілік туды
Социологиялық парадигмалар
8 «1» Сталинград шайқасы
Стандартты функциялар ord (Х) х-тің реттік номері
Кей жерлерінде қателер бар, соңында әсіресе, сканерден дұрыс өткізбеген болу мүмкін 
Әок 378. 18: 372. 8 Қолжазба құқығында
Су қоры – халық байлығы н. Е. Нұрғалиева Е.Қ. Сатаева
Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі
З. Қинаятұлы. Сығанақ алғашқы қазақ мемлекеті – Ақ Орданың астанасы Бүгінгі күнге дейін «Көшпенділер отырықшы өркениет жасамаған, сондықтан олар мемлекеттілік деңгейіне көтеріле алмаған»
Диплом жұмысы
Сызықтық функция
Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті География факультеті
Єож 821. 512. 122(093) сыпатай єлібекұлыныњ Өмірбаяны мен күрескерлік ќызметі
Есенбай Анар Заманбеккызы Сыр өңірі жазушыларының тіліндегі жергілікті қолданыстар Мамандығы 10. 02. 02 қазақ тілі Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
Кіріспе бөлім
Сырымда әлі сыр бар
Тəрбие əдістері
Тəрбиенің жалпы заңдылықтары мен принциптері
2. 1 тмд-ғы интеграция тарихы
ТАҢҒажайып таңбалы тас
Табиғаттағы каучук
Табиғатты аграрлық мақсатта пайдалану экономикасы Жоспар
Табиғаттың ластануы
Табиғи ресустардың қоғам өміріндегі рөлі
18 ias халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
ҚазақТЫҢ текті қыраны
Талас өҢіріндегі көне жазбалар – ежелгі түркі жазу мәдениетінің бастауы саурықов Е. Б. Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
М. Х. Дулати атындағы Тарму ежелгi Тараз Ұлы Жiбек жолын жалғап жататын турақты диплом
Тараз – ежелгi ислам мәдениетi орталығы
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы Кіші Ғылым Академиясы Жамбыл облыстық “Дарын” мектеп-интернаты, Тараз қ
Тараз қаласындағы археологиялық қазба жұмысы
Тараздан шықҚан тарландар н. Б. Арапбаева, А. Садықова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, №47 қазақ орта мектебі, Тараз қ
Тараздың көне моншалары
Тарбағатай ауданының тарихы
Тарбағатай. Климаттың континенттігі ауданның көп жерінде температураның тез ауытқуынан, ауаның құрғақ болып, жауын шашынның аз жауатындығынан байқалады
Тарих сабақтарында тарихи-мәдени ескерткіштерді пайдалану н. Есенов Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, №12 Керімбай атындағы мектеп-ресурстық орталығы, Тараз қ
Хабиева алмагүл алтайқызы
Тарихи таным Тарихы
Темперамент жөнінде түсінік
Темперамент жөнінде түсінік
Терінің маңызы
Термохимияның негізгі мақсаты
Топырақтың адамзат үшін маңызы Жоспар
Торғай көтерілісі

Торайғыров Сұлтанмахмұт

(1893-1920)

Торайғыров Сұлтанмахмұт– қазақ ақыны, ағартушы, қоғам қайраткері, ойшыл.

Солтүстік Қазақстан облысының Уәлиханов ауданында туған. Торайғыровтың 3 жасында шешесі қайтыс болып, 6 жасына дейін әжесінің тәрбиесінде болды. Кейін әкесі екі ұлымен Баянауылға көшіп, Торайғыр кентіне таяу жерге қоныстанды. Торайғыров алғаш әкесінен ескіше хат танып, 13 жасынан Мұқан, Әбдірахман, Тортай деген молдалардан дәріс алды. Өлеңге үйір, шығыстық сюжеттер негізінде жырлар туындатқан Мұқан молда тәлімінің Торайғыровтың ақын ретінде қалыптасуына игі әсері болғанымен, 1908 жылы баянауылдық Әбдірахман молданың қаталдығы, өлең шығарғаны үшін жас қаламгерді жазалауы оның дін мен молдалар жайлы теріс көзқарасының қалыптасуына негіз болды.

1911 жылы жаңаша оқыған Нұралы ұстазының көмегімен қазақ, татар тілдеріндегі әдеби кітаптармен, газет-журналдармен танысады. 1912 жылы Троицкідегі Ахун Рахманқұли медресесіне түседі, бірақ мұнда бір жылдай оқыған ол өкпе ауруының зардабынан оқудан шығып қалады. Торайғыров енді медреседе оқуды қойып, орысша оқу іздейді, қала маңындағы елде жаз бойы бала оқытады.

Пән негіздерін үйреніп, білімге деген ынтасы артқан Сұлтанмахмұт одан әрі оқуын жалғастыру арманына жете алмайды. Троицк, Семей, Томск сияқты ірі қалаларда барып оқуын жалғастыруға ниеттенсе де, қамқоршысы мен қаржының жоктығынан, тұрмыстың қиыншылығынан ол мақсаты орындалмайды. Бірақ оптимист Сұлтанмахмұт өз бетімен ізденіп көп оқыды, ғылымның әралуан саласынан хабардар болды, сөйтіп заманының оқымысты жастарының біріне айналды.

Сұлтанмахмұт Торайғыров жасында жабысқан дерт кеселінен 27 жасында кайтыс болған ақын, ойшыл өзінің аз жасағанына қарамай, ол қазақ поэзиясы мен прозасын жаңа сатыға көтеріп кетті. Реалист-ақын XX ғасырдың әдебиетінде жаңа жанрлар туғызды, роман жанрының, реалистік поэманың қалыптасуына әсер етті. Оның адам өмірінің мән-мағынасы жайлы "Адасқан өмір" поэмасы, XX ғ. басындагы қазақтың іріп-шіріген билеуші табының өскен, тәрбие алған ортасы, ескілікке қарсы үн көтерген "Қамар сұлу" шығармасы, жастарды асқақ қиял, зор талапқа бастайтын лирикасы - оны қазақ әдебиетіндегі демократтык әдебиеттің ірі өкілі етті.

Осы кезден ақыңдыққа ден қойып, 1912-1913 жылдар аралығында «Оқып жүрген жастарға», «Тәліптерге» («Шәкірттерге»), «Ендігі беталыс», «Оқудағы мақсат не?», «Анау-мынау», «Мағынасыз мешіт», «Жарлау», «Досыма хат», «Шығамын тірі болсам адам болып», «Түсімде», «Жазғы қайғы», «Қымыз», «Кешегі түс пен бүгінгі іс», т.б. өлеңдерін, «Зарландым» атты ұзақ очеркін жазды.

Осы тұста «Қамар сұлу» романын жазуды бастады. 1913 жылдың күзінде Троицкіге қайтқан Торайғыров «Айқап» журналына жауапты хатшы болып жұмысқа орналасып, «Өлең һәм айтушылар», «Ауырмай есімнен жаңылғаным», «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан», «Қазақ ішіңде оқу, оқыту жолы қалай?», т.б. әңгіме, мақалаларын осы журналда жариялайды.

Журналда аз ғана уақыт қызмет еткен ақын 1914 жылы жазда туған елі Баянауылға оралады. Ел ішінде мәдени-ағарту жұмысын жүргізетін «Шоң серіктігі» деген ұйым ашпақ болғанымен, ісі жүзеге аспады. Осы жылы орысша оқу іздеп Семейге барған Торайғыров діттеген оқуына түсе алмай, біраз дағдарысқа ұшырайды. Осындай көңіл-күй әсерімен «Ләпет бұлты шатырлап», «Алтыаяқ» сияқты өлеңдер жазады. «Ендігі беталыс», «Тұрмысқа», «Бір адамға», «Туған еліме», «Сымбатты сұлуға», «Қыз сүю», «Гүләйім», «Өмірімнің уәдесі», «Жан қалқам», «Гүл», т.б. өлеңдерін, 1915 жылы «Кім жазықты?» атты өлеңмен жазылған романын дүниеге әкелді. Шығыс Қазақстанда жалданып бала оқытқан ол 1916 жылдың күзіне дейін әуелі Қатонқарағайда, кейін Зайсанда болады, орыс тілін үйренеді.

1916-1917 жылдардың қысында Томскіде орысша оқиды. «Шәкірт ойы» өлеңінде «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды», «Мұздаған елдің жүрегін жылытуды» армандайды. Осы тұста әлем әдебиетінің классикалық үлгілерімен, саяси кітаптармен танысады. 1917 жылғы ақпан айындағы төңкерістен кейін Семейде жаңа құрылған Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің жұмыстарына қатынасып, «Алаш ұранын» жариялайды. Бірақ ауруы асқынып кеткендіктен оқуды да, жұмысты да тастап, 1918 жылы сәуірде еліне біржола оралады. Онда Колчак үстемдігінен кейін қайта жанданған совдеп жұмысына араласып, ел шаруаларының дау-шарларын әділ шешуге қатынасады. Осы тұста саяси-философиялық әдебиетті (Г.Ц. Плеханов, Н.Г. Чернышевский, т.б.) көп оқып, «Шал мен қызға», «А, дүние», «Жас жүрек», «Сарыарқаның жаңбыры», «Адасқан өмір», «Кедей», «Айтыс», т.б. өлеңдерін жазады.

1907-1911 жылдары оның шәкірттік кезеңдегі өлеңдері көркемдік тұрғыдан кемшін түсіп жатқанымен, жас ақынның қоғамдық құбылыстар мәнін түсінуге деген ұмтылысы мен өлең тілімен сурет салуға бағытталған талабын танытады. Ол қоғамдағы әділетсіздік пен әйелдердің ауыр тағдыры, діни оқудың схоластикалық сипаты жайлы жазды. Байлық пен кедейліктің текетіресін бай мен кедей ұлының өмірі арқылы көрсетуге тырысқанымен, бұл талпынысы биік ақындық талант пен саяси көзқарасты таныта алмады.

Ақынның 1912 жылдан бастау алатын шығармашылығының жаңа кезеңінде Абай, Ыбырай негізін қалаған ағартушылыққа бет бұрды, жастарды оқу-білімге шақырды. «Туған айдай болып туып, күнді алуға бел буады», тұрмысты жеңуде жігерленіп, ақиқатты табу жолында талмай ізденуді мұрат тұтады. Алғашқы үгіт мәндес өлеңдерінен кейін ақын лириканың өрісін кеңейтіп, лирикалық кейіпкердің жан сырын, іс-әрекетін суреттеуге ұмтылады. Оның жырларынан тағдырға мойынсұнбай, қасарыса алға ұмтылатын, ауыртпалыққа қарсы тұрар өжет мінез көрінеді. Осы кезден бастап ақын шығармаларында ескіні сынау бой көтерді. Ол қазақ арасында көп кезігетін келеңсіз мінездер мен кертартпа әдет-ғұрып салтына қарсы күреседі. Табиғат, махаббат тақырыбына жазған өлеңдерінде ақын адам сезімін қоғамдық көзқараспен, әлеумет өмірімен байланыста қарайды. Ескіге қарсы көзқарас оны қоғамдағы әділетсіздікпен қақтығысқа алып келеді.

Ол өмір шындығын көркем бейнелей келе, қазақ өлеңінің мазмұнын кеңейтті, сырға толы лирикалық жырлар туындатты. Көптеген әңгіме, очерктер, әдеби-сын мақалалар жазды, екі роман («Қамар сұлу», «Кім жазықты?»), төрт поэмасын («Таныстыру»), «Адасқан өмір», «Кедей», «Айтыс») жариялады. Торайғыров «Қамар сұлуда» әйел теңсіздігі мәселесін көтере отырып, дәуір шындығын әлеуметтік тұрғыда талдаса, «Кім жазықты?» романында ауыл өмірінің шындығын жан-жақты суреттей келе, қазақ халқының шаруашылық тұрғыдан дамымағанын, талапсыздық пен шаруаға қырсыздықты, жалқаулықты, алауыздықты сынайды.

Торайғыров поэма жанрын жаңа арнада дамытты. Ол сюжетсіз поэмаларында өмірдегі сан түрлі мәселелерді кеңінен қамтып, өршіл ой-түйіндерін бүкпестен, өткір де ашық насихаттауға тырысты. Алғашқы поэмасы «Таныстыруда» Алашорда қозғалысы өкілдерін елге таныту мақсатын көздеді. Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатовтарды таныстырып, олардың «бірі - күн, бірі - шолпан, бірі – ай» екендігін жазады, алаштықтардың қазақ халқының тәуелсіздігі жолындағы еңбектерін саралайды. Алаш өкілдерімен қоса, қазақтың көрнекті тұлғалары Абай мен Шәкерімді ерекше атап көрсетеді.

«Адасқан өмір», «Кедей» поэмаларының негізгі сарыны қоғамдағы әділетсіздік себептерін ашу, теңдікті іздеу болып табылады. Ақын бұл жайларды қазақ ауылы шеңберінен шығып, капиталистік қоғамға тән мәселелер ретінде қозғайды.

«Адасқан өмір» - Торайғыров шығармашылығының зор табысы. Мұнда ақын аз ғұмырында көзімен көріп, ойымен түйген, білім-білігімен таныған тұрмыс өткелдерін өзіне ғана тән асқақ үнмен ашына, ақтара жырлайды. Поэманың лирикалық кейіпкері түрлі кәсіппен шұғылданса да, ешбірінен қанағат, теңдік таппай, әділетті қоғамды аңсайды. Шығармада ақын түсінігіндегі болашақ жаңа қоғамның бейнесі жасалады. Шығарманың негізгі идеясы адам өмірді өз тілегіне бағындыра алады және соған ұмтылуға тиіс деген оптимистік қорытындыға саяды. Поэмада күрделі философиялық ой-толғамдар басым.

«Кедей» поэмасының бас кейіпкері де өз ортасынан әділдік таппайды, қоғам мен адам арасындағы қайшылықты бітіспес күреске ұластырады. «Айтыс» поэмасы толық аяқталмаған, онда Торайғыров қала ақыны мен дала ақынын айтыстырып, екі ортаның қайшылықты жақтары мен адамға пайдалы тұстарын қатар алып суреттейді.

Торайғыров шығармалары – 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамы шындығын, ондағы жаңашыл ой-пікірдің дамуын танытатын үлкен белес. Оның ізденістері «шындықтың ауылын іздеумен» байланысты, оның реализмі бұлтақсыз, жалтақсыз айтылған шындыққа, әлеуметтік тіршіліктің шынайы суреттеріне негізделген, оның теңденциясы да сыншыл. «Шәкірт ойы» өлеңінде:

Қараңғы қазақ көгіне,

Өрмелеп шығып күн болам.

Қараңғылықтың кегіне,

Күн болмағанда кім болам.

деп жырлаған ақынның шын мәнінде де, бүгінде қазақ аспанындағы рухани сәуле шашып тұратын ең жарық күндердің бірі болып мәңгілікке қалғанына ешкімнің де таласы жоқ екені анық.
Похожие:

Торайғыров Сұлтанмахмұт iconСұлтанмахмұт Торайғыров (1893-1920)
Сұлтанмахмұт Торайғыров – екі дәуір тоғысында,аса күрделі кезеңде тіршілік кешті. Ол Россия тарихының,Россияға біріккен қазақ халқы...
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconСҰлтанмахмұт торайғыров романдарындағы образдар жүйесі м. Абизенова, М. Х коржумбаева
Б. Шалабаевтың пайымдауынша “Қай жазушының болмасын шығармаларының тілін талдауда жүзеге асырылуға тиіс маңызды шарттардың бірі –...
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconСұлтанмахмұт Торайғыров (1893-1920)
Сол себепті де Сұлтанмахмұттың ойсанасы ерте оянды. Жасынан жетімдік пен жоқшылықтың қиындығын көп көрген ол айналасына сергек қарады....
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconЛ. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ф.ғ. к., доцент, ЕҰУ профессоры аймақТЫҚ Өлкетанудың Қайнар көзі – алаш көсемсөЗІ
Кең байтақ қазақ даласын толық танып білу үшін аймақтық өлкетану ғылымының алар орны айрықша зор. Ендеше Сұлтанмахмұт Торайғыров...
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі сұлтанмахмұт торайғыров атындағы павлодар мемлекеттік университеті
С. Торайѓыров атындаѓы пму қазақ әдебиеті кафедрасы мен Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ және шетел әдебиеті кафедрасында талқыланып,...
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі с. Торайғыров атындағы павлодар мемлекеттік университеті
С. Торайғыров атындағы пму қаржы–экономикалық факультетінің «Экономикалық теория» кафедрасымен
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Баспаға С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі ұсынған
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconЛатын тілі гуманитария мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы 2 Бөлім Павлодар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті К. С. Ислям латын тілі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconTourism павлодар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Гуманитарлық-педагогикалық факультеті Шетел тілдері практикалық курсы кафедрасы tourism
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен басуға...
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconНеміс тілі Павлодар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Гуманитарлық педагогикалық факультеті Шетел тілдер практикалық курс кафедрасы Неміс тілі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің гуманитарлық педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен баcпаға...
Торайғыров Сұлтанмахмұт iconҚаржылық талдау Павлодар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Қаржы-экономикалық факультеті Қаржы кафедрасы Қаржылық талдау
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің қаржы-экономика факультетінің есеп және аудит кафедрасының отырысында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов