Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а icon

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев аНазваниеЛ. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а
страница2/2
Дата конвертации05.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2

Филология ғылымдарының докторы,

^ Профессор Тілеулес Әбдіғалиеваның өмірі мен

ЕҢБЕКТЕРІ туралы әдебиеттер


1. Қазақ тілі: Энциклопедия. - Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. – 42 б.

2. «Қазақ филологиясы» факультетінің тарихы. Абай атындағы мемлекеттік университетінің 70 жылдығына арналған // Қызылорда: Тұмар, 1998. – 15-23 б.

3. Абдыгалиева Тлеулес // В книге «Ученые Павлодарской области». - Павлодар, 2002. - С. 29-30.

4. Бижан Ж., Мағзұмов С. Ардақты елім Ақтоғай. – Павлодар, 2002. –213-214 б.

5. Абдыгалиева Тлеулес // «Павлодарское прииртышье»: Энциклопедия. - Павлодар, 2003. - С. 87.

6. Первый ВУЗ Казахстана. - Алматы, 2003. – С.87-97.

7. Әбдікәрімова Т. Әлі де берері мол ұстаз // Қазақстан жоғары мектебі. – 2004. - № 2. – 265-266 б.

8. Әбіш А. Тілтану құдіретін танытуда // Сарыарқа самалы. – 2004. – 10 тамыз.

9. Серғалиев М., Досжанов Б. Ғылымды ұстаздықпен ұштастырған // Егемен Қазақстан. – 2004. - 6 ақпан.

10. Абдыгалиева Тлеулес: доктор филологических наук, профессор // Ученые Евразийского национального университета: библиографический справочник. – Астана: ЕНУ, 2006. – С.12.

11. Әбдіғалиева Тілеулес // Еуразия ұлттық университетінің ғалымдары:

Ғұмырнама анықтамалығы. – Астана: ЕҰУ, 2006. - 19 б.

12. Абдыгалиева Тлеулес // Астана: Энциклопедия. – Алматы: Атамұра, 2008. – С.163.

13. Әлісжанов С.Қ. Ғалым-ұстаз туралы сөз // Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 5 кітап. – Астана: ЕҰУ, 2009. – 3-5 б.

14. Бибеков Қ.Т. Ғалым Т.Әбдіғалиева және қазақ тіліндегі функционалды грамматика мәселесі // Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 5 кітап. – Астана: ЕҰУ, 2009. – 14-19 б.

15. Жақыпов Ж.А. Болымды да толымды ғылым иесі // Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 5 кітап. – Астана: ЕҰУ, 2009. – 5-11 б.

16. Қожағұлова Ғ. Ұстазыма // Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы).

5 кітап. – Астана: ЕҰУ, 2009. – 28 б.

17. Сыздықова Г.О. Профессор Т.Әбдіғалиева қазіргі қазақ тіліндегі

болымдылық-болымсыздық туралы // Тіл білімі (ғылыми мақалалар

жинағы). 5 кітап. – Астана: ЕҰУ, 2009. – 12-14 б.

18. Түсіпбекова Ғ.А. Ғалым – ұстаз // Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 5 кітап. – Астана: ЕҰУ, 2009. – 19-20 б.

19. Тіл білімі. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Қазақ тіл білімі кафедрасының ғылыми жинағы. 5 кітап. – Астана, 2009. – 3-28 б.

20. Шаймердинова Н.Г. Ученый – педагог – гуманист // Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 5 кітап. – Астана: ЕҰУ, 2009. – 11 б.

21. Шоқабаева С.С. Ұстаз тағылымы, өмір жолы және шығармашылығы

жайында // Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 5 кітап. – Астана:

ЕҰУ, 2009. – 20-28 б.


^ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ,

Профессор ТІЛЕУЛЕС Әбдіғалиеваның

еңбектерінің хронологиялық КӨРСЕТКІШІ


1975

 1. Қазақ тіліндегі болымсыздық категориясының зерттелуіне шолу // Қазақ филологиясы 1-кітап. - Алматы: ҚазПИ, 1975. – 80-86 б.1977

 1. Болымсыздықтың лингвистикалық табиғаты // Қазақ филологиясы. – Алматы: ҚазПИ, 1977. – 66-69 б.


1984

 1. Жер тынысы, ел жұмысының айнасы // Лениншіл жас. – 1984. – 16 ақпан.


1985

4. Қазіргі қазақ тіліндегі болымсыздықтың эмоционалды-экспрессивтік мәні // Қазіргі қазақ тіл стилистикасының мәселелері. – Алматы: ҚазПИ, 1985. – 74-78 б.

5. Оқу, жазу шапшаңдығын тексеру // Бастауыш мектеп. – 1985. – № 11. – 7-10 б. / Т.Марковамен бірге /.


1987

6. Бастауыш класс оқушыларының оқу икемділігі мен машығын қалыптастыру: Әдістемелік құрал. – Алматы: Мектеп, 1987. – 96 б. / И.Д.Буртовой, Ж.Балтабаевамен бірге /.

7. Сауаттылық негізі // Бастауыш мектеп. – 1987. – № 12. – 6-9 б.


1988

8. Қазіргі сабақтың кейбір мәселелері // Қазақ мектептерінде қазақ тілін оқытудың мазмұны мен әдістерін жетілдіру (ғылыми мақалалар жинағы). – Алматы, 1988. – 76-88 б.

9. Етістіктің болымды-болымсыз формаларын тереңдетіп оқыту жайында // Қазақ мектептерінде қазақ тілін оқытудың мазмұны мен әдістерін жетілдіру: Ғылыми жинақ . – Алматы, 1988. – 88-94 б.


1989

10. Қазақ тілі: Оқулық. 6-сынып. – Алматы: Рауан, 1989. – 64 б. / Қ.Аханов, Б.Кәтенбаевамен бірге /.


1990

11. Қазақ тілінен дидактикалық материалдар: Әдістемелік құрал. 6-сынып. – Алматы: Рауан, 1990. – 40 б. / Б.Нұрпейісов, Б.Кәтенбаевамен бірге /.

12. 5-класқа арналған грамматикалық таблицалар.– Алматы: Рауан,1990.– 12б

13. Қазақ тілі: Оқулыққа методикалық нұсқау. 6-сынып. – Алматы: Рауан,

1990. – 40 б. / Б.Кәтенбаевамен бірге /.


1991

14. Отрицание в современном казахском языке и способы его выражения :

Автореф. дис. канд. филологических наук: 10.02.02. – Алма-Ата,1991.– 24 с.


1992

15. Практикалық қазақ тілі: Жоғары оқу орындары үшін оқу

бағдарламасы. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1992. – 32 б.

/ Н.Оралбаевамен бірге /.

16. Болымсыз мағынаның сөйлемдегі бағдары // Қазіргі қазақ тілі және

оқыту әдістемесі мәселелері: Ғылыми жинақ. - АлМУ, 1992. – 28-34 б. / К.Аханов, Б.Кәтенбаевамен бірге /.


1993

17. Практикалық қазақ тілі: Оқулық. – Алматы: Ана тілі, 1993. – 96 б.

/ Н.Оралбаева, Б.Шалабаевпен бірге /.

18. Қазақ тілі: Оқулық. 6-сынып. 4-басылымы. – Алматы: Рауан, 1993.

– 80 б. / Б.Кәтенбаевамен бірге /.


1994

19. Қазіргі қазақ тілі / морфология / : Жоғары оқу орындары үшін оқу

бағдарламасы. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1994. – 32 б. /

Н.Оралбаевамен бірге /.


1995

20. Отрицание в современном казахском языке и способы его выражения:

Учебное пособие. Депонирование № 5985-К 95 от 31 марта 1995. –

С.112

21. Болымсыз мағынаның жасырын берілуі // Қазақ тілі және оқыту

әдістемесінің кейбір мәселелері: Ғылыми жинақ. – Алматы, 1995. – 5-8

б.

22. Сұраулы сөйлемдердегі болымсыз мағына // Қазақ тілі және оқыту

әдістемесінің кейбір мәселелері: Ғылыми жинақ. –Алматы,1995.– 24-27

б.

23. Болымсыз мағынаның паралингвистикалық көрсеткіштер арқылы

берілуі // Қазақ тілі теориясы мен оқыту әдістемесі мәселелері:

Ғылыми жинақ. - Алматы: АлМУ, 1995. – 18-23 б.

24. Болымсыздықтың ядролық, перифериялық көрсеткіштері // Қазақ тілі

мен әдебиеті. – 1995. - № 9. – 42-48 б.


1996

25. Қазіргі қазақ тіліндегі болымдылық-болымсыздықтың мағынасы мен

қызметі: Монография. – Алматы: Білім, 1996. – 160 б.

26. Болымды мағынаның болымсыздық көрсеткіштерімен берілуі // Қазақ

тілі мен әдебиеті. – 1996. - № 7-8. – 49-53 б.

27. Кестелі грамматика: Көпшілік оқырманға арналған оқу құралы. –

Алматы: Ана тілі, 1996. – 208 б. / С.Хасанова, Қ.Қасабекова, Б.Шалабаевпен бірге /.


1997

28. Сұраулы сөйлем түрлерінің мазмұнындағы болымсыз мағынаның

берілу ерекшелігі жайында // Қазақ тілі грамматикасы және

лингводидактика мәселелері. – Алматы, 1997. – 21-26 б.

29. Қазіргі қазақ тіліндегі болымдылық-болымсыздық категория

жайында. Түрік тілінде // Түрік тілі мен әдебиеті. – Анкара, 1997. - № 11. – 48-51 б.

30. Практикалық, семинар сабақтарында қолданылған көрнекілікті жасау

негізі // Қазақ тілі грамматикасы және лингводидактика мәселелері :

Ғылыми жинақ. – Алматы: АлМУ, 1997. – 21-29 б.

31. С.Аманжоловтың болымсыз сөйлем туралы ғылыми пікірлері //

Профессор С.Аманжолов және қазақ тілінің мәселелері: Ғылыми

жинақ. – Алматы, 997. – 32-36 б.

32. Қазақ тілі: Оқулық. 6-сынып. 5-басылымы. – Алматы: Рауан, 1997. –

202 б. / К.Аханов, Б.Кәтенбаевамен бірге /.


1998

33. Қазіргі қазақ тіліндегі болымдылық-болымсыздық категория: Филол.

ғылым. д.-ры дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. автореф. 10.02.06.

– Алматы, 1998. – 24 б.

34. Профессор Н.Оралбаева қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің форманттары

жайында // Профессор Н.Оралбаева және қазақ тіл білімінің

мәселелері: Ғылыми жинақ. – Алматы: АлМУ, – 1998. – 3-6 б.


1999

35. Қазақ тілін оқыту әдістемесі (практикалық, лабораториялық жұмыстар): Оқу құралы. – Алматы: Ана тілі, 1999. – 80 б. / Т.Әбдікәрімова, К.Шаймерденовамен бірге /.


2000

36. Болымды етістік // Ұлттық энциклопедия. Т.2. – Алматы, 2000. – 56-

58 б.

37. Практикалық қазақ тілінің практикалық жұмыс жоспары: Көмекші

құрал. – Алматы: 2000. – 48 б.

38. Қазіргі қазақ тіліндегі грамматикалық категорияның функционалды

мәртебесі (магистратура үшін): Көмекші құрал. – Алматы, 2000. – 48 б.


2001

39. Қазақ тілі: Оқулық. 6-сынып. 6-басылымы. – Алматы: Мектеп, 2001. – 192

б. / К.Аханов, Б.Кәтенбаевамен бірге /.

40. Академик Н.Сауранбаев және морфология мәселелері // Л.Н.Гумилев

атындағы ЕҰУ хабаршы. – 2001. - № 3-4. – 231-233 б.

41. Сөйлеу әрекетіндегі тілдік бірліктер қызметінің қырлары // «Жоғары

білімді глобилазияциялау және интернационалдау» атты халықаралық

ғылыми конференцияның материалдары, Астана, 21 желтоқсан 2001

жыл. – Астана, 2001. – 161-165 б.


2002

42. Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы инверсия, жасалу жолдары //

Көкейкесті әдебиеттану. 2 кітап. – Астана: ЕҰУ, - 2002. – 176-180 б.

43. Жүзден – жүйрік... (Білім және біліктілік байқауы). – Астана: ЕҰУ, -

2002. – 49 б. / А.Мусабековамен бірге /.


2003

44. Синтаксистік синонимдер - қолданылымдылық грамматиканың қайнар

көзі // Ғылым ізімен (ғылыми мақалалар жинағы). – Астана: ЕҰУ, -

2003. – 35-38 б.

45. Қазақ тілінен студенттердің білім-біліктілігін блоктық-рейтингтік

жүйе бойынша бақылау: Әдістемелік көмекші құрал. – Астана: ЕҰУ, -

2003. – 115 б. / Ә.Мағзұмбекова, Қ.Құлмановпен бірге /.

46. Болымды-болымсыз мағынаның құрылымы // «Шоқан тағылымы - 8 »

атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның

материалдары. ІҮ том. – Көкшетау: КМУ, - 2003. – 80-84 б.

47. Тағлымы терең туынды // Егемен Қазақстан. – 2003. - 19 желтоқсан.

/ Б.Досжановпен бірге /.


2004

48. Студенттердің лексикалық қорын мәтін арқылы байыту // «Университет және инновациялық процестер: мәселелер, ізденістер, шешімдер» атты V ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. – Астана, - 2004. – 218 -222 б. / Қ.С.Құлмановпен бірге /.

49. «Қазақ тілінің сөзжасамы» теориялық курсы мазмұнын блоктық-

рейтингтік жүйе бойынша меңгерту // «Университет және инновациялық процестер: мәселелер, ізденістер, шешімдер» атты V ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. – Астана, - 2004. – 146-149 б.

50. Мәдени-рухани өміріміздегі орны бөлек шығарма // Тіл білімі:

Ғылыми мақалалар жинағы. 2 кітап. – Астана: ЕҰУ, - 2004. – 195-200

б. / Б.Досжановпен бірге /.

51. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» курсын оқытудың кейбір мәселелері

// Тіл білімі: Ғылыми мақалалар жинағы. 1 кітап. – Астана: ЕҰУ, -

2004. – 208-211 б.

52. Тілдік бірліктер қызметінің қырлары // «Нұртас Оңдасынов –

Қазақстанның көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері » атты

республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары,

Астана, 5-6 қараша 2004 жыл. – Астана: ЕҰУ, - 2004. – 130-131 б.

53. Мемлекеттік тілді орыс тілді аудиторияда оқытудың мәселелері

// «Мемлекеттік тіл саясатының негізгі бағыт-бағдарлары» атты

ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Астана,

2004. – 56-60 б.


2005

54. «Қазақ тілінің сөзжасамы» теориялық курсын практикалық

сабақтарда меңгерту жолдары // Ж.Баласағұн атындағы Қырғыз

мемлекеттік университетінің жаршысы. Серия 1. Шығ. 3. –

2005. – 246-247 б.

2006

55. Сөзжасамдық қолданыста -ушы, -уші, -шы, -ші жұрнақтарының

ерекшеліктері // Әдістемелік жинақ: Аударма, термин, сөзжасам. –

Астана: ҚР Әділет министрлігі, 2006. – 145-155 б. / С.Шоқабаевамен

бірге /.

56. А.Байтұрсынұлының «Тіл құрал» еңбегіндегі етістік сипатының

көрінісі // «А.Байтұрсынұлы оқулары» атты республикалық 1

ғылыми-теориялық конференцияның материалдары, Астана, 30-31

наурыз 2006 жыл. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006. – 37-39 б.

57. А.Ысқақовтың морфологиялық зерттеулері // Тіл білімі (ғылыми

мақалалар жинағы). – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006. – 94-96 б.

58. Академик Ә.Т.Қайдар еңбектерін студенттерге, магистранттарға

насихаттау іс-тәжірибемізден // Тіл білімі (ғылыми мақалалар

жинағы). 2 кітап. – Астана, 2006. – 152-158 б.

59. Оқытудың дәстүрлі әдістемесін инновациялық технология

элементтерімен ұштастыру // «Әлемдік білім кеңістігіне ену

жағдайында қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың көкейкесті

мәселелері» атты халықаралық ғылыми конференцияның материалдары. – Семей, 2006. – 318-322 б.


2007

60. Қазақ есімдерінің тамырына бойлаған Телағаң // Қазақ әдебиеті. –

2007. № 26 (3030). / Б.Досжановпен бірге /.

61. Өзіміздің Телағаң // Нұр ­Астана. – 2007. – 11-18 шілде. /

Б.Досжановпен бірге /.

62. Қазақ есімдерінің тамырына бойлаған Телағаң // «Қазақ тілінің

лексикология, лексикография, фольклортану мен аударма мәселелері»:

қалыптасуы, дамуы мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференцияның материалдары. – Алматы: Арыс, 2007. –

16-19 б.

63. Қазақ ономасиологиясының ғылыми жетістіктері мектеп

оқушыларының зердесінде // «Қазақ тілінің лексикология,

лексикография, фольклортану мен аударма мәселелері: қалыптасуы,

дамуы мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық

конференцияның материалдары. – Алматы: Арыс, 2007. – 42-47 б.


2008

64. Академик М.Серғалиев еңбектерінде сөз саптаудың ғылыми негізделуі //

«Қазақ тілінің стилистикасы және тіл мәдениеті » атты республикалық

ғылыми- теориялық конференцияның материалдары. – Астана, 2008.

– 14-16 б.

65. Елжандылық деген елге еңбек сіңіру // Егемен Қазақстан. – 2008. –

13 мамыр. / Г.Мамаевамен бірге /.

66. Ғибратқа толы ғұмыр // «Профессор Н.Оралбай және тіл білімі мен

әдістеме ілімі» атты халықаралық ғылыми-практикалық

конференцияның материалдары. – Алматы, 2008. – 10-13 б.

67. Қазақ тіл білімінің ғылыми жетістіктерін жалпы білім беретін мектеп

оқушыларының білім қорына жеткізу // «Жалпы білімдік 12 жылдық білім беру жүйесіндегі оқытудың үштілділік мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Семей, 2008. – 7-11 б.

68. Мектеп оқушыларының ғылым жобаға қатысуы // «Жалпы білімдік 12

жылдық білім беру жүйесіндегі оқытудың үштілділік мәселелері» атты

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. –

Семей, 2008. – 42-44 б.

69. Ғ.Мұсабаев сын дәрежесінің категориялық мазмұны жайында // Тіл

білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 3 кітап. –Астана: ЕҰУ, 2008. – 62-

64 б.

2009

70. Білім беру кеңістігінің көптілділік жағдайында қазақ тілінің орны // «Тіл мен әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесіндегі инновациялық технологиялар: мәселелер және шешу жолдары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Астана, 2009. – 102-104 б.

71. Кестелі грамматика (қазақ тілі грамматикасы бойынша оқу құралы). –

Көкшетау, 2009.


Профессор Т. Әбдіғалиеваның

редакциясымен шыққан еңбектер


 1. Қазақ тілі теориясы мен оқыту методикасының кейбір мәселелері (аспиранттар мен ізденушілер жинағы). – Алматы: АлМУ, 1992. – 72 б.

 2. Қазіргі қазақ тілі теориясы мен оны оқыту әдістемесінің мәселелері (жоғары оқу орындарының оқытушылары мен аспиранттарының ғылыми мақалалар жинағы). – Алматы: АлМУ, 1995. – 128 б.

 3. Практикалық қазақ тілінің жұмыс бағдарламасы (әдістемелік құрал)

/ жауапты редактор /. – Алматы: АлМУ, 2000. – 55 б.

 1. Бибеков Қ.Т. Қимылдың соңғы кезеңінің көрсеткіштері мен қолданыстағы мағыналық ерекшеліктері / жауапты редактор /. – Семей, 2003. – 122 б.

 2. Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 2 кітап. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006. – 176 б.

 3. Тіл білімі (ғылыми мақалалар жинағы). 3 кітап. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2008. – 225 б.Т.Әбдіғалиеваның ғылыми жетекшілігімен

қазақ тілі мамандығы бойынша қорғалған

кандидаттық диссертациялар


1. Бибеков Қ.Т. Қимылдың соңғы кезеңінің көрсеткіштері мен

қолданыстағы мағыналық ерекшеліктері. - Астана, 2003.

2. Омарова С.Қ. Қазіргі қазақ тіліндегі жұп сыңарлы категориялар

болмысы. - Астана, 2005.

3. Қожағұлова Қ. Қазақ тіліндегі әскери лексиканың мағыналық

құрылымы. - Астана, 2006.

4. Түсіпбекова Ғ.А. Қазіргі қазақ тіліндегі бағалау мағынасы және оның

құрылымдық жүйесі. - Астана, 2007.

5. Қабылдина Л.М. Мөлшер, өлшем мағыналарының функционалды-

семантикалық өрісі. - Астана, 2007.

6. Шоқабаева С.С.Қазіргі қазақ тіліндегі өнімсіз жұрнақтардың

сөзжасамдық әлеуеті. - Астана, 2010.


ТІЛЕУЛЕС Әбдіғалиева - қорғалған кандидаттық

диссертацияларҒА РЕСМИ оппонент


1 Оңалбаева А.Т. Синтаксис словосочетания в сопоставительном аспекте

и проблемы перевода (N отглагольное существительное + N). 10.02.02.,

10.02.02. Дис.совет Др 14.05.01 АГУ им.Абая, Алматы, 1999.

 1. Мұсабаева Ұ.К. Екі негізді жай сөйлемдердің синтаксистік жүйедегі орны. 10.02.02. Дис.кеңес. Д.14.А.01.23 ҚазМҰУ, Алматы, 2000.

 2. Абдрасилова Г.К. Қазіргі қазақ тілінідегі сөздердің аналитикалық (біріге, қосарлану, тіркесу) тәсіл арқылы жасалуы. 10.02.02. Дис.кеңес ок 14.29.02. ЕҰУ, Астана, 2003.

 3. Қадырова Б.М. 1960-80 жылдардағы қазақ әңгімелерінің тілі. 10.02.02. Дис.кеңес 14.29.02. ЕҰУ, Астана, 2004.

 4. Түймебаева Н.Қ. И.Мелиоранский зерттеуіндегі синтаксистік жүйе. 10.02.02. Дис.кеңес. Д.14.А.01.23. ҚазҰУ, Алматы, 2005.

 5. Есіркепова К.Қ. 1960-80 жылдардағы қазақ әйел-ақындар поэзиясының тілі. 10.02.02. Дис.кеңес К.14.29.02, ЕҰУ, Астана, 2006.

 6. Нүрпейісова С.К. Қазақ тіліндегі меншіктік қатынасты білдіретін грамматикалық амалдар: қалыптасуы, жұмсалуы. 10.02.02. Дис.кеңес. Д. 14.А.01.23. ҚазҰУ, Алматы, 2006.

 7. Бакубаева Г.Қ. Қазіргі қазақ тіліндегі жанама толықтауыштар. 10.02.02. Дис.кеңес. Д.14.А.01.23, ҚазҰУ, Алматы, 2006.

 8. Шадкам З. Қазақ және түрік тілдеріндегі сөз этикетінің лингвомәдени ерекшеліктері. 10.02.02. Дис.кеңес Д.14.А.01.23, ҚазҰУ, Алматы, 2007.

 9. Ноғаев Ә.Н. Қазақ тіліндегі демеулік шылаулардың қолданыстағы мағынасы мен қызметі.10.02.02. Дис.кеңес. Д.14.А.01.23, ҚазҰУ, Алматы, 2008.Профессор Тілеулес Әбдіғалиеваның

пікір білдірген монография, оқулық,

оқу құралдары


 1. Қасым Б.Қ. Күрделі зат есімдер сөздігі. – Алматы, 1999. – 110 б.

 2. Сағындықұлы Б. Құрмалас (аралас) сөйлемнің теориялық негіздері:

монография. – Павлодар: ПМУ, 2002. – 198 б.

 1. Шаймердинова Н.Г. Средства выражения времени в русском и

казахском языках (функциональный аспект): учебное пособие. –

Астана, 2002. – 137 б.

 1. Камешева Г.Қ., Мұқанова Г.М. Қазақ тілі : іскери қарым-қатынас

үшін. – Астана: «АВ-Принт», 2003. – 228 б.

 1. Мамаділ Қ.А. Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің модальдық

құрылымдары: оқу құралы. – Астана: ЕГИ, 2004. – 156 б.

 1. Қожағұлова Қ. Қазақ тілі: әскери оқу орындарының курсанттарына

арналған әдістемелік көмекші құрал. – Петропавл, 2004. – 218 б.

 1. Құлманов Қ.С. Қазақ тілі : оқу құралы (жаратылыстану –

техникалық факультетінің физика-математика мамандығында

оқитын студенттерге арналған). – Астана : ЕҰУ, 2004. – 105 б.

 1. Құлманов Қ.С. Қазақ тілі: Заңгерлерге арналған оқу құралы. –

Астана: ЕҰУ, 2004. – 105 б.

 1. Қоқышева Н.М. Қазіргі қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұялардағы

сөзжасамдық сатылар: оқу құралы. – Астана: ЕАГИ, 2004. – 155 б.

10. Әлімбек Г. Қазақ тілі: дене тәрбиесі және спорт факультеттерінің

студенттеріне арналған оқу құралы. – Алматы: Сөздік-Словарь,

2005. – 112 б.

11. Мамаева Г.Б. Тіркесті күрделі сын есімдер: оқу құралы. – Астана:

Елорда, 2005. – 140 б.

 1. Әділбек А. Қазақ тілі: сәулет-құрылыс мамандығы бойынша: оқу

құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006. – 81 б.

13. Сергалиев М.С. Стилистика негіздері: оқулық. – Астана:

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006. – 273 б.

14. Сергалиев М.С. Синтаксис мәселелері: монография. – Астана:

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006. – 411 б.

15. Әлісжанов С.Қ. Ғылыми прозаның синтаксисі (құрылымдық және

коммуникативтік негіздері ) : Монография. – Алматы: Арыс, 2007.

 • 304 б.

Профессор Т.Ә.Әбдіғалиеваның

еңбектерінің алфавиттік көрсеткіші

Академик Ә.Т.Қайдар еңбектерін студенттерге, магистранттарға

насихаттау іс-тәжірибемізден ^ 58

Академик Н.Сауранбаев және морфология мәселелері 40

Академик М.Серғалиев еңбектерінде сөз саптаудың ғылыми негізделу 64

С.Аманжоловтың болымсыз сөйлем туралы ғылыми пікірлері 31


А.Байтұрсынұлының «Тіл құрал» еңбегіндегі етістік сипатының көрінісі ^ 56

Бастауыш класс оқушыларының оқу икемділігі мен машығын

қалыптастыру 6

5-класқа арналған грамматикалық таблицалар 12

Болымды-болымсыз мағынаның құрылымы ^ 46

Болымды етістік 36

Болымды мағынаның болымсыздық көрсеткіштерімен берілуі 26

Болымсыз мағынаның берілуі 21

Болымсыз мағынаның паралингвистикалық көрсеткіштер арқылы

берілуі ^ 23

Болымсыз мағынаның сөйлемдегі бағдары 16

Болымсыздықтың лингвистикалық табиғаты 2

Болымсыздықтың ядролық, перифериялық көрсеткіштері ^ 24

Білім беру кеңістігінің көптілділік жағдайында қазақ тілінің орны 70


Ғибратқа толы ғұмыр 66


Елжандылық деген елге еңбек сіңіру ^ 65


Етістіктің болымды-болымсыз формаларын тереңдетіп оқыту жайында 9


Жер тынысы, ел жұмысының айнасы 3

Жүзден – жүйрік... (Білім және біліктілік байқауы) ^ 43


Кестелі грамматика 27

Кестелі грамматика (қазақ тілі грамматикасы бойынша оқу құралы) 71


Қазақ есімдерінің тамырына бойлаған Телағаң 60

Қазақ есімдерінің тамырына бойлаған Телағаң 62

Қазақ ономасиологиясының ғылыми жетістіктері мектеп

оқушыларының зердесінде ^ 63

Қазақ тіл білімінің ғылыми жетістіктерін жалпы білім беретін мектеп

оқушыларының білім қорына жеткізу 67

Қазақ тілі: Оқулық. 6-сынып 10

Қазақ тілі: Оқулық. 6-сынып. 4-басылымы ^ 13

Қазақ тілі : Оқулық. 6-сынып. 5-басылымы 32

Қазақ тілі: Оқулық. 6-сынып. 6-басылымы 39

Қазақ тілі: Оқулыққа методикалық нұсқау. 6-сынып 13

Қазақ тілін оқыту әдістемесі (практикалық, лабораториялық

жұмыстар): Оқу құралы 35

Қазақ тіліндегі болымсыздық категориясының зерттелуіне шолу ^ 1

Қазақ тілінен дидактикалық материалдар: Әдістемелік құрал. 6-сынып 11

Қазақ тілінен студенттердің білім-біліктілігін блоктық-рейтингтік

жүйе бойынша бақылау: Әдістемелік көмекші ^ 45

«Қазақ тілінің сөзжасамы» теориялық курсы мазмұнын блоктық-

рейтингтік жүйе бойынша меңгерту 49

«Қазақ тілінің сөзжасамы» теориялық курсын практикалық

сабақтарда меңгерту жолдары ^ 54

Қазіргі қазақ тілі /морфология/: Жоғары оқу орындары үшін

оқу бағдарламасы 19

Қазіргі қазақ тіліндегі болымдылық-болымсыздық категория: Филол.

ғылым. д.-ры дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. автореф. ^ 33

Қазіргі қазақ тіліндегі болымдылық-болымсыздық категория

жайында. Түрік тілінде 29

Қазіргі қазақ тіліндегі болымдылық-болымсыздықтың мағынасы

мен қызметі: Монография ^ 25

Қазіргі қазақ тіліндегі болымсыздықтың эмоционалды -

экспрессивтік мәні 4

Қазіргі қазақ тіліндегі грамматикалық категорияның функционалды

мәртебесі (магистратура үшін): Көмекші құрал ^ 38

Қазіргі сабақтың кейбір мәселелері 8


Мәдени-рухани өміріміздегі орны бөлек шығарма 50

Мектеп оқушыларының ғылыми жобаға қатысуы. 68

«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» курсын оқытудың кейбір мәселелері ^ 51

Мемлекеттік тілді орыс тілді аудиторияда оқытудың мәселелері 53

Ғ. Мұсабаев сын дәрежесінің категориялық мазмұны жайында 69

Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы инверсия, жасалу жолдары 42


Оқу, жазу шапшаңдығын тексеру 5

Оқытудың дәстүрлі әдістемесін инновациялық технология

элементтерімен ұштастыру ^ 59

Отрицание в современном казахском языке и способы его выражения:

Автореф. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук 14

Отрицание в современном казахском языке и способы ее выражения:

Учебное пособие. Депонирование № 5985-К 95 от 31 марта 1995. ^ 20


Өзіміздің Телағаң 61


Практикалық қазақ тілі: Жоғары оқу орындары үшін оқу бағдарламасы 15

Практикалық қазақ тілі: Оқулық 17

Практикалық қазақ тілінің практикалық жұмыс жоспары:

Көмекші құрал ^ 37

Практикалық, семинар сабақтарында қолданылған көрнекілікті

жасау негізі 30

Профессор Н.Оралбаева қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің

форманттары жайында ^ 34


Сауаттылық негізі 7

Синтаксистік синонимдер - қолданылымдылық грамматиканың

қайнар көзі 44

Сөзжасамдық қолданыста -ушы, -уші, -шы, -ші жұрнақтарының

ерекшеліктері 55

Сөйлеу әрекетіндегі тілдік бірліктер қызметінің қырлары ^ 41

Студенттердің лексикалық қорын мәтін арқылы байыту 48

Сұраулы сөйлем түрлерінің мазмұнындағы болымсыз мағынаның

берілу ерекшелігі жайында ^ 28

Сұраулы сөйлемдердегі болымсыз мағына 22


Тағлымы терең туынды 47

Тілдік бірліктер қызметінің қырлары 52


А.Ысқақовтың морфологиялық зерттеулері 57


^ БІРЛЕСІП ЖАЗҒАН АВТОРЛАРДЫҢ ЕСІМДЕР

КӨРСЕТКІШІ


Аханов Қ. 10, 16, 32, 39

Әбдікәрімова Т. 35

Балтабаева Ж. 6

Буртовой И.Д. 6

Досжанов Б. 47, 50, 60, 61

Кәтенбаева Б. 10, 11, 13, 16, 18, 32, 39

Қасабекова 27

Құлманов Қ. 45, 48

Мағзумбекова Ә. 45

Мамаева Г.Б. 65

Маркова Т. 5

Мусабекова А. 43

Нұрпейісов Б. 11

Оралбаева Н. 15, 19

Хасанова С. 27

Шалабаев Б. 27

Шаймерденова К. 35


^ Т.ӘБДІҒАЛИЕВАНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ ЖАРИЯЛАНҒАН

МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР ТІЗІМІ


Бастауыш мектеп. – 1985. – № 11. – 7-10 б. 5

Бастауыш мектеп. – 1987. – № 12. – 6-9 б. 7

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршы. – 2001.-№ 3-4. – 231-233 б 40

Егемен Қазақстан. – 2003. - 19 желтоқсан. 47

Егемен Қазақстан. – 2008. – 13 мамыр 65

Қазақ әдебиеті. – 2007. - № 26 (3030). 60

Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1995. - № 9. – 42-48 б. 24

Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1996. - № 7-8. – 49-53 б. 26

Лениншіл жас. – 1984. – 16 ақпан. 3

Нұр ­Астана. – 2007. – 11-18 шілде. 61

Түрік тілі мен әдебиеті. – Анкара: 1997. - № 11. – 48-51 б. 29


^ БІЗДІҢ АВТОРЛАР


Қабылдинов Зиябек Л.Н.Гумилев атындағы

Ермұқанұлы Еуразия ұлттық университетінің

Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы, Университет кітапханасының директоры

Мамаева Жанар Л.Н.Гумилев атындағы

Бекайдарқызы Еуразия ұлттық университет

кітапханасының директорының орынбасары

Қасенова Оразхан Л.Н.Гумилев атындағы

Елғазықызы Еуазия ұлттық университет кітапханасының

Ақпараттық-библиография бөлімінің басшысы


Лигостаева Людмила Л.Н.Гумилев атындағы

Владимировна Еуразия ұлттық университет кітапханасының

Ақпараттық-библиография бөлімінің

сектор меңгерушісі

Танкаева Ләззат Л.Н.Гумилев атындағы

Қонарбайқызы Еуразия ұлттық университет кітапханасының Ақпараттық-библиография бөлімінің

библиограф-кітапханашысы


Жүнісқали Әсел Л.Н.Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық университетіндегі

қазақ тілі кафедрасының

магистранты


М А З М Ұ Н Ы


Оқырмандарға ................................................................................................3


Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері,

филология ғылымдарының докторы, профессор Т.Әбдіғалиеваның

ғылыми-педагогтік қызыметінің негізгі белестері ......................................


Филология ғылымдарының докторы, профессор Т.Әбдіғалиеваның

ғылыми, педагогтік және қоғамдық қызметі туралы қысқаша

очерктер, мақалалар .......................................................................................


Филология ғылымдарының докторы, профессор Т.Әбдіғалиеваның

өмірі мен еңбектері туралы әдебиеттер ........................................................


Филология ғылымдарының докторы, профессор Т.Әбдіғалиеваның

еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші ......................................................


Профессор Т.Әбдіғалиеваның редакциясымен шыққан еңбектер .............


Т.Әбдіғалиеваның ғылыми жетекшілігімен қазақ тілі мамандығы

бойынша қорғалған кандидаттық диссертациялар ......................................


Тілеулес Әбдіғалиева – қорғалған кандидаттық

диссертацияларға ресми оппонент ................................................................


Профессор Тілеулес Әбдіғалиеваның пікір білдірген монография,

оқулық , оқу құралдары .................................................................................


Профессор Т.Ә.Әбдіғалиеваның еңбектерінің алфавиттік көрсеткіші ......


Бірлесіп жазған авторлардың есімдер көрсеткіші ........................................


Т.Әбдіғалиеваның еңбектері жарияланған мерзімді басылымдар тізімі ...


Біздің авторлар ................................................................................................

1   2
Похожие:

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз орталығЫ
Астана – 2011. 4 қараша күні Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде жазушы, ғалым, «Отырар кітапханасы» ғылыми орталығының...
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті
Бұл көрсеткіш филология ғылымдарының докторы, профессор, жазушы Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Отырар кітапханасы»...
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз орталығЫ
Астана – 2011. Ертең, 1-қыркүйек Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің бас ғимараты алаңында Білім күніне арналған...
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз орталығЫ
Астана – 2011. Ертең, 6-қыркүйек Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің спорт залында ЕҰУ-дың оқытушы-профессорлары...
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз-орталығы Баспасөз хабарламасы «екі ел университеттерінің баскетбол командалары кездесуде»
«Алау» спорт кешенінде Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баскетболшылары Г. И. Носов атындағы Магнитогорск мемлекеттік...
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз орталығЫ
Астана-2011. 11-16 шілде аралығында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Экономика факультеті «Әлемдік экономикалық...
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанындағы «Отырар кітапханасы» ғылыми орталығының директоры

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанындағы «Отырар кітапханасы» ғылыми орталығының директоры

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
Астана – 2011. 20 мамыр күні Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде «БАҚ жөніндегі халықаралық стандарттар мен ұлттық...
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің кітапханасы тлеулес ә б д І ғ алиев а iconЛ. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
Астана – 2011. 25 маусым күні Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде үздік түлектер құрылтайы өтеді
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов