«Астана медицина университеті» АҚ icon

«Астана медицина университеті» АҚНазвание«Астана медицина университеті» АҚ
страница1/4
Дата конвертации12.01.2013
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4
«Астана медицина университеті» АҚФорма № РП-07.1.17-2009 ж.


Беру күні: 19.11.2009 ж.

Патологиялық анатомия кафедрасы


Тексеру күні:19.11.2009 ж.


Тексеріс #:


Тексеріс #:

^ ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ


Тақырыбы: Некроз


Сағаттар саны 2 сағат


Курс 2


5В110400 мамандық «Медициналық-профилактикалық іс»


Құрастырған: Сулейменова А.Ю.


Астана, 2011ж


Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама


Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.


Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама


Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.


Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама


Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.


Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама


Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.


Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама


Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.


1. Тақырыбы: Некроз.


2. Мақсаты: Студенттерімен некроздың морфологиялық көріністерінің түрлерін талқылау.


^ 3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында некроз кезіндегі ағза мен тіннің макроскопиялық және микроскопиялық өзгерістерін түсіндеруге, ағза мен тіннің патологиялық өзгерістерге салыстырмалы сипаттамасын беруді студенттерді ұйрету қажет.


4. Өткізу түрі: шағын топталарда жұмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, бұл патология бойынша микропрепараттарды зертеп суреттеп салу.


^ 5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Некроздардың клиникалық-морфологиялық жіктелуі;

2. Коагуляциялық, коликвациялық, майлы, казеозды некроздардын морфологиялық белгілері.


^ 6. Таратылатын материал:

а) Аяқтың ылғалды гангренасы. Белгілеңіз: аяқтардың көлемінің, түсін, консистенциясын,себептерін.

б) Аяқ басының құрғақ гангренасы. Белгілеңіз: аяқтардың көлемінің, түсін, консистенциясын, патологияны тудыратын себептерін атаңыз.

в) Бүйректің ишемиялық инфарктісі. Белгілеңіз: 2 инфаркт аймақтары – алғашқы болған тіндердін (шумақшалар,өзекшелер қан тамырлар) сыртқы шектерімен ашық қызыл түске боялған инфаркт аймағын; тамырлардың қан толуы, лейкоциттердің жиналуымен сипатталатын демаркациялық аймағын. Некроз айналасындағы тіндерғе назар аударңыз.

в) Микроскоптар


7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.


Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:

1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3. М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.


Орыс тілінде

Негізгі:

1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

7. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.


8. Бақылау: Ауызша түрде сұрау.


^ ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ


Тақырыбы: Артериялық және веналық толыққандылық. Ишемия. Қан кету. Стаз.


Сағаттар саны 2 сағат


Курс 2


5В110400 мамандық «Медициналық -профилактикалық іс»


Құрастырған: Сулейменова А.Ю.


Астана, 2011ж


1. Тақырыбы: Артериялық және веналық толыққандылық. Ишемия. Қан кету. Стаз.


2. Мақсаты: Студенттерді тәжірибе сабағында қан айналымның бұзылыстарының негізгі түсініктерімен тереңірек таныстыру.


^ 3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында артериялық және веналық толыққандылық, ишемия, қан кету, стаз кезіндегі ағза мен тіннің макроскопиялық және микроскопиялық өзгерістерін түсіндеруге, ағза мен тіннің патологиялық өзгерістерге салыстырмалы сипаттамасын беруді студенттерді ұйрету қажет.


4. Өткізу түрі: шағын топталарда жұмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, бұл патология бойынша микропрепараттарды зертеп суреттеп салу.


^ 5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Артериалық гиперемияның анықтамасы, оның даму себептері мен мәні.

2. Веналық гиперемияның анықтамасы, оның даму себептері мен мәні.

3. Өкпе мен бауырдың созылмалы веналық гиперемиясы.

4. Қан кету- механизмі,нәтижесі.

5. Ишенмия- түрлері, морфологиясы.

6. Стаз – себепткрі, нәтижесі мен мәні.


^ 6. Таратылатын материал:

а) Миға қан кету. Анықтау керек: орналасуын, өлшемін, пішінін, түсін,

себебін, даму механизмін.

б) бауырдың созылмалы веналық гиперемиясы (мускаты бауыр). Анықтау

керек: ағзаның өлшемінің ұлғайуы, оның консистенциясының тығыздалуы, кескінде түсінің біркелкі болмауы, потологиялық процестін негізі, себебін және салдарын атау.

в) «Мускатты» бауыр (Г-Э) анықтау керек. Қан толуының біркелкі болмауы,

орталық гепатоцидтердің жағдайы.

г) Өкпенің қоңыр индурациясы (Г-Э) анықтау керек : өкпенің ауаға толуының

төмендеуі. Дәнекер тіндердің өсуіне байланысты альвеола аралық жарғақтардың қалыңдауы бронхтар мен альвеолалардың куысында седирофактардың шоғырлануы

д) Миға майда нүктелі қан құйылу (Г-Э бояуы) Анықтау: артериола қабырғаларының бүтін болуы, эритроциттердің май тамырлар айналасында шоғырлануы

е) Микроскоптар.


7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:


1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:

1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3.М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.


Орыс тілінде

Негізгі:

1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).


4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

7. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.


8. Бақылау: Ауызша түрде сұрау.


^ ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ


Тақырыбы: Пролиферациялық қабыну.


Сағаттар саны 2 сағат


Курс 2


5В110400 мамандық «Медициналық -профилактикалық іс»


Құрастырған: Сулейменова А.Ю.


Астана, 2011 ж


1. Тақырыбы: Пролиферациялық қабыну.


2. Мақсаты: Студентермен пролиферациялық қабынудың морфологиялық көріністерін талқылау.


^ 3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында студенттерді пролиферациялы қабынудың морфологиялық көріністерін анықтауды, макро- және микропрепараттарды суреттеп жазу мен оларда пролиферациялы қабынуды диагностикалауды үйрету.


4. Өткізу түрі: шағын топталарда жұмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, бұл патология бойынша микропрепараттарды зерттеп суреттеп салу.


^ 5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Аралық қабыну – себептері, даму механизмі және морфологиялық сипаттамасы;

2. Полиптер түзілетін қабынулар, өткір ұшты кондиломалар – себептері, даму механизмі, морфологиялық сипаттамасы.

3. Гранулематозды қабыну – себептері және морфологиялық сипаттамасы;

^ 6. Таратылатын материал:

а) Бауырдың бір камералы эхонококкозы. Белгілеңіз: қалың хитинді қабықшасы бар ірі қуыстың болуын. Көрсету керек: кистаның өлшемін, пішінін.

б) Жатыр полипі. Белгілеңіз: жатыр қуысының кеңеюін, оның түбінде полиптің болуын, оның өлшемін, консистенциясын. Мүмкін болатын асқынулары атаңыз.

в) Өкпенің милиарлы туберкулезі. Белгілеңіз: өкпе тінінде ретсіз орналасқан, саны көп, диаметрі 1-2 мм-дей, көптеген түсі ақшыл-сұр тығыз түйіншелердің болуын.

г) Өнімдік аралық миокардит (Г-Э бояуы.). Белгілеңіз: миокард стромасында инфильтрацияның болуын, инфильтраттың жасушалық құрамын анықтаңыз.

д) Туберкулез төмпешігі (Г-Э бояуы). Белгілеңіз: гранулеманың құрылымына кіретін казеозды некроз ошағын, оны жағалаған эпителиоидты, алып, Пирогов-Лангханс тәрізді жасушаларды, лимфоциттерді. Олардың ретті орналасуын. Микропрепараты жазып суретін салыңыз.

е) Микроскоптар.


7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.


Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:

1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3. М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.


Орыс тілінде

Негізгі:

1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.


7. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.


8. Бақылау: Ауызша түрде сұрау.


^ ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ


Тақырыбы: Адаптация және бейімделу үрдістері.


Сағаттар саны 2 сағат


Курс 2


5В110400 мамандық «Медициналық -профилактикалық іс»


Құрастырған: Сулейменова А.Ю.


Астана, 2011ж


1. Тақырыбы: Адаптация мен бейімделу үрдістері.


2. Мақсаты: Студентерімен адаптация мен бейімделу үрдістерінің негізгі морфологиялық көріністерін талқылау.


^ 3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында студенттерді регенерацияның көптеген түрлерін, гипертрофияның, гиперплазияның, атрофияның морфологиялық көріністерді ажыратуды үйрету.


4. Өткізу түрі: шағын топтарда жұмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, осы патология бойынша микропрепараттарды зертеп суреттін салу.


^ 5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Гипертрофияның, гиперплазияның, атрофияның түрлері мен морфологиялық көріністері.

2. Гипертрофия кезіндегі кезендерінің клиникалық-морфологиялық белгілері: компенсация және декомпенсация.

3. Регенерация – түсінік, түрлері, морфологиясы, мәні организмге.


^ 6. Таратылатын материал:

А) Қуықтың қабырғасының қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясы кезіндегі қабырғасының қалыңдауы. Анықтау керек: – қуықтың қабырғасының қалыңдауы, трабекулярлы бұлшық еттердің жағдайы, қуық асты бездерінің түйіндерінің өлшемі, гипертрофияның түрі мен сатысын.

Б) Зәр тас ауруы кезіндегі бүйрек гидронефрозы. Белгілеңіз: тастардың болуына байланысты түбек пен тостағаншалардың кеңеюін және бүйрек паренхимасының жұқаруын. Процестің маңызын және атрофияның түрін белгілеңіз.

В) Артериолосклеротикалық нефросклероз – «түйіршікті бүйрек», бүйректің біріншілікті семуі. Белгілеңіз: бүйрек көлемдерінің кішіреюін, консистенциясының тығыздалуын, беткі көрінісінің «түйіршікті» болуын, кесіндіде – қыртыс қабатының жұқаруын.

Г) Тері атрофиясы. (окр Г+Э). Белгілеңіз: пилосебасейды кешенің (шаш фолликулаларының, май бездерінің), түленетін қабатының және тікенелі жасушалар қабаттарының азаюына байланысты эпидермистің жұқаруын. Микропрепаратты сүреттеп салыңыз.

Д) Грануляциялық тін (Г-Э бояуы). Анықтау керек: грануляциялық тіннің құрылымдық компоненттері – 1) тамырлық компонент (капиллярлар); 2) жасушалық компонент ( лейкоциттер, макрофагтар, плазматикалық жасушалар, лимфоциттер); 3) дәнекер тіндік компонент (фибробласттар, фиброциттер, коллаген талшықтары.).

Е) Микроскоптар


7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:

1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3. М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.


Орыс тілінде

Негізгі:

1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).


3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.
  1   2   3   4
Похожие:

«Астана медицина университеті» АҚ iconТиптік оқу бағдарламасы жоғары кәсіптік білім балалар стоматологиясы
Республикалық орталығы, С. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті, «Астана медицина университеті» АҚ, Қарағанды...
«Астана медицина университеті» АҚ iconКоммуналды гигиенасы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Астана медицина университетің АҚ, С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Семей қаласының мемлекеттік медицина...
«Астана медицина университеті» АҚ icon«Астана медицина уинверситеті» АҚ
«Астана медицина университеті» АҚ-тың жемқорлықтың алдын алу және онымен күресу жөніндегі шаралардың
«Астана медицина университеті» АҚ icon«астана медицина университеті» АҚ ао «медицинский университет астана»
Место рождения
«Астана медицина университеті» АҚ icon"астана медицина университеті" АҚ

«Астана медицина университеті» АҚ icon" астана медицина университеті" АҚ

«Астана медицина университеті» АҚ icon" астана медицина университеті" АҚ

«Астана медицина университеті» АҚ icon«астана медицина университеті» АҚ жалпы хирургия кафедрасы силлабус «Жалпы хирургия»
Силлабус Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы міндеттілік білім беру стандартына сәйкес құрастырылған. Жалпы хирургия пәні...
«Астана медицина университеті» АҚ iconҚр денсаулық сақтау министрлігі министерство здравоохранения рк «астана медицина университеті»

«Астана медицина университеті» АҚ iconФ-06/04 «Астана медицина университеті» АҚ
Стаж по специальности (подтвержденный заверенной ок копией выписки из трудовой книжки)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов