Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» icon

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»НазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
страница50/70
Дата конвертации04.12.2012
Размер13.11 Mb.
ТипКодекс
источник
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   70
1. /сводная информация и глоссарий.docҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»

ӨнеркӘсіп
Промышленность


7.28 Өнеркәсіп жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы промышленности

2006

2007

2008 *

2009*

2010*
Өнеркәсіп кәсіпорындары мен өндірістерінің саны

1 454

1 393

916

885

892

Число промышленных предприятий и производств

Өнеркәсіп өндірісінің нақты көлем индексі, өткен жылға %-бен

105,5

107,1

100,8

93,6

107,3

Индекс физического объема промышленного производства, в % к предыдущему году

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі, млн. теңге

410 078,9

481 109,2

469 466,1

492 079,2

641 267,5

Объём промышленного производства, млн. тенге

* 2008-2009 жылдары өнеркәсіптік кәсіпорындар саны қосалқы өндірістер есебінсіз көрсетілген.

В 2008-2010 годах число промышленных предприятий без учёта подсобных производств.

7.29 Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдердің нақты көлем индекстері
Индексы физического объема продукции по видам экономической деятельности


өткен жылға пайызбен в % к предыдущему году
2006

2007

2008
Өнеркәсіп

105,5

107,1

100,8

Промышленность

Кен өндіру өнеркәсібі

107,0

100,1

106,8

Горнодобывающая

промышленность

отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды өндіру

94,7

99,2

122,5

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

көмір, лигнит және шымтезек өндіру

94,7

99,2

122,5

добыча угля, лигнита и торфа

кен өндіру өнеркәсібі,

отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды өндіруден басқа

107,7

100,1

106,4

горнодобывающая промышленность, кроме добычи топливно-энергетических полезных ископаемых

металл кендерін өндіру

106,2

98,6

107,4

добыча металлических руд

түсті металл кендерін

өндіру

106,2

98,6

107,4

добыча руд цветных

металлов

кен өндіру өнеркәсібінің

басқа да салалары

155,2

145,7

72,4

прочие отрасли горнодобывающей промышленности

Өңдеу өнеркәсібі

106,0

109,7

98,4

Обрабатывающая промышленность

тамақ өнімдерін өндіру, сусындарды қоса

113,0

102,1

98,4

производство пищевых продуктов, включая напитки

тоқыма және тігін

өнеркәсібі

73,3

124,6

95,8

текстильная и швейная

промышленность

былғары, былғарыдан жасалған бұйымдар өндіру және аяқкиім өндіру

93,4

83,7

68,6

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

сүрек өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар өндіру

109,7

150,5

97,9

обработка древесины и производство изделий из дерева

целлюлоза-қағаз өнеркәсібі;

баспа ісі

109,1

95,7

89,6

целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело

химия өнеркәсібі

107,7

126,7

70,4

химическая промышленность

резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

140,3

217,7

101,1

производство резиновых и пластмассовых изделий

өзге де металл емес минералды өнімдер өндіру

117,4

110,3

93,7

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

металлургия өнеркәсібі

және дайын металл

бұйымдарын өндіру

103,1

103,9

102,4

металлургическая

промышленность и производство готовых металлических изделий

металлургия

өнеркәсібі

102,4

103,8

102,7

металлургическая

промышленность

түсті металл

өндіру

102,2

103,8

102,9

производство цветных

металлов

дайын металл бұйымдарын өндіру

148,7

110,6

88,3

производство готовых металлических изделий

машина жасау

118,2

179,7

85,9

машиностроение

Жалғасы


Продолжение
2006

2007

2008
өнеркәсіптің өзге де салалары

65,7

125,8

15,3

прочие отрасли промышленности

Электр энергиясын, газ бен су өндіру және бөлу

96,4

110,4

97,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

электр энергиясын өндіру және бөлу

105,9

108,0

94,8

производство и распределение электроэнергии

газ тәрізді отын өндіру және бөлу

85,5

94,8

110,0

производство и распределение газообразного топлива

бумен және ыстық сумен жабдықтау

82,4

114,8

101,8

снабжение паром и горячей водой

су жинау, тазалау және бөлу

99,4

96,9

110,0

сбор, очистка и распределение воды

Жалғасы

Продолжение
2009

2010
Барлық өнеркәсіп

93,6

107,3

Вся промышленность

Кен өндіру өнеркәсібі және

карьерлерді игеру

100,1

89,9

Горнодобывающая
промышленность и разработка карьеров


Көмір және лигнит өндіру

99,5

108,5

Добыча угля и лигнита

Металл кендерін өндіру

100,1

89,2

Добыча металлических руд

Кен өндіру өнеркәсібінің
өзге де салалары

101,0

95,3

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

Өңдеу өнеркәсібі

91,4

117,8

Обрабатывающая промышленность

Тамақ өнімдерін өндіру

98,9

121,7

Производство продуктов питания

- етті қайта өңдеу мен консервілеу және ет өнімдерін өндіру

107,1

108,0

- переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий

- балықты қайта өңдеу және консервілеу

83,3

82,7

- переработка и консервирование рыбы

- жеміс пен көкөністі
қайта өңдеу және консервілеу

159,8

92,3

- переработка и консервирование фруктов и овощей

- өсімдік майын және тоң май өндіру

103,6

167,2

- производство растительных
масел и жиров

- сүт өнімдерін
өндіру

94,3

107,9

- производство молочных
продуктов

- ұн тарту – жарма
өнеркәсібінің өнімдерін
өндіру

94,7

124,2

- производство продуктов
мукомольно-крупяной
промышленности

- нан тоқаш өнімдерін және ұннан әзірленетін өнімдерді өндіру

113,2

112,8

-производство хлебобулочных и мучных изделий

- өзге де азық-түлік өнімдерін өндіру

64,8

149,4

-производство прочих продуктов питания

- малға арналған дайын
азық өндіру

112,3

103,9

- производство готовых кормов
для животных

Сусын өндіру

68,6

87,9

Производство напитков

Тоқыма бұйымдарын өндіру

55,7

2,6 е.

Производство текстильных изделий

Киім өндіру

75,5

113,0

Производство одежды

Былғары және соған жататын бұйымдарды өндіру

145,8

70,0

Производство кожаной и относящейся к ней продукции

Жиһаздан басқа, ағаштан және тоздан бұйымдар жасау

81,1

110,7

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

94,4

97,5

Производство бумаги и бумажной продукции

Жазылған материалдарды басып шығару және жаңғырту

-

178,0

Печать и воспроизведение записанных материалов

Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру

91,5

109,3

Производство продукции химической промышленности

Негізгі фармацевтік өнімдерді өндіру

-

81,8

Производство основных фармацевтических продуктов

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

64,7

132,2

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Өзге де металл емес минералды өнімдер өндіру

90,2

105,5

Производство прочей не металлической минеральной продукции

Металлугия өнеркәсібі

95,1

114,0

Металлургическая промышленность

Машиналар мен жабдықтарды қоспағанда дайын металл бұйымдарын өндіру

91,1

72,8

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Компьютерлер, электронды және оптикалық өнімдерді өндіру

3,4

3,7е.

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции

Жалғасы
Продолжение
2009

2010
Электр жабдықтарын өндіру

62,7

107,2

Производство электрического оборудования

Өзге санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

62,1

171,6

Производство машин и оборудования, не включённых в другие категории

Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелер жасау

20,4

4,3 е.

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов

Өзге де көлік құралдарын жасау

-

-

Производство прочих транспортных средств

Жиһаз жасау

159,1

125,5

Производство мебели

Өзге де дайын бұйымдарды өндіру

565,5

3,0 е.

Производство прочих готовых изделий

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

64,9

128,9

Ремонт и установка машин и оборудования

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу

93,0

102,3

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

66,6

130,3

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   70
Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Маңғыстау облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының «Азаматтық Кодексіне (ерекше бөлігі)»
«Қазақстан Республикасының «Азаматтық Кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Ақтөбе облысының статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconШығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті Қазақстан Статистика агенттігі
«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті ж «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті ж «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов