1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған icon

1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалғанНазвание1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
Дата конвертации24.11.2013
Размер114.85 Kb.
ТипДокументы
источник

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 карашадағы

1172 қаулысы


Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған

балалардың тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің үлгі шартын бекіту туралы


«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 14-1-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің үлгі шарты бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.


Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі С. Ахметов


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2013 жылғы « 8 » қарашадағы

№ 1172 қаулысымен

бекітілген


^ Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің үлгі шарты


 

____________ облысы, қаласы

20 __ жылғы «__» ________________

___ шарт

Бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатын____________________________ ____________________________________________________________________

(жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың Т.А.Ә.)

атынан ______________________________________________________________

(жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру туралы ЖАО шешімі)

негізінде әрекет ететін жалға беруші ____________________________________,

(баланың заңды өкілінің Т.А.Ә.)

жеке куәлігі/ паспорты ________________________________________________,

(нөмірі, кім және қашан берілген, ЖСН)

және азамат(ша) ______________________________________________________

(жалға алушының (қосымша жалға алушының) Т.А.Ә.)

тұлғасындағы жалға алушы

жеке куәлігі/ паспорты ________________________________________________,

(нөмірі, кім және қашан берілген, ЖСН)

төмендегілер туралы осы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің шартын (бұдан әрі - шарт) жасасты:


^ 1. Шарттың мәнi

 

1. Жалға беруші жалға алушыға (жалға алушының онымен бірге тұратын кәмелетке толған отбасы мүшелері болған жағдайда олардың Т.А.Ә. және туыстық дәрежесі көрсетіледі)­­__________________________________________

(жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың Т.А.Ә.)

______________________________________________________________ тиесілі

_____________________________________________ мекенжайында орналасқан сипаттамасы осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын тұрғын үйді қабылдау-тапсыру актісінде көрсетілген _______ бөлмеден тұратын, пайдалы алаңы _______ шаршы метр, оның ішінде тұрғын алаңы ________ шаршы метр, тұрғын емес алаңы ________ шаршы метр тұрғын үйді жалға (қосымша жалға) береді.

Тұрғын үйді қабылдау-тапсыру актісі еркін нысанда жасалады, онда тиісті актіге қол қою сәтіндегі тұрғын үйдің санитарлық, техникалық жай-күйі және басқа да сипаттамалары көрсетіледі.


^ 2. Шарт жасасудың негіздері

 

2. _____________________________________________________________

(қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органның атауы)

қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органының жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін жалға (қосымша жалға) беру мүмкіндігі туралы 20__ жылғы «___» _____________ № ___ келісімі осы шартты жасасу үшін негіз болып табылады.


^ 3. Есеп айырысуды жүргізу тәртібі


3. Тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем айына ____ теңгені құрайды (төлем мөлшері өңірдегі нарықтық құн бойынша тұрғын үйді жалдаудың (қосымша жалдаудың) бағасы ескеріле отырып белгіленеді).

Жалға беруші тұрғын үйді жалдау (жалға алу) шарты бойынша алған төлем жалға берушімен жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың банктегі есепшотына аударуға жатады.

4. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар үшін төлемді жалға алушы кондоминиум объектісін басқару органының шоттары бойынша жүргізеді.

Жалға алушы қызмет көрсетушіге жеке шарттар бойынша көрсетілетін коммуналдық және басқа да қызметтерге ақы төлеуді тікелей жүзеге асырады.

5. Осы шарт бойынша бүкіл есеп айырысулар мынадай тәртіппен жүргізіледі:

1) жалға алушы (қосымша жалға алушы) осы шартты жасасқан сәттен бастап күнтізбелік бес күн ішінде тұратын алғашқы айға толық көлемде алдын ала төлем жасайды;

2) одан кейінгі төлемді жалға алушы айдың бесінші күнінен кешіктірмей жүргізеді. Төлем мерзімдері сақталмаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күнге төлем сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде өсімпұл есептеледі.

6. Осы шарт бойынша бір айдан артық ақы төленбеген жағдайда жалға беруші тұрғын үйді босатуды талап етуге немесе сот шығындарының орнын толтыра отырып, жалға алушыдан төлемді мәжбүрлеп өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге құқылы.

7. Жалға алушы тұрғын үйді, инженерлік желілерді және ортақ пайдаланылатын орындарды тұрғын үй элементтерінің техникалық сипаттамасының нашарлауына, ақауына, бүлінуіне, қирауына алып келетіндей тиісінше күтіп пайдаланбаған кезде жалға беруші жалға алушы өтеуге тиіс келтірілген зиян мөлшерін көрсете отырып, акт жасайды. Келтірілген зиянның көрсетілген мөлшерінің құнына жалға алушы келісім берген кезде Тараптар актіге қол қояды. Жалға алушы өтеуге жататын келтірілген зиянның құнымен келіспеген жағдайда өндіріп алу сот тәртібімен жүргізіледі.


^ 4. Тараптардың құқықтары


8. Жалға беруші:

1) жалға алушының немесе жалға алушы отбасының кәмелетке толған мүшесінің (бар болған жағдайда) келісімі бойынша және қатысуымен берілген тұрғын үйдің тұрғын және қосалқы үй-жайларының техникалық қондырғылары конструкцияларының жай-күйіне тексеру жүргізуге;

2) осы шартты 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 401, 402, 403-баптарының негізінде бұзуға және (немесе) өзгертуге;

3) тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақының уақытында және толық аударылуын, тұрғын үйдің мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыруға;

4) жүргізілген ағымдағы жөндеу жұмысының нәтижесін тараптар қол қойған қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға құқылы.

9. Жалға алушы:

1) өзі және (немесе) өзінің отбасы мүшелері (бар болған жағдайда) алты айдан артық мерзімде болмаған кезде жалға берушіні бұл туралы жазбаша хабардар еткен және болмаған бүкіл кезеңі үшін тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақыны енгізген және осы шарт бойынша міндеттемелерін орындаған жағдайда тұрғын үйді пайдалану құқығын өзіне қалдыруға;

2) жалға алушы уақытша болмайтын тұрғын үйде тұрып жатқан жалға алушының отбасы мүшелері (бар болған жағдайда) осы шартта белгіленген талаптар бойынша тұрғын үйді пайдалануға құқылы. Бұл ретте олар осы шарт бойынша құқықтарды жүзеге асырады және міндеттерді атқарады;

3) қажет болған жағдайда, жалға берушіден тексеру актісін жасай отырып, берілген тұрғын үйдің, оның ішінде конструкциялар мен техникалық құрылғылардың жай-күйіне жоспардан тыс тексеру жүргізуді талап етуге;

4) жалға беруші жалға алушыны жалға берілген мүлікке үшінші тараптың барлық құқықтары туралы (сервитут, кепіл құқығы және т.б.) ескертуге байланысты міндеттерін орындамаған жағдайда мүлікті пайдаланғаны үшін төлемді азайтуды немесе шартты бұзуды талап етуге құқылы.


^ 5. Тараптардың міндеттері


10. Жалға беруші:

1) осы шартқа Тараптар қол қойғаннан кейін күнтізбелік бес күн ішінде қабылдау-тапсыру актісі бойынша жалға алушыға белгіленген техникалық, санитарлық және басқа да міндетті талаптарға жауап беретін жай-күйдегі тұрғын үй беруге;

2) жалға алушыны жалға берілген мүлікке үшінші тараптың барлық құқықтары туралы (сервитут, кепіл құқығы және т.б.) ескертуге;

3) жалға алушыны (оның талабы бойынша) тұрғын үйді күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге арналған тарифтермен және есептемелермен таныстыруға;

4) егер тұрғын үй-жай не тұрғын үй (тұрғын ғимарат) Тараптарға байланысы жоқ мән-жайлардың әсерінен мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз жай-күйге, авариялық жай-күйге түссе немесе бұзылуға тиіс болса, жалға беруші аталған жағдай анықталғаннан бастап үш ай мерзім ішінде осы шартты бұзуға;

5) авариялар болған және форс-мажорлық ахуалдар туындаған жағдайда, оларды жою бойынша дереу барлық қажетті шараларды қабылдауға;

6) жалға алушыға осы шартта белгіленген тәртіпте тұрғын үйге иелік етуге және пайдалануға кедергі келтірмеуге;

7) осы шарттың талаптары немесе тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем мөлшері өзгерген жағдайда тұрғын үйді пайдаланғаны үшін кезекті төлем енгізуден күнтізбелік отыз күн бұрын жалға алушыға осы жағдайды хабарлауға;

8) тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем енгізудің кезекті мерзіміне дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей мерзімі өтіп кеткен төлемдер үшін өсімпұл және айыппұл есептелгені туралы жалға алушыға жазбаша хабарлауға міндетті.

11. Жалға алушы:

1) тұрғын үйді тікелей мақсатына сай пайдалануға;

2) тұрғын үйді техникалық жарамды және тиісті санитарлық жағдайда күтіп-ұстауға;

3) тұрғын үйді, ортақ пайдаланылатын орындарды пайдаланудың қағидаларын, кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін және үй маңындағы аумақты күтіп-ұстау қағидаларын, өртке қарсы және техникалық қауіпсіздік қағидаларын сақтауға;

4) жалға (қосымша жалға) берілген тұрғын үйдің суды, электр энергиясын есептеу аспаптарының, электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау, суды бұру жүйелерінің, басқа элементтерінің ақаулары анықталғаны туралы жалға берушіге уақтылы хабарлауға;

5) тұрғын үйді қайта жаңартуды, қайта жоспарлауды және қайта жабдықтауды жүргізбеуге;

6) тұрып жатқан тұрғын үйді (пәтерді, бөлмені) басқа жалға алушылармен ауыстыруды жүргізбеуге;

7) осы шарттың талаптарына сәйкес белгіленген мөлшерде тұрғын үйді пайдаланғаны және коммуналдық қызметтер үшін уақытында төлем енгізуге;

8) күндізгі уақытта, ал төтенше жағдайлар кезінде түнгі уақытта да тұрғын үйдің элементтерін қарауды және жөндеуді жүргізу үшін авариялық қызметтер өкілдерін кіргізуге;

9) жалға берушіге жалға алушының немесе оның отбасы мүшелерінің (бар болған жағдайда) кінәсінен болған тұрғын үй мен оның жабдықтарының бүлінуіне байланысты залалдарды өтеуге;

10) осы шартты мерзімінен бұрын бұзған немесе оның мерзімі өтіп кеткен кезде он күнтізбелік күн ішінде Тараптар қол қойған тұрғын үйді беру актісі бойынша жалға берушіге тұрғын үйді қайтаруды қамтамасыз етуге;

11) тұрғын үйді пайдаланғаны үшін аванспен төлемдер жасауға;

12) тұрғын үйге жылына бір реттен сиретпей ағымдағы жөндеу жүргізуге;

13) шартты мерзiмiнен бұрын бұзған жағдайда бұл туралы жалға берушiге кемiнде бiр ай бұрын ескертуге не сол ай үшiн шартта белгiленген ақыны төлеуге мiндеттi.


^ 6. Жалдау шартын тоқтатудың негіздері, салдарлары және тәртібі


12. Осы шарт Тараптардың бірінің бастамасы бойынша кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын басқа Тарапқа жазбаша ескерте отырып, кез-келген уақытта бұзылуы, тоқтатылуы мүмкін.

13. Осы шарт мынадай:

1) осы шарт мерзімі аяқталған;

2) тұрғын үй иесі жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұруы қажет болған (жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда болу мерзімінің аяқталуы);

3) жалға алушы осы шарт талаптарын орындамаған жағдайларда өзінің қолданысын тоқтатады.

14. Осы шарт тоқтатылған не бұзылған жағдайда жалға алушы мен онымен бірге тұратын отбасы мүшелері (бар болған жағдайда) шығарылуға жатады.

15. Жалға алушының жеке қаражаты есебінен жүргізілген жөндеу және үйдің конструкцияларына зиян келтірмей бөліп алынбайтын тұрғын үйді жақсарту жалға берушіге тұрғын үймен бірге тапсырылады және жалға берушінің тарапынан өтеуге жатпайды.

16. Осы шартты тоқтату, бұзу кезінде Тараптардың қатысуымен тұрғын үйді жалға алушыдан жалға берушіге тапсыру актісі жасалады.


7. Тұрғын үйді қабылдау-тапсыру мерзімі және тәртібі

 

17. Жалға беруші осы шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік бес күн ішінде Жалға алушыға тұрғын үйді қабылдау-беру актісі бойынша тапсырады.

18. Жалға алушы тұрғын үйді осы шартты тоқтату, бұзу мерзімдері аяқталған кезден бастап бір күнтізбелік күн ішінде жалға берушіге Тараптар қол қойған тұрғын үйді тапсыру актісі бойынша тапсырады.


8. Дауларды қарау тәртібі

 

19. Осы шарттан немесе оған байланысты туындауы мүмкін Тараптардың арасындағы даулар келіссөздер арқылы, ал келісімге қол жеткізілмеген жағдайда сот тәртібімен шешіледі.

 

9. Қорытынды ережелер

 

20. Осы шарт бірдей заңдық күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде үш данада жасалды. Осы шарттың бір данасы баланың заңды өкілінде сақталады, екіншісі қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органға беріліп, қатаң есептілік құжаты ретінде сақталады, ал үшіншісі жалға алушыға беріледі және тұрғын үйге қоныстануға құқық беретін бірден-бір құжат болып табылады.

21. Осы шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша нысанда жазылса және оларға Тараптар қол қойса, жарамды болады.

22. Осы шарт 20 __ жылғы «___» _________ бастап күшіне енеді және 20 __ жылғы «___» _________ дейін қолданылады.


^ 10. Тараптардың мекенжайлары және деректемелері

 

Жалға беруші

Жалға алушы

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

 

^ Тараптардың қолдары

 

Жалға беруші _____________

(Т.А.Ә., қолы)

Жалға алушы ___________________

(Т.А.Ә., қолы) 

Ескерту: Жалға алушының онымен бірге тұратын кәмелетке толған отбасы мүшелері болған жағдайда олардың осы шарттың талаптарымен танысқандығы жөнінде белгі қойылады.


_____________________________Похожие:

1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconЖетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйінің сақталуы туралы қағидалар
Ағидалар) «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы Заңының 14-1-бабының...
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconЖоба Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің үлгі шартын бекіту туралы
...
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconҚарағанды облысының 2013 жылға арналған жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының директорлар Кеңесінін жоспары
Облыстың жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconМүмкіндіктері шектеулі жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы №499 қаулысына (бұдан әрі – Үлгілік қағида) сәйкес әзірленді және мүмкіндіктері шектеулі...
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconЖетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттар қызметінің үлгілік қағидасы
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы №499 қаулысына (бұдан әрі Үлгілік қағида) сәйкес әзірленді және жетім балалар мен...
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconЖетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орталықтандырылған есепке қоюға қажетті құжаттардың тізбесін бекіту туралы
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орталықтандырылған есепке қоюға қажетті құжаттардың тізбесін бекіту...
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған icon"Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды өңірлік есепке қою" мемлекеттік қызметті көрсету стандарты
Мемлекеттік қызметті анықтау: "Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды өңірлік есепке қою"
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconЖоба Қазақстан Республикасының Заңы
Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйге құқықтарын...
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconҚазақстан Республикасының Заңы
Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз
1172 қаулысы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған iconЖоба Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін сақтаудың қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы»
«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы Заңының 14-1-бабының 2-тармағына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы