Название курса: 3 курс icon

Название курса: 3 курсНазваниеНазвание курса: 3 курс
Дата конвертации11.07.2013
Размер156.23 Kb.
ТипДокументы
источник

  1. Метаданные теста

  • Автор теста: Сатаев СА, Алмекеева ИС

  • Название курса: 3 курс

  • Название теста: Стратегический менеджмент

  • Предназначено для студентов специальности: Менеджмент

  • Семестр: 6

  • Проходной балл: 50

  • Время на тест: 302. Вопросы типа «Выбор»Текст вопроса/варианты ответа

1

Стратегияның құрылу мәні неде ?
болашақ іс-әрекеттердің болжамын жасауда
ақпараттар талдауының дәлділігінде
нарық жағдайы құраушыларының анықталуында
қалыптасқан бәсекелестік деңгейінің бағалануында

 

өткен кезең тәжірибелерінің бағалануында

2

Бизнес субъектілерінің төрт түрі бар, қайсысы артық?
Ақпараттық
Кәсіпкерлік
Тұтынушылық
Еңбек
Мемлекеттік

3

экономикалық категория ретінде болашақтағы немесе болып жатқан жағдайға байланысты қолайсыз нәтиженің туу мүмкіндігі – бұл :
Тәуекелділік
Сақтандыру

 

Операция

 

өндірістің процесстің үзілістігі

 

Бақылау

4

Ұйымның стратегиялық әлеуеті - бұл:

 

ұйым стратегиясын жасау және оны жүзеге асыру үшін қолда бар ресурстар мен мүмкіндіктер жиынтығы

 

қауіп-қатерлер жиынтығы

 

стратегияны жүзеге асыру үшін бақылау операцияларының жиынтығы

 

ақпараттар жиынтығы

 

оперативті шешімдер жиынтығы

5

Инфляциялық тәуекелділік

 

қаржы мәмілесін орындаудан күткен табыс және пайданың инфляцияның өсуіне байланысты нақтылы капитал құнының құнсыздану мүмкіндігімен байланысты тәуекел

 

оның табыстылығы Әдетте, табыс пен тәуекелділік бір бағытта өзгереді, неғұрлым тәуекелділік жоғары болса, сол ғұрлым табыс та арта түседі

 

фирманың қаржы әрекетінен немесе белгілі бір қаржы жобасын іске асыруда жартылай немесе толық пайдадан айырылу мөлшері күткен пайдадан кем

 

қаржы мәмілесін орындауға шыққан шығын мөлшерінің артықшылығымен байланысты

 

мемлекеттегі қалыптасқан жалпы экономикалық жағдайға байланысты (PESTLE)

6

Стратегия дегеніміз – бұл

 

фирманың бәсекеқабілеттілікті көтеруі бойынша іс-әрекеттер жиынтығы

 

ақпаратты жинақтау әдістері бойынша іс-шаралар жиынтығы

 

оңтайлы шешімді табу бойынша әдістер жиынтығы

 

фирманың жағдайын талдау бойынша іс-әрекеттер жиынтығы

 

ең озық өнідірістік технологияны таңдау әдісі

7

Ұйымдық өзгерістерді тиімді басқару процесінің моделі қанша кезеңнен тұрады?

 

Алты

 

Төрт

 

Үш

 

Сегіз

 

Тоғыз

8

Стратегия қандай элементтерден тұрады :

 

болжам қоры және нарықтарды бағалау әдістерінен

 

түрлі салалардан

 

даму трендтерін есептеу және оларға қол жеткізу бойынша іс-шаралар кешенінен

 

болашақ көрсеткіштерді есептеу әдістемесінен

 

барлық жауаптар дұрыс емес

9

Фирманың қаржы әрекетін немесе белгілі бір қаржы жобасын іске асыруда жартылай немесе толық пайдадан айырылу мүмкіндігі

 

мүмкінді тәуекел

 

сынақты тәуекел

 

апатты тәуекел

 

инфляциялық тәуекел

 

салықтық тәуекел

10

Стратегияны жүзеге асыру үшін не қажет?

 

тактика, саясат, ереже, процедура

 

көлденең және тік еңбек бөлінісі

 

басқару деңгейлері

 

ресми және бейресми ұйым

 

коммуникациялық процесс кезеңдері

11

Дельфи әдісінің мәні неде ?

 

арнайы іріктелген эксперттерге сауалнама жүргізу

 

тауарларды сараптау

 

тұтынушыларға сауалнама жүргізу

 

технологияларды бағалау

 

нарықтық аумақтарды бағалау

12

Бәсекелестері жоқ жаңа тауардың нарықта жылжытылуы –бұл

 

«қаймақ қалқу» стратегиясы

 

«баға- басты нәрсе емес» стратегиясы

 

«жеңілдіктер бойынша баға тағайындау» стратегиясы

 

«фракционды бағалар» стратегиясы

 

«тұтынушыларды тарту үшін баға тағайындау » стратегиясы

13

Кәсіпкерлік фирманың жартылай немесе толық мүлкінен айырылу жағдайын сипаттайтын тәуекел – бұл :

 

апатты тәуекел

 

салықтық тәуекел

 

инфляциялық тәуекел

 

саяси тәуекел

 

несиелік тәуекел

14

Келісушілік топ әдісінің қолданылу мәні неде ?

 

ой-пікірлердің еркін түрдегі алмасуы,қолдалуы

 

басшылыққа өз пікірлерін дәлелдеу

 

тұтынушылармен пікірлесу

 

эксперттер құрамын іріктеу

 

өткен кезеңді бағалау

15

Мерзімдік қатарларды талдаудың мәні неде ?

 

хронологиялық тәртіппен берілген мәліметтерді бағалау

 

стратегия элемнттерін бағалау

 

ақпараттың ретсіз талдануы

 

жинақталған мәліметтерді жүйелеу

 

ұйымның әлсіз жақтарын талдау

16

Бизнес субъектілерінің негізгісі болып не саналады?

 

кәсіпкерлік бизнес

 

Делдалдық

 

Маркетинг

 

Менеджмент

 

басқарушылық іскерлік

17

«Тренд » дегеніміз – бұл

 

көрсеткіштердің даму бағыттарын айқындайтын сызық

 

координаттар құраушысы

 

абциссалар сызығының ауыстырылуы

 

көрсеткіштердің баяу төмендеу күштері

 

баланстың құрылуы

18

Кәсіпорын жағдайының болашақ талдауына не кедергілік етеді ?

 

ақпараттың жетіспеушілігі

 

ешнәрсе де кедергі бола алмайды

 

орта дамуының анықсыздығы

 

технологияғя өзгерістердің енгізілмеу мүмкіндігі

 

Бәсекелестер

19

Стратегиялық жоспарлау неден басталады ?

 

миссияны , мақсаттар мен даму мәселелерін анықтаудан

 

экономикалық көрсеткіштерді бағалауды есептеуден

 

бәсекелестерді бағалаудан

 

ақпараттарды бақылаудан

 

нарықтық жағдайды талдаудан

20

Фирманың экономикалық көрсеткіштерін бағалау және талдау жоспарлауға

не үшін қажет ?

 

нақты қалыптасқан жағдайды бағалау және резервтерді бағалау үшін

 

құрылымдық саясатты түсіндіру үшін

 

даму деңгейлерін анықтау үшін

 

пайда көлемін анықтау үшін

 

жұмыскерлердің жалақы деңгейін бағалау үшін

21

Кәсіпорынды бағалауда қандай қағидалар сақталуы тиіс ?


 

дәлділік, теңдік, дәйекті логика

 

пайдалылық, орын басу, күту

 

оңтайлылық, баланстылық, табыстардың азаюы

 

меншік құқықтарының бөлінуі

 

болашақтылық, тәуелділік, икемділік

22

Жоспарлау процесі барысында талдаудың қандай түрлері қолданылады ?

 

салыстырмалы, факторлық, диагностикалық

 

диагностикалық, нүктелік, мерзімдік

 

бағалық, салыстырмалы, нүктелік

 

себептік, қайталамалы, факторлық

 

салдарлы, фактологиялық, қайталамал

23

Талдау тиімділігін бағалау үшін қандай әдістерді қолдануға болады :

 

экспресс-талдау және созылмалы талдау

 

кез-келген әдістердің шексіз қолданылуы

 

маржиналды,экономикалы-математикалық

 

жүйелілік негізде ақпараттарды жинақтау және өңдеу

 

статистикалық, стохастикалық

24

Экономикалық ақпараттарды бағалаудың сапасы қалай бағаланады ?

 

объективтілік, дәлділік, кәсіпорын мүмкіндіктерін анықтау потенциалы және тәуекелділік деңгейіін анықтау негізінде

 

Бағаланбайды

 

бағалардың қоғалысы және оларды есептеу әдістері негізінде

 

стратегияларды өңдеу жолымен

 

кәсіпорынның фукционалдық ерекшеліктері негізінде

25

Сыртқы қаржыландыруға байланысты мұқтаждықтарды қалай есептеуге болады ?

 

сатылым болжамдарын талдау және ивестициялық мұқтаждықтарды есептеу арқылы

 

бәсекелестікті талдау негізінде

 

айнымалы шығындарды талдау негізінде

 

сыртқы ортаны талдау арқылы

 

ақша массаларын активтермен салыстыру негізінде

26

Стратегиялық жоспарлаудағы баланстық әдістің мәні неде?

 

мұқтаждықтардың ресурстармен өзара байланысында

 

нормалар мен нормативтердің негізделуінде

 

стратегия мақсаты мен міндеттерін құруда

 

есептеулерде математика әдістерінің қолданылуында

 

трендтерді есептеу және даму бағыттарының анықталуында

27

Стратегиялық жоспарлауда математика әдістері не үшін қолданылады ?

 

нарықтық ақпаратты талдау үшін

 

болжау құрылымын тетіктілігі үшін

 

интеграция әдістерін анықтау үшін

 

стратегиялық мәселелерді жүйелеу үшін

 

жоспарларды ғылыми тұрғыдан негіздеу үшін

28

Ұйымдардың тиімді жұмыс жасауына әсер ететін негізгі ішкі айнымалылар:

 

мақсат, құрылым, міндет, технология, адамдар

 

тактика, саясат, процедура, ереже

 

арнаулы және тұрақты комитет жұмыстары

 

ресурстар, тұтынушылар, жабдықтаушылар

 

көлденең және тік еңбек бөлінісі

29

Басқару ұйымы стратегиялық тәуекелділіктерді ескеруі тиіс пе

 

иә, тиіс

 

жоқ, тиіс емес

 

барлық жағдайда ескеру міндетті емес

 

тек келіспеушіліктер болғанда ғана

 

басқару дағдылары болмаса ескеру қажет

30

Мына экономикалық көрсеткіштердің қайсысы таңдап алынған стратегияның негізгісі болады ?

 

пайда өсімі

 

шығындар өсімі

 

маркетингтік бюджет өсімі

 

жаңа техника өсімі

 

ұйымдастырушылық құрылымдардың кеңеюіПохожие:

Название курса: 3 курс iconНазвание курса: 1 курс

Название курса: 3 курс iconНазвание курса: 3 курс

Название курса: 3 курс iconНазвание курса: 2 курс

Название курса: 3 курс iconНазвание курса: 1 курс

Название курса: 3 курс iconНазвание курса: 3 курс, бакалавриат

Название курса: 3 курс iconНазвание курса: орыс бөлімінің барлық мамандықтарының 1 курс студенттеріне арналған

Название курса: 3 курс iconНазвание курса: 1 курс 3 года обучения, 1 курс 2 года обучения
...
Название курса: 3 курс iconНазвание курса: 1и2 курс
Предназначено для студентов специальности: Экономика,Учет, Финансы,БУиС, Маркетинг, ГиМУ
Название курса: 3 курс iconНазвание курса: «Иностранный язык» (Английский язык)
Название теста: тест по английскому языку для 1 курса (Pre Intermediate English File)
Название курса: 3 курс iconНазвание курса: для студентов 1-го курса казахского отделения всех специальностей

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы