Название курса: 2 курс icon

Название курса: 2 курсНазваниеНазвание курса: 2 курс
Рыскиева Г.А
Дата конвертации11.07.2013
Размер181.82 Kb.
ТипДокументы
источник
  1. Метаданные теста

  • Автор теста: к.х.н., доцент Рыскиева Г.А.

  • Название курса: 2 курс

  • Название теста: «Қоршаған орта туралы ілім»

  • Предназначено для студентов специальности: экология

  • Семестр: 4

  • Проходной балл: 50

  • Время на тест: 30

  1. Вопросы типа «Выбор»Текст вопроса/варианты ответа

1

^ Су ағысымен еріген заттардың еріксіз ауыспалық процесі қалай аталады?
дисперсия;
диффузия;
конвекция;
абсорбция;

 

адсорбция.

 
 
2

^ Диффузиялық жолмен ұшу процесіне кері процесс қалай аталады?
қанығып тұну;
құрғақ тұндыру;

 

қайта тұндыру;

 

сұйылту;

 

еріту.

 
 
3

Қандай жағдайда ұшуды тәжірибелік анықтау қажет болады?
егер қосылыс (зат) жеңіл ерісе;

қаныққан бу қысымын тәжірибелік жолмен жақсы анықтауға мүмкін болғанда;
егер қосылыс құрамындағы басқа заттармен әрекетке түсу мүмкін болғанда;

 

егер зат су құрамындағы басқа заттармен реакцияға түспесе;

 

егер зат мүлде суда ерімесе.

 
4

^ Табиғи жағдайда заттың су ерітіндісінен атмосфераға ауысу процесі қалай аталады?

 

диффузия;

 

дисперсия;

 

конвекция;

 

ұшу;

 

белсенділік.

 
 
5

^ Табиғи зерттеуде анықталған химиялық заттың жылжымалығын ескеруге қажет параметрлерді атаңыз?

 

су – ауа шекарасынан өтетін заттар массасының ағысы;

 

өндіріс көлемі;

 
 

қолдану аймағы;

 

жауын құрттарының жолымен, яғни жарықшалар бойымен орын ауысуын;

 

топырақ – су шекарасынан өтетін заттар массасының ағысы.

 
6

^ Организмдегі заттар концентрациясының сол заттың қоршаған орта немесе тағамдағы концентрациясына қатынасы қалай аталады?
адсорбция коэффициенті

 

байыту коэффициенті;

 

дисперстік коэффициенті;

 

биоконцентрлік коэффициенті;

 

абсорбция коэффициенті.


 
 
7

^ Химиялық заттардың әртүрлі физикалық факторлар нәтижесінде орын ауыстыруын қалай атайды?
абсорбциялық;

 

дисперстік;

 

биотикалық;

 

адсорбциялық;

 

географиялық.

 
 
8

^ Ластаушы химиялық заттар қалай бөлінеді?
түсу көздеріне қарай;
құрылысына қарай;
қасиеттеріне қарай;
химиялық реакцияларына қарай;
биологиялық қасиеттеріне қарай.


 
 
9

^ Тамақтану нәтижесінде химиялық қосылыстармен организмдердің байытылу процесі қалай аталады?
экологиялық байыту
биоаккумуляция (биожинақталу);
биоконцентрация;
биокөбею;
конвекция.

 
 
10

Қандай заттар «тән емес бөтен» химиялық заттар деп аталады?
өндіріс көлемі өсу процесінде түскен;
табиғи өзгерістер нәтижесінде түскен;
кеңістіктің өзгеруі нәтижесінде түскен;
табиғи ортаға адам қызметі нәтижесінде түскен;

 
 
 
11

^ Уақыт бойынша жаратылыстық (табиғи) өзгерістерді анықтаңыз.
жер сілкінісі, жанартау атқылауы, жел, эрозия, жауын-шашын процестері;
геохимия, геофизикалық процестер, жер сілкінісі, желмен ұшу, эрозия, ауыл және орман шаруашылығы;
экономиканың өсуі, тау кен өнеркәсібі, жанартау атқылауы;
биологиялық өззгерістер, тау кен өнеркәсібі, эрозия;
биологиялық өзгерістер, физикалық өзгерістер, геофизикалық өзгерістер.

 
 
12

^ Сіңірілген заттардың су немесе тұз ерітінділерімен ыдырау процесі қалай аталады?
диффузия;
дисперсия;
адсорбция;
абсорбция;
десорбция.

 
 
13

Молекулалардың, атомдардың және иондардың жылу қозғалысы нәти-жесінде концентрациясы жоғары аймақтан концентрациясы төмен аймаққа орын ауыстыруын қандай физикалық процес деп атайды?
Конвекция;
Дисперсия;
Адсорбция;
Диффузия;
Десорбция.

 
 
14

^ Химиялық заттардың қандай концентрация «қаныққан концентрация» деп аталады?
экожүйеде кейбір химиялық заттар концентрациясының өсу;
организмге түскен химиялық заттардың мөлшері бөлінген химиялық заттар мөлшерінен жоғары болса;
организмнің химиялық қосылыстарымен байытылуы тікелей қоршаған ортадан қабылдау нәтижесінде, тамақтың ластьануын ескермеген жағдайда болса;
егер химиялық заттардың организмге түсуі және бөлінуі бірдей жылдамдықпен жүрсе;
тамақтану тізбегінде кейбір химиялық заттар концентрациясының өсуі

 
 
15

^ Оттегі, жарық және тағы басқа әсері нәтижесінде жүретін өзгеру процесі қалай аталады?
изомерлік өзгеріс;
биотикалық өзгеріс;
абиотикалық өзгеріс;
физикалық өзгеріс;
химиялық өзгеріс.

 
 
16

^ Химиялық заттардың қандай тұрақтылығы оның технологиялық қолданылуына негіз болып табылады?
қажеттті;
қажетсіз;
мақсатты;
механикалық;
арнаулы.

 
 
17

Қоршаған ортаның белгілі бөлігінде немесе қоршалған бір кеңістігінде адамның дайындау, қолдану сияқты тікелей қызметі нәтижесінде қоршаған ортаға химиялық продуктылар бөлінуінен қоршаған ортаның материалдық құрамының өзгеруі қалай аталады?
табиғи жергілікті өзгеріс;
антропагендік аймақтық өзгеріс;
антропагендік жаһандық өзгеріс;
антропагендік жергілікті өзгеріс;
табиғи жаһандық өзгеріс.

 
 
18

^ Су организмінде химиялық заттарының сіңірілу және жинақталу процестерін талдауда қандай түсініктер қолданылады?
дисперсия;
адсорбция;
биоаккумуляция;
диффузия;
фугитивтік.

 
 
19

^ Судың белгілі бір көлеміндегі ағыс жылдамдығы біркелкі болмауынан, берілген заттардың қозғалыстағы түтікшелерде қайта бөлінуі қалай аталады?
диффузия;
конвекция;
дисперсия;
фильтрация;
аккумуляция.

 
 
20

^ Атмосферада алмасу қай түрге жатады?*
географиялық;
биотикалық;
жаһандық;
жергілікті;
аймақтық.

 
 
21

^ Тотығу процесі өзгерудің қай түріне жатады?
биотикалық;
физикалық;
антропагендік;
механикалық;
абиотикалық.

 
 
22

Қоршаған ортаның материалдық құрамы дегеніміз не?
адамзат қоғамының қажеттілігін қанағаттандырушы продуктылар;
редуценттер;
биоциндтер;
ксенобиотиктер;
материалдық құрамы дегеніміз – биосфера құрамы.


 
 
23

Қоршаған ортаның материалдық құрамының антропогендік өзгерісін атаңыз?
халық саны, әлемдік экономиканың өсімі, ауыл және орман шаруашылығы, геохимиялық және геофизикалық процестер;
халық саны, экономиканың өсуі, тау кен және басқа;
жанартау атқылауы, желдену, эрозия, жауын-шашын процестері;
геохимиялық және геофизикалық процестер, әлемдік экономиканың өсуі ауыл және орман шаруашылығы;
халық өсімі, экономиканың өсуі, жауын-шашын көбеюі.

 
 
24

^ Химиялық заттың өзінің қолдану уақытынан жоғары тұрақтылығы қалай аталады?
қажетті;
мақсатты;
қажетсіз;
сипатты;
табиғи.

 
 
25

Жануарлардың белсенді орын ауыстыруы және тамақтану тізбегі нәтижесінде химиялық заттардың тамақтану және жинақтау организмдері көмегімен орын алмастыруы қалай аталады?
географиялық;
антропогендік;
климаттық;
табиғи;
биотикалық.

 
 
26

^ Сұйық немесе газ күйіндегі молекулалар мен атомдардың қатты дене бетінде байланысу процесі қалай аталады? *
абсорбция;
диффузия;
дисперсия;
адсорбция;
конвекция.

 
 
27

^ Химиялық заттың ұшу жылдамдығы неге тәуелді?*
судың қысымы мен суда ерігіштігіне;
қоршаған ортанын сыртқы жағдайларына, молекулалық масса мен молдік көлеміне;
судың температурасына;
жалпы орын ауыстырғанда кездесетін кедергісіне байланысты;
ауаның температурасына.

 
 
28

^ Химиялық заттардың қандай өзгерісі «зиянды заттар метаболизмі» деп аталады?
абиотикалық өзгеріс;
биотикалық өзгеріс;
изомерлік өзгеріс;
физикалық өзгеріс;
изотоптық өзгеріс.

 
 
29

Қандай жағдайда ұшуды тәжірибе түрінде анықтау қажет?
егер түгелдей еріген зат судан жеңіл ұшатын болса;
егер зат суда ерімесе;
егер зат ауада изомерленсе;
егер зат тұрақсыз болса;
егер зат жеңіл ыдыраса.

 
 
30

^ Таза ауаның құрамы қандай химиялық элементтер және қандай проценттік қатынастарда тұрады?
N – 56.08%, O-32%, Ar-12%;
N-78.08%, O-20.9%, Ar-0.9%;
N-63.08%, O-21%, Ar-15%;
N-72.08%, O-16.%, Ar-11%;
N-73.08, O-15%, Ar-11%.

 
 


Похожие:

Название курса: 2 курс iconНазвание курса: 3 курс

Название курса: 2 курс iconНазвание курса: 1 курс

Название курса: 2 курс iconНазвание курса: 3 курс

Название курса: 2 курс iconНазвание курса: 1 курс

Название курса: 2 курс iconНазвание курса: 3 курс, бакалавриат

Название курса: 2 курс iconНазвание курса: орыс бөлімінің барлық мамандықтарының 1 курс студенттеріне арналған

Название курса: 2 курс iconНазвание курса: 1 курс 3 года обучения, 1 курс 2 года обучения
...
Название курса: 2 курс iconНазвание курса: 1и2 курс
Предназначено для студентов специальности: Экономика,Учет, Финансы,БУиС, Маркетинг, ГиМУ
Название курса: 2 курс iconНазвание курса: «Иностранный язык» (Английский язык)
Название теста: тест по английскому языку для 1 курса (Pre Intermediate English File)
Название курса: 2 курс iconНазвание курса: для студентов 1-го курса казахского отделения всех специальностей

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы