Название курса icon

Название курсаНазваниеНазвание курса
Иляшова Г.К
Дата конвертации11.07.2013
Размер172.94 Kb.
ТипДокументы
источник
  1. Метаданные теста

  • Автор теста: Иляшова Г.К.

  • Название курса: туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекеттің негіздері (Основы предпринимательской деятельности в туризме)

  • Название теста: туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекеттің негіздері (Основы предпринимательской деятельности в туризме)

  • Предназначено для студентов специальности: 5В090200 - Туризм

  • Семестр: 3

  • Проходной балл: 50 баллов

  • Время на тест: 30 минут

  1. Вопросы типа «Выбор»Текст вопроса/варианты ответа

1

Қабылданған шешім үшін жауапкершілік кімге жүктеледі:
Бухгалтерге
Салық инспекциясына
Кәсіпкерге
Мемлекетке

 

Аудиторға.

 
 
2

Кәсіпкерлік- бұл:
Еңбекті, жерді, капиталды тиімді қосуға мүмкіндік беретін қызмет түрі
Меншіктен бөлінбейді

 

Болжамданылмайтын қызмет

 

Қызмет көрсету саласындағы бизнес.

 

Кез-келген бизнес.

 
 
3

Буржуазиялық саяси экономияда кәсiпкер ұғымы қай ғасырда қолданыла басталды
XXғ
XVIII ғ

 

XIXғ

 

XVIIғ

 

XXIғ

 

 

 

 

4

Кәсіпкер терминін алғаш рет ендірген кім?

 

А. Смит;

 

Ж.Б Сэй;

 

И.А Шумпетер;
Р. Кантильон

 

Д. Рикардо.

 

 

 

 

5

Кәсіпкерлік ұғымын зерттеуге үлес коскан физократтар:


 

Р. Кантильон , Ж.Б Сэй;

 

Ф. Кенэ, А. Тюрго

 

И.А Шумпетер, Зомбарт

 

А. Смит, Д. Рикардо.

 

К. Маркс, Ф. Кенэ

 

 

 

 

6

Кәсіпкердің негізгі орындайтын қызметтері:

 

Инициативті тәуекелділік және шешім қабылдау;

 

Бәсекелестерге ұқсайтын тауарлар шығару

 

Саясатқа араласу

 

Тек ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру

 

Шетел нарықтарын тауармен толықтыру

 

 

 

 

7

Тұтынушылардың кейіннен сатып алуына тиісті өнім өндіру, жұмыстар жүргізу жәнеқызмет көрсету, жинау, өңдеу және ақпарат беру, рухани құндылық жасау тағы тағыларға бағытталған қызметтер жататын кәсіпкерліктің түрі қалай аталады?

 

Коммерциялық кәсіпкерлік;

 

Өндірістік кәсіпкерлік;

 

Саудалық кәсіпкерлік;

 

Қаржылық кәсіпкерлік;

 

Банктік кәсіпкерлік

 

 

 

 

8

Акционерлердiңнегізгі құқықтары болып табылатынлар:

 

Тауар өндіруге қатысу;

 

дивидент алуға,компанияның құжаттарымен танысуға құқылы, дауыс беру

 

Қызмет көрсетуге қатысу

 

Бәсекелестерге ақпараттарды таратуға құқылы

 

Тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру

 

 

 

 

9

Акционерлік қоғамның өзіндік капиталы неден құрылады:
Акционерлік капитал мен бөлінбеген табыстан.

 

Пассив жиынтығы мен ұзақ мерзімді қарыздан.

 

Акционерлік капитал мен ұзақ мерзімді қарыздан.

 

Ағымдағы активтер мен ұзақ мерзімді активтерден

 

Негізгі капиталдан

 

 

 

 

10

Бір тұлғалыжекелеген щаруашылықтардың артықшылығына жататындар:

 

Акционерлердің шектеулі жауапкершілігі

 

Басқару бойынша міндетті бөлу

 

Қосымша капиталдытезірек және кеңірек тарту мүмкіндігі

 

Қаржы тартудағы үлкен мүмкіндіктер

 

Ұйымдастырудағы қарапайымдылығы

 

 

 

 

11

Серіктестіктердің артықшылықтарына жататындар:
Қаржы тартудағы үлкен мүмкіндіктер

 

Ұйымдастырудағы қарапайымдылығы

 

Акционерлердің шектеулі жауапкершілігі

 

Кәсіби құпияның ашылу мүмкіндігі

 

Басқарудың тым күрделілігіжәне оныңоперативтілігінің тым төмендігі

 

 

 

 

12

Акционерлік қоғамның кемшіліктері:

 

Болған зардаптарғажауапкершіліктің шексіздігі

 

Басқару бойынша міндеттерді бөлу

 

Кәсіби құпияның ашылу мүмкіндігі

 

Капиталды көптеп тартудағы қиындықтары

 

Ұйымдастырудағы қарапайымдылығы

 

 

 

 

13

Кәсіпкерлік қызметтісалалық қызметі бойынша классификациялауға қайсылары жатады?

 

Инвестициялық, венчурлік, консалтингтік;

 

Картелдер, синдикаттар, акционерлік қоғамдар;

 

Мемлекеттік, қазыналық, ұжымдық, аралас;
Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда , байланыс;

 

Серіктестер, акционерлік қоғамдар, картелдер.

 

 

 

 

14

Кәсіпкерлікіске қажет жағдайлар:

 

Экономикалық,әлеуметтік, құқықтық;

 

Табиғи, мәдени, саяси;

 

Демографиялық, экономикалық, саяси;

 

Әлеуметтік, мәдени, табиғи;

 

Психолгиялық, географиялық, құқықты

 

 

 

 

15

Коммерцияның объектілері:

 

тауарлар мен капитал

 

қызметтер

 

тауарлар

 

капитал

 

тауарлар, қызметтер және капитал

 

 

 

 

16

Жеке кәсіпкерліктің кемшіліктерінің бірі:
капиталды қалыптастыру мен үдету мүмкіндігінің төмендігі

 

басқаруды ұйымдастырудағы күрделілік

 

әлсіз экономикалық мотивация

 

түрлі бұрмалауларға қолайлылығы

 

пайданы максимизациялау мүмкіндігінің төмендігі

 

 

 

 

17

Экономиканы дамудың тұрақты және жоғарғы қарқынын қалыптастыруды, ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерін енгізуді, инфракұлымды дамытуды көздейтін басты фактор:

 

инвестиция;

 

капитал;

 

өндіріс;

 

сауда;

 

техника

 

 

 

 

18

Үлкен тәуекелге байланысты жаңа саладағы қызмет көрсетудегі жаңа акциялар формасында шығарылатын инвестициялар болып табылатын инвестиция түрі:

 

жанама;

 

тікелей;

 

венчурлік;

 

аннуитеттік

 

жанама, тікелей

 

 

 

 

19

Тұрақты аралық уақыт арқылы салымшыға табыс әкелетін, сақтандыру және зейнетақы қорларына жұмсалатын қаржыларды көрсететін инвестицияның түрі:

 

жанама;

 

тікелей;

 

венчурлік;
аннуитеттік

 

Тікелей, венчурлік

 

 

 

 

20

Тәуекелдің қандай түрі бар?

 

өндірістік;

 

коммерциялық;

 

қаржылық;

 

инвестициялық, нарықтық,

 

өндірістік, коммерциялық, қаржылық, инвестициялық, нарықтық

 

 

 

 

21

Өнімді өндірумен және оны өткізумен байланысты болатын тәуекел түрі:

 

өндірістік;

 

коммерциялық;

 

қаржылық;

 

инвестициялық;

 

нарықтық

 

 

 

 

22

Ұлттық ақша бірлігінің нарықтағы процент ставкасының немесе шетел келісім серіктестерінің валюта курсыныңөзгеруімен байланыстыболатын тәуекелдің түрі:

 

өндірістік;

 

коммерциялық;

 

қаржылық;

 

инвестициялық;

 

нарықтық

 

 

 

 

23

Тәуекелден келетін зияндар түрлері қандай?

 

Материалдық зиян;

 

Еңбек зияны;

 

Қаржылық зиян, саяси факторларға байланысты зиян

 

Уақытты жою, арнайы зиян түрлері

 

Қаржылық зиян, саяси факторларға байланысты зиян, материалдық зиян, еңбек зияны, уақытты жою, арнайы зиян түрлері

 

 

 

 

24

Жобада қаралмаған өндірістік шығындар, немесе тікелей материалдықобъектілерді, өнімдерді, материалдарды, шикізаттарды жоғалтумен байланысты болатын зиян түрі қалай аталады?

 

Материалдық зиян;

 

Еңбек зияны;

 

Қаржылық зиян;

 

саяси факторларға байланысты зиян;

 

Уақытты жоюмен байланысты зиян

 

 

 

 

25

Капиталдың қозғалысы неден басталады:

 

коммерциялық формадан

 

товар формасынан;

 

өндiрiсформасынан;

 

сауда формасынан;

 

ақша формасынан

 

 

 

 

26

Адам өмірінің негізі -бұл:

 

Білім.

 

Тәжірибе.
Материалдық өндіріс

 

Мәдениет.

 

Ғылым

 

 

 

 

27

Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы өндіріс факторына жатайды:

 

Кәсіпкерлік қабілет.

 

Капитал.

 

Ақша.

 

Жер.

 

Еңбек

 

 

 

 

28

Табыстың өзгеруінің инвестициялардың өзгеруінен тәуелді екенін көрсететін коэффицент қалай аталады?

 

Акселератор
Мультипликатор

 

Дефлятор

 

Инвестиция

 

Индикатор

 

 

 

 

29

Кәсіпкерлік теориясының атасы кім?

 

Р. Кантильон

 

Ж.Б Сэй;
И.А Шумпетер;

 

А. Смит;

 

Д. Рикардо

 

 

 

 

30

Кәсіпкерлік қызметтіменшік нысаны бойынша классификациялауға қайсылары жатады?

 

Мемлекеттік, қазыналық, ұжымдық, аралас;

 

Мемлекеттік, жеке меншік;

 

Картелдер, синдикаттар, акционерлік қоғамдар;

 

Инвестициялық, венчурлік, консалтингтік;

 

Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда , байланыс.

 

 

 

 Похожие:

Название курса iconНазвание курса: «Иностранный язык» (Английский язык)
Название теста: тест по английскому языку для 1 курса (Pre Intermediate English File)
Название курса iconНазвание курса: для студентов 1-го курса казахского отделения всех специальностей

Название курса iconНазвание курса

Название курса iconНазвание курса: 3

Название курса iconНазвание курса: 1курс

Название курса iconНазвание курса: 3 курс

Название курса iconНазвание курса: Биология

Название курса iconНазвание курса: 1C бухгалтерия

Название курса iconНазвание курса: 3 курс

Название курса iconНазвание курса: 2 курс

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы