Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» icon

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті»



НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті»
Дата конвертации09.05.2013
Размер194.68 Kb.
ТипДокументы
источник

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Алматы энергетика және байланыс университеті»

коммерциялық емес АҚ

радиотехника және байланыс факультеті

«Радиотехника» кафедрасы


«Бекітемін»


РТжБФ деканы____________________У.И.Медеуов


«___29_»_____06______2012ж.


Электромагнитті толқындарды тарату теориясы


пәні бағдарламасы (SYLLABUS)


5В071900 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» -мамандығы бойынша


3 курс

6 семестр

Барлығы 3 кредит

Жалпы сағат саны – 135

Дәріс – 1,5 кредиттен

Зертханалық сабақ – 0,5 кредиттен

Практикалық сабақ – 1 кредиттен

СӨЖ – 83 сағат

СӨЖП – 30 сағат

3 ЕГТ – 6 семестр

Емтихан – 6 семестр


^

Алматы, 2012 ж.


Радиотехника және байланыс факультетинің оқу-әдістемелік коммисиясы отырысында (19.06. 2012 ж № 10 хаттама) қарастырылған және бекітілген жұмыс бағдарламасы негізінде пән бағдарламасын құрастырған аға оқытушы НакисбековаБ.Р.



Кафедра меңгерушісі _________________________В.В. Артюхин


Курс бағдарламасы (Syllabus) радиотехника және байланыс факультетінің оқу – әдістемелік мәжілісінде қаралды және бекітілді.( №2 хаттма, 20.06. 2012 ж.)


^ Оқытушы туралы мәліметтер:

Накисбекова Балауса Рыскожаевна – АУЭС-тің РТ каф. аға оқытушысы. Педагогикалық стажы – 6 жыл.

Практикалық, зертханалық жұмыстарды өткізеді:

Ескельдинова Асель Касымбековна – АУЭС-тің РТ каф. ассистенті.

Суйеубаев Олжас Билялович - АУЭС-тің РТ каф. ассистенті.



  1. ^ Пәнні оқыту мақсаты.

«Электромагнитті толқындарды тарату теориясы» курсы жоғары оқу орындарында оқитын студенттер үшін міндетті сабақ болып табылады және базалық пән есепінде оқу жоспарына енгізіледі.

Курстың мақсаты – студенттердің электромагнитті қуатты тарату желілерінде, АЖЖ желілік құрылғыларында және оптикалық аралықта және басқа да түрлі орталарда пайда болатын электромагнитті процесстер теориясының негізін игеруі.


  1. ^ Пәнні зерттеудегі тапсырмалар.

Курстың тапсырмасы болып телекоммуникация, электроника және радиотехника тапсырмаларын шешу үшін және электромагнитті толқындарды тарату сұрақтары бойынша алынған білімін тәжірибеде қоладануды қалыптастыру болып табылады.


^ Пререквизиттер тізімі.

«Электромагнитті толқындарды тарату теориясы» курсын меңгеру үшін институттағы бағдарламалар көлемінде студенттерге келесі пәндер бойынша білім қажет:


 1. Математика 1,

 2. Математика 2,

 3. Математика 3,

 4. Физика,

 5. Физика 2,

 6. Электрлі тізбек теориясы 1,

 7. Электрлі тізбек теориясы 2,

 8. Метрология, стандарттау және сертификаттау,

 9. Радиотехника, электроника және телекоммуникация негіздері 2,

 10. Өндірістік тәжірибе.




  1. Постреквизиттер тізімі.

«Электромагнитті толқындарды тарату теориясы» курсы радитехника, электроника және телекоммуникация курстарын білу бағытында «Байланыстың желісіз технологиясы» және т.б. сияқты теоретикалық база болып табылады.


«Электромагнитті толқындарды тарату теориясы» курсын меңгеру барысында студенттің білуі керек:

 1. Электромагнитті өріс теориясының негізі,

 2. Электромагнитті сәулеленумен толқындардың сәулеленуі,

 3. Бағытталған жүйелердің көрсеткіштері мен қасиеттері,

 4. АЖЖ тізбектері теориясының негізі,

 5. Функционалды АЖЖ тораптары элементтерінің көрсеткіштері мен қағидалары.


Студенттің:

 1. Әдебиеттер мен анықтамаларды қоладана отырып, электромагнитті өрісті есептеуді,

 2. АЖЖ құрылғысы мен тарату желісінің негізгі көрсеткіштерін есептеуді,

 3. Оның көрсеткіштерінің өлшемдерін шығаруды,

 4. АЖЖ электронды құрылғыларында қолданылатын баяулататын жүйе әрекеті қағидалары туралы түсінікке ие болуы,

 5. Электромагнитті толқындардағы дифракцияның негізі туралы түсінікке ие болуы білуі керек.


Студенттердің қосымша сабағы

РТ кафедрасында МСӨЖ ұсыныстар мен қағидалар кафедрада жүзеге асырылады. Қосымша сабақ кезінде студенттер өзіндік жұмыстарындағы сұрақтарына қосымша мәліметтер алады, ЕГЖ немесе курстық жұмысты орындауға нұсқау алады, орындалған жұмыстарды қорғау жүргізіледі. Қосымша сабақ РТ кафедрасының хабарландырулар тақтасында көрсетіледі.


К е с т е - 4 Студенттердің өзіндік жұмысы кестесі:



Сабақ түрі

СӨЖ тақырыптары

СӨЖ тапсыру тақырыптары, КЖ және т.б.

Қайнар көздің номері және бөлімі

1

Дәрістер

Алдыңғы дәріс материалдарымен жұмыс

Апта сайын

Конспект, оқу құралы

2

Зертхана

Алдағы зертханалық жұмыспен танысу және дайындық

Апта сайын

Әдістемелік нұсқаулар

3


ЕГЖ

ЕГЖ бөлімдерінің орындалу әдісі мен теориясын үйрену

5-15 апта

Әдістемелік нұсқаулар

4

Шектік бақылау

Дәрістерді қайталау

7-15 апта

Конспект, оқу құралдары




 1. ^ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ




  1. «Электромагнитті толқындарды тарату теориясы» дәрісі курсының бағдарламасы (5 семестр).



Дәріс мазмұны

Сағ саны

Апта

1

Дәрістің мазмұны мен пәні. Электромагнитизм туралы ғылымның дамуы туралы қысқаша тарихи шолу. Электромагнитті өріс материяның нысанының бірі. Өрістің макроскопиялық және кванттық сипаты. Классикалық электродинамика пәні. Электромагнитті толқындарды тарату теориясы және қазіргі заманғы радиотехника, ғылымның дамуындағы электродинамиканың рөлі, байланыс жүйесі және хабар тарату, телекоммуникация, радиоастрономия және басқалар. Электромагнитті толқындар және қоршаған ортаны қорғау, электромагнитті толқындарды сәулеленудегі нормалар.

Ортаны сипаттайтын, олардың өлшеу бірліктері, электромагнитті өріс және көрсеткіштері векторлары. Орта классификациясы. Максвелл теңдеуі. Екіжақтылықты ауыстыру қағидасы. Кешенді нысандағы монохроматтық өріс үшін Максвелл теңдеуінің жүйесі. Умова – Пойнтинг теоремасы.

2

1

2

Электродинамика тапсырмаларын қою. Нақты электродинамикалық тапсырмалардағы математикалық модель туралы түсінік. Электродинамиканың түз және кері, ішкі және сыртқы тапсырмалары. Электромагнитті өрістің толқындық сипаты. Жазық толқындар. Шекті шарт. Екі ортаны бөлу шегіндегі жазық толқындардың жалтаруы және сәулеленуі. Френель коэффициенті. Көп қатпарлы орта.

2

2

3

Электромагнитті толқындар дифракциясы. Электродинамикалық мүмкіндіктер. Электромагнитті толқындардың сәулеленуі. Қарапайым сәулелендіргіштер.

2

3

4

Бағытталған электромагнитті толқындар. Тарату желілері туралы түсінік. Таратудың жүйелі түрлері. Бағытталатын толқындар классификациясы: Т көлденең электромагнитті толқын, Е электрлі толқын, Н магниттік толқын, гибритті толқын. Тарату жүйесіндегі Т, Н және Е көлденең векторлар арасындағы байланыс. Т, Е және Н толқындарының жалпы теориясы; тарату коэффициенті, сыни жиілік, тарату желісі бойынша толқындарды тарату шарттары, желідегі толқындардың ұзындығы мен фазалық жылдамдығы, топтық жылдамдық және энергияны тарату жылдамдығы, дисперсия, парциалдық толқындар концепциясы, турақты желідегі толқындардың сөнуі.

2

4

5

Тікбұрышты толқындар. Е және Н түріндегі толқындар. Кіші (негізгі) толқын: толқындардың сыни ұзындығы, тарату коэффициенті, фазалық жылдамдық, сөну коэффициенті. Толқынжолдың көлденең өлшемдерін таңдау.

2

5

6

Өріс құрылымы. Толқынжол қабырғаларындағы төктер. Толқынжол бойынша өтетін толқындар. Таратуду кезіндегі толқындардың әлсіреуі. Электрлі және жылу мықтылығы. Толқынның паразитті түріндегі фильтрациясы, толқынжолдың біртолқынды және көптолқынды жұмыс режимі. Қолдану аясы.

2

6

7

Дөңгелек толқынжолдар. Е және Н түріндегі толқындар. Н11кіші толқын: толқынның сыни ұзындығы, тарату коэффициенті, фазалық жылдамдық, сөну коэффициенті. Толқынжолдың көлденең өлшемін таңдау. Өрістің құрылымы. Толқынжол қабырғаларындағы төктер. Толқынжол бойынша өтетін толқындар. Таратуду кезіндегі толқындардың әлсіреуі. Электрлі және жылу мықтылығы. Толқынның паразитті түріндегі фильтрациясы, толқынжолдың біртолқынды және көптолқынды жұмыс режимі. Қолдану аясы.

Арнайы нысандағы толқынжолдар. Н, Е, эллиптикалық, тегіс толқынжолдардағы жалпы мәлімет. Өріс құрылымы. Қолдану аясы.

2

7

8

Таратудың коаксиалды желісі.Т толқыны: өріс құрылымы, толқын көрсеткіштері. Желінің толқындық кедергісі. Таратуду кезіндегі толқындардың әлсіреуі. Электрлі және жылу мықтылығы. Толқындық кедергіні таңдаудағы белгілер. Желідегі Е және Н толқындары, энергияны таратудың біртолқынды шарты. Коаксиалды желілерді қолдану аясы. Гофрирленген коаксиалды желілер. Коаксиалды желілерді қолдану аясы.

2

8

9

Таратудың жолақтық желісі. Симметриялық және симметриялық емес жолақтық желілер. Т толқыны: өріс құрылымы, орталық өткізгіштің тиімді кеңдігі, толқын көрсеткіштері. Толқындық кедергі. Толқындардың сөнуі. Микрожолақты желі: негізгі толқын өрісінің құрылымы, тиімді диэлектрлі өтімділігі және жолақ кеңдігі, толқындық кедергі. Жарықты және компланарлы жолақтық желілер: негізгі толқын өрісінің құрылымы, толқындық кедергі. Біртолқынды жұмыс режимін қамту үшін жолақтық желінің көлденең өлшемін таңдау. Жолақтық желінің электрлі және жылу мықтылығы.

Таратудың екісымды желісі. Т толқыны. Өріс құрылымы. Толқын көрсеткіштері. Толқындық кедергі. Желінің көлденең өлшемін таңдау.

Таратуду кезіндегі толқындардың әлсіреуі. Электрлі және жылу мықтылығы. Қолдану аясы.

Жарық өткізгіштер және сыртқы толқындарды тарату желілері. Диэлектрлі үлдірлі желі. Е және Н толқындары. Өріс құрылымы. Толқын көрсеткіштері. Толқынның кіші түрі. Планарлық толқынжолдар. Қолданыс аясы: оптоэлектроника, интегралды оптика және т.б.

Таратудың дөңгелек диэлектрлі желісі. Дисперсиялық теңдеу. Е, Н, гибридті толқындар. Өріс құрылымы. Толқын көрсеткіштері. Толқынның кіші түрі. Көлденең өлшемді таңдау. Электрлі мықтылық пен жоғалту туралы түсінік.

Көп қатпарлы диэлектрлі желілер. Волоконды жарық өткізгіш. Жұмыстың біртолқынды және көптолқынды режимі. Көлденең өлшемді таңдау. Градиентті жарық өткіщгіштер. Жарық өткізгіштегі толқындардың әлсіреуі.арғы байланыс үшін жарық өткізгіштерді қолдану мүмкіндіктері.

Губо желісі. Кіші толқынның өрісі құрылымы.

2

10

10

Желіде соңғы ұзындықты таратуда пайда болатын процесстер. Ерікті тарату желісі үшін эквивалентті ұзын желі. КСВ, КБВ, желілердегі тойтарылатын коэффициенті. Қысқа тұйықталу және бос жүріс режимі. Эквивалентті ұзын желі арқылы тарату желісінде процессті бейнелеуде қолданылатын шектер. Көлденең еркін алудағы тарату желілерінің толық (эквивалентті) кедергісі. Соңында жүктелген тарату желісіндегі кесіндінің кіріс кедергісі.


2

12

11

Тарату желісіндегі бір текті еместілік. Көлемді резонаторлар. Резонаторлардың жалпы теориясы. Квазистационды резонаторлар. Өту резонаторы, жылжыма толқын резонаторы. Резонаторларда тербелісті тудыратын тәсілдер.

2

14

12

Сүзгілер, АЖЖ және оптикалық аралық тізбегін фазалық түзету. АЖЖ тарату желілерін келісу. Оптикалық аралық және АЖЖ басқару элементтері. АЖЖ техникасында ферритті элементтерді қолдану. АЖЖ техникасы және өріс теориясының дамуындағы мәселелер және перспективалар.

2

15




  1. Зертханалық жұмыстардың күнтізбелік жоспары (5 семестр).






Зертханалық жұмыстардың мазмұны

Сағ саны

Апта

1

Бос металлды толқынжолда электромагниттік өрісті зерттеу.

4

10

2

Коаксиалды (жолақтық) желіде электромагнитті өрісті зерттеу.

4

12

3

Көлемді резонаторды зерттеу.

4

14

4

Толқынжолды жолдың элементтерін зерттеу. Келісу сұрақтары.

4

16




  1. Тәжірибелі дәрістердің күнтізбелік жоспары (5 семестр).






Зертханалық жұмыстардың мазмұны

Сағ саны

Апта

1

Электростатистикалық және стационарлық өріс.

2

1

2

Біртекті изотропты ортадағы тегіз толқындар.

2

3

3

Екі ортаны бөлу ортасындағы толқындық құбылыстар.

2

5

4

Қарапайым сәулелендіргіштер.

2

7

5

Бос металлды толқынжолдар.

2

9

6

Т түріндегі толқынмен тарату желісі. Бәсең толқындарды тарату желісі.

2

11

7

Соңғы ұзындықты тарату желісі. Келісу.

2

13

8

Көлемді резонаторлар, АЖЖ құрылғысы.

2

15




  1. ЕГТ тапсыру сұлбасы (5 семестр).



Бақылау формасы

Бақылау түрі

Жүргізу мерзімі

1

1 ЕГТ

«Нақты ортада тегіс электромагнитті толқындарды тарату» тақырыбы бойынша ЕГТ тапсыру

беру – 1 апта

тапсыру – 5 апта

2

1 ЕГТ

«Тарату желілері көрсеткіштерін анықтау және өріс құрылымының есебі» тақырыбы бойынша ЕГТ тапсыру

беру – 1 апта

тапсыру – 10 апта

3

1 ЕГТ

«АЖЖ аралығындағы сызықтық құрылғы есебі» тақырыбы бойыншажазбаша түрде, ауызша жауап арқылы ЕГТ тапсыру

беру – 1 апта

тапсыру – 15 апта


^ Шектік бақылау

Аралық тестілеу, жазбаша жауап, коллоквиум түрінде өтеді. Шектік бақылаудың қорытындысы рейтингке кіреді.

 1. Оқу-әдістемелік қамту.



Қолданылатын әдебиеттер тізімі

Міндетті түрде

1. Пименов Ю.В. и др. Техническая электродинамика. - М.:Связь, 2000.

2. Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Высш.школа, 1992.

Қосымша


3. Петров Б.М. и др. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебник для вузов - М.: Горячая линия - Телеком, 2003.

4. Электродинамика и распространение радиоволн. Сборник задач. Под. ред. Баскакова С.И. – М.: Высш.школа, 1981.

5. Фальковский О.И. Техническая электродинамика. – М.: Связь,1978.

6. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн. - М.: Наука, 1989.

7. Федоров Н.Н. Основы электродинамики. - М.: Высшая школа, 1980.

8. Унгер Г.Г. Оптическая связь. - М.: Связь, 1979.
^

Кафедраның әдістемелік еңбектері


9. Куликов А.А., Хорош А.Х. Теория передачи электромагнитных волн. Методические указания к лабораторным работам для студентов всех форм обучения специальности 5В0719 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации. - Алматы, Алматинский Институт Энергетики и Связи (АИЭС), 2010. – 24 с.

10. Ескелдинова А.К., Хорош А.Х. Методические указания к расчетно-графическим работам для студентов всех форм обучения специальности 5В0719 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации. - Алматы, Алматинский Институт Энергетики и Связи (АИЭС), 2010. – 9 с.


  1. Қолданылатын көрнекті құралдар тізімі.


1 Түрлі алынған бос металлды толқынжолдар жиынтығы

2 Т-түріндегі толқынмен тарату желісінің үлгі стенді

 1. Волоконды-оптикалық шоғырсымының үлгі стенді




  1. ЕГТ үшін тапсырмалар пакеті.

1 5В071900 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» -мамандығы бойынша білім алатын барлық студенттер үшін есептеу графикалық тапсырмаларға әдістемелік көрсеткіштер, АИЭС, 2009.



  1. Тест тапсырмаларының пакеті.

Тест орталығы Gratex 5.0 (12 бөлім бойынша 118 сұрақ көлемінде сұрақтар базасы).


  1. Емтихан сұрақтары.

Емтиханның жазбаша түріндегі 100 тапсырмадан құрылған жиынтық.


3.6 Студенттердің білімін бағлау жүйесі

Алматы энергетика және байланыс университетінде кредиттік технология бойынша оқытылатын барлық курстар үшін барлық пәндер бойынша студенттердің білімін рейтингті бақыланады.

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарына енгізілген, бұл пәннің рейтингі – балл шкаласымен бағаланады.

Бұл пән үшін ағымдағы және қорытынды бақылау түрлері орнатылады.


Ағымдағы бақылау түрлері болып бақылау жұмыстары, рефераттар, семестрлік тапсырмалар, коллоквиумдар, зертханалық тапсырмаларды орындау, меже бақылаулар және т.б. табылады. Қорытынды бақылау-емтихан. Ағымдағы бақылау нәтижелерін тапсыру мерзімі пән бойынша оқу процессінің күнтізбелік сұлбасымен анықталады. Ағымдағы бақылаудың саны пәннің оқу-әдістек кешенінде көрсетіледі. Студент қорытынды бақылауға барлық зертханалық, тәжірибелік, межелік және курстық жұмыстарды орындағаннан соң жіберіледі. Ағымдағы бақылаудың қорытынды бағасы емтиханға жіберілу алдында тест тапсыру арқылы анықталады.
^

Барлық бақылау түрлерін тапсырудың күнтізбелік сұлбасы







Бақылау түрлері

Жүргізу мерзімі

Пайыздық мазмұны

Ескерту

1

2

3

4

1-зертханалық жұмы

2-зертханалық жұмыс

3-зертханалық жұмыс

4-зертханалық жұмыс

1-2 апта

3-4 апта

5-6 апта

7 апта

9

9

9

9

30%

5

6


1-шектік бақылау

2-шектік бақылау


7 апта

15 апта


9

9


30%

7

8

9

1 ЕГТ

2 ЕГТ

3 ЕГТ

1-7 апта

8-13 апта

14-15апта

9

9

9

30%

10

ЕГТ өз уақытында тапсыру

Оң бонустар

+5%


10%

11

Дәріске белсенді қатысу

Оң бонустар

+5%

12

ҚОРЫТЫНДЫ

100%

Студент бекітілген балл көлемін ағымдағы бақылау барысында жинап, қорытынды бақылауға жіберіледі. Егер студент қорытынды аттестациядан тиісті баллды жинай алмаса, онда пән бойынша қорытынды бақылауға жіберілмейді.

Жіберу рейтингінің бағасы (студенттің ағымдағы бақылау және межелік аттестацияжұмыстары) келесіформула арқылы анықталады:

Цтк = 0,5*Цлр + 0,5*ЦРГР + бонусы


Пән бойынша қорытынды бақылаудан ойдағыдай өткеннен соң келесі формула арқылы анықталады:

Цтк = 0,6*Цтк + 0,4*Цэ

Пән бойынша студенттің білімін бағалау үшін шкала қолданылады:


Студенттің білімін бағалау

Баға

Әріптік эквивалент

Пайызда %

Баллда

Өте жақсы

А

95-100

9

А-

90-94

8

Жақсы

В+

85-89

7

В

80-84

6

В-

75-79

5

Қанағаттанарлық

С+

70-74

4

С

65-69

3

С-

60-64

2

D+

55-59

1

D

50-54

0

Қанағаттанарлық емес

F

0-49

-


К е с т е -2 Емтиханға өткізілу рейтингі. Әр жұмыс түрінің бағалануы

Параметр

%-дық мазмұны

Балдар

Зертханалық практикум орындалуы

30

30

Практикалық сабақ

10

10

Курстық жұмыс

30

30

Дәріс сабақтарына қатысу

10

10

СӨЖ

10

10

ЕГЖ

10

10

Қорытынды: ∑ жіберу

100

100


Қорытынды баға бүкіл семестр бойы келесі түрде жиналады: К е с т е -3

Параметр

%-дық көрсеткіш

Балл

Емтиханға өткізілу рейтингі

30

30

Шектік бақылау

30

30

Қорытынды емтихан

40

40

Барлығы:

0,6∑ допуск+0,4емтихан

100

100


Балл қою палитикасы:

2,3 кестелерде көрсетілген бағалық баллдың барлығы максималды болып саналады.Олар жұмыстың жоғары сапалылығы және уақытылы тапсырылған кезінде қойылады. Дәрістік сабақтарға қатысу бағалық баллы жіберілген дәрістер санына сәйкес. Тест қорытынды емтиханға допуск болып табылады.Тест кезінде 50 баллдан төмен алған студенттер емтиханға жіберілмейді.

^ Курс палитикасы:

- сабақтарға кешікпеу және олардан қалмау;

- оқытушымен ұсынылған сабақ сценариімен мұқият танысу, оларға белсенді араласу;

- белгілі себептермен жіберілген (деканаттан допускісі болған жағдайда) зертханалық сабақтарды өтеу;

- курстық жұмысты қорғауға семестрдің соңғы аптасының алдындағы аптадан кеш өткізбеу:

- кітапханада және үйде өз бетінше дайындалу.

Академикалық этиканың нормалары:

- тәртіптілік;

- тәрбиелік;

- мейірімділік;

- шындық;

- жауапкершілік;

- аудиторияда сөндірулі ұялы телефондармен жұмыс жасау.

Конфликтті жағдайлар оқытушылар, эдвайзерлермен бірге ашық түрде оқу топтарында талқылануы керек. Конфликт шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлеріне айтылады.




Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconАҚпараттық хат қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс университеті
Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ) 2014 ж. 11,12 сәуірінде жоо студенттері арасында радиотехника, электроника және...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
АЭжбу-да көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы туралы ең анық ақпарат алу мақсатында жүргізілді
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ Жылу энергетика факультеті Физика кафедрасы
Мамандық 5В081200 – «Ауыл шаруашылығының энергиямен қамтамасыздандырылуы» мамандығы үшін
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты
Жұмыс бағдарламасы жұмыстық оқу жоспарына сәйкес құрастырылды, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2009 жылғы тамыздың 28 күнгі...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты
Жұмыс бағдарламасы «Компьютермен модельдеу негіздері» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған, «Компьютерлік технологиялар»...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы
Курс программасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо рк 4), 050704 – «Есептеу техникасы және программалық жабдықр»...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы білім және ғылым министрлігі, Корей Республикасының мәдениет, туризм және спорт министрлігі, П. Чайковский атындағы...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі алматы энергетика және байланыс университеті
«Сұйық және газ механикасы» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) 5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін оқу жоспарына сәйкес,...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі алматы энергетика және байланыс университеті
«Сұйық және газ механикасы» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) 5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін оқу жоспарына сәйкес,...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2014 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған тексеру жоспары
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы №1519...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы