2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайыНазвание2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы
Дата конвертации31.03.2014
Размер121.81 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация
№04-38/215

2013 жылғы 13 қараша2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы

Cостояние экономики области за январь-октябрь 2013 года
өлшем

бірлігі

единица измерения

2013 жылғы қаңтар-қазан

Январь-октябрь

2013 года

2012 жылғы қаңтар-қазан

Январь-октябрь

2012 года

2012 жылғы

қаңтар-қазанға

%-бен

В % к январю-

октябрю 2012 года
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 721,7

2 667,0

102,1
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 1)
Среднедушевой денежный доход (оценка)1)

теңге

316 458

294 455

107,5

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

16 349

15 401

106,2
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны2)

мың адам


Численность безработных2)

тыс. чел

69,7

69,7

100,0

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника


тенге

78058

74716

104,5

Нақты жалақы индексі

Индекс реальной заработной платы

%

98,9

108,8

-
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

447 908,9

400913,2

102,7

Өндiру / Производство:

дәннен және өсімдіктен жасалған ұн; оның майда тартылған қоспасы/ мука из культур зерновых и растительная; смеси из них тонкого помола

мың тонна

687,1

671,5

102,3

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

863,0

868,3

99,4

портландцемент/ портландцемент

мың тонна

1 659,2

1 510,6

109,8

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

61 090

64 540

94,7

дәрі-дәрмектер/лекарства

кг

1 169 612

1 482 099

78,9Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


^ Объем розничного товарооборота


Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

189 677,9

150 759,5

120,8
1) 2013 жылғы қаңтар--қыркүйектегі деректер. Данные за январь-сентябрь 2013 года

2) 2013 жылғы IІI тоқсандағы деректер. Данные за IІI квартал 2013 года.


Соңы Окончание
өлшем

бірлігі

единица измерения

2013 жылғы қаңтар-қазан

Январь-октябрь

2013 года

2012 жылғы қаңтар-қазан

Январь-октябрь

2012 года

2012 жылғы

қаңтар-қазанға

%-бен

В % к январю-

октябрю 2012 года^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметінің) көлемі

Объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

млн. теңге

275 724,7

199 873,3

102,3

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

873 562

902 144

96,8

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

3 882 854

4 101 914

94,7

жылқы/ лошади

-//-

197 994

198 710

99,6

түйе/ верблюды

-//-

20 779

20 966

99,1

шошқа/ свиньи

-//-

33 700

50 118

67,2

құс/ птица

-//-

2 315 216

2 409 402

96,1

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

145 597,0

139 707,7

104,2

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

580 210,8

570 995,5

101,6

тауық жұмыртқасы/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

232 033,8

236 014,8

98,3

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

7 024,9

7 084,0

99,2^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

292 218,3

217 092,0

128,4^

Құрылыс жұмыстарының көлемі , іске қосылған тұрғын үйлер

Объем строительных работ, ввод в действие жилья


Құрылыс жұмыстарының көлемі

Объем строительных работ


млн. теңге


135 288,6


129 970,4


99,7

Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс.кв. м

275,0

273,7

100,5

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

198,9

148,5

134,0Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

107 915,5

98 473,8

109,6

Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

1 842 290,7

1778 854,9

103,6


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен
2013 жылғы қазан

2013 жылғы қыркүйекке

Октябрь 2013г. к сентябрю 2013г.

2013 жылғы қазан

2012 жылғы

желтоқсанға

Октябрь 2013г. к декабрю 2012г.

2013 жылғы қазан

2012 жылғы қазанға Октябрь 2013г. к октябрю 2012г.

2013 жылғы қаңтар-қазан 2012 жылғы қаңтар-қазанға

Январь-октябрь 2013г. к январю-октябрю 2012г.

Барлық тауарлар мен қызметтер

Все товары и услуги

100,2

103,3

104,4

105,6

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

99,8

102,7

104,5

105,3

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

100,6

102,6

103,2

103,3

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

100,3

104,8

105,6

108,4^ Басшысының м.а. Е. Құлтаев


Орынд. Ж. Көпжасарова

телефон 39-01-66

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация

Экономикалық талдау, бюджет және мемлекеттік сатып алу моноторингі бөліміне

№04-38/54

2013 жылғы 14 наурыз^ Жедел-ақпарат №31

2012ж. 13 ақпаны

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі

А.И. Мырзахметовке

Жедел-ақпарат №11

2009ж. 11 қаңтары

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

бірінші орынбасары Б.С. Оспановқа


Жедел-ақпарат №11

2009ж. 11 қаңтары

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

орынбасары Ә.Ә. Бектаевқа

Жедел-ақпарат Экспресс-информация

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

орынбасары С.Қ. ТұяқбаевқаПохожие:

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2012 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2011 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-октябрь 2011 года

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-мамырдағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-қарашадағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-наурыздағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-маусымдағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-сәуірдегі облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-шілдедегі облыс экономикасының жағдайы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы