2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 годаНазвание2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года
Дата конвертации01.04.2014
Размер111.39 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация№03-17/50

2012 жылғы 13 наурыз2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года
өлшем

бірлігі

единица измерения

2012 жылғы қаңтар-ақпанға

Январь- к февралю

2012 года

2011 жылғы қаңтар-ақпан

Январь-февраль

2011 года

2012 жылғы ақапан 2011 жылғы ақпанға %-бен

февраль

2012 года в % к февралю

2011 года
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 628,9

2 574,4

102,1
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 1)

Среднедушевой денежный доход (оценка)1)

теңге

29 110

24 703

117,8

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

14 774

13 885

106,4
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны2)

мың адам


Численность безработных2)

тыс. чел

70,5

66,0

106,8

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы1)

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника1)


тенге

70 866

57 494

123,3

Нақты жалақы индексі1)

Индекс реальной заработной платы1)

%

-

-

116,5
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

61 226,7

52 966,2

110,9

Өндiру / Производство:

дәннен және өсімдіктен жасалған ұн; оның майда тартылған қоспасы/ мука из культур зерновых и растительная; смеси из них тонкого помола

мың тонна

126,7

112,1

113,0

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

198,0

160,4

123,4

цемент/ цемент

мың тонна

85,0

101,0

84,2

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

24 277

19 053

127,4

дәрі-дәрмектер/лекарства

кг

270 946

232 907

116,3Бөлшек сауданың көлемі


^ Объем розничной торговли


Бөлшек сауда

Розничная торговля

млн. теңге

22 728,4

19 474,3

110,2
1) 2012 жылғы қаңтардағы деректер. Данные за январь 2012 года

2) 2011 жылғы ІV тоқсандағы деректер. Данные за IV квартал 2011 года.

Жалғасы Продолжение
өлшем

бірлігі

единица измерения

2012 жылғы қаңтар-ақпанға

Январь- к февралю

2012 года

2011 жылғы қаңтар-ақпан

Январь-февраль

2011 года

2012 жылғы ақапан 2011 жылғы ақпанға %-бен

февраль

2012 года в % к февралю

2011 года^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметінің) көлемі

Объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

млн. теңге

17 918,2

15 123,9

102,4

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

884 859

875 106

101,1

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

4 031 003

3 924 921

102,7

жылқы/ лошади

-//-

180 729

168 153

107,5

түйе/ верблюды

-//-

18 940

18 091

104,7

шошқа/ свиньи

-//-

44 858

43 057

104,2

құс/ птица

-//-

2 464 789

2 348 597

104,9

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

29 931,6

29 018,3

103,1

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

77 179,7

75 975,3

101,6

тауық жұмыртқа/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

35 478,1

31 389,6

113,0

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

-

-

-^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

13 461,1

10 105,3

124,5
Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

95,8

18,9

5,1 есе

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

34,5

18,8

183,5Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

16 101,9

12 225,9

131,7
Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

332 252,8

248 304,1

133,8


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен
2012 жылғы ақпан

2012 жылғы қаңтарға

Февраль

2012 года

к январю

2012 года

2012 жылғы ақпан

2011 жылғы желтоқсанға
Февраль 2012 года к

декабрю 2011 года

2012 жылғы ақпан

2011 жылғы ақпанға

Февраль 2012 года

к февралю

2011 года

2012 жылғы

қаңтар-ақпан

2011 жылғы

қаңтар-ақпанға
Январь-февраль

2012 года к

Январю-февралю

2011 года

Барлық тауарлар мен қызметтер

Все товары и услуги

100,3

100,8

104,8

105,3

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

100,6

101,2

105,8

106,6

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

100,3

100,8

105,4

105,5

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

100,1

100,4

102,9

103,4Бастық А. Әбілдабеков


орынд. Ж. Копжасарова

телефон 39-01-66Похожие:

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2012 жылғы қаңтар-наурыздағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2012 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2012 жылғы қаңтардағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь 2012 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2011 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2011 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2011 жылғы қаңтар-наурыздағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2011 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2011 жылғы қаңтар-сәуірдегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2011 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2011 жылғы қаңтар-қарашадағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-ноябрь 2011 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2011 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-октябрь 2011 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2011 жылғы қаңтар-мамырдағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-май 2011 года

2012 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2012 года icon2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы