2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 годаНазвание2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года
Дата конвертации01.04.2014
Размер111.05 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация
№03-17/150

2011 жылғы 12 қазан2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года
өлшем

бірлігі

единица измерения

2011 жылғы қаңтар-қыркүйек

январь-сентябрь

2011 года

2010 жылғы қаңтар-қыркүйек

январь-сентябрь

2010 года

2011 жылғы

қаңтар-қыркүйек

2010 жылғы

қаңтар-қыркүйекке

%-бен

январь-сентябрь

2011 года в % к январю-сентябрю

2010 года
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 605,7

2 549,6

102,2
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 1)

Среднедушевой денежный доход (оценка)1)

теңге

223 806

195 807

114,3

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

14 373

11 763

122,2
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны2)

мың адам


Численность безработных2)

тыс. чел

66,8

68,7

97,2

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы1)

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника1)


тенге

64 399

56 493

114,0

Нақты жалақы индексі1)

Индекс реальной заработной платы1)

%

-

-

105,0
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

262 094,0

223 583,9

100,0

Өндiру / Производство:

дәннен және өсімдіктен жасалған ұн; оның майда тартылған қоспасы/ мука из культур зерновых и растительная; смеси из них тонкого помола

мың тонна

528,2

528,2

100,0

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

813,2

809,6

100,4

цемент/ цемент

мың тонна

1 054,2

861,1

122,4

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

25 030

45 137

55,5

дәрі-дәрмектер/лекарства

млн. теңге

7 892,1

8 082,4

77,6Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


^ Объем розничного товарооборота


Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

108 493,0

87 836,7

113,5
1) 2011 жылғы қаңтар-тамыздағы деректер. Данные за январь-август 2011 года

2) 2011 жылғы ІІ тоқсандағы деректер. Данные за IІ квартал 2011 года.
Жалғасы Продолжение
өлшем

бірлігі

единица измерения

2011 жылғы қаңтар-қыркүйек

январь-сентябрь

2011 года

2010 жылғы қаңтар-қыркүйек

январь-сентябрь

2010 года

2011 жылғы

қаңтар-қыркүйек

2010 жылғы

қаңтар-қыркүйекке

%-бен

январь-сентябрь

2011 года в % к январю-сентябрю

2010 года^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметінің) көлемі

Объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

млн. теңге

147 733,1

112 031,6

104,8

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

909 255

863 152

105,3

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

4 229 411

4 091 722

103,4

жылқы/ лошади

-//-

188 083

168 545

111,6

түйе/ верблюды

-//-

20 632

17 757

116,2

шошқа/ свиньи

-//-

45 565

40 149

113,5

құс/ птица

-//-

2 700 790

2 456 609

109,9

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

120 560,2

114 685,4

105,1

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

519 812,1

499 289,0

104,1

тауық жұмыртқа/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

205 227,5

211 841,1

96,9

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

7 070,0

6 927,0

102,1^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

171 270,2

148 293,3

108,4
Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

152,2

77,1

197,3

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

124,5

63,0

197,7Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

69 008,4

49 950,3

138,2
Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

1 232 011,2

917 785,9

134,2


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен
2011 жылғы қыркүйек

Сентябрь 2011 года к

2011 жылғы қаңтар-қыркүйек 2010 жылғы қаңтар-қыркүйекке

январь-сентябрь

2011 года к январю-сентябрю 2010 года

2011 жылғы
тамызға

августу 2011 года

2010 жылғы

желтоқсанға

декабрю 2010 года

2010 жылғы
қыркүйекке
сентябрю 2010 года

Барлық тауарлар мен қызметтер

Все товары и услуги

100,4

106,1

108,1

108,5

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

99,9

108,7

111,8

112,6

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

100,7

104,5

106,7

107,0

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

100,9

104,4

105,0

105,1Бастық А. Әбілдабеков


орынд. Күнтуғанова Г.Т.

телефон 39-01-66Похожие:

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-маусымдағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-декабрь 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-шілдедегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-қарашадағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-ноябрь 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-октябрь 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-тамыздағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-август 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-наурыздағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-сәуірдегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылғы қаңтар-мамырдағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-май 2011 года

2011 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2011 года icon2011 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2011 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы