2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 годаНазвание2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года
Дата конвертации02.04.2014
Размер108.4 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация
№04-17/72

2010 жылдың 11 мамыры


2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель

2010г.

2009ж. қаңтар-

сәуірі

январь-

апрель

2009г.

2010ж. қаңтар-сәуірі 2009ж. қаңтар-

сәуіріне %-бен

январь-апрель 2010г.

в % к январю-

апрелю 2009г.
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 441,6

2 392,8

102,0
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 2)

Среднедушевой денежный доход (оценка)2)

теңге

47 225

41 393

114,1

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

11 264

10 866

103,7
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны3)

мың адам


Численность безработных3)

тыс. чел

71,2

77,5

91,8

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы1)

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника1)


тенге

48 588

45 494

106,8

Нақты жалақы индексі1)

Индекс реальной заработной платы1)

%

-

-

99,9
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

89 832,2

66 392,9

132,4

Өндiру/ Производство:

трансформаторлар/ трансформаторы

мың кВа

366,7

347,0

105,7

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

351,2

256,9

136,7

цемент/ цемент

мың тонна

258,9

174,5

148,4

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

42 690

57 352

74,4

фармацевтік препараттар/ препараты фарма- цевтические


млн. теңге

3 193,5

1 907,0

167,5Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


^ Объем розничного товарооборота


Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

33 878,4

27 829,6

111,1
1) 2010ж. қаңтар-наурызындағы мәліметтер. Данные на январь-март 2010г.

2) 2010ж. қаңтар-ақпанындағы мәліметтер.

Данные за январь-февраль 2010г.

3) 2010ж. І тоқсанындағы мәліметтер. Данные за I квартал 2010г.Жалғасы Продолжение
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель

2010г.

2009ж. қаңтар-

сәуірі

январь-

апрель

2009г.

2010ж. қаңтар-сәуірі 2009ж. қаңтар-

сәуіріне %-бен

январь-апрель

2010г.

в % к январю-

апрелю 2009г.^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

895 821

863 436

103,8

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

4 583 723

4 416 290

103,8

жылқы/ лошади

-//-

176 701

167 256

105,6

түйе/ верблюды

-//-

19 126

17 193

111,2

шошқа/ свиньи

-//-

42 782

40 775

104,9

құс/ птица

-//-

2 356 945

2 187 435

107,7

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

54 617,1

54 229,4

100,7

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

178 602,4

168 179,8

106,2

тауық жұмыртқа/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

81 358,7

70 732,2

115,0

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

-

-

-^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

25 390,8

64 951,6

37,8
Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

31,5

67,6

46,6

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

20,2

56,5

35,7


12Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

17 958,1

16 847,4

106,6
Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

353 211,9

303 943,5

116,2


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен

пайызбен в процентах
2010ж. сәуірі

Апрель 2010г. к

2010ж. қаңтар-сәуірі 2009ж. қаңтар-сәуіріне

январь-апрель 2010г. к январю-апрелю 2009г.

2010ж.
наурызына
марту 2010г.

2009ж.

желтоқсанына
декабрю 2009г.

2009ж.
сәуіріне
апрелю 2009г.

^ Барлық тауарлар мен қызметтер

^ Все товары и услуги

100,5

103,5

106,2

106,7

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

100,8

104,9

104,9

105,4

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

100,4

102,1

108,3

109,8

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

100,3

103,1

105,9

105,7Бастық Б.Ш. Шайманов


орынд. Күнтуғанова Г.Т.

телефон 30-03-37Похожие:

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-мамырындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-май 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-тамызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-август 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қазанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-октябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года icon2010 жылдың қаңтарындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь 2010 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы