2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 годаНазвание2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года
Дата конвертации02.04.2014
Размер111.79 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация
№04-17/

2010 жылдың 12 шілдесі


2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010ж. қаңтар-маусымы

январь-июнь

2010г.

2009ж. қаңтар-

маусымы

январь-

июнь

2009г.

2010ж. қаңтар-мау-сымы 2009ж. қаңтар-

маусымына %-бен

январь-июнь 2010г.

в % к январю-

июню 2009г.
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 451,6

2 401,8

102,1
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 2)

Среднедушевой денежный доход (оценка)2)

теңге

99 732

82 894

120,3

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

11 503

11 088

103,7
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны3)

мың адам


Численность безработных3)

тыс. чел

71,2

77,5

91,8

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы1)

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника1)


тенге

51 524

46 268

111,4

Нақты жалақы индексі1)

Индекс реальной заработной платы1)

%

-

-

104,5
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

138 297,4

107 761,9

128,3

Өндiру/ Производство:

трансформаторлар/ трансформаторы

мың кВа

669,1

529,4

126,4

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

526,8

391,1

134,7

цемент/ цемент

мың тонна

495,6

364,5

136,0

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

42 690

58590

72,9

фармацевтік препараттар/ препараты фарма- цевтические


млн. теңге

4 695,3

3 525,3

133,2Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


^ Объем розничного товарооборота


Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

54 493,2

42 907,2

116,1
1) 2010ж. қаңтар-мамырындағы мәліметтер. Данные на январь-май 2010г.

2) 2010ж. қаңтар-сәуіріндегі мәліметтер.

Данные за январь-апрель 2010г.

3) 2010ж. І тоқсанындағы мәліметтер. Данные за I квартал 2010г.Жалғасы Продолжение
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010ж. қаңтар-маусымы

январь-июнь

2010г.

2009ж. қаңтар-

маусымы

январь-

июнь

2009г.

2010ж. қаңтар-мау-сымы 2009ж. қаңтар-

маусымына %-бен

январь-июнь 2010г.

в % к январю-

июню 2009г.^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Жалпы ауыл шаруашылығы өнмінің (қызметінің) көлемі

Объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

млн. теңге

41 135,4

39 228,3

102,6

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

940 189

908 122

103,5

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

4 511 323

4 406 048

102,4

жылқы/ лошади

-//-

180 017

170 420

105,6

түйе/ верблюды

-//-

19 534

17 858

109,4

шошқа/ свиньи

-//-

43 925

44 629

98,4

құс/ птица

-//-

2 879 431

2 597 941

110,8

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

78 704,4

77 492,6

101,6

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

325 432,6

310 089,2

104,9

тауық жұмыртқа/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

139 930,9

123 580,3

113,2

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

5 466,9

5 282,1

103,5^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

73 628,3

130 746,4

54,2
Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

47,2

88,9

53,1

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

35,9

77,8

46,2


12Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

28 307,0

27 143,9

104,3
Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

552 603,2

474 625,5

116,4


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен

пайызбен в процентах
2010ж. маусымы

Июнь 2010г. к

2010ж. қаңтар-маусымы 2009ж. қаңтар-маусымына

январь-июнь 2010г. к январю-июню 2009г.

2010ж.
мамырына
маю 2010г.

2009ж.

желтоқсанына
декабрю 2009г.

2009ж.
маусымына
июню 2009г.

^ Барлық тауарлар мен қызметтер

^ Все товары и услуги

100,2

104,4

106,1

106,5

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

99,7

105,9

105,8

105,6

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

100,6

103,2

107,2

109,0

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

100,3

103,6

105,4

105,6Бастық Б.Ш. Шайманов


орынд. Күнтуғанова Г.Т.

телефон 39-01-66Похожие:

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-тамызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-август 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қазанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-октябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-мамырындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-май 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года

2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года icon2010 жылдың қаңтарындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь 2010 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы