2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 годаНазвание2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года
Дата конвертации02.04.2014
Размер110.45 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация
№04-17/116

2010 жылдың 11 тамызы


2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010 жылғы қаңтар-шілде

январь-июль

2010 года

2009 жылғы қаңтар-

шілде

январь-

июль

2009 года

2009 жылғы қаңтар-

шілдеге %-бен

в % к январю-

июлю 2009 года
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 455,4

2 404,9

102,1
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 1)

Среднедушевой денежный доход (оценка)1)

теңге

154 808

126 853

122,0

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

11 557

11 135

103,8
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны2)

мың адам


Численность безработных2)

тыс. чел

71,2

77,5

91,8

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы1)

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника1)


тенге

54 596

47 656

114,6

Нақты жалақы индексі1)

Индекс реальной заработной платы1)

%

-

-

107,6
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

165 142,4

134 046,5

124,4

Өндiру/ Производство:

трансформаторлар/ трансформаторы

мың кВа

893,1

627,1

142,4

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

616,6

459,5

134,2

цемент/ цемент

мың тонна

603,1

468,5

128,7

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

42 690

58 590

72,9

фармацевтік препараттар/ препараты фарма- цевтические


млн. теңге

5 639,9

4 373,1

129,0Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


^ Объем розничного товарооборота


Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

65 077,8

51 273,8

116,3
1) 2010 жылғы қаңтар-маусымдағы мәліметтер. Данные за январь-июнь 2010 года

2) 2010 жылғы І тоқсандағы мәліметтер. Данные за I квартал 2010 годаЖалғасы Продолжение
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010 жылғы қаңтар-шілде

январь-июль

2010 года

2009 жылғы қаңтар-

шілде

январь-

июль

2009 года

2009 жылғы қаңтар-

шілдеге %-бен

в % к январю-

июлю 2009 года^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Жалпы ауыл шаруашылығы өнмінің (қызметінің) көлемі

Объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

млн. теңге

52 810,6

49 793,3

102,6

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

896 615

869 385

103,1

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

4 358 602

4 207 826

103,6

жылқы/ лошади

-//-

174 904

167 780

104,2

түйе/ верблюды

-//-

18 827

17 811

105,7

шошқа/ свиньи

-//-

38 331

41 394

92,6

құс/ птица

-//-

2 622 937

2 663 223

98,5

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

89 756,6

88 136,6

101,8

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

391 501,0

374 790,5

104,5

тауық жұмыртқа/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

165 980,7

146 542,1

113,3

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

5 466,9

5 282,1

103,5^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

99 284,2

162 679,8

58,6
Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

52,3

97,7

53,5

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

40,5

86,5

46,7


12Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

34 501,0

32 735,6

105,4
Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

664 214,6

575 124,2

115,5


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен

пайызбен в процентах
2010ж. шілдесі

Июль 2010г. к

2010ж. қаңтар-шілдесі 2009ж. қаңтар-шілдесіне

январь-июль 2010г. к январю-июлю 2009г.

2010ж.
маусымына
июню 2010г.

2009ж.

желтоқсанына
декабрю 2009г.

2009ж.
шілдесіне
июлю 2009г.

^ Барлық тауарлар мен қызметтер

^ Все товары и услуги

100,3

104,7

106,4

106,5

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

100,1

106,0

106,5

105,7

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

100,4

103,7

107,1

108,7

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

100,3

104,0

105,7

105,6Бастық Б.Ш. Шайманов


орынд. Күнтуғанова Г.Т.

телефон 39-01-66Похожие:

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-мамырындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-май 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-тамызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-август 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қазанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-октябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года icon2010 жылдың қаңтарындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь 2010 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы