2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 годаНазвание2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года
Дата конвертации02.04.2014
Размер111.25 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация
№04-17/147

2010 жылдың 11 қазаны


2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010 жылғы қаңтар-қыркүйек

январь-сентябрь

2010 года

2009 жылғы қаңтар-

қыркүйек

январь-

сентябрь

2009 года

2009 жылғы қаңтар-

қыркүйекке %-бен

в % к январю-

сентябрю 2009 года
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 466,4

2 415,2

102,1
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 1)

Среднедушевой денежный доход (оценка)1)

теңге

174 622

160 950

108,5

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

11 763

11 236

104,7
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны2)

мың адам


Численность безработных2)

тыс. чел

68,7

77,6

88,6

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы1)

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника1)


тенге

56 493

48 600

116,2

Нақты жалақы индексі1)

Индекс реальной заработной платы1)

%

-

-

109,1
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

221 460,5

182 076,3

118,7

Өндiру/ Производство:

трансформаторлар/ трансформаторы

мың кВа

1 213,2

917,2

132,3

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

809,6

622,6

130,0

цемент/ цемент

мың тонна

861,1

711,5

121,0

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

45 053

58 590

76,9

фармацевтік препараттар/ препараты фарма- цевтические


млн. теңге

8 089,8

6 057,8

133,5Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


^ Объем розничного товарооборота


Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

87 836,7

69 589,7

116,4
1) 2010 жылғы қаңтар-тамыздағы мәліметтер. Данные за январь-август 2010 года

2) 2010 жылғы ІІ тоқсандағы мәліметтер. Данные за IІ квартал 2010 годаЖалғасы Продолжение
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010 жылғы қаңтар-қыркүйек

январь-сентябрь

2010 года

2009 жылғы қаңтар-

қыркүйек

январь-

сентябрь

2009 года

2009 жылғы қаңтар-

қыркүйекке %-бен

в % к январю-

сентябрю 2009 года^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Жалпы ауыл шаруашылығы өнмінің (қызметінің) көлемі

Объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

млн. теңге

112 031,6

99 630,8

107,3

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

863 152

831 118

103,9

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

4 091 722

3 980 720

102,8

жылқы/ лошади

-//-

168 545

162 058

104,0

түйе/ верблюды

-//-

17 757

17 275

102,8

шошқа/ свиньи

-//-

40 149

39 912

100,6

құс/ птица

-//-

2 456 609

2 460 638

99,8

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

114 685,4

112 803,6

101,7

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

499 289,0

480 751,0

103,9

тауық жұмыртқа/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

211 841,1

190 666,0

111,1

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

6 927,0

6 643,0

104,3^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

148 266,9

217 164,2

65,4
Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

77,1

127,7

60,4

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

62,9

115,5

54,5


12Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

49 950,3

46 358,8

107,7
Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

917 785,9

783 281,8

117,2^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен

пайызбен в процентах
2010 жылғы қыркүйек

Сентябрь 2010 года к

2010 жылғы қаңтар-қыркүйек 2009 жылғы қаңтар-қыркүйекке

январь-сентябрь 2010 года к январю-сентябрю 2009 года

2010 жылғы тамызға
августу 2010 года

2009 жылғы

желтоқсанға
декабрю 2009 года

2009 жылғы
қыркүйекке
сентябрю

2009 года

^ Барлық тауарлар мен қызметтер

^ Все товары и услуги

100,8

105,9

106,6

106,5

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

100,9

107,2

107,9

106,1

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

101,0

105,2

105,8

108,2

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

100,6

104,9

105,7

105,6Бастықтың орынбасары Ж.Т. Ережепова


орынд. Күнтуғанова Г.Т.

телефон 39-01-66Похожие:

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-тамызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-август 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-мамырындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-май 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қазанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-октябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года

2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года icon2010 жылдың қаңтарындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь 2010 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы