2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 годаНазвание2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года
Дата конвертации07.04.2014
Размер106.64 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация
№04-17/36

2010 жылдың 11 наурызы2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010ж. қаңтар-ақпаны

январь-февраль

2010г.

2009ж. қаңтар-ақпаны

январь-февраль 2009г.

2010ж. қаңтар-ақ- паны 2009ж. қаңтар-ақпанына %-бен

январь-февраль 2010г. в % к январю-февралю 2009г.
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер

Социально-демографические показатели

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 434,61)

2 386,9

102,0
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 2)

Среднедушевой денежный доход (оценка)2)

теңге

272 154

211 673

128,6

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

11 141

10 746

103,7
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны3)

мың адам


Численность безработных3)

тыс. чел

71,9

73,5

97,8

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы4)

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника4)


тенге

48 040

44 176

108,7

Нақты жалақы индексі4)

Индекс реальной заработной платы4)

%

-

-

101,9
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

41 406,1

33 111,2

121,5

Өндiру/ Производство:

трансформаторлар/ трансформаторы

мың кВа

182,1

178,0

102,3

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

174,8

130,8

133,6

цемент/ цемент

мың тонна

60,5

51,3

117,9

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

28 303

41 585

68,1

фармацевтік препараттар/ препараты фарма- цевтические


млн. теңге

939,4

722,4

2,0е.Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


^ Объем розничного товарооборота


Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

16 006,0

12 602,9

115,2
1) 2010ж.1 ақпанына мәліметтер. Данные на 1 февраля 2010г.

2) 2009-2008 жж. қаңтар-желтоқсанындағы мәліметтер. Данные за январь-декабрь 2009-2008 гг.

3) 2009-2008 жж. ІV тоқсанындағы мәліметтер. Данные за IV квартал 2009-2008 гг.

4) 2009-2008 жж. қаңтарындағы мәліметтер. Данные за январь 2009-2008 гг.

Жалғасы Продолжение
өлшем

бірлігі

единица измерения

2010ж. қаңтар-ақпаны

январь-февраль

2010г.

2009ж. қаңтар-ақпаны

январь-февраль 2009г.

2010ж. қаңтар-ақ- паны 2009ж. қаңтар-ақпанына %-бен

январь-февраль 2010г. в % к январю-февралю 2009г.^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

790 281

762 886

103,6

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

3 716 387

3 569 842

104,1

жылқы/ лошади

-//-

149 094

141 399

105,4

түйе/ верблюды

-//-

16 827

14 971

112,4

шошқа/ свиньи

-//-

37 943

36 097

105,1

құс/ птица

-//-

2 153 299

2 025 519

106,3

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

28 161,5

27 925,8

100,8

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

72 743,0

68 856,8

105,6

тауық жұмыртқа/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

31 487,7

27 952,4

112,6

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

-

-

-^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

6 071,6

15858,2

37,1
Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

20,8

28,5

73,0

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

9,5

27,2

35,0


12Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

9 178,7

8 243,0

111,4
Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

175 515,5

150 657,1

116,5


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен

2010ж. ақпаны

Февраль 2010г. к

2010ж. қаңтар-ақпаны 2009ж. қаңтар-ақпанына

январь-февраль 2010г. к январю-февралю 2009г.

2010ж.
қаңтарына
январю 2010г.

2009ж.

желтоқсанына
декабрю 2009г.

2009ж.
ақпанына
февралю 2009г.

^ Барлық тауарлар мен қызметтер

^ Все товары и услуги

101,5

102,1

107,1

106,9

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

101,6

102,4

105,7

105,3

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

100,8

100,9

109,9

110,9

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

101,8

102,8

106,4

105,5Бастық Б.Ш. Шайманов


орынд. Күнтуғанова Г.Т.

телефон 30-03-37Похожие:

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2011 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2011 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-сентябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-наурызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-март 2010 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-сәуіріндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-апрель 2010 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-қазанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-октябрь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-мамырындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-май 2010 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-маусымындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июнь 2010 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-тамызындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-август 2010 года

2010 жылдың қаңтар-ақпанындағы облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-февраль 2010 года icon2010 жылдың қаңтар-шілдесіндегі облыс экономикасының жағдайы Cостояние экономики области за январь-июль 2010 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы