2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайыНазвание2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы
Дата конвертации01.03.2016
Размер119.58 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация№04-38/54

2014 жылғы 14 наурыз2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы

Cостояние экономики области за январь-февраль 2014 года


өлшем

бірлігі

единица измерения

2014 жылғы қаңтар-ақпан

Январь-февраль

2014 года

2013 жылғы қаңтар-ақпан

Январь-февраль

2013 года

2013 жылғы

қаңтар-ақпанға

%-бен

В % к январю-февралю

2013 года
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 739,9

2 685,0

102,0
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 1)Среднедушевой денежный доход (оценка)1)

теңге

34 825

33 371

104,4

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

16 372

15 806

103,6
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны2)

мың адам


Численность безработных2)

тыс. чел

69,7

69,7

100,1

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы1)

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника1)


тенге

76000

73197

103,8

Нақты жалақы индексі1)

Индекс реальной заработной платы1)

%

99,9

90,8

-
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

86 796,3

83 707,7

105,3

Өндiру / Производство:

дәннен және өсімдіктен жасалған ұн; оның майда тартылған қоспасы/ мука из культур зерновых и растительная; смеси из них тонкого помола

мың тонна

141,2

132,4

106,7

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

148,8

147,7

100,7

портландцемент/ портландцемент

мың тонна

89,2

128,0

69,7

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

18 746

25 621

73,2

дәрі-дәрмектер/лекарства

кг

143 169

274 931

52,1^

Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


Объем розничного товарооборота

Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

37 244,2

26 906,8

132,2
1) 2014 жылғы қаңтардағы деректер. Данные за январь 2014 года.

2) 2013 жылғы IV тоқсандағы деректер. Данные за IV квартал 2013 года.

Соңы Окончание


өлшем

бірлігі

единица измерения

2014 жылғы қаңтар-ақпан

Январь-февраль

2014 года

2013 жылғы қаңтар-ақпан

Январь-февраль

2013 года

2013 жылғы

қаңтар-ақпанға

%-бен

В % к январю-февралю

2013 года^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметінің) көлемі

Объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

млн. теңге

22 435,0

20 621,7

102,7

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

880 846

904 038

97,4

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

3 810 220

3 971 374

95,9

жылқы/ лошади

-//-

192 988

194 098

99,4

түйе/ верблюды

-//-

19 702

19 699

100,0

шошқа/ свиньи

-//-

26 904

42 806

62,9

құс/ птица

-//-

2 231 480

2 339 290

95,4

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

32 048,4

31 063,0

103,2

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

80 550,5

77 652,6

103,7

тауық жұмыртқасы/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

33 823,9

34 059,9

99,3

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

-

-

-^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

20 384,2

13 505,4

145,5
^

Құрылыс жұмыстарының көлемі , іске қосылған тұрғын үйлер

Объем строительных работ, ввод в действие жилья


Құрылыс жұмыстарының көлемі

Объем строительных работ


млн. теңге

7 528,7

5 655,7

129,2

Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс.кв. м

99,9

21,8

4,6 есе

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

60,2

17,0

3,6 есе

Көлік


Транспорт

Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

19 942,9

18 628,8

107,1

Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

363 994,2

353 175,0

103,1


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен
2014 жылғы ақпан

2014 жылғы қаңтарға

Февраль 2014г. к январю 2014г.

2014 жылғы ақпан

2013 жылғы желтоқсанға

Февраль 2014г. к декабрю 2013г.

2014 жылғы ақпан

2013 жылғы ақпанға

Февраль 2014г. к февралю 2013г.

2014 жылғы қаңтар-ақпан

2013 жылғы қаңтар-ақпанға

Январь-февраль 2014г. к январю-февралю 2013г.

Барлық тауарлар мен қызметтер

Все товары и услуги

101,3

101,8

104,5

104,2

оның iшiнде/ в том числе

азық-түлiк тауарлары

продовольственные товары

101,3

101,9

104,0

103,9

азық-түлiк емес тауарлары

непродовольственные товары

101,5

101,6

105,1

104,3

ақылы қызмет көрсету

платные услуги

101,3

101,7

104,5

104,5

^ Басшы А. Әбілдабеков

Орынд. Ж. Көпжасарова

телефон 39-01-66

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация

Экономикалық талдау, бюджет және мемлекеттік сатып алу моноторингі бөліміне

№04-38/54

2013 жылғы 14 наурыз^ Жедел-ақпарат №31

2012ж. 13 ақпаны

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі

А.И. Мырзахметовке

Жедел-ақпарат №11

2009ж. 11 қаңтары

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

бірінші орынбасары Б.С. Оспановқа


Жедел-ақпарат №11

2009ж. 11 қаңтары

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

орынбасары Ә.Ә. Бектаевқа

Жедел-ақпарат Экспресс-информация

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

орынбасары С.Қ. ТұяқбаевқаПохожие:

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2014 жылғы қаңтар облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-сәуірдегі облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2012 жылғы қаңтар-қарашасындағы облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-қарашадағы облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-тамыздағы облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-наурыздағы облыс экономикасының жағдайы

2014 жылғы қаңтар-ақпан облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-шілдедегі облыс экономикасының жағдайы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы