2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайыНазвание2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы
Дата конвертации01.03.2016
Размер118.29 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация№04-38/15

2014 жылғы 15 қаңтар2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы

Cостояние экономики области за январь-декабрь 2013 года


өлшем

бірлігі

единица измерения

2013 жылғы қаңтар-желтоқсан

Январь-декабрь

2013 года

2012 жылғы қаңтар-желтоқсан

Январь-декабрь

2012 года

2012 жылғы

қаңтар-желтоқсан

%-бен

В % к январю-

декабрю

2012 года
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер1)

Социально-демографические показатели1)

Кезең соңына халық саны

мың адам


Численность населения на конец периода

тыс. чел

2 730,9

2 676,3

102,0
^ Тұрмыс деңгейі

Уровень жизни

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс (бағалау) 1)Среднедушевой денежный доход (оценка)1)

теңге

386 484

361 524

106,9

Бір айға есептелінген ең төменгі күнкөріс

деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума в расчете на месяц

теңге

16 262

15 406

105,6
^ Еңбек рыногы және еңбекақы төлеу

Рынок труда и оплата труда

Жұмыссыздар саны2)

мың адам


Численность безработных2)

тыс. чел

69,7

69,7

100,0

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы

теңге


Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника


тенге

78 873

75 441

104,5

Нақты жалақы индексі

Индекс реальной заработной платы

%

99,2

106,4

-
Өндірілген өнім көлемі

Объем произведенной продукции

Өнеркәсiп өнiмiнiң жалпы көлемi

Объем производства промышленной продукции

млн. теңге

552 011,3

496 768,0

102,3

Өндiру / Производство:

дәннен және өсімдіктен жасалған ұн; оның майда тартылған қоспасы/ мука из культур зерновых и растительная; смеси из них тонкого помола

мың тонна

853,6

871,5

98,0

мотор отыны (бензин) /моторное топливо (бензин)

мың тонна

1 038,2

1 045,7

99,9

портландцемент/ портландцемент

мың тонна

1 949,4

1 739,0

112,1

мақта талшығы/ волокно хлопковое

тонна

105 763

105 813

100,0

дәрі-дәрмектер/лекарства

кг

1 256 768

1 801 212

69,8^

Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі


Объем розничного товарооборота

Бөлшек сауда тауар айналымы

Розничный товарооборот

млн. теңге

247 071,6

194 899,1

121,8
1) 2013 жылғы қаңтар-қарашадағы деректер. Данные за январь-ноябрь 2013 года

2) 2013 жылғы IІI тоқсандағы деректер. Данные за IІI квартал 2013 года.

Соңы Окончание


өлшем

бірлігі

единица измерения

2013 жылғы қаңтар-желтоқсан

Январь-декабрь

2013 года

2012 жылғы қаңтар-желтоқсан

Январь-декабрь

2012 года

2012 жылғы

қаңтар-желтоқсан

%-бен

В % к январю-

декабрю

2012 года^

Ауыл шаруашылығы


Сельское хозяйство

Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметінің) көлемі

Объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства

млн. теңге

299 261,1

259 203,6

104,0

Мал шаруашылығының даму көрсеткiштерi:

Показатели развития животноводства

Мал мен құс саны/ Численность скота и птицы

iрi мүйізді қара мал/ крупный рогатый скот

бас/ голов

820 984

857 088

95,8

қой мен ешкi/ овцы и козы

-//-

3 589 769

3 794 566

94,6

жылқы/ лошади

-//-

188 217

197 080

95,5

түйе/ верблюды

-//-

19 839

19 897

99,7

шошқа/ свиньи

-//-

29 627

41 213

71,9

құс/ птица

-//-

2 365 274

2 431 705

97,3

Мал шаруашылығының өнiмдерiн өндіру

Производство продукции животноводства

ет (тiрiдей салмағымен)/ мясо (живая масса)

тонна

182 510,3

174 783,5

104,4

сиыр сүті/ молоко коровье

тонна

671 609,6

653 014,4

102,8

тауық жұмыртқасы/ яица куринные

мың дана/ тыс.штук

273 321,0

274 733,9

99,5

қырқылған қой жүні/ настрижено овечьей шерсти

тонна

7 024,9

7 084,0

99,2^

Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал

млн. теңге

415 523,9

318 168,4

124,7
^

Құрылыс жұмыстарының көлемі , іске қосылған тұрғын үйлер

Объем строительных работ, ввод в действие жилья


Құрылыс жұмыстарының көлемі

Объем строительных работ


млн. теңге

178 524,5

170 648,6

100,3

Қаржыландырудың барлық көздерi есебінен іске қосылған тұрғын үйлер

мың

шаршы метр


Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс.кв. м

402,7

352,2

114,3

оның iшiнде/ в том числе

халық қаржысы

средства населения

мың шаршы метр

тыс. кв. м

266,1

184,7

144,1
^

Көлік

Транспорт


Барлық тасылған жүк

мың тонна


Всего перевезено грузов

тыс. тонн

132 951,4

123 848,5

107,4

Барлық тасылған жолаушылар

мың адам


Всего перевезено пассажиров

тыс. чел.

2 257 633,4

2 149 892,9

105,0


^ Тұтыну бағаларының индексі

Индекс потребительских цен
2013 жылғы желтоқсан

2013 жылғы қарашаға

Декабрь 2013г. к

ноябрю 2013г.

2013 жылғы желтоқсан

2012 жылғы

желтоқсанға

Декабрь 2013г. к

декабрю 2012г.

2013 жылғы қаңтар- желтоқсан 2012 жылғы қаңтар-желтоқсанға %-бен

Январь-декабрь 2013 года в % к январю-декабрю 2012 года

Барлық тауарлар мен қызметтер


Все товары и услуги

100,4

104,2

105,4

оның iшiнде/ в том числе


азық-түлiк тауарлары


продовольственные товары

100,4

103,7

105,1

азық-түлiк емес тауарлары


непродовольственные товары

100,7

103,9

103,3

ақылы қызмет көрсету


платные услуги

100,2

105,2

107,8

^ Басшы А. Әбілдабеков

Орынд. Ж. Көпжасарова

телефон 39-01-66
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті


Жедел-ақпарат Экспресс-информация

Экономикалық талдау, бюджет және мемлекеттік сатып алу моноторингі бөліміне

№04-38/54

2013 жылғы 14 наурыз^ Жедел-ақпарат №31

2012ж. 13 ақпаны

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі

А.И. Мырзахметовке

Жедел-ақпарат №11

2009ж. 11 қаңтары

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

бірінші орынбасары Б.С. Оспановқа


Жедел-ақпарат №11

2009ж. 11 қаңтары

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

орынбасары Ә.Ә. Бектаевқа

Жедел-ақпарат Экспресс-информация

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің

орынбасары С.Қ. ТұяқбаевқаПохожие:

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-шілдедегі облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-тамыздағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-мамырдағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-сәуірдегі облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-наурыздағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-ақпандағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-маусымдағы облыс экономикасының жағдайы

2013 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыс экономикасының жағдайы icon2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс экономикасының жағдайы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы