Қр денсаулық сақтау министрлігі icon

Қр денсаулық сақтау министрлігіНазваниеҚр денсаулық сақтау министрлігі
Дата конвертации25.10.2013
Размер135 Kb.
ТипДокументы
источник

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА


ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Пәннің атауы: МЕЙІРБИКЕ ІСІНДЕГІ ӘКІМШІЛІК ПРОЦЕСС ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ


Маманды: 051101- Мейірбике ісі


Құрастырушы: к.э.н.,доцент Сыздыкова К.Ш.


АЛМАТЫ

2010


«Мейірбике ісіндегі әкімшілік процесс және менеджмент» пәні бойынша практикалық сабақ әдістемелік нұсқаулары «Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық негіздерімен маркетинг және менеджмент» кафедрасының мәжілісінде қарастырылған


_________ 2010 жыл, №__ хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ э.ғ.к., доцент Сыздыкова К.Ш.

Апта №


Тақырып аты


Тақырыптың мазмұны

^ Сағат көлемі

1

ҚР денсаулық сақтау мен медицина ғылымын реформалау тұжырымдамасы, оның мақсаггары, міндеттері, негізгі тараулары.

1. Менеджмент ұғымы және оның негізгі қағидалары

2. Менеджменттің міндеттері

3. Кәсіпкерлік және бизнес ұғымдары. Олардың менеджментпен байланысы
2

Әкімшілік процесс, түрлері, кезендері, жалпы сипаттамасы.

1. Менеджменттің ғылым ретінде қалыптасуы мен даму тарихы

2. Жүйелік, процестік, жағдайлық көзқарастар
3

Басқару формалары мен функциялары. ЕПУ қызметіндегі ССВУ-анализ.

1. Ұйымдар және оның сипаттамалары

2. Басқарушы ролі және категориялары
4

Сенім және моральдык ынталандыру (көтермелеу). Маслоу бойынша қажеттіліктер иерархиясы.

1. Ұйымның жағдайлық факторлары

2. Сыртқы орта ұғымы мен сипаттамасы

3. Тура және жанама әсер ету әдістері
5

ЕПБ-ньщ мейірбике персоналын басқару жүйесі. ЕПБ жағдайында басқару әдістерне бейімделу.

1. Коммуникация түсінігі мен түрлері

2. Коммуникациялық процесс

3. Жеке адамдар арасындағы коммуникация

4. Ұйымдастырушылық коммуникация
6

Мейірбикелік қызмет басшыларының кадрлық жұмысы.

1. Шешімдер мен олардың сапасына қойылатын талаптар

2. Шешім қабылдау процесі мен оған әсер ететін факторлар

3. Шешім қабылдау әдістері
7

Амбулатория-емханалық қызметтегі әкімшілік процесс.

1. Функция ұғымы мен жіктелуі

2. Жоспарлаудың мәні мен мазмұны

3. Стратегиялық жоспарлау менеджмент функциясы ретінде
8

Стационарлык кызметіндегі әкімшілік процесс.

1. Ұйымдастыру функциясының мазмұны

2. Өкілеттіліктердің жіктелуі

3. Ұйымдастырушылық құрылым және оның түрлері
9

Басқару тәсілдерінің қазіргі ерекшеліктері.

1. Мотивацияның ежелгі теориялары

2. Мотивация теориялары және олардың тәжірибеде қолданылуы
10

Нарықтық экономика жүйесіндегі менеджмент. Микроәлеуметтік басқару принциптері

1. Бақылау және оның түрлері

2. Бақылау процесінің кезеңдері

11

Басқару стилдері ғылымы мен типологиясы.

1. Топ туралы түсінік және оның түрлері

2. Бейресми ұйымдардың дамуы

3. Топ тиімділігі
12

Қазіргі тұжырымдама және ұйымның персоналдарын басқару жүйесі.

1. Басқару стилі және олардың жіктелуі

2. Лидерлікке қатысты жағдайлық тәсіл

3. Лидерлікке қатысты тәртіптілік тәсіл
13

Денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджменттің негізгі заңдарының сипаттамасы. Денсаулық сақтау жүйесіндегі басқару принциптері

1. Билік және ықпал етудің формалары

2. Лидерлік және билік балансы
14

Денсаулық сақтау саласындағы ұйымдастыру мәдениеті.

1. Қайшылық, оларды басқару процесі

2. Күйзеліс ұғымы мен оны тудыратын факторлар

3. Ұйымдық өзгерістер
15

Биомедициналық және медициналық (дәрігерлік) этика мен медициналық де­онтология денсаулық сақтаудағы менеджменттің орта факторлары.

1. Кадр ұғымы мен оларды басқару

2. Кадрлық саясат, оны жүзеге асыру
16

Денсаулық сақтаудағы стандарттау.

1. Басқару стилі және олардың жіктелуі

2. Лидерлікке қатысты жағдайлық тәсіл

3. Лидерлікке қатысты тәртіптілік тәсіл^ Тапсырма тақырыбы


Тапсырма мазмұны
Өткізу аптасы және

сағат

саны

1

ҚР денсаулық сақтау мен медицина ғылымын реформалау тұжырымдамасы, оның мақсаггары, міндеттері, негізгі тараулары.

Басқару және оның қоғамдағы рөлі. Басқару ғылымының объектісі мен пәні. Қазіргі кездегі түгелдей білім жүйесіндегі басқару ғылымының перспективасы, жағдайы, тенденциясы

1 / 1

2

Әкімшілік процесс, түрлері, кезендері, жалпы сипаттамасы.

Басқарудың объективті қажеттілігі. Басқару түрлері, олардың жалпы және ерекше кескіні. Басқару табиғаты. Басқару психологиясының жүйелік-мақсаттық, экономикалық мәні. Әлемнің әр түрлі елдерінде басқаруды дамытудың ерекшеліктері. Басқару мектебі. Қазақстандағы менеджмент дамуының ерекшеліктері.

2 / 2

3

Басқару формалары мен функциялары. ЕПУ қызметіндегі ССВУ-анализ.

Басқаруда ескерілетін табиғат пен қоғам заңдары. Басқарудағы табиғат пен қоғам заңдарын қолдану механизмдері

3 / 2

4

Сенім және моральдык ынталандыру (көтермелеу). Маслоу бойынша қажеттіліктер иерархиясы.

Жүйе анықтамысы мен оның белгілері. Басқару үрдісі мен жүйелік тәсілдің арасындағы байланыс жүйесін анықтау. Басқару жүйесінің моделі. Өндірістік-өтімділік қызметті басқарудағы мақсат-жүйелік тәсіл

4 / 2

5

ЕПБ-ньщ мейірбике персоналын басқару жүйесі. ЕПБ жағдайында басқару әдістерне бейімделу.

Функцияның мәні мен мағынасы. Функцияның классификациясы, басқару құрылымын анықтау. Құрылымдық ұйым жүйесін басқарудың объективті қажеттілігі. Жүйе аралық пен оргеденицияның тік және көлденең байланысы. Құрылымға деген талаптар және оларды анықтайтын факторлар.

5 / 2

6

Мейірбикелік қызмет басшыларының кадрлық жұмысы.

Нарықты экономика, басқарудағы тиімді экономикалық механизм ретінде жекеменшік, еңбек және механизм араларындағы байланыс. Жанама салалар мен басты тауарлар арасындағы экономикалық байланыстың мәні. Өнімді еңбекпен бағалау, салааралық байланыстың эквиваленттік критериясының альтернативасы ретінде стратегиялық басқаруды, әдістемелік еңбекті қолдануды бағалау.

6 / 2

7

Амбулатория-емханалық қызметтегі әкімшілік процесс.

Экономикалық мінез-құлық психологиясы. Нарық субъектісінің психологиясы. Тұлға құрылымының психологиясы, жеке меншіктің, бизнесмен, акционердің, жалданбалы жұмысшы, делдалдың психологиясы және олардың шаруашылық субъектіні басқаруға қатысуы. Екі жақтың мінез-құлқының принципі мен ережесі.

7 / 1

8

Стационарлык кызметіндегі әкімшілік процесс.

Бизнес-менеджмент түсінігі. Менеджмент кәсіби қызмет түрі ретінде және компанияны ұйымдастыру. Менеджменттің мақсаты мен міндеттері, менеджер және оның функциялары. Менеджмент, кәсіпкерлік, бизнес, кәсіпкерлік құрылым ұғымдары. Менеджменттің қалыптасу схемасы.

8 / 2

9

Басқару тәсілдерінің қазіргі ерекшеліктері.

Ұйым түсінігі. Ұйымның басты ерекшеліктері мен түрлері. Ресми және бейресми ұйымдар. Ұйымның жалпы сипаты. Өнеркәсіптік, транспорттық, саудалық, агроөнеркәсіптік фирмалар. Біріккен кәсіпкерлікті басқару механизмі мынадай меншік сипаты бойынша фирманы басқаруда ерекшеленеді: ұлттық, шетелдік және аралас.

8 / 2

10

Нарықтық экономика жүйесіндегі менеджмент. Микроәлеуметтік басқару принциптері

««Алиса» биржалар жүйесі» жағдайын талдау.Талқылауға арналған сұрақтар: ««Алиса» биржалар жүйесіндегі» қызметке қандай сыртқы факторлар қиыншылық туғызады? Сыртқы орта факторларының байланысы қандай

9 / 2

11

Басқару стилдері ғылымы мен типологиясы.

«Жұмыстың оңай орындалуы» жағдайды талдау. Талқылауға арналған сұрақтар: басқарушы мен бағынушы арасында қандай мақсатты жағдай, мақсатты коммуникациялық тиімділік жоқ? Тік коммуникациялық деңгейді қалай анықтауға болады?

10 / 2

12

Қазіргі тұжырымдама және ұйымның персоналдарын басқару жүйесі.

«Басқарушылық проблеманың алгоритмдік шешімі» атты іскерлік ойын. Ойынның мақсаттары: басқарушылық проблемалардың шешімін құру. Ұжымдық шешімді қабылдауда, дағдының пайда болуы. Бұл ойын топтың өзіндік ұйымдастырылуы, қызметі тиімділігін жоғарлатуға, басқарушылық проблема шешуде және талдауда пайда болатын басшының логикалық қызметін анықтауға мүмкіндік береді.

11 / 2

13

Денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджменттің негізгі заңдарының сипаттамасы. Денсаулық сақтау жүйесіндегі басқару принциптері

Стратегиялық менеджменттің мәні мен мазмұны. Стратегиялық менеджменттің пайда болу алғышарттары. Стратегиялық менеджмент мазмұны. Стратегиялық талдау. Саланы талдау. Стратегиялық өзгерістерді басқару. Стратегиялық өзгерістердің мазмұны.

12 / 2

14

Денсаулық сақтау саласындағы ұйымдастыру мәдениеті.

Банктердегі стратегиялық менеджмент. Құнды қағаздар стратегиялық менеджмент институты ретінде. Сақтандырудың стратегиялық ерекшеліктері. Фирманы стратегиялық басқаруға көшуінің қажеттілігі.

13 / 2

15

Биомедициналық және медициналық (дәрігерлік) этика мен медициналық де­онтология денсаулық сақтаудағы менеджменттің орта факторлары.

Кәсіпорынның қаржы ресурсының мәні, құрамы, құрылымы. Қаржы ресурстарын басқару. Қаржы ресурстарын басқару тиімділігін арттыру.

Кәсіпорын мүлкін басқару қағидалары. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін басқару. Фирманың несие қабілеттілігі. Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын, айналмалы активтерін және несиелік қарыздарын басқару.

14 / 2

16

Денсаулық сақтаудағы стандарттау.

Экономика мен бизнестегі тәуекелділік ұғымы. Тәуекелділікті басқару жүйесі. Тәуекелділік түрлері: өндірістік, қаржылық, жергілікті. Шығын түрлері: материалдық, еңбек, қаржы, уақыт, арнайы. Тәуекелділікті бағалау әдістері: жүйелік тәсіл, сараптамалық әдіс, есептеу-аналитикалық әдіс.

15 / 2Әдебитттер тізімі


Негізгі әдебиеттер:

 1. Басқару негіздері. Оқу құралы, Экономика, 1997*

 2. Менджмент негіздері. Ахметов А., 2005*

 3. Менеджмент (лекциялар курсы). Бердалиев К.Б., Алматы: Экономика, 2006*

 4. Менеджмент теориясы мен тәжірибесі. ЮАТ баспасы, 2002*

 5. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента/Пер. с англ.-М.:Дело,1992*


Қосымша әдебиеттер:

 1. Виханский О.С., Наумов А.И. менеджмент.-М.: Гардарика, 1996*

 2. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер /Пер с англ..-М.:Дело,1991*

 3. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы / Пер. с англ.-М., 1996

 4. Кубаев К.Е Теория и практика менеджмента*

 5. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.- Стратегический менеджмент /Искусство разроботки и реализации стратегии / Пер.с англ. М.. Банки и Биржи, ЮНИТИ,1998*


Нормативті-құқықтық база:

11. Қазақстан Республикуасының Азаматтық кодексі - Алматы*

12. Указ президента РК. О банках и банковской деятельности в РК

13. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы


Мерзімді басылымдар:

14. Бердалиев К.Б. Испытанный механизм управления экономикой // Международная конференция «Экономическое образование и наука в современных условиях». ІІ том.-Семей, 2002

 1. Республеканская прграмма «Качество» на 2001-2005 годы (Утверждена постановлением Правительства РК от 2 мая 2001 года,№ 590)// Казахстанская правда 2001 19 май

 1. Кубаев К.Е. Теория построения систем управления. / Ж. «Транзитная экономика» Алматы, 1198, №2, с.37-52*

стр. из
Похожие:

Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚр денсаулық сақтау министрлігі
«Мейірбике ісіндегі әкімшілік процесс және менеджмент» пәні бойынша лекциялар кешені «Денсаулық сақтау мен фармацияда маркетинг және...
Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚр денсаулық сақтау министрлігі
«Мейірбике ісіндегі әкімшілік процесс және менеджмент» пәні бойынша СӨЖ өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар «Денсаулық сақтау...
Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің аумақтық департаменттері туралы ережелерді бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір мәселелері туралы»
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 7...
Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚр денсаулық сақтау министрлігі
Силлабус
Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚр денсаулық сақтау министрлігі
Силлабус
Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚр денсаулық сақтау министрлігі
Силлабус
Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚр денсаулық сақтау министрлігі с. Ж. Асфендияров атындағЫ

Қр денсаулық сақтау министрлігі iconДенсаулық сақтау жүйесі туралы 2003 жылғы 4 маусымдағы №430-іі қазақстан Республикасының Заңы 1-тарау. Жалпы ережелер
Республикасының денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органы, облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) денсаулық сақтау...
Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚазақстан Республикасының денсаулық сақтау Министрлігі және Қазақстанның медициналық білім және ғылым Ассоцациясына «Қоғамдық денсаулық сақтау» бакалавриат мамандығы бойынша жмбс жобасы жасалып, ұсынылды
Азақстанның медициналық білім және ғылым Ассоцациясына типтік оқу бағдарламалары өңделіп, ұсынылды
Қр денсаулық сақтау министрлігі iconҚр денсаулық сақтау министрлігі с. Д. Асфендияров атындағЫ
Сумма баллов Примечание
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы