С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус icon

С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабусНазваниеС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус
страница1/2
Дата конвертации26.10.2013
Размер0.75 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

ПОӘК СИЛЛАБУС


СИЛЛАБУС


Эпидемиология кафедрасы


Epi 5522 - эпидемиологии


Қоғамдық денсаулық сақтау - 051102 – мамандығы бойынша


Бесінші курс


Семестр – 9, 10


Алматы, 2011


Жұмыс бағдарламасын эпидемиология кафедрасының меңгерушісі д.м.н., профессор Әміреев С.Ә., д.м.н., доцент Нажмеденова А.Ғ., к.м.н., аға оқытушылар Әлімханова Б.Т., Даулетбақова А.М., аға оқытушы Ғабасова М.Қ., оқытушы Жақан Ж.Ж. 051102– «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 03.08.389- 2006 ж. және 2010ж. 17 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің № 731 бұйрығымен бекітілген 051102– «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына арналған типтік бағдарламаның негізінде құрастырды


Эпидемиология кафедрасының мәжілісінде қарастырылды және талқыланды

№ хаттама «___» _________ 2011 ж.


Кафедра меңгерушісі,

профессор ______________________________________Әміреев С.Ә.

1. Жалпы мәліметтер:

1.1. ЖОО аты - С.Ж Асфендияров атын. Қазақ Ұлттық медицина университеті

1.2. Кафедра эпидемиология

^ 1.3. Пән ««Эпидемиология», Epi 5522 »

1.4. Мамандық: 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау»

1.5. Оқу сағаттарының көлемі - 360сағат (8 кредит)

^ 1.6. Курс және оқу семестрі - 5 курс, 9, 10 семестр

1.7. Оқытушылар туралы мәліметтер:ФИО

Должность

Степень

1

Амиреев С.А.

зав. каф., профессор.

М.ғ.д.

2

Саттаров А.И.

профессор

М.ғ.д.

3

Нажмеденова А.Г.

доцент

М.ғ.к.

4

Жакипбаева Б.Т.

доцент

д.м.н.

5

Набенов К.Н.

доцент

М.ғ.к.

6

Жандосов К.М.

профессор

М.ғ.к.

7

Алимханова К.Н.

завуч, ст преп.

М.ғ.к.

8

Даулетбакова А.Г.

Аға оқытушы

М.ғ.к.

9

Морозова Л.А.

оқытушы

М.ғ.к.

10

Габасова М.К.

Аға оқытушы
11

Максутова Г.С.

Аға оқытушы
12

Алекешова Л.Ж.

оқытушы

М.ғ.к.

13

Кусаинова А.Ж.

оқытушы
14

Жакан Ж.Ж.

оқытушы
1.8. Контактілі ақпарат: кафедраның мекен-жайы

адрес Толе би көш., 88, корпус №1 1 қабатта

телефон: 8(3272)92-64-87 (ішкі.326)

1.9. Пән саясаты оқу процесін кезекті және мақсатты орындау. ЖОО медицина студенттеріне қойылатын талаптар

1. дәрістерге, тәжірбиелік сабақтарға міндетті түрде қатысу.

2.СӨЖ 1 түрін орындау әр кредитке

3. Оқу процесіне белсенді қатысу (тәжірибелік сабақтардың конспектісі, теориялық материал дайындау, жағдайлық есептерді, тест сұрақтарын шешу, тәжірибелік жұмыстарды өз бетімен орындау) – студент жеткілікті дайындалмаса балл қойылмайды.

4. Тарауға сәйкес рефераттар, тесттер, жағдайлық есептер, СӨЖ тақырыптарын қорғау

5. Кредит бойынша уақытында аралық бақылауды тапсыру

6. Студент сабаққа кешікпеу керек

7. Таза халат киуі

8. ПОҚ және студенттерді сыйлау

9. Керіс жағдайларды топтарда ашық оқу ісінің меңгерушісі немесе кафедра меңгерушісі қатысуымен ашық талқылау.

2. Бағдарлама

2. 1.Кіріспе

Эпидемиология – алған білімдерін қоғамдағы денсаулық сақтау мәселе-лерін шешуге қолдану мақсатында, сырқаттанушылықтың таралу ерекшелік-терін және пайда болу себептерін зерттейтін ғылымның жеке саласы.

Эпидемиология жалпы медициналық ғылым ретінде, сырқаттанушылықтың аймақ бойынша, тұрғындардың әр түрлі топтарының арасында, уақыт бойынша таралу ерекшеліктерін талдау жолымен тұрғындардың сырқаттанушылығының қалыптасу себептерін, жағдайы мен механизмін зерттейді және бұл мәліметтерді жұқпалы ауруларды алдын алу әдістерін өңдеуге қолданады.

Эпидемиология «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша бакалаврға қажетті ғылымдар санына жатады. Болашақ мамандар жұқпалы аурулардың таралу жолдары мен механизмін, аурудың таралуын ескерту мүмкіндіктерін және ошақтарды жоюды білуі қажет. Эпидемиология бойынша эпидемиялық процестің дамуын болжау және эпидемиялық жағдайға талдау жүргізу, сонымен қатар, алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар кешенін ұйымдастыру үшін білім алады. Эпидемиология жалпы медициналық ғылым ретінде және эпидемиялық процесс туралы ғылым ретінде. ХІХ және ХХ ғасырлардағы эпидемиолог ғалымдардың еңбектері. Эпидемиология ғылымының дамуындағы отандық ғалымдардың рөлі. Зерттеудің эпидемиологиялық әдістері. Жұқпалы аурулар эпидемиологиясының өзекті мәселелері. Жұқпалы және жұқпалы емес аурулар эпидемиологиясының міндеттері. Қазіргі заманғы эпидемияға қарсы қызметтің іс-әрекетінің негізгі бағыттары.

Эпидемиялық процесс туралы ілім, анықтамасы, мәні және эпидемиялық процесс туралы ілімнің тараулары. Эпидемиологиядағы популяциялық көзқарас және иесі мен паразит популяциясының эпидемиологиялық белгілері. Жұқпалы аурулардың қазіргі заманғы жіктелуінің (экологиялық, филогенетикалық және басқа) негізгі принциптері. Эпидемиялық процестің факторлары.

Эпидемиялық процестің даму жағдайы мен себептері. Эпидемиялық процестің қорғаушы күші ретінде биологиялық, әлеуметтік және табиғи факторларға сипаттама. Л.В. Громашевскийдің қоздырғыштардың берілу механизмінің негізгі қағидалары. Инфекцияның көздері және резервуары. Науқастар және бактериятасымалдаушылар инфекция көзі ретінде. Қоздырғыштың берілу механизмінің түрлері. Ие ағзасында қоздырғыштың негізгі шоғырлануының берілу механизміне сәйкестік заңы және үш фазалық механизм. Инфекцияның әр түрлі берілу механизміндегі инфекцияның берілу жолдары мен факторлары. Антропонозды, зоонозды және сапронозды инфекциялардағы берілу механизмінің ерекшеліктері. Е.Н. Павловскийдің табиғи-ошақтық теориясының негізгі қағидалары. Нозоареал туралы түсінік. Табиғи ошақтардың қалыптасу жағдайлары мен факторлары. В.Д. Беляковтың эпидемиялық процестің өз бетімен реттелу теориясының негізгі қағидалары. Паразит пен ие популяциясының гетерогенділігі және өзгергіштігі. Паразит пен ие популяциясының өзара әрекеттесуі кезіндегі фазалық өз бетімен қайта құрылуы және оны анықтайтын факторлар (әлеуметтік және табиғи). Эпидемиялық процестің білінуі. Эпидемиялық процестің біліну қарқындылығына сипаттама. Эпидемиялық процесті аймақ, тұрғындар топтары және уақыт бойынша сандық бағалау. Эпидемиялар типтері.

Эпидемияға қарсы шаралар. Эпидемияға қарсы шараларды жүргізудегі кешенділік принциптері, басты бағыттарды анықтау. Эпидемияға қарсы шаралардың сапасы мен тиімділігі туралы түсінік. Антропоноздарда және зооноздардағы инфекцияның көзіне, берілу механизміне бағытталған шаралар. «Эпидемияға қарсы жүйе» түсінігі, оның құрылымы. Дәрігер учаскесіндегі алдын алу және эпидемияға қарсы жұмыстар. Ошақтарды эпидемиологиялық тексеру әдістемесі. Тексерудің мақсаты мен міндеттері, негізгі сатылар.

^ 2.2 Пәннің мақсаты: тұрғындар арасында жұқпалы аурулардың пайда болу, таралу себептерін, жаѓдайын аныќтауды, тұрғындардың нақты топтары арасында жұқпалы ауруларды ескертуге бағытталған алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды жүргізу мен ұйымдастыруды негіздеуде, тұрғындардың жұқпалы сырқаттанушылығын төмендетуге және жоюға студенттерде теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.

^ 2.3. .Пәннің міндеттері:

● қоршаған орта факторларының жағдайына байланысты тұрғындардың жұқпалы және жұқпалы емес сырқаттанушылығының көрсеткіштеріне талдау жүргізу туралы қазіргі заманғы білімді қалыптастыру;

● табиғи-ошақтық инфекциялар аймағында және жұқпалы аурулар ошағында алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды жоспарлау мен жүргізуді үйрету;

● мемлекеттік бағдарлама аясында жұқпалы сырқаттанушылықтың пандемиялық таралуын ескерту бойынша алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды жоспарлау мен жүргізуді үйрету;

● емдеу-профилактикалық мекемелерінде дезинфекциялық-стерилизациялық тәртіптің сақталуына бақылау жүргізуді үйрету;

● жұқпалы және паразитарлық ауруларға эпидемиологиялық қадағалаудың теориялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық негіздері бойынша білім беру;

● мемлекет аймағын жұқпалы аурулардың енуі мен таралуынан санитарлық қорғау жөнінде шараларды ұйымдастыруға үйрету.

^ 2.4. Білім берудің қорытынды нәтижелері

Студент білуі керек:

● «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының кодексін;

● Қазақстан Республикасының азаматтар денсаулығын қорғау туралы, сани-тарлық, табиғатты қорғау заңдарын, мемлекеттік санитарлық-эпидемиоло-гиялық қызмет мамандарының іс-әрекеттерінің құқықтық негіздерін;

● тұрғындар денсаулығының көрсеткіштерін есептеу және бағалау әдістемесін;

● эпидемиологиялық диагностика жүйесін, эпидемиологиялық зерттеулер әдістерін;

● тұрғындар арасында жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың пайда болуы мен таралуының себебін, жағдайы мен қауіп факторын және оларды алдын алуды;

● санитарлық-эпидемиологиялық және емдеу-профилактикалық мекемелер-дің іс-әрекеттерінің ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілерін;

● эпидемиялық процестің даму механизмін және заңдылықтарын, оның белсенділігіне табиғи, әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың, урбанизацияның әсерін;

● жұқпалы және паразитарлық сырқаттанушылықты эпидемиологиялық талдаудың негізгі принциптерін;

● жұқпалы және паразитарлық сырқаттанушылықтың әр түрлі топтарына эпидемиологиялық қадағалаудың негізгі принциптерін, табиғи-ошақтық инфекциялардың географиялық таралуын және бақылау әдістерін;

● алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру және жүргізу ережелерін;

● төтенше жағдайлар кезінде санитарлық-эпидемиологиялық шараларды ұйымдастыру принциптерін.

Студент үйреніп алуы қажет:

● мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудың және қоғамдық денсаулық сақтаудың әр түрлі деңгейлерінде басқармалық шешім қабылдауды;

● сырқаттанушылыққа оперативті және ретроспективті талдау жүргізуді, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларға жоспар құруды;

● ауруханаішілік инфекциялардың пайда болуын ескертуге бақылау жүргізуді;

● аса қауіпті инфекциялардың таралуын және енуін ескертуді, жұқпалы ауруларды алдын алу және деңгейін төмендету бойынша шаралар кешенін өңдеуді;

● инфекциялық, паразитарлық ауруларға, АИВ/ЖИТС және әлеуметтік маңызды ауруларға эпидемиологиялық қадағалау жүргізуді;

● эпидемиялық процестің сандық және сапалық сипаттамасын бағалауды;

● эпидемиологиялық жағдайдың асқынуы кезінде әр түрлі объектілердің санитарлық-эпидемиологиялық жағдайын бағалауды;

● тұрғындар арасында инфекцияның берілу жолдарының потенциалды қаупін бағалауды;

● ошақты эпидемиологиялық тексеру жүргізуді;

● нақты эпидемиологиялық жағдайға сәйкес жүргізілген эпидемияға қарсы шаралардың тиімділігін және эпидемияға қарсы жұмыстардың сапасын оларды түзету мақсатында бағалауды;

● тұрғындар арасында салауатты өмір салтын насихаттауды.

Студент дағдылануы қажет:

● компьютерлік технологияны қолданып тіркеу-есеп беру құжаттарын жүргізуді;

● гигиена және эпидемиология саласында мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыруды;

● бақылаудағы объектілерге санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізуді;

● жұқпалы аурулар ошақтарын эпидемиологиялық тексеруді;

● ауруларды, кәсіптік және тағамдық улануларды зерттеуді;

● әр түрлі төтенше жағдайлар кезінде жұмыстарды жүргізуді;

● ғылыми зерттеулер жүргізуді;

● иммунопрофилактиканың сапасын бағалауды.

^ 2.5. Реквизитке дейінгі: молекулярлы биология и медициналық генетика, микробиология, жалпы гигиена, биостатистика, дәлелдік медицина негіздері, коммуникативті дағдылар, жұқпалы аурулар, қоршаған орта және денсаулық, коммунальды гигиена.

^ 2.6. Реквизиттен кейінгі: магистратура пәндері

2.7. Дәрістердің, практикалық сабақтардың, студенттердің оқытушымен бірге өзіндік жұмысының және студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары

2.7.1. Дәрістердің тақырыптық жоспары

№1 кредитДәрістер тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1.

Эпидемиология жалпы медициналық ғылым және эпидемиялық процесс туралы ғылым ретінде. Жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясының этиологиялық, иммунологиялық, эпидемиологиялық белгілері бойынша айырмашылығы. Мақсаты, міндеттері, және зерттеу әдістері.

шолу

1

2.

Эпидемиялық процесс туралы ілім.

шолу

1

3.

Жұқпалы (паразитарлық) аурулардың қазіргі заманғы эпидемиологиялық жіктелуі.

шолу

1

4.

Эпидемиологиялық зерттеу әдістері.

шолу

1

5

Алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар жүйесі мен құралдары.

шолу

1
Жалпы сағаты:
5

№2 кредитДәрістер тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Жұқпалы ауруларға эпидемиологиялық қадағалау, оның негізгі принциптері.

шолу

1

2

Эпидемиологиялық диагноз, анықтамасы, мақсаты, міндеттері, сатылары.

шолу

1

3

Эпидемиологиядағы статистикалық зерттеу әдістері.

шолу

1

4

Жұқпалы аурулардың иммунопрофилактикасы. Егу ісін ұйымдастыру.

Дәріс конференция

1
Жалпы сағаты:
4

№3 кредитДәрістер тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Аэрозольді инфекциялар кезіндегі эпидемиялық процестің ерекшеліктері. Эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру. Вакцинамен басқарылатын инфекциялар.

шолу

1

2

Қазіргі жағдайдағы күлдің эпидемиялық процесінің ерекшеліктері және эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру.

мәселелік

1

3

Қызылша және қызамыққа интегрирленген эпидемиологиялық қадағалау.

дискуссиялық

1

4

Қазақстан Республикасындағы туберкулездің өзекті сұрақтары. Туберкулезді алдын алу мен күресуге қазіргі заманғы көзқарас.

мәселелік

1
Жалпы сағаты:
4

№4 кредитДәрістер тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Фекальді-оральді механизммен берілетін инфекцияларға жалпы сипаттама. Шигеллездер. Этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы. Эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру.

шолу

1

2

Фекальді-оральді механизммен берілетін А және Е вирусты гепатиттер. Этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы. Эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру.

шолу

1

3

Тырысқаққа эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру және алдын алу шаралары.

шолу

1

4

Полиомиелит. Этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

Сұзақ жауап

дискуссия

1
Жалпы сағаты:
4

№5 кредитДәрістер тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Кене энцефалиті. Эпидемиялық процестің білінуі. Вакцинопрофилактикасы. Эпидемиологиялық қадағалау.

Сұзақ жауап

дискуссия

1

2

Обаның қазіргі кездегі эпизоотологиялық және эпидемиологиялық жағдайы. Эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру.

шолу

1

3

Қазақстан Республикасында бруцеллезге эпизоотологиялық- эпидемиологиялық қадағалау және алдын алу.

мәселелік

1

4

Құтырудың эпидемиологиясы және алдын алу. Иммунопрофилактикасы.

Сұзақ жауап

дискуссия

1
Жалпы сағаты:
4

№6 кредитДәрістер тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Парентеральді жолмен берілетін вирусты гепатиттер: ВВГ, ДВГ, СВГ, GВГ. Алдын алу шаралары.

шолу

1

2

АИВ-инфекциясының эпидемиологиясы. Алдын алу шаралары.

Дәріс конференция

1

3

Ауруханаішілік инфекциялардың мәселелері. Госпитальды инфекцияларға эпидемиологиялық қадағалау. Инфекциялық бақылау жүйесі.

мәселелік

1

4

Қазақстан үшін өзекті вирусты геморрагиялық қызбалардың эпидемиологиялық сипаттамасы. Эпидемиологиялық қадағалау ды ұйымдастыру

мәселелік


1

5

ҚР аймағы мен шекарасын карантинді және конвенциялық инфекциялардың енуі мен таралуынан санитарлық қорғаудың қазіргі кездегі мәселелері. Биотеррористік әрекетке бастапқы жауап қайтару сұрақтары.

дискуссия

1
Жалпы сағаты:
5

№7 кредитДәрістер тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Гельминтоздардың жалпы эпидемиологиялық сипаттамасы және жіктелуі. Геогельминтоздар, биогельминтоздар және жанасу гельминтоздары. Эпидемиологиялық қадағалаудың принциптері.

шолу

1

2

Протозойлы инвазиялардың эпидемиологиялық сипаттамасы. Безгектің эпидемиологиясы. Эпидемиологиялық қадағалаудың принциптері.

шолу

1
Жалпы сағаты:

мәселелік

2

№8 кредитДәрістер тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Жұқпалы ауруларды эпидемиологиялық талдау. Ретроспективті және оперативті эпидемиологиялық талдау. Эпидемиологиядағы аналитикалық әдістер.

шолу

1

2

Клиникалық эпидемиология, түсінігі, маңызы.

Дәріс кеңес беру

1
Жалпы сағаты:2

2.7.2. Практикалық сабақтардың тақырыптық жоспары

№1 кредитТәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1.

Қазіргі кездегі медициналық ғылымдар құрылымында эпидемиологияның алатын орны. Инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың эпидемиологиясы.

Сұрақ , терминдер, аз топтардағы жқмыс

2

2.

Эпидемиялық процесс туралы ілім, құрылымы және эпидемиялық процестің факторлары. Эпидемиологияның негізгі теориялары.

Сұрақ , терминдер туралы үш сұрақ,

2

3.

Эпидемиялық процестің даму механизмі. Эпидемиялық процестің біліну формалары.

Сұрақ , терминдер туралы үш сұрақ,,

2

4.

Алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар. Эпидемияға қарсы жұмысты ұйымдастыру негіздері.

аз топтардағы жқмыс

2

5

Эпидемиялық ошақ: анықтамасы, эпидемиялық ошақтың шекаралары. Ошақты эпидемиологиялық тексеру.

Сұрақ , терминдер, аз топтардағы жқмыс

2
Жалпы сағаты:
10№2 кредит

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Дезинфекция. Түрлері, дезинфекция әдістері, оның әр түрлі инфекциялар топтары кезіндегі ерекшеліктері. Стерилизация: анықтамасы, ұйымдастырылуы, әдістері.

Сұрақ , терминдер, аз топтардағы жқмыс

3

2

Дезинсекция. Буынаяқтылармен күресу әдістері және құралдары. Дератизация. Кеміргіштермен күресу әдістері және құралдары.

Сұрақ , терминдер туралы үш сұрақ,

3

3

Жұқпалы аурулардың иммунопрофилактикасы. Эпидемияға қарсы шаралар жүйесінде иммунопрофилактиканың алатын орны.

Сұрақ , терминдер туралы үш сұрақ,,

3

4

Эпидемиологиялық қадағалау. Жүргізу сатылары.

аз топтардағы жқмыс

2
Жалпы сағаты:

Сұрақ , терминдер, аз топтардағы жқмыс

11

№3 кредитТәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Құрөзектің және менингококты инфекциялардың этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері. Эпидемиологиялық қадағалау.

Сұрақ , Т кесте, екіге бөлініп жұмыс жасау

3

2

Қазақстандағы туберкулездің этиологиясы, эпидемиялық процесінің сипаттамасы және алдын алу мен күресуге қазіргі кездегі көзқарас.

Сұрақ , терминдер туралы үш сұрақ,

2

3

Қызылша және қызамықтың этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері. Эпидемиологиялық қадағалау.

Сұрақ , терминдер туралы үш сұрақ,,

2

4

Желшешектің және эпидемиялық паротиттің этиологиясы, эпидемия-лық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері Эпидемиологиялық қадағалау.

аз топтардағы жқмыс

2

5

Көкжөтелдің және паракөкжөтелдің этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері. Эпидемиологиялық қадағалау.

Сұрақ , терминдер, аз топтардағы жқмыс

2
Жалпы сағаты:
11

№4 кредитТәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Іш сүзегінің, А және В паратифтерінің этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері Эпидемиологиялық қадағалау.

Аз топтарда жұмыс істеу

2

2

Шигеллездардың, эшерихиоздардың этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері Эпидемиологиялық қадағалау.

Аз топтарда жұмыс істеу

3

3

Қоздырғыштары фекальді-оральді механизммен берілетін вирусты гепатиттердің (АВГ және ЕВГ) этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері. Эпидемиологиялық қадағалау.

Аз топтарда жұмыс істеу

2

4

Тырысқақтың этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

Аз топтарда жұмыс істеу

2

5

Энтеровирусты инфекциялардың және ротавирусты инфекциялардың этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері. Эпидемиологиялық қадағалау.

Аз топтарда жұмыс істеу

2
Жалпы сағаты:
11

№5 кредитТәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Кене энцефалитінің этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Эпидемиологиялық қадағалау принциптері.

Аз топтарда жұмыс істеу

2

2

Обаның және туляремияның этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Эпидемиологиялық қадағалау принциптері.

Аз топтарда жұмыс істеу

2

3

Түйнеменің этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Эпидемиологиялық қадағалау принциптері.

Аз топтарда жұмыс істеу

2

4

Бруцеллездің этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Эпидемиологиялық қадағалау принциптері.

Аз топтарда жұмыс істеу

2

5

Құтырудың этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

Аз топтарда жұмыс істеу

2
Жалпы сағаты:
10

№6 кредитТәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Қоздырғыштары парентеральді және жыныстық жолмен берілетін вирусты гепатиттердің (ВВГ, ДВГ, СВГ, GВГ) этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алуға қазіргі кездегі әдістемелік көзқарас.

Сұрақ, дискуссия,

2

2

АИВ-инфекциясының этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, Қазақстанда және әлемде АИВ-инфекциясының таралуын ескертудің ұйымдастырушылық принциптері.

Сұрақ, топтарға бөлініп ойлану

2

3

Ауруханаішілік инфекциялар. Госпиталды инфекциялардың этиологиясы. Госпиталды инфекцияларды алдын алудың және эпидемиологиялық қадағалаудың негізгі бағыттары.

Сұрақ, топтарға бөлініп ойлану

2

4

Карантинді және басқа да аса қауіпті инфекциялардың таралуынан және енуінен еліміздің аймағын санитарлық қорғауды ұйымдастыру.

Сұрақ, топтарға бөлініп ойлану

2

5

Төтенше жағдайлар кезінде эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

Сұрақ, топтарға бөлініп ойлану

2
Жалпы сағаты:
10

№ 7 кредитТәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Гельминтоздардың жалпы сипаттамасы. Гео және жанасу гельминтоздардың даму циклінің ерекшеліктері, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және күресу принциптері (аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, энтеробиоз, гименолепидоз),

Шағын топтарда жұмыс істеу, дискуссия,

презентация

3

2

Биогельминтоздар. Жалпы сипаттамасы. Биогельминтоздардың даму циклінің ерекшеліктері, эпидемиялық процестің сипаттамасы, күресу принциптері және алдын алу (тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз, описторхоз, дифиллоботриоз, трихинеллез).

Шағын топтарда жұмыс істеу, дискуссия,

3

3

Протозоозды инвазиялардың жалпы сипаттамасы. Безгектің, амебиаздың, лейшманиоздың, токсоплазмоздың этиологиясы және эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Эпидемиологиялық қадағалау.

презентация

3

4

Сапроноздар топтарының жалпы сипаттамасы. Легионеллездің этиологиясы және эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Эпидемиологиялық қадағалау.

Шағын топтарда жұмыс істеу, дискуссия,

2

5

Ботулизм және тағамдық токсикоинфекциялардың этиологиясы және эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

презентация

2
Жалпы сағаты:
13

№8 кредитТәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Эпидемиологиялық қадағалаудың негізгі принциптері. Эпидемиологиялық қадағалаудың тараулары. Сырқаттанушылық және болжамды қауіп факторлары туралы статистикалық мәліметтерді топтастыру.

Шағын топтарда жұмыс істеу, дискуссия,

презентация

3

2

Оперативті эпидемиологиялық талдау. Ретроспективті эпидемиологиялық талдау. Мақсаты, міндеттері, кезеңдері.

Шағын топтарда жұмыс істеу, дискуссия,

3

3

Сырқаттанушылықтың көпжылдық динамикасын талдау. Сырқаттанушылықтың жылдық динамикасын талдау.Курстық жұмысты орындау.

презентация

3

4

Эпидемиялық белгілері бойынша іріктелген тұрғындар топтарының сырқаттанушылығын талдау.

Шағын топтарда жұмыс істеу, дискуссия,

2

5

Клиникалық эпидемиологияның негізгі қағидалары және принциптері, клиникалық эпидемиологияның биостатистикамен байланысы. Клиникалық эпидемиология дәлелді медицинаның негізі ретінде. Жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясы.

презентация

2
Жалпы сағаты:
13

2.7.3. Оқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптық жоспары (ОСӨЖ)

№1кредит
Оқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (ОСӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1.

Қоздырғыштары ауру тудыратын экологиялық және филогенетикалық жақындықтары негізінде жұқпалы (паразитарлық) аурулардың жіктелуі. Эпидемиялық процестің факторлары (биологиялық, әлеуметтік, табиғи). Берілу механизмі теориясы түсінігіне анықтама: инфекции көзі, қоздырғыштардың берілу механизмі, тұрғындардың қабылдағыштығы.

Сұрақ,

Тестілеу,

Эссе даярлау

3

2.

Эпидемиялық процестің сырқаттанушылықтың деңгейі, уақыты, тұрғындардың әр түрлі топтары арасында және аймақ бойынша білінуінің қазіргі кездегі сипаттамасы.

сөзжұмбақ

3

3.

Қоздырғыштың резервуарына (инфекция қоздырғышының көзі) бағытталған шаралар: клиникалық-диагностикалық, оңашалау, антропоноздардағы емдеу және тәртіпті-шектеу шаралары. МДБМ-індегі эпидемияға қарсы тәртіп. Оңашалау, тәртіпті-шектеу шараларының мазмұны және ұйымдастырылуы.

сөзжұмбақ

3

4.

Жұқпаның қоздырғышының механизмін үзуге бағытталған шаралар және ошақтағы жұғу қаупі бар берілген жұқпаның қоздырғышын қабылдамаушылықты құру (жоғарылату) шаралары

Интервью

3

5

Жұқпалы аурулардың нозологиялық формалары және эпидемиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ошақтарды эпидемиологиялық тексеру. Эпидемиялық ошақты тексеру кезіндегі құжаттарды толтыруға көзқарас және принциптері. Аралық бақылау: коллоквиум

эссе

3
Жалпы сағаты:
15

2 кредитОқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (ОСӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Инфекцияның берілу жолына бағытталған шаралар. Алдын алу, ошақтық дезинфекция. Әр түрлі топ инфекцияларындағы дезинфекцияның ерекшеліктері. Дезинфекцияның әдістері: механикалық, физикалық, химиялық. Дезинфекциялық заттар ретінде қолданылатын химиялық заттардың негізгі топтары. Камералық дезинфекция. Камералық дезинфекцияның сапасын бақылау.

сөзжұмбақ

3

2

Стерилизация: анықтамасы, ұйымдастырылуы, стерилизация әдістері. Стерилизацияның тиімділігін бақылау әдістері. Емдеу-профилактикалық мекемелеріндегі дезинфекция және стерилизация.

эссе

3

3

Буынаяқтылардың эпидемиологиялық маңызы. Дезинсекция: анықтамасы, тасымалдаушылармен күресу әдістері. Кеміргіштердің эпидемиологиялық маңызы. Дератизация: анықтамасы, әдістері, кеміргіштермен күресу заттары және түрлері.

презентация

3

4

Жұқпалы аурулардың иммунопрфилактикасы және иммунитет туралы түсінік. Иммунобиологиялық препараттар. Вакциналарға қойылатын талаптар. Жоспарлы және эпидемиялық көрсеткіш бойынша егулер. Енжар иммунитетті құруға арналған препараттар. Иммундық сарысулар, иммуноглобулиндер, оларға сипаттама, қолдануға көрсеткіштер. Алдын алудың қосымша заттары: бактериофагтар, интерферон.

презентация

3

5

Иммунопрофилактиканы ұйымдастыру. Вакцинопрофилактиканың тиімділігін бағалау. Аралық бақылау: коллоквиум

реферат

3
Жалпы сағаты:
15

3 кредитОқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (ОСӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Құрөзектің, көкжөтелдің және менингококты инфекциялар ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

презентация

3

2

Қызылша, қызамық, желшешек және эпидемиялық паротит ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

презентация

3

3

DОТS - бағдарламасына қазіргі кездегі көзқарас; туберкулезбен күресу принциптері, туберкулездің ошағын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және туберкулез ошағындағы эпидемияға қарсы шаралар

эссе

3

4

ЖРВИ және тұмау инфекцияларының этиологиясына қазіргі кездегі көзқарас, эпидемиялық процестің сипаттамасы.

презентация

3

5

Герпес инфекцияларына жалпы сипаттама: этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамсы. Цитомегаловирусты инфекциялар мен 1 және 2 типті герпес инфекциялары кезінде алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Аралық бақылау: коллоквиум

презентация

3
Жалпы сағаты:
15

№4 кредитОқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (ОСӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Сальмонеллез және кампилобактериоз, іш сүзегі, А және В паратиф ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

Шағын топтарда жұмыс дискуссия

3

2

Шигеллездар, эшерихиоздар ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

Шағын топтарда жұмыс дискуссия

3

3

АВГ және ЕВГ, полиомиелит және энтеровирусты инфекциялардың ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

Шағын топтарда жұмыс дискуссия

3

4

Иерсиниоз және псевдотуберкулез ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

Шағын топтарда жұмыс дискуссия

3

5

Тырысқақ ошағын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және

эпидемияға қарсы шаралар. ТЭҚК және СБП жұмыстары. Аралық бақылау: коллоквиум

Шағын топтарда жұмыс дискуссия

3
Жалпы сағаты:
15

№5 кредитОқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (ОСӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Кене энцефалиті және құтыру ошағын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

Шағын топтарда жұмыс

3

2

Оба, туляремия, түйнеме ошағын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

Шағын топтарда жұмыс

3

3

Бруцеллез ошағын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі және эпидемияға қарсы шаралар.

Шағын топтарда жұмыс

3

4

Конго-Крымдық қызбаның және Омбы геморрагиялық қызбаның этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру

Шағын топтарда жұмыс

3

5

Лептоспироздың, листериоздың этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Аралық бақылау: коллоквиум

Шағын топтарда жұмыс

3
Жалпы сағаты:
15

№6 кредитОқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (ОСӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Парентеральді механизммен берілетін (ВВГ, ДВГ, СВГ, GВГ) вирусты гепатиттердің ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі, алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар. АИВ-инфекциясын алдын алу және күресу принциптері, шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау.

презентация

3

2

Аса қауіпті Денге, сары қызба, Ласс, Марбург, Эбол геморрагиялық қызбаларының эпидемиологиялық сипаттамасы.

эссе

3

3

Сіреспе және газды гангренаның этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері.

эссе

3

4

Қазіргі жағдайдағы ауруханаішілік инфекциялардың этиологиясы, даму ерекшелігі және эпидемиялық процестің білінуі, алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру принциптері.

Т кесте

3

5

Жұқпалы аурулардың енуін ескертудің халықаралық жүйесі. Қазақстан Республикасының аймағына санитарлық қорғауды ұйымдастыру. Төтенше жағдайлар кезінде эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру. Төтенше эпидемияға қарсы комиссия: құрамы, міндеттері, қызметі және жұмыс көлемі. Аралық бақылау: коллоквиум

Эссе тестілеу

3
Жалпы сағаты:
15

№7 кредитОқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (ОСӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Геогельминтоздардың ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі: аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз. Геогельминтоздар ошағында алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар.

Реферат, презентация

Тест құру

Алгоритм, есеп

3

2

Биогельминтоздардың ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі: эхинококкоз, альвеококкоз, описторхоз, дифиллоботриоз, трихинеллез, тениоз, тениаринхоз. Биогельминтоздар ошағында алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар.

Реферат, презентация

Тест құру

Алгоритм, есеп

3

3

Жанасу гельминтоздарының ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі: энтеробиоз және гименолепидоз. Ошақтағы алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар.

Реферат, презентация

Тест құру

Алгоритм, есеп

3

4

Безгек, амебиаз, токсоплазмоз, лейшманиоз ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі. Безгек ошағында алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды жүргізуге нормативті құжаттар.

Реферат, презентация

Тест құру

Алгоритм, есеп

3

5

Қотыр және дерматомикоз ошақтарын эпидемиологиялық тексеру әдістемесі. Алдын алу шаралары. Аралық бақылау: коллоквиум

Реферат, презентация

Тест құру

Алгоритм, есеп

3
Жалпы сағаты:
15

№8 кредитОқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (ОСӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Эпидемиологиялық зерттеулерде статистикалық көрсеткіштерді қолда-ну: салыстырмалы шамалар, көрнекілік және арақатынас көрсеткіштері. Оперативті эпидемиологиялық талдауды жүргізу әдістемесі.

Шағын топта жқмыс, топта жұмыс

3

2

Сырқаттанушылықтың көпжылдық динамикасын талдау әдістемесі. Сырқаттанушылықтың көпжылдық динамикасын талдау қорытынды-лары бойынша алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды өңдеу.

Шағын топта жұмыс, топта жұмыс

3

3

Сырқаттанушылықтың жылдық динамикасын талдау әдістемесі. Сырқаттанушылықтың жылдық динамикасын талдау қорытындылары бойынша алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды өңдеу.

Шағын топта жұмыс, топта жұмыс

3

4

Сырқаттанушылықтың эпидемиялық белгілері бойынша талдау әдістемесі. Сырқаттанушылықтың эпидемиялық белгілері бойынша талдау қорытындыларына байланысты алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды өңдеу. Курстық жұмысты қорғау.

Шағын топта жұмыс, топта жұмыс

3

5

Эпидемиологиялық зерттеулерде дәлелді медицинаның принциптерін қолдану. Курстық жұмысты қорғау. Аралық бақылау: коллоквиум

Шағын топта жұмыс, топта жұмыс

3
Жалпы сағаты:
15

2.7.4. Студенттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптық жоспары (СӨЖ)

№1 кредитСтуденттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптары (СӨЖ)

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі


1.

Эпидемиялық процесс әлеуметтік-экологиялық жүйе ретінде Б.Л. Черкасскийдің концепциясы. Л.В.Громашевскидің жұқпаның берілу механизмі туралы теориясы, биологиялық қасиеттеріне байланысты қоздырғыштың басты (алғашқы) берілу жолының этиологиялық талғауы бойынша В.И. Покровскийдің, Ю.П. Солодовниковтың теориясы және Е.Н.Павловскийдің жұқпалардың табиғи ошақтылығы туралы теориясы .

Еркін хат


3

2.

Жұқпалы аурулар ошақтарындағы эпидемияға қарсы шаралардың құқықтық негіздері. Жұқпалы емес аурулар эпидемиологиясының өзекті мәселелері.

эссе


3

3.

Эпидемиологиялық зерттеу әдістерінің анықтамасы және құрылымы. Жазба-бағалау эпидемиологиялық әдістері (дескриптивті эпидемиология). Сандық эпидемиология.

эссе


3

4.

Өлкелік инфекциялық патологияны зерттеудегі отандық ғалымдардың рөлі.

реферат


3

5

Дәрігер учаскесіндегі алдын алу және эпидемияға қарсы жұмыс. Табиғи ошақтардың қалыптасу факторы мен жағдайы.

эссе

3
Жалпы сағаты:
15

№2 кредитСтуденттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының кодексі. Алғаш анықталған және қайта оралған жұқпалы аурулар.

реферат


3

2

Иммунизацияның кеңейтілген бағдарламасы. Иммунопрофилактиканың құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасында иммунопрофилактиканы жүргізудің ерекшеліктері.

Еркін хат


3

3

Ауруды зерделеуге эпидемиологиялық көзқарас. Оқиғаны стандартты анықтау.

презентация


3

4

Жұқпалы және паразитарлық ауруларды есепке алу және тіркеу.

эссе


3

5

Жұқпалы және паразитарлық сырқаттанушылыққа эпидемиологиялық қадағалаудың тиімділігі және рөлі.

реферат

3
Жалпы сағаты:
15

№3 кредитСтуденттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Грипп, құс тұмауы кезінде шаралардың стандарттары және алгоритмдері. Н1N1 грипп вирусымен тудырылған аурулардың этиологиясы, эпидемиялық процестің сипаттамасы.презентация


3

2

Қызылша және туа біткен қызамық синдромы кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.презентация

3

3

Легионеллез кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.

презентация


3

4

Туберкулез және скарлатина кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.

презентация


3

5

Вирусты және бактериалды этиологиялы аэрозольді инфекцияларға эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру және алдын алу бойынша нормативті-құқықтық құжаттар.

эссе3
Жалпы сағаты:
15

№4 кредитСтуденттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Ботулизм кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.

Тест құру

3

2

Сальмонеллез кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.

Жағдайлық есеп

3

3

Фекальді-оральді механизммен берілетін вирусты А және Е гепатиттер және ротавирусты энтерит кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.реферат

3

4

Пастереллез және ішек иерсиниозы кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.реферат

3

5

ішек инфекцияларына эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру және алдын алу бойынша нормативті-құқықтық құжаттар.реферат

3
Жалпы сағаты:
15

№5 кредитСтуденттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Оба және түйнеме кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.реферат

3

2

Кене энцефалиті және япондық энцефалит кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.реферат

3

3

Эпидемиялық бөртпе сүзегі және қайталамалы бөртпе сүзегі (Брилль–Цинссер ауруы) кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.реферат

3

4

Бруцеллез кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.реферат

3

5

Бактериалды және вирусты зоонозды инфекцияларға эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру және алдын алу бойынша нормативті-құқықтық құжаттар.реферат

3
Жалпы сағаты:
15

№6 кредитСтуденттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

В, С, Д вирусты гепатиттері кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.презентация

3

2

АИВ-инфекциясы және ЖИТС-ассоциирленген инфекциялар кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.презентация

3

3

Ауруханаішілк инфекциялар кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.реферат

3

4

Прионды инфекциялар және құтыру кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.эссе

3

5

Аса қауіпті инфекциялар кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері. Карантинді және басқа да аса қауіпті инфекциялардың таралуынан және енуінен еліміздің аймағын санитарлық қорғау бойынша нормативті-құқықтық құжаттар.реферат

3
Жалпы сағаты:
15

№7 кредитСтуденттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Шистосомоздарға және филяридоздарға жалпы сипаттама. Этиологиясы және эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

реферат

презентация

тест

алгоритм

есеп

3

2

Жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға жалпы сипаттама. Мерез, гонорея және т.б. ЖЖБИ оқиғаларының стандартты анықтамасы. Этиологиясы және эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

реферат

презентация

тест

алгоритм

есеп

3

3

Легионеллез кезінде алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

реферат

презентация

тест

алгоритм

есеп

3

4

Жүйелік кене боррелиозы, амебиаз және лейшманиоз кезіндегі шаралардың стандарттары және алгоритмдері.

реферат

презентация

тест

алгоритм

есеп

3

5

Инфестациялардың (қотыр) жалпы сипаттамасы. Дерматомикоздардың этиологиясы және эпидемиялық процестің сипаттамасы. Алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру.

реферат

презентация

тест

алгоритм

есеп

3
Жалпы сағаты:
15

№8 кредитСтуденттердің өзіндік жұмыстардың тақырыптары

Өткізілу

түрі

Сағат көлемі

1

Курстық жұмыстың тақырыбы бойынша әдебиеттерге шолу.

реферат

презентация

тест, алгоритм,есеп

3

2

Курстық жұмыстың тақырыбы бойынша сырқаттанушылықтың көпжылдық және жылдық динамикасын талдау нәтижелерін толтыру.

реферат

презентация

тест, алгоритм, есеп

3

3

Курстық жұмыстың тақырыбына сәйкес эпидемиялық белгілері бойынша тұрғындар топтарының сырқаттанушылығын талдау нәтижелерін толтыру.

реферат

презентация

тест, алгоритм, есеп

3

4

Алынған мәліметтердің нәтижелерін талқылау. Алынған нәтижелер бойынша қорытындыларды толтыру. Алынған мәліметтердің нәтижелері бойынша тұжырымдау.

реферат

презентация

тест, алгоритм

есеп

3

5

РЭТ нәтижелері бойынша алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды өңдеу.

Реферат, презентация

Тест, алгоритм, есеп

3
Жалпы сағаты:
15

2.8. Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

Рубрика для оценки эссе

Для того, чтобы эссе было оценено на «отлично», оно должно соответствовать следующим требованиям:

1. Приведение оригинальных, самостоятельных тезисов (мнений, идей, точек зрения), не повторяющих лекцию или учебник.

2. Доказательство тезисов выигрышными аргументами.

3. Приведение контрдоводов своим тезисам и их «развенчание».

4. Работа должна состоять из четко определенных введения, основной части и заключения.

5. Написано опрятно и без ошибок.

6. Состоять из 10 страниц.

Для того, чтобы эссе было оценено на «хорошо», оно должно соответствовать следующим требованиям:

1. Приведение самостоятельных тезисов, не повторяющих лекцию или учебник.

2. Доказательство тезисов доказательными аргументами (здесь аргументов может быть меньше, чем в работе, оцениваемой на «отлично»).

3. Работа должна состоять из четко определенных введения, основной части и заключения.

4. Написано опрятно и без ошибок (или может быть допущено не более 2 ошибок).

5. Состоять из 8 страниц.

Для того, чтобы эссе было оценено на «удовлетворительно», оно должно соответствовать следующим требованиям:

1. Состоять из конкретных тезисов.

2. Тезисы должны быть доказаны.

3. Работа должна состоять из достаточно четко определенных введения, основной части и заключения.

4. Написано опрятно, допущено не более 4 ошибок.

5. Состоять из 6 страниц.

Эссе будет оценено на «неудовлетворительно», если оно будет написано следующим образом:

1. Отсутствуют тезисные утверждения.

2. Не приводятся аргументы, доказывающие правильность своих взглядов.

3. В работе не наблюдается деление на введение, основную часть и заключение.

4. Написано неопрятно, допущено большое количество ошибок.

5. Состоит из менее 4 страниц.

Портфолио студента

Портфолио – это свидетельство успешности действий студента, доказательство того, как он работал на протяжении семестра. Портфолио показывает развитие и рост, а также учебные достижения обучающегося, предоставляет возможности разностороннего анализа этого процесса: студенты могут еще более успешно организовать свое обучение, глубже понять его цели, внести изменения в свою работу, увидеть свои достижения в учебе.

В портфолио студента хранятся образцы письменных работ, выполненных на протяжении семестра, и по окончании модуля может использовать портфолио в качестве доказательства своей обученности (наученности).

Портфолио - собрание работ студента, показывающих, каким образом и на каком уровне он принимает участие в учебном процессе. Портфолио свидетельствует об уровне эффективности обучения, показывает, к каким результатам приводит учебный процесс, выступает в качестве средства установления обратной связи со студентами. Помимо этого портфолио способствует совместной деятельности студентов, их сотрудничеству с преподавателем, так как анализ достижений и роста студентов требует участия в этой работе как самих обучающихся, так и их педагогов.

Обязательные части портфолио:

1. О себе.

- сведения о себе (краткая биография, фотографии),

- цели по дисциплине, которые студент ставит перед собой,

- ожидаемые результаты в процессе изучения дисциплины и план работы,

- методы и приемы, которые студент хочет применить в процессе изучения дисциплины.

2. Теоретическое содержание дисциплины.

- терминологический словарь (глоссарий),

- учебные материалы (опорные лекции, конспекты, Интернет материалы, и др.),

- дополнительные материалы, которые студент нашел самостоятельно.

3. Образцы работ.

- научно-исследовательские труды студента (доклады, пособия, статьи),

- творческие работы (эссе, сценарии, описание и результаты своих опытов, бодрячки, задачи и кроссворды, которые студент сам составил, и др.),

- разработка планов двух занятий по следующей схеме: тема, фазы занятия, примененные методы и приемы, удачные моменты, значимость занятия,

- удачные образцы работ своих товарищей.

4. Достижения.

- экскюзивные материалы (новые материалы, самостоятельно установленные закономерности),

- образцы самых удачных работ,

- награды и поощрения.

5. Рефлексия.

- размышления о своей роли в процессе изучения дисциплины,

- описание действий, показывающих рефлексию студента (анализ занятий, организация дискуссий, тексты интервью, ответы на вопросы анкет),

- самооценка,

- отчеты о проделанной работе,

- размышления об учебном процессе (эссе, письма, мнения).

Критерии оценки портфолио

Критерии

Высший балл


Приведены все структурные части


до 2 баллов

Самостоятельное внесение дополнительных частей

4

Использование исследовательских методов при составлении портфолио

8

Самостоятельность и оригинальность при составлении портфолио

10

Оформление материалов

6

Рефлексия о пользе портфолио (подведение итогов)

8

Приведение мнения товарищей

6

Материалы, основанные на рефлексии

10

Презентация портфолио (публикация)

6

Итого:


60

«Отлично» - от 50 до 60 баллов

«Хорошо» - от 40 до 50 баллов

«Удовлетворительно» - от 30 до 40 баллов

«Неудовлетворительно» - ниже 30 баллов

Обратная связь. обратная связь подразумевает сбор мнения обучающихся о том, как было проведено занятие и каковы его результаты. Обучающиеся сначала обсуждают следующие вопросы «Как прошло занятие: было ли интересно? Какие моменты были для нас особенно ценными?», «Чему я сегодня научился/ что я узнал?», «Каким образом понадобятся мне знания, которые я сегодня узнал?», «Что я еще хочу узнать по теме занятия? С какими источниками информации я могу поработать?», «Какие у меня возникли вопросы?», «Какие у меня имеются мнения и предложения по поводу проведения занятия?», затем отвечают на них письменно, (например, в форме «Карточек выхода»).

  1   2Похожие:

С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университетимени с. Д. Асфендиярова модуль хирургической стоматологии силлабус
Наименование вуза: Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова кафедра неонатологии силлабус

С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова модуль медицинское право и основы закон
Наименование вуза Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова кафедра «хирургические болезни №3» учебно-методический комплекс
Наименование вуза: Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эндокринология кафедрасы силлабус
«Эндокринологияға кіріспе»элективті пәні бойынша силлабус профессор Нурбекова А. А. және доцент З. С. Жапархановамен құрастырылған,...
С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова
С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің сапа саласындағы саясаты мен мақсаты
С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Д. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова

С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова

С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова

С. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова эпидемиология кафедрасы поәк силлабус iconС. Д. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы