В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы icon

В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығыНазваниеВ. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы
Дата конвертации10.04.2014
Размер205.66 Kb.
ТипДокументы
источник


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ДЕПАРТАМЕНТІ

ЕРЕЖЕ

Университет ректорының бұйрығымен

бекітілген

___ «____»_________2013 ж.


^ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ДЕПАРТАМЕНТІ

ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ


Лауазымы

Қолы

Аты-жөні

Келісілді:Оқу тәрбие жұмысы жөніндегі проректор
Қ.А.Тулебаев

Әкімшілік-кадрлық жұмыстар департаментінің директоры
В.Н.Девятко

Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы
Е.В.Амирдинова

Заң бөлімінің бастығы
З.К.Калменова

Құжаттың әрекет ету мерзімі:


с «__»________ 20__ г.


по «__»________ 20__ г.


Продлен до «__» ________ 20__ г.


Мәртебесі: Қолданыстағы


ЕскіргенРедакция: ______


Экз. № _____


Көшірмесі № ____


__________________________

(құжатты жіберу барысында құжатты басқаруға жауапты тұлғаның қолы)Алматы – 2013 ж


МАЗМҰНЫ

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.........................................................................................................................3

 2. ДЕПАРТАМЕНТТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ..............................................................................................3

 3. БАСҚАРУ ЖӘНЕ БАҒЫНУШЫЛЫҚ...........................................................................................4

 4. ДЕПАРТАМЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ...............................4

 5. ДЕПАРТАМЕНТ ҚЫЗМЕТІ...................................................................................................5

 6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР........................................................................................................5^ 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


 1. Академиялық жұмыстар департаменті РМК «С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың» дербес өзіндік құрылымдық бөлімшесі болып табылады, әрі қарай мәтін бойынша «департамент» деп аталады.

 2. Департамент университеттің ұйымдастыру құрылымына сәйкес, Ғылыми Кеңес отырысының шешімі мен ректордың бұйрығымен құрылған, Университет жарғысы мен осы ереженің негізінде әрекет етеді.

 3. Департаментті тарату Ғылыми кеңес шешімінің негізінде ректор бұйрығымен оның атқаратын қызметтерін Университеттің басқа құрылымдық бөлімшелерінің арасында бөлу арқылы және бөлімше қызметкерлерін басқа жұмысқа ауыстыру әрекеттеріне сәйкес жүзеге асырылады немесе қолданыстағы еңбек заңына сәйкес қызметкерлер штаты қысқартылады.

 4. Департамент заңды тұлға болып табылмайды.

 5. Департаменттің дербес нышаны, өзінің атауы бар мөрі және мөртабаны болады.

 6. Департамент қызметкерлері өз жұмыстарын орындау барысында төмендегідей құжаттарды басшылыққа алады:

 • Университет жарғысын;

 • Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, халықаралық нормаларды, нормативтік құжаттарды және департамент қызметіне қатысты мәселелер бойынша қолданыстағы әдістемелік материалдарды;

 • Департамент қызметіне қатысты мәселелер бойынша Университеттің үшінші тұлғалар алдындағы келісімдік міндеттерін;

 • Жұмыс нәтижелеріне қойылған талаптарды: жоспарларды, сметаларды және т.б.;

 • Ұжымдық келісімшартты;

 • Ішкі еңбек тәртібі ережелерін;

 • Ағымдағы оқу жылының ішкі оқу тәртібі ережелерін;

 • Университеттің Сапа менеджменті жүйесінің бекітілген құжаттарын және өзге де ішкі нормативтік құжаттарын (ережелерді, нұсқаулықтарды, стандарттарды және т.б.);

 • Университет Ғылыми кеңесінің шешімдерін;

 • Университет ректорының бұйрықтары мен өкімдерін;

 • Лауазымы жоғары басшының және Университет қызметінің сәйкес бағыттары жөніндегі проректорлардың өкімдерін және нұсқауларын;

 • Мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының ұйғарымдарын;

 • осы ережені.


^ 2. ДЕПАРТАМЕНТТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ


 1. Департамент Университеттің оқу және әдістемелік жұмысын үйлесімді ұйымдастырушы құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

 2. Департаменттің құрылымына тұрақты негізделген келесі бірліктер кіреді: оқу-әдістемелік жұмыс бөлімі, тілдік даярлық орталығы, офис регистратор басқармасы (оқу процесін жоспарлау және бақылау бөлімі, офис регистратор, студенттік канцелярия).

 3. Департамент қызметкерлерінің сандық және лауазымдық құрамын және Университеттің өндірістік жұмыстарының ерекшеліктерін, орындалатын жұмыстарының көлемін ескере отырып, жетекшілік ететін проректордың ұсынысы бойынша ректор анықтайды және штаттық кестеде бекітіледі.

 4. Департамент басшысының және оның құрылымына кіретін әрбір лауазымдық санаттың тағайындалуы, біліктілік сипаттамалары, лауазымдық міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігіне сәйкес лауазымдық міндеттермен анықталады.


^ 3. БАСҚАРУ ЖӘНЕ БАҒЫНУШЫЛЫҚ

 1. Департаментты тікелей басқаруды Департамент директоры іске асырады, оны қызметке тағайындау және босату ректор бұйрығымен немесе Университеттің өзге лауазымды тұлғасының қазіргі уақыттағы еңбек заңнамасында белгіленген тәртібіне және Университеттің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес академиялық жұмыстар департаменті директорының ұсынысы бойынша жүзеге асырылады.

 2. Департамент қызметін қамтамасыз ететін және бөлімше қызметін басқаратын жоғары тұрған жетекші болып табылатын оқу – тәрбие жұмысы жөніндегі проректорға тікелей бағынушылықта болады.

 3. Департамент өз жұмысында төмендегі құрылымдарға есеп береді:

 • Университет ректорына;

 • оқу – тәрбие жұмысы жөніндегі проректорға;

 • Университеттің Ғылыми кеңесінде оқу үдерісін ұйымдастыру мәселелері жөніндегі және Ғылыми кеңестің құзіретіне кіретін басқа да сұрақтар жөніндегі проректорларға.

 1. Департамент қызметкерлері проректорлар мен жоғары тұрған басшылардың өздерінің құзіреттіліктерінің аясында шығарған нұсқаулары мен ұйғарымдарын орындауы міндетті болып табылады.

 2. Ректор Университеттің бірінші басшысы болып табылады, жалпы Университетке және оның барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне басшылық жүргізеді.

 3. Ректордың бұйрықтары, нұсқаулары мен ұйғарымдары Университеттің басқа лауазымды тұлғаларының кез келген нұсқаулары мен ұйғарымдарының алдында басымды алады және Университет қызметкерлері мен бөлімшелік құрылымдарының барлығы оны орындауға міндетті болып табылады.

 4. Ішкі есеп беру формасы және мәліметтің (белгілі) берілу қалыптары, олардың тәртібі мен мерзімді берілуі ректормен бекітіледі және Университет қызметкерлері мен барлық бөлімше құрылымдары оларды орындауға міндетті болып табылады.


^ 4. ДЕПАРТАМЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


 1. Департамент қызметінің негізгі мақсаты – университеттің оқу үрдісінің жұмысын үйлестіру және әдістемелік қамтамасыздандыру.

 2. Департаменттың қызметі келесідей ең басты міндеттердің шешілуін қамтамасыз етуі тиіс:

 • Оқу үрдісін тиімді ұйымдастыру;

 • Университетте мемлекеттік тілдің ресми тіл ретінде қолданылуын қамтамасыз ету;

 • Оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша нормативті құжаттар мен МЖМБС мамандықтар бойынша талаптарына сәйкес оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыздандыру;

 • Кафедралардың әдістемелік қызметін үйлестіру;

 • Оқу-әдістемелік әдебиеттермен үйлесімді қамтамасыздандыру;

 • Университет кафедраларында инновациялық-педагогикалық технологияларды енгізу мен қолдануға әсер ету;

 • Профессорлық-оқытушылық құрам мен студенттердің академиялық мобильділігін үйлестіру;

 • Білім сапасы мониторингін үйлестіру;

 • Оқитын контингенттер бойынша статистикалық есе беруді жүргізу.


^ 5. ДЕПАРТАМЕНТ ҚЫЗМЕТІ

 1. Айқындалған мақсат пен міндеттерге сәйкес департамент қызметтің төмендегідей ең басты бағыттарын жүзеге асырады:

Ұйымдастырушылық жұмыс

 • Дайындық бағыттары бойынша білім беру бағдарламаларын үйлестіру және өңдеу;

 • Бакалавриат, магистратура, интернатура мамандықтары бойынша дайындық бағыттарының элективті пәндер каталогын қалыптастыру;

 • Педагогика, оқу үрдісін ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстардың сұрақтары бойынша профессорлық-оқытушылық құрамды оқытуды ұйымдастыру мен жүргізу;

 • Мамандандырылған тәжірибе жұмысын ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыздандыруды үйлестіру;

 • Статистикалық есеп беру түрлерін дайындау.


Аналитикалық жұмыс

 • Университетттің білім беру қызметі саласындағы үрдіс сапасын жақсарту бойынша ұсыныстарды университет басқармасының қарастыруына шығару;

 • Барлық бакалавр мамандығы бойынша мемлекеттік және орыс тілінде оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздануына анализ жасау және сатып алуға тапсырысты құрастыру;

 • Университет қызметкерлерінің баспа жұмыстарына талдау жүргізу;

 • Университет кафедраларында оқу-әдістемелік жұмысты, инновациялық оқыту әдістерін ұйымдастыруды үйлестіру;

 • Профессорлық-оқытушылық құрам мен студенттердің академиялық мобильділігі және департамент құрамына кіретін құрылымдардың реализациясын үйлестіру;
 1. Департамент директоры қоластындағы қызметкерлердің тікелей басшысы болып табылады және бөлімнің жетекші жұмыскерлерінің арасында қызметтік міндеттерін бөледі.

 2. Департамент Университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерімен өзара байланыс тәртібі Университеттің ішкі нормативтік құжаттарымен және әкімшілігінң ұйымдастырушылық-тәртіп актілерімен анықталады.


^ 6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР


 1. Осы ереже РМК «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» қызметкерлерінің қызметін ұйымдастыруды қамсыздандырудың бір бөлігі болып табылады. Осы ережеде бекітілген тәртіп бойынша шығарылған Университеттің жалпы құрылымындағы Департаменттің Университет қызметінің өндірістік-шаруашылық үдерісі барысында өзгертілуі, анықтауды немесе толықтырылуы мүмкін құқықтық орнын және қызметтік саласын айқындайтын негізгі нормалар берілген.

 2. Осы ереженің орындалуын бақылау және қол астындағы жұмыскерлеріне, Университеттің басқа да мүдделі лауазымдық тұлғаларына жеткізу мен дер кезінде іске асырылуы департамент директорына жүктеледі.

 3. Осы ережеге өзгертулер мен толықтырулар ректордың немесе Университеттің басқа да уәкілетті тұлғасының бұйрығы негізінде бөлімшелер туралы ережелерді жаңадан редакциялап немесе осы ережеге қосымша ретінде өзгертулер (толықтырулар) жасау арқылы енгізіледі және бөлім қызметкерлері мен Университеттің басқа да мүдделі лауазымдық тұлғаларына хабарланады.

 4. Осы ереже белгіленген тәртіп бойынша ректормен немесе Университеттің басқа да уәкілетті лауазымдық тұлғасы бекіткен күннен бастап күшіне енеді және өз күшін жойғанша заңдық күшіне ие болады.

 5. Департамент таратылған немесе қысқартылған және Департамент туралы жаңа ереже бекітілген жағдайда осы ереже заңдық күшін жоғалтып, жарамсыз деп танылады.
Әзірлеген:Академиялық жұмыстар департаменті директоры

Абирова М.А.

Академиялық жұмыстар департаменті директорының орынбасары
Славко Е.А.

Академиялық жұмыстар департаменті әдіскері
Байекеева К.Т.


Өзгертулер және толықтыруларды

^ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ1№


Бөлім атауы

Өзгеріс нөмірі


Өзгеріс енгізілген күн

Өзгеріс енгізушінің аты-жөні

Өзгерісті енгізген тұлғаның қолы

^ ТАНЫСУ ПАРАҒЫТЕГІ, АТЫ, ЖӨНІ

ҚЫЗМЕТІ

КҮНІ

ҚОЛЫ


Похожие:

В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің Ғылыми кеңес мәжілісіндегі Білім беру сапасын талдау және бағалау бөлімінің бастығы М. А. Абированың «Педагогог қызметкерлерді аттестациялау Ережесі туралы ақпарат»
Білім беру сапасын талдау және бағалау бөлімінің бастығы М. А. Абированың Педагогог қызметкерлерді аттестациялау
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті
Жауапты: Адам ресурстарын дамыту басқармасының бастығы: Кәрібаева Ә., қызметкерлерді басқару бөлімінің бастығы: Е. В. Амирдинова
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconҚалдыкүл Икрамханқызы Башенова
Жамбыл облысы әкімдігінің мұрағаттар және құжаттама басқармасының бөлімінің бастығы
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconШетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы
Шетелде кадрлар даярлауды одан әрi жетiлдiру және оңтайландыру мақсатында қаулы етемін
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconБекітемін Аққайың аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бастығы
Аппараттық оқудың шеңберінде жемқорлыққа қарсы заңдылығын меңгеру бойынша сабақтарын жүргізу
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени
Баяндамашы: оқу жұмысын және практиканы ұйымдастыру бөлімінің бастығы Юсупов Р. Р
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің Ғылыми кеңес мәжілісіндегі Адам ресурстарын дамыту бөлімінің бастығы А. К. Карибаеваның «Байқау бойынша жас мамандарды іріктеу туралы ережесін бекіту»
Адам ресурстарын дамыту бөлімінің бастығы А. К. Карибаеваның «Байқау бойынша жас мамандарды іріктеу туралы ережесін бекіту»
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconНаурыз 2011 жыл
Токушев К. А. және мемлекеттік қызметті кадрлармен қамтамасыз ету бөлімінің бастығы Ахметова Г. Т., облыстық департамент, басқарма...
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconОңтүстік Қазақстан облысы бойынша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдар
ОҚО білім басқармасы арнайы қосымша білім беру және тәрбие жұмыстарын дамыту бөлімінің бастығы
В. Н. Девятко Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің бастығы iconС. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму бойынша
Жоспарланған және келісілген секциялық конференциялардың ақырғы бекітілген тізімін өткізу. Жауапты: факультет декандары, бсмт бөлімінің...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы