Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасыНазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы
Дата конвертации27.12.2012
Размер233.8 Kb.
ТипДокументы
источник


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ


КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ


«Бекітемін»

РТБ факультетінің деканы

__________У.И. Медеуов.

«___»___________2009 ж.


«Алгоритм тілдерінде программалау» пәні бойынша

студенттер үшін

050704 – «Есептеу техникасы және программалық жабдық» мамандығы бойынша

КУРС ПРОГРАММАСЫ (SYLLABUS)


Оқу формасы - күндізгі


Кредит саны 3

Курс 1

Семестр 1

Барлық аудиториялық жұмыс 64

Дәрістер 32

Лабораторлық жұмыстар 32

Барлық аудиториядан тыс жұмыс 71

Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы 36

Студенттің өзіндік жұмысы 35

Экзамен 1 семестр


АЛМАТЫ 2009


Курс программасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (ГОСО РК 4), 050704 – «Есептеу техникасы және программалық жабдықр» мамандығының оқу жоспарына және «Алгоритм тілдерінде программалау» пәнінің типтік программасына сәйкес құрастырылған.

Курс программасын құрастырушы:

Компьютерлік технологиялар кафедрасының профессоры,

ф.-м. ғ.д. С.Б.Бимурзаев


Курс программасы «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының отырысында талқыланып, ұсынылған (хаттама №1 от 28.09.2009)


Кафедра меңгерушісі

ф.м.-ғ.д., профессор _____________ З. Куралбаев


Оқытушы туралы мәлімдеме:

Бимурзаев Сеиткерим Бимурзаевич –Компьютерлік технологиялар

кафедрасының профессоры, ф.-м. ғ.д.

Жалпы педагогикалық стажы – 20 жылдан астам

Тел. 376-11-71


Офис: Компьютерлік технологиялар кафедрасы

Адрес: Алматы, Байтурсынов к., 126, Б корпусы, 331 ауд.

Тел. 260-66-95


^ 1 Пән мақсаттары және мәселелері


1.1 Пән мақсаттары

«Алгоритм тілдерінде программалау» пәнінің мақсаты – программалау негіздерімен танысу.

Программалау тілі ретінде дәстүрлі тіл – Pascal тілі алынған. Бұнымен қоса осы дәстүрлі тілдің бүгінгі замандық түрі (версиясы) Object Pascal қарастырылған. Бұл тілде бүгінгі заман тілдеріне сәйкес элементтер – класстар, тек қуу (наследование), қателерден алдынала сақтану (исключения) бар. Бүл элементтерді білмей программалауды оқып-үйрену толық болмайды.

Программа құру ортасы ретінде Delphi ортасы қабылданған. Бұған негіз болған төмендегі себептер:

 • бұл ортада жұмыс істеу - оқүшылар үшін қызық, ал қызығу - оқушылардың жақсы оқуына тиімді шарттың бірі;.

 • Бұл ортада информацияны ендіру және шығару элементтері Turbo Pascal ортасына қарағанда көп жеңіл;

 • Turbo Pascal ортасымен салыстырғанда графикамен жұмыс істеу мүмкіндіктері бай.


^ 1.2 Пән мәселелері

Пәнді өту нәтижесінде студенттер программа жазудың әртүрлі әдістерін меңгерулері керек. Олар дәстүрлі қарапайым алгоритмдер – массивтер мен жолдарды өңдеумен қатар, күрделі алгоритмдер – рекурсия және бейсызық теңдеулерді шешу, тізімдер, кезектер және стектермен жұмыс істеуді меңгерулурі тиіс. Онымен қоса олар бүгінгі күн талабына сәйкес программалау әдісі – объектке-ориентирленген программалау (ООП) негіздерімен де таныс болулары керек.

Пәнді өту нәтижесінде студент:

 • структуралық және объектке-ориентирленген программалаудың негізгі концепцияларын толық түсінуі керек;

 • қолданбалы программалық жабдықтау талабына сәйкес әртүрлі программалар құра алатын болулары керек.


1.3 Пререквизитрер

Бұл пәнді оқуға керекті пәндер:


 • математикалық анализ;

 • жоғарғы алгебра элементтері;

 • информатика.


1.4 Постреквизиттер

Бұл пәннен кейін оқылуға тиіс пәндер:

 • визуалдық программалау;

 • программалау технологиялары;

 • компоненттік технология;

 • программа құрудың инструменталдық жабдықтары.

^ 2 БІЛІМДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ


Студенттің оқу үлгерімін (білімін) семестр бойында жүйелі және күнделікті бақылауды қамтамасыз ету үшін АЭБИ-де рейтингтік бақылау қолданылады (1 таблица).

1 таблица

Бақылау түрлеріне сәйкес рейтингтік баллдар бөлінісі


Варианттар №

Соңғы бақылау түрі

Бақылау түрлері

Балл саны

1.

Емтихан

Соңғы бақылау

40

Аралық бақылау

20

Кезекті бақылау

40

Пәннің жалпы қорытынды рейтингі - 100 балл. Қорытынды бақылау (сессия кезінде) - ауызша емтихан. Оның балл саны – 40.

Семестр ішінде бір аралық бақылау (сегізінші аптада) жазбаша бақылау жұмысы (балл саны – 20) ретінде өткізіледі.

Кезекті бақылауға студенттердің 8 лабораториялық жұмыстан алған бағалары енеді. Кезекті бақылаудың нәтижелерін тапсыру уақыты пәннің календарлық өту графигімен анықталады. (2 таблица).

2 таблица


" Алгоритм тілдерінде программалау" пәнінің календарлық өту графигі


Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау түрі

Л

ӨЖ


Л

ӨЖ

Л

ӨЖ

Л

АБ


Л

ӨЖ

Л

ӨЖ

Л

ӨЖ

Л

Балл саны

3

2

3

2

3

2

3

20

3

2

3

2

3

2

3

Бақылау түрлері: Л – лабораториялық жұмыс,

ӨЖ - өзіндік жұмыс,

АБ – аралық бақылау.

Студент емтиханға жіберілуі үшін семестрлік жалпы рейтингінің балл саны 30-дан кем болмауы керек. Емтихан тапсырылды деп есептеу үшін студенттің балл саны 20-дан асуы керек. Пән бойынша қорытынды баға шкала бойынша (3 таблица) анықталынады..

3 таблица

Студент білімін бағалау


Баға

Әріптік

эквивалент

Процент (%) саны

Балл саны

Үздік

А

95-100

4

А-

90-94

3,67

Жақсы

В+

85-89

3,33

В

80-84

3,0

В-

75-79

2,67

Қанағат

С+

70-74

2,33

С

65-69

2,0

С-

60-64

1,67

D+

55-59

1,33

D

50-54

1,0

Қанағатсыз

F

0-49

0

^ 3 ПӘН МАЗМҰНЫ


Изучение дисциплины «Алгоритм тілдерінде программалау» пәнінде міндетті түрде дәрістер (1 кредит) оқылуы және лабораторлық жұмыстар (1 кредит) жасалынуы керек, сонымен бірге студенттің өзіндік жұмыстары (СОӨЖ ауд. және СӨЖ)) болуы керек.

Барлық сабақтардың темалары мен академиялық сағаттар санын көрсететін пәннің тематикалық жоспары 4 таблицада берілген.

4 таблица

Сабақ түріне сәйкес сағаттардың бөлінісі


Тема аты

Академиялық сағаттар саны


Дәрістер

Лабораторлық жұмыстар

СОӨЖ ауд.

СӨЖ офис

1 Компьютерлік технологияларға кіріспе


2
2

2

2 Айнымалылар және деректер типтері

2

4

2

2

3. Өрнектер және операторлар

2
2

2

4. Программа құруды жоспарлау

2
2

2

5 Қарапайым таңдау структуралары

2

4

2

2

6 Күрделі таңдау структуралары

2

4

2

2

7 Циклдік структуралар

2

4

2

2

8 Процедура және функция. Модульдік программалау концепциясы

2
2

2

9. Функцияның қосымша мүмкіндіктері

2

4

2

2

10 Массивтер және жолдар

2

4

2

2

11 Программист анықтаған деректер типтері

2

4

2

2

12 Көрсеткіштер

2
3

2

13. Класстар. Объектке-ориентирленген программалаудың үш концепциясы

2
3

3

14 Класс әдістері

2
2

2

15 Негізгі файлдық енгізу-шығару

2
3

3

16 Ағындық файлдық енгізу-шығару

2

4

3

3

Барлығы(сағат)

32

32

36

35
Сабақтардың өтілу графигі 5 таблицада берілген.5 таблица

Сабақтардың өтілу графигіДата
Уақыты
Темалар аты
Дәрістер

1Компьютерлік технологияларға кіріспе

2Айнымалылар және деректер типтері.

3Өрнектер және операторлар.

4


Программа құруды жоспарлау.


5


Қарапайым таңдау структуралары.


6


Күрделі таңдау структуралары.


7


Циклдік структуралар.


8


8 Процедура және функция. Модульдік программалау концепциясы.


9


Функцияның қосымша мүмкіндіктері.


10


Массивтер және жолдар.


11


Программист анықтаған деректер типтері Типы данных, определенные пользователем.


12Көрсеткіштер.

13


Класстар. Объектке-ориентирленген программалаудың үш концепциясы.


14


Класс әдістері.


15


Негізгі файлдық енгізу-шығару.


16


Ағындық файлдық енгізу-шығару.

Лабораторлық жұмыстар


1


Delphi біріктірілген программа құру ортасымен (ИСР Delphi –интегрированная среда разработки Delphi) танысу.


2


Арифметикалық операциялар мен математикалық функцияларды қолдану.


3


Таңдау структуралары.


4


Цикл структуралары.


5


Процедуралар және функциялар.


6


Жолдарды өңдеу.


7


Массивтермен жұмыс істеу.


8


Файлдармен жұмыс істеу.
^ 3.1 Дәрістер мазмұныТақырыбы

Дәрістер мазмұны және жоспары

Көлемі (сағат)

1

Компьютерлік технологияларға кіріспе

Компьютер типтері. ДК негізгі компоненттері. Екілік санау жүйесі. Программалау тілдерінің дамуы

2.0

2

Айнымалылар және деректер типтері

Программа структурасы. Комментарийлер. Компилятор директивалары. Деректердің негізгі типтері. Айнымалыларды жариялау және инициалдау. Тұрақтылар.

2.0

3

Өрнектер және операторлар.

Арифметикалық амалдар және өрнектер. Қабылдау амалдары. Инкремент және декремент

2.0

4

Программа құруды жоспарлау

Алгоритмдер және олардың қасиеттері. Алгоритм типтері және оларды жазу әдістері.

2.0

5

Қарапайым таңдау структуралары

Салыстыру. Салыстыру операторлары. Шарт операторлары.

2.0

6

Күрделі таңдау структуралары

Қабатталған және көп шарт операторлары.

2.0

7

Циклдік структуралар

Циклдер. Цикл операторлары. Цикл орындалу ретін басқару.

2.0

8

Процедура және функция. Модульдік программалау концепциясы

Процедура мен функцияны қолдану және құру. Параметрлерді мән және сілтеме арқылы беру.

2.0

9

Функцияның қосымша мүмкіндіктері


Функцияны жүктеу және қатарға кірістіру (inline). Рекурсия. Модулдер.

2.0

10

Массивтер және жолдар

Массивтер. Көпөлшемді массивтер. Динамикалық массивтер. Жолдар. Жолдарды өңдеу.

2.0

11

Программист анықтаған деректер типтері.

Саналатын типтер. Жиындар. Жазбалар (структуралар).

2.0

12

Көрсеткіштер

Көрсеткіштерді жариялау және инициалдау. Массив элементтері мен жол символдарын қолдану. Структура көрсеткіштері

2.0

13

Класстар. Объектке-ориентирленген программалаудың үш концепциясы

Класстар және объекттер. Класс интерфейсі және орындалу реті . Инкапсуляция, тек қуу, полиморфизм

2.0

14

Класс әдістері

Класс әдістерінің орындалуы. Конструкторлар және деструкторлар.

2.0

15

Негізгі файлдық енгізу-шығару

Мәтіндік және бинарлық файлдармен жұмыстар: файлды жазу және оқу.
16

Ағындық файлдық енгізу-шығару

Ағындар. Инкапсуляция процедуры Деректерді алмастыру процедурасын енгізу-шығару құрылғыларымен біріктіру.

2.0


^ 3.2 Лабораторлық жұмыстар мазмұныТақырыбы
Мазмұны

Көлемі (сағат)

1

Delphi біріктірілген программа құру ортасымен (ИСР Delphi –интегрированная среда разработки Delphi) танысу.


Ең қарапайым еңгізу-шығару компоненттерімен жұмыс істеу. Қарапайым проектер құру.

4.0

2

Сызықтық структуралар


Арифметикалық операциялар мен математикалық функцияларды қолдану. Калькулятор программасы.

4.0

3

Таңдау структурасы


Таңдау структураларына программа құру.

4.0

4

Циклдік структуралар.


Цикл структураларына программа құру

4.0

5

Процедура және функция


Подпрограммаларды (процедура және функция) қолданып программа құру.

4.0

6

Жолдармен жұмыс істеу


Жолдарды форматтау және өңдеу

4.0

7

Массивтермен жұмыс істеу


Массивті енгізу-шығару. жолдарыа. Массивтің берілген элементін табу. Массивті реттеу.

4.0

8

Файлдармен жұмыс істеу


Файлға енгізу және шығару. Файлды ашу және жабу.

4.0


^ 3.3 Студенттің өзіндік жұмысы

Кредиттік оқу жүйесінің ең басты мақсаттарының бірі – студенттің өзіндік жұмысының сапасын жоғарғы деңгейге көтеру. Ол үшін пәннің оқу-эдістемелік жабдықтары жоғары сапалы болуы керек. Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ) барлық өзіндік жұмыстың жартысына (50%) тең.

Жалпы СӨЖ саны 71 академиялық сағатқа тең, оның ішінде СОӨЖ - 36 сағат. 6 таблицада студенттің өзіндік жұмыстарының (СОӨЖ және СӨЖ) жоспары мен мазмұны берілген.

6 таблица

^ СОӨЖ және СӨЖ жоспары


СОӨЖ
СӨЖ
Аудиторияда
Аудиториядан тыс

1

«Деректер типтері» темасы бойынша группаға консультация

«Деректер типтері» темасы бойынша дербес консультация

Тема бойынша тапсырмаларды оқытушының нұсқауымен орындау

2

«Айнымалылар және тұрақтылар» темасы бойынша группаға консультация

«Айнымалылар және тұрақтылар» темасы бойынша дербес консультация

3

«Өрнектер және операторлар» темасы бойынша группаға консультация

«Өрнектер және операторлар» темасы бойынша дербес консультация

4

«Алгоритм және оның қасиеттері» темасы бойынша группаға консультация

«Алгоритм және оның қасиеттері» темасы бойынша дербес консультация

5

«Таңдау структурасы» темасы бойынша группаға консультация

«Таңдау структурасы» темасы бойынша дербес консультация

6

«Қайталану структурасы» темасы бойынша группаға консультация

«Қайталану структурасы» темасы бойынша дербес консультация

7

«Массивтер» темасы бойынша группаға консультация

«Массивтер» темасы бойынша дербес консультация

8

Аралық бақылауды өткізу

Өткен темалар бойынша дербес консультация

9

«Көрсеткіштер және сілтемелер» темасы бойынша группаға консультация

«Көрсеткіштер және сілтемелер» темасы бойынша дербес консультация

10

«Деректер структурасы» темасы бойынша группаға консультация

«Деректер структурасы» темасы бойынша дербес консультация

11

«Функциялар» темасы бойынша группаға консультация

«Функциялар» темасы бойынша дербес консультация

12

«Функциялардың қосымша мүмкіндіктері» темасы бойынша группаға консультация

«Функциялардың қосымша мүмкіндіктері» темасы бойынша дербес консультация

13

«Класстар» темасы бойынша группаға консультация

«Класстар» темасы бойынша дербес консультация

14

«Ағындық енгізу-шығару» темасы бойынша группаға консультация

«Ағындық енгізу-шығару» темасы бойынша дербес консультация

15

Соңғы бақылауды өткізу

Өткен темалар бойынша дербес консультация

Бақылау жұмыстарын орындау

16

Емтихан алдындағы группалық консультация

Емтихан сұрақтары бойынша дербес консультация

Емтихан сұрақтары бойынша дайындалу


^ 4 ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ


4.1 Негізгі әдебиет тізімі

 1. А.Я.Архангельский. Язык Pascal и основы программирования в Delphi. Учебное пособие. – М.: Бином, 2004. - 496 с.

 2. Н.Культин. Основы программирования в Delphi 7. Самоучитель. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 598 с.

 3. Митчелл К. Керман. Программирование и отладка в Delphi. Учебный курс.- М., СПб., Киев. 2004. – 712 с.

 4. И. Хладни. Внутренний мир Borland Delphi 2006. - М., СПб., Киев. 2006. – 764 с.

 5. А.Желонкин. Основы программирования в интегрированной среде Delphi. Практикум. 2-е издание. М. БИНОМ. 2006. 236 с.


4.2 Қосымша әдебиет тізімі

 1. М.Фленов. Библия Delphi. 2-е издание. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 800 с.

 2. М.Сухарев. Основы Delphi.. СПб.: Наука и Техника, 2004. – 600 с.

 3. С.Бобровский. Технологии в Delphi. Разработка приложений для бизнеса. Учебный курс. – СПб.:Питер, 2007. – 720 с.

 4. Н.Тюкачев. Программирование в Delphi для начинающих. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 672 с.
Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты
Жұмыс бағдарламасы жұмыстық оқу жоспарына сәйкес құрастырылды, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2009 жылғы тамыздың 28 күнгі...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты
Жұмыс бағдарламасы «Компьютермен модельдеу негіздері» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған, «Компьютерлік технологиялар»...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ Жылу энергетика факультеті Физика кафедрасы
Мамандық 5В081200 – «Ауыл шаруашылығының энергиямен қамтамасыздандырылуы» мамандығы үшін
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы iconАҚпараттық хат қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс университеті
Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ) 2014 ж. 11,12 сәуірінде жоо студенттері арасында радиотехника, электроника және...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті»
Радиотехника және байланыс факультетинің оқу-әдістемелік коммисиясы отырысында (19. 06. 2012 ж №10 хаттама) қарастырылған және бекітілген...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы icon«алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «компьютерлік технологиялар»
Оқу жоспары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050704 «Есептеу техникасы және программалық қамтама»...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы icon«алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «компьютерлік технологиялар»
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының оқу...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
АЭжбу-да көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы туралы ең анық ақпарат алу мақсатында жүргізілді
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы білім және ғылым министрлігі, Корей Республикасының мәдениет, туризм және спорт министрлігі, П. Чайковский атындағы...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы iconҚазпти энергетика факультеті, Алматы энергетикалық институты (аэи), Алматы энергетика және байланыс институты (АЭжБИ) және Алматы энергетиуа және байланыс университеті (АЭжБУ) бітірушілерінің назарына!
Егер саған студенттік жылдар естелігі қымбат болса және сен өз достарыңды қайта көргің келсе, онда сендерді 2013 ж. 25 мамырында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы