Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған icon

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналғанНазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған
Дата конвертации02.12.2012
Размер185.91 Kb.
ТипДокументы
источник

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы


ИНФОРМАТИКА


Жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған


ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Аcтана 2010
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Ы.АЛТЫНСАРИН АТЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ АКАДЕМИЯСЫ


ИНФОРМАТИКА


ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


7-9 сыныптар


Астана 2010

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.07.2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген


Бағдарлама авторлары: Бидайбеков Е.Ы, Нұрбекова Ж.Қ., Мұхамбетжанова С.Т., Сағымбаева А.Е.


Жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған «Информатика» оқу бағдарламасы .– Астана, 2010. – 14 б.


© ҚР БжҒМ, 2010

© Ы.Алтынсарин атындағы

Ұлттық білім беру академиясы, 2010

^ ТҮСІНІК ХАТ


«Информатика» пәні «Математика және информатика» білім беру аумағына кіреді. «Информатика» қоршаған ортаны талдаудың жүйелік-ақпараттық тәсілін қалыптастыратын; ақпараттық процестерді, ақпаратты алу, өңдеу, тасымалдау, сақтау және қолдану әдістері мен құралдарын үйрететін ақпараттық технологияларды қолдануға байланысты адамның практикалық іс-әрекеті аумағын тұрақты түрде дамытып және оны үнемі жетілдіріп отыратын білімнің іргелі ғылыми салаларының бірі болып табылады.

Оқу пәнінің жалпы мақсаты – оқушылардың ақпаратты алу, өңдеу, тасымалдау, сақтау және қолдану процестері туралы іргелі білімді жан-жақты, әрі саналы түрде меңгеруін қамтамасыз ету және соның негізінде оқушыларға қазіргі кездегі әлемнің ғылыми бейнесін қалыптастырудағы ақпараттық процестердің мәнін және ақпараттық қоғам дамуындағы АКТ-ның ролін ашу.

«Информатика» оқу пәнінің міндеттері:

 • информатика саласы бойынша негізгі ұғымдар мен білімдерді қалыптастыру;

 • информатика саласы бойынша біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру;

 • ақпараттық қоғамда өмір сүретін өскелең ұрпақтың адамгершілік және құқықтық негіздерінің қалыптасуын анықтау.

Информатиканы оқыту мазмұны оқушылардың осы пән бойынша білімдерінің қажетті деңгейіне жетуіне бағытталуы тиіс, сонымен қатар ақпараттық технологиялардың нақты құралдарына сәйкес инвариантты болуы керек.

Курс мазмұнының жүйеқұраушы ұғымы «ақпараттық процесс», ал іргелі ұғымы – «ақпарат» болып табылады. Құрылымдауға бірегей әдісті қолдану курстың мазмұнын нормативтік құжаттардағыдай жеке-жеке дидактикалық бірліктер жиыны емес, жалпы мәдени сипатта дамушы, әрі біртұтас іргелі пән ретінде көрсетуге мүмкіндік береді.

Курстың мазмұнына адамның жалпы мәдениеті, сонымен қатар білімін әрі қарай жалғастыруы үшін неғұрлым іргелі, әрі маңызды болып табылатын қоршаған шынайы өмір жайлы қазіргі заманғы ғылыми түсініктерге сәйкес келетін фактілер, теориялар, қағидалар мен тәсілдер енгізілуі қажет. Сонымен қатар, бағдарламада қоғамды ғаламдық ақпараттандыру жағдайында өмір сүретін әрбір сауатты адамға қажетті информатиканы оқытудың инвариантты бөлігінің құраушылары болып табылатын ұғымдар мен дидактикалық элементтер сипатталуы тиіс.

Информатика курсының ұғымдарын іріктеу негізіне жүйелілік, тұтастық, пәндік аумақтың толықтығы, логикалық қайшылықтың болмауы, минималды жеткіліктілік, сабақтастық, әдістемелік мақсатқа сәйкестілік, иерархиялық, аксиоматикалық, көзжетерлік, ашықтық талаптары қойылған.

Информатика курсы ұғымдарының қалыптасуының бірізділігі оқыту материалының тұтас ұғымдық құрылымын теориялық жағынан кеңейтіп, реттей отырып, ұғымдарды біртіндеп дамыту, курстың себеп-салдар байланысын ескере отырып, түрлі табиғат жүйелеріндегі ақпараттық процестердің бірлігін және оқу материалын теориялық жағынан жалпылауға мүмкіндік беруі керек.

Оқыту барысында жүйеқұраушы «ақпараттық процестер» ұғымы қалыптасуы, дамуы және жалпылануы қажет. Сонымен, ақпараттық процесс түрлерін оқыту ақпаратты сақтау, тасымалдау және өңдеу сияқты табиғи ақпараттық процестер ретінде қарастырылады. Ол компьютердің функционалдық құрылғыларын оқытуда өте қажет. Ақпараттық процестерді автоматтандыру мүмкіндіктері үшін (табиғи ақпарттық процестерден жасанды процестерге өту) ақпаратты бірегей түрге (санау жүйелері) келтіру, ақпаратты компьютермен өңдеудің бірізділігі (логика негіздері), ақпаратпен жұмыс жасаудың күрделі іс-әрекеттері: алгоритмдеу және модельдеу процестері қарастырылады. «Ақпараттық процесс» ұғымының дамуы ақпараттың графикалық, мәтіндік, сандық, дыбыстық түрлерін сақтау, тасымалдау және өңдеу ерекшеліктерін, сонымен қатар ақпараттық, телекоммуникациялық және мультимедиялық технологиялардың жабдықтарын үйрету барысында іске асырылады. Нәтижесінде ақпараттық процестердің әлеуметтік аспектілері қарастырылады.

Анықталған жетекші ұғымдар материалды ғылыми, біртұтас және белгілі фактілерді жалпы көзқарас тұрғысынан қайта түсінуге, бүкіл білім жүйесінің негізін салуға, іргелі ұғымдардың ішкі байланыстары мен қатынастарын ашуға, оларды нақты фактілерде және шынайы құбылыстарда көрсетуге мүмкіндік береді.

Бағдарлама мазмұны келесі аспектілерде қарастырылады:

1) мектеп курсында информатиканың іргелі ғылым ретінде қазіргі жағдайға сәйкес бейнеленуі;

2) «ақпараттық процесс» ұғымы аясында оқыту мазмұнын сабақтастыру негізінде информатика курсының тұтастығын көрсету;

3) оқу материалын гуманитарлық құраушыларымен, эмоциональдық-бағалық және адамгершілік қарым-қатынастармен толықтыру;

4) оқушылардың ойлауын қалыптастыру және дамыту, шектен тыс ақпараттар бермеу;

5) ақпараттармен тиімді жұмыс істеу әдістеріне үйрету;

6) информатика курсының пәнішілік және пәнаралық байланыстарын белсенді түрде қолдану;

7) практикада қалыптастырылған білім мен біліктіліктерді жалпылай қолдану тәсілдеріне үйрету.

Пән бойынша оқу жүктемесі

7 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;

8 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;

9 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.


Оқу пәнінің вариативті бөлігі мемлекеттік жалпыға міндетті негізгі орта білім стандартына сәйкес қосымша оқыту бағдарламаларын енгізіп, оны іске асыруға бағытталған. Білім мазмұнының вариативті бөлігі оқушылардың дамуының жеке сипатын қамтамасыз етеді және оқушылар мен ата-аналарының сұраныстарын ескере отырып құрылады. Қосымша оқу бағдарламалары ұсынылады: «Компьютерлік графика», «Әлеуметтік информатика», «Web-дизайн», «Flash-технологиялар», «Объектіге бағдарланған программалау», «Әлемдік ақпараттық ресурстар», «Ақпараттарды қорғау негізі», «Мультимедиа-технологиялар», «Логикалық программалау», «Компьютерлік терілім», «Компьютерде іс қағаздарын жүргізу», «Компьютерлік модельдеу», «Баспалық жүйелер» және т.б.


ІІ. ОҚУ ПӘНІНІҢ БАЗАЛЫҚ МАЗМҰНЫ


7-сынып (34 сағат)

^ Ақпарат және ақпараттық процестер (4 сағат)

Әлемнің ақпараттық бейнесі. Ақпарат. Ақпараттың қасиеттері. Ақпараттың түрлері. Ақпаратты берілген ережелер бойынша түрлендіру. Ақпарат көлемі. Ақпаратты кодтау және кері кодтау. Әр алуан жүйелердегі ақпараттық процестер.

Компьютер ақпаратты өңдеу құралы (6 сағат)

Қауіпсіздік техникасы және жұмыс орнын ұйымдастыру. Компьютермен жұмыс істеу кезіндегі санитарлық және гигиеналық нормалар. Компьютер және оның құрылғылары. Компьютер жадысының түрлері. Ақпараттық тасымалдауыштар. Операциялық жүйе.

^ Ақпараттық модельдеу (4 сағат)

Объект және жүйе. Модель нақты объектінің маңызды қасиеттерінің бейнесі ретінде. Модель түрлері: материалдық және материалдық емес. Ақпараттық модельдер. Модельдерді ұсыну формалары: сипаттамасы, кестелер, формулалар, графтар, сызбалар, суреттер, сұлбалар. Ақпараттық модельді құру: модельдеу мақсаттарын анықтау, объектінің құрылымдық талдауы; объектіні зерттеу мақсаттарын дәлелдеу.

^ Алгоритмдеу және программалау (10 сағат)

Алгоритм және олардың қасиеттері. Алгоритмдерді жазу формалары: сөздік, графикалық. Алгоритм типтері: сызықтық, тармақталған, циклдық (қайталанатын). Программалау алгоритмдерді жазудың формалды тәсілі ретінде. Программалау тілінің алфавиті, синтаксисі және семантикасы. Айнымалылардың типтері. Арифметикалық өрнектердің жазылу ережесі. Базалық құрылымдар. Енгізу және шығару операторлары. Графиктік операторлар. Меншіктеу операторы. Шартты оператор. Күрделі шарттар.

^ Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (10 сағат)

Ақпараттық технология құралдары және олардың даму эволюциясы. Мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Мәтіндік редактор. Компьютерде графикалық ақпаратты өңдеу. Графикалық редактор. Мультимедиялық технологиялар. Электрондық пошта. Электрондық хабарламаларды қабылдау және жөнелту. Интернет мүмкіндіктері. Интернет желісінде ақпаратты іздеу.


^ 8-сынып (34 сағат)

Ақпарат және ақпараттық процестер (4 сағат)

Ақпаратты ұсыну тәсілдері. Сандарды кодтау. Таңбаларды кодтау (ASC II, UNICODE). Графиктік және дыбыстық ақпаратты кодтау.

^ Компьютер - ақпаратты өңдеу құралы (5 сағат)

Қауіпсіздік техникасы және жұмыс орнын ұйымдастыру. ДК-ның магистральді-модульді құрылу принципі. ДК архитектурасының дамуының қазіргі заманғы тенденциялары. Программалық жабдықтың тарихы және даму келешегі. Программалық жабдықтың жіктемесі және оның жалпы сипаттамасы, оның құрылымдық құраушыларының тағайындалуы.

Санау жүйелері. Екілік арифметика. Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру. Ақиқаттық кестелер. Логикалық функциялар және оларды түрлендіру.

^ Ақпараттық модельдеу (5 сағат)

Формалдау - модельдеудің маңызды кезеңі.

Модельдерді сипаттау тәсілдері. Модельдердің қасиеттері. Модельдің модельдеу мақсаттарына сәйкестілігі.

Түрлі пәндік салалар (физикалық, математикалық, биологиялық және т.б.) бойынша келтірілген мысалдарды модельдеуді зерттеу.

^ Алгоритмдеу және программалау (10 сағат)

Циклдік алгоритмдер. Ішкі циклдер. Есептерді ішкі есептерге бөлу, көмекші алгоритм. Циклдік алгоритмдерді программалау. Тура және кері санауыштары бар циклдер. Цикл «әзірше». Цикл «дейін». Цикл мен тармақталу комбинациясы.

^ Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (10 сағат)

Сандық ақпараттарды өңдеу. Телекоммуникациялық желілердің қызметтері. Модемдер, байланыс каналдары және ақпаратты жеткізу жылдамдықтары. Негізгі ақпараттық ресурстар: электронды пошта, хабарландырулар тақтасы, телеконференциялар, файлдық архивтер, кітапханаларға және мәліметтер қорына ену мүмкіндігі. Интернет желісі – ауқымды телекоммуникациялық желі. WWW - бүкіләлемдік өрмегі. Web-те жарияланулар: Web-беттер, Web-сайттар.


^ 9-сынып (34 сағат)

Ақпарат және ақпараттық процестер (4 сағат)

Ақпараттық қауіпсіздік, этика, құқық. Ақпараттың мөлшерін анықтауға негізделген алфавиттік және ықтималдылық тәсілдер.

^ Компьютер - ақпаратты өңдеу құралы (4 сағат)

Сервистік программалық жабдықтар. Программалар мен мәліметтерді қорғау. Файлдық менеджерлер. Жүйелік программалық жабдықтар. Ақпараттарды сығу. Архивтеу.

^ Ақпараттық модельдеу (4 сағат)

Компьютерде модельдерді құру мен зерттеудің негізгі кезеңдері. Есептеу эксперименті. Компьютерлік модельдеу және оның түрлері: сандық, графиктік, имитациялық модельдер.

^ Алгоритмдеу және программалау (12 сағат)

Деректер құрылымы. Массивтер туралы ұғым. Массивтерді өңдеудің стандартты алгоритмдері. Символдық жолдар. Жолдарды таңбалық өңдеу. Символдық жолдармен жұмыс істеу функциялары. Символдық жолдарда іздеу.

^ Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (10 сағат)

Мәліметтер қоры (МҚ): тағайындалуы және негізгі мүмкіндіктері. Мәліметтер қорының типі. Негізгі ұғымдар: өріс, жазба, файл. Мәліметтер қорын құру кезеңдері. Мәліметтер қорын басқару жүйелері (МҚБЖ). МҚБЖ-ның негізгі қызметтері. МҚБЖ-да жұмыс істеу тәсілдері. Мәліметтер қорында ақпаратты өңдеудің типтік есептері: жазбаларды енгізу, өңдеу, сұрыптау және іздеу. Мультимедиялық программалар. Мультимедиа ойнатқыштары. Мультимедиялық технологиялар пайдаланылған компьютерлік презентациялар. Интернеттегі мультимедиялық технологиялар. HTML тіліне кіріспе. HTML редакторлары. Web-сайттар. Web-дизайн.


^ III. Сынып бойынша оқушылардың білімі, біліктілігі және дағдысына қойылатын талаптар:


7-сынып оқушыларының білімі мен білігіне қойылатын талаптар:

Нені білу керек:

 • адамның іс-әрекетінде, табиғатта, қоғамда, техникада ақпаратты тасымалдау, сақтау және өңдеуге өмірдегі қарапайым мысалдар келтіру;

 • ақпаратты өлшеу бірліктерін;

 • ақпаратты кодтау әдістерін;

 • ақпаратты екілік кодтау ережесін;

 • операциялық жүйелердің мәнін;

 • программаларды іске қосуды;

 • файл мен файлдық жүйенің мәнін;

 • модель және модельдеу ұғымдарын;

 • модельдерді ұсыну тәсілдерін;

 • негізгі басқару құрылымдарын (сызықтық, тармақталған және циклдік);

 • алгоритмдерді жазудың әр түрлі тәсілдерін;

 • сызықтық және тармақталған құрылымды алгоритмдерді программалауды;

 • файлдарды ашу және сақтау тәсілдерін;

 • мәтіндік және графикалық редакторлардың тағайындалуы және қызметтерін;

 • мәтіндік редакторлардың мүмкіндіктерін;

 • мультимедиялық технологиялардың мәнін;

 • презентацияларды құру тәсілдерін;

 • электрондық пошта ұғымын;

 • Интернет мүмкіндіктерін.

Нені меңгеру керек:

 • ақпаратты өлшеуді;

 • ақпаратты әр түрлі тәсілдермен кодтау және кодтан шығаруды;

 • перифериялық құралдарды қолдануды;

 • файлдық жүйемен жұмыс істеуді;

 • файлдарды құру, сақтау, көшіру, атын ауыстыру, іздеу, жоюды;

 • компьютердің стандартты графикалық интерфейсін қолдануды;

 • терезелердің өлшемдерін өзгерту, орындарын ауыстыру, сұхбат терезелеріне көңіл аударуды;

 • сызықтық, тармақталған және циклдік алгоритмдік есептерді шығаруды;

 • модельді объектіден ажырата алуды;

 • модельді әр түрлі формада беруді;

 • графикалық редакторларды сурет салу мен өңдеу үшін қолдануды;

 • мәтіндік ақпаратты өңдеу мен пішімдеуді;

 • мәтінге әр түрлі объектілерді енгізуді;

 • дыбысты, бейнені, анимацияны орындай алатын программаларды қолдануды;

 • презентациялар құруды;

 • Интернет желісінен ақпаратты іздеуді;

 • электронды пошта арқылы ақпараттарды жіберу және қабылдауды.


8-сынып оқушыларының білімі мен білігіне қойылатын талаптар:

Нені білу керек:

 • мәтіндік, сандық, графикалық және дыбыстық ақпараттарды кодтау тәсілдерін;

 • санау жүйелерінің типтерін;

 • екілік санау жүйесінде арифметикалық амалдардың орындалу ережелерін;

 • негізгі логикалық амалдардың ақиқаттық кестесін;

 • программалық қамтамасыз етудің даму тарихын;

 • программалық қамтамасыз етуді топтамасы мен сипаттамасын;

 • ақпараттық модельді құру кезеңдерін;

 • формальдау түсінігін;

 • программалау технологиясы мен әдістерін;

 • тілдің негізгі құрылымдары, командалары және операторлары;

 • электрондық кесте ұғымын;

 • салыстырмалы және абсолютті сілтеме ұғымдарын;

 • электрондық кестеде әр түрлі типті мәліметтер мен формулаларды жазу ережесін;

 • желі ұғымы және оның түрлерін;

 • телекоммуникациялық желі құрылғылары мен олардың қызметін.

Нені меңгеру керек:

 • сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыруды;

 • екілік санау жүйесінде арифметикалық амалдарды орындауды;

 • логикалық өрнектерді есептеу, ықшамдау, түрлендіруді;

 • мәтіндік, сандық, графикалық және дыбыстық ақпараттарды кодтауды;

 • программалық қамтамасыз етуді сипаттауды;

 • формальдауға мысалдар келтіруді;

 • есептерді шешуде ақпараттық модельдеудің негізгі кезеңдерін, модельдеу тәсілдерін қолдануды;

 • қарапайым ақпараттық модельдерді құруды;

 • программалау тілінің базалық құрылымы мен стандартты операторларын қолдануды;

 • электрондық кестеге әр түрлі типті мәліметтерді енгізуді және өңдеуді;

 • желілік құрылғылардың мәні мен қызметтерін түсіндіруді;

 • берілген адрестер мен кілттік сөздер бойынша ақпаратты іздеуді;

 • ақпаратты екілік түрде беруді;

 • перифериялық құрылғыларды қолдануды;

 • файлдық жүйелермен жұмыс жасауды;

 • файлдарды құру, сақтау, көшіру, атын ауыстыру, іздеу, жоюды;

 • модельді әр түрлі формада беруді;

 • мәтіндік ақпаратты пішімдеуді;

 • мәтінге әр түрлі объектілерді енгізуді;

 • дыбысты, бейнені, анимацияны орындай алатын программаларды қолдануды;

 • презентациялар құруды;

 • электрондық пошта арқылы ақпараттарды жіберу және қабылдауды.


9-сынып оқушыларының білімі мен білігіне қойылатын талаптар:

Нені білу керек:

 • ақпараттың өлшемін анықтауға негізделген алфавиттік тәсілді;

 • ақпараттың өлшемін анықтауға негізделген ықтималдық тәсілді;

 • жүйелік программалық қамтамасыз етудің мәнін;

 • ақпаратты сығу ұғымын;

 • модельдерді құру мен зерттеудің негізгі кезеңдерін;

 • компьютерлік модельдердің түрлері;

 • бір өлшемді массив ұғымы;

 • екі өлшемді массив ұғымы;

 • мәліметтер қоры ұғымы;

 • мәліметтер қорын құру кезеңдері;

 • мультимедиялық программалардың мәнін;

 • сервистік программалық қамтамасыз етудің мәнін;

 • программалар мен мәліметтерді қорғау тәсілдерін;

 • мәліметтерді сұрыптау мен іздеуді іске асыратын электрондық кестенің құралдары;

 • диаграммаларды құру әдістерін;

 • HTML тілінің негізгі ұғымдарын.

Нені меңгеру керек:

 • ақпаратты ықтималдық және алфавиттік тәсілдер арқылы өлшеуді;

 • файлдық менеджерлерді қолдануды;

 • ақпаратты архивтеу және архивтен шығаруды;

 • есептеу эксперименттерін жүргізуді;

 • бір өлшемді және екі өлшемді массивтерді өңдеу программаларын құруды;

 • таңбалық өңдеу алгоритмдерін программалауды;

 • мәліметтер қорының негізгі элементтерімен жұмыс істеуді;

 • мәліметтер қорын басқаруды;

 • мультимедиялық технологиялармен жұмыс істеуді;

 • циклдік алгоритмдерді программалауды;

 • электрондық кестеде мәліметтерді сұрыптау және іздеуді ұйымдастыруды;

 • әр түрлі диаграммаларды құруды;

 • HTML тілінде сайттарды құруды.


IV. Оқытудың әдістемелік жүйесінің ерекшеліктері

«Информатика» оқу пәнінің мазмұны оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға сәйкес құрылады.

^ Курстың теориялық бөлімі ақпараттық процестен ақпараттық технологияларға (ақпараттық процестердің орындалуын жүзеге асыратын алгоритмдерді құру, кез келген ақпаратты екілік кодтау түрінде көрсету мүмкіндіктері және т.б.) өту шартын ашуды негізге ала отырып құрылған.

^ Курстың практикалық бөлімі оқушылардың ақпараттық сауаттылығын қалыптастыру ғана емес, басқа да оқу пәндерін меңгеру тиімділігін жоғарылату, сонымен қатар пәнаралық, жалпы оқу біліктіліктерін қалыптастыруға қажетті ақпараттық технология құралдарын пайдалану дағдыларын меңгеруіне бағытталады. Осыған байланысты материалды оқып-үйрену реті бүкіл оқу үдерісінің тиімділігін және оқу сапасын жоғарылату үшін оқушыларға маңызды міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялардың мүмкіндігін кеңінен қолдана алатындай етіп құрылған. Мысалы, «ақпарат» ұғымы ең алдымен технологиялық ортаға қатыссыз енгізіледі, алайда бейне мен дыбысты жазу бірден практикалық жұмыста бекітіледі. Содан кейін ақпаратты компьютерде өңдеудің практикалық мәселелері қарастырылады, оқушылардың әр түрлі ақпараттық объектілерді жайлы түсініктері толықтырыла түседі. Мұнда ақпараттық объект ұғымы оқушыларға алдағы уақытта кездесетін әр түрлі объектілер: мәтін, дыбыс, бейне және т.б. үшін жалпылау ретінде пайдаланылады.

Негізгі мектептің информатика курсының теориялық және практикалық мазмұны 50-де 50 пайыздық қатынасы бойынша құрылған. Информатика сабағын өткізу барысында 20 минут теориялық бөлімге, ал 25 минут практикалық бөлімге бөлініп, оқытылады. Осыған орай компьютерлік сыныптағы компьютерлер санына байланысты сыныпты 2 топқа бөліп оқыту қажет.

Мәтіндік және графикалық ақпараттарды өңдеудің ақпараттық технологияларымен танысқаннан кейін, информатиканың тағы бір маңызды ұғымы – модельдеу қарастырылады. Бұл кезеңге дейін оқушылар бізді қоршаған әлемді модельдеудің көрінісі мен сипаттаудың жалпы идеяларын меңгеруге жеткілікті түрде дайын болады.

Қазіргі заманғы информатиканың негізгі теориялық ұғымы – алгоритм мазмұндық ұғым ретінде енгізіледі. Алгоритмдерді жазу үшін блок-схемалардың және құрылымдық программалаудың формальді тілдері пайдаланылады.

Курстың соңғы бөлімдерінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялары және АКТ-ны қолдану арқылы ұжымдық жобалық іс-әрекет технологиялары игеріледі.

Курс қоршаған ортадағы ақпаратты қабылдай алу біліктіліктерін қалыптастыруға бағытталған: іздеу, талдау, сыни тұрғыдан бағалау, ақпаратты сұрыптау; ақпаратты ұйымдастыру; ақпаратты тасымалдау; объектілер мен процестерді жобалау, өз іс-әрекетін жоспарлау; жоспарларды құру, жүзеге асыру және оған түзету енгізу.

Әдіснамалық тұрғыдан оқыту үдерісінде мына жағдайларға көңіл бөлінуі керек.

Информатиканың маңызды ұғымдарының бірі - ақпараттық модель ұғымы болып табылады. Ақпаратпен жұмыс істеген кезде біз дайын ақпараттық модельдермен жұмыс істейміз (оларды бақылаушы ролінде боламыз) немесе ақпараттық модельдерді өзіміз құрамыз. Компьютердегі кез келген процесті ақпараттық модельдеуді құрусыз және зерттеусіз оқыту мүмкін емес.

Модельдеудің іс-әрекеттік сипатын атап өту маңызды. Ақпараттық модельдеу информатиканың зерттеу объектісі ғана емес, танымдық, оқу және практикалық іс-әрекеттің маңызды тәсілі болып та табылады. Сонымен қатар, оны ғылыми зерттеу және іс-әрекеттің өзіндік әдісі ретінде қарастыруға болады.

Мектеп информатика курсының теориялық және практикалық компонеттерінің мазмұны елуде елу пайыздық қатысында құрылған. Практикалық жұмыстарды орындағанда басқа пәндік аумақтардың өзекті мазмұндық материалдары мен тапсырмаларын қолданған дұрыс. Әдетте, мұндай жұмыстар бірнеше оқу сағаттарына есептелінеді. Практикалық жұмыстың бір бөлігі (ең алдымен ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарын қолдануды талап етпейтін дайындық кезеңі) оқушылардың үй тапсырмаларына, жобалық іс-әрекетіне енгізілуі мүмкін; жұмыс бірнеше бөлікке бөлініп, бірнеше апта бойы іске асырылуы мүмкін. Жұмыс көлемі мектеп компонентін және басқа пәндермен сабақтастықты қолдану есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

Тұлғаға-бағдарланған білім берудің негізі Информатика пәнін оқытудың сапасын дамыту болып табылады. МЖС ЖОБ-да айтылғандай, оқушыларға жалпы білім беру және тәрбиелеу сапасын жетілдіру маңыздылығы мен оған қойылатын талаптарға толығымен сәйкес келеді.

Жалпы білім беретін мектепте информатиканы оқытуды «спираль» бойынша ұйымдастырған абзал: барлық оқытылатын тақырыптар ұғымдарымен алғашқы танысу, содан кейін оқытудың келесі сатысында бұл модульдердің мәселелерін осы модульге қатысты жаңа ұғымдарды енгізе отырып, нақты түрде сапа жағынан жаңа негізде оқып үйрену және т.б. Мұндай «спираль орамдарының» саны нақты мектептегі информатика пәніне берілетін оқу сағаттарының санына байланысты екі немесе үшеу болуы мүмкін. Жоғарғы мектептің базалық деңгейінде бұл негізгі мектептің информатика курсының негізгі мазмұндық желілерін жан-жақты анағұрлым тереңірек оқып үйренуге жағдай жасайды, екінші жағынан бұл оқытудың нақты кәсібилендірілуіне мүмкіндік ашады.

«Компьютер - ақпаратты өңдеу құралы» тақырыбын ашуда оқушылар информатиканың іргелі ұғымдары аумағы бойынша өз білімдерін тереңдетеді және жүйелейді.

Оқыту АКТ-мен толық жабдықталған жағдайда, яғни компьютерлерден өзге әр түрлі перифериялық құрылғылары бар, соның ішінде процестерді визуализациялау, компьютерді басқаратын әр түрлі құрылғылары оқыту бар ортада жүзеге асатын болса, онда оқытудың тиімділігі артады. Бұл бөлімнің мазмұны инварианттықтың жоғары дәрежесіне ие. Есепті шығару негізінде, соның ішінде алгоритмдік тілдерді қолдану арқылы жүйелік және алгоритмдік ойлаудың дамуы жалғасады. Бұл іс-әрекеттің тікелей жалғасы практикалық жұмыс болып табылады.

«Ақпараттық модельдеу» тақырыбын оқып игеру табиғаты әр түрлі жүйелерде (физикалық, техникалық және т.б.) басқару модельдерін сипаттау және құру біліктіліктерін қалыптастыруға, модельдер мен модельдеуші программаларды пайдалануға бағытталады.

Оқу бағдарламасында оқушыларды ақпараттық орта құру бойынша ақпараттық саясатты жүргізу қажеттілігіне, сонымен қатар адамзаттың орнықты дамуын және «өмір бойы білім алу» мәселелерін шешу қажеттіліктеріне сендіретін оқытудың іс-әрекеттік және құзырлылық көзқарастары ерекше орын алады.

Аталған пәнді оқып-үйрену келесі біліктіліктердің одан әрі дамуына ықпал етеді:

 • ақпаратты жүйелі түрде талдау,

 • әр түрлі дерек көздерінен ақпарат іздеу,

 • өз ойлары мен көзқарастарын жеткізе білу,

 • модельдеу,

 • болжау,

 • өзіндік және ұжымдық іс-әрекеттерді ұйымдастыру.

Қазақстанның ақпараттық қоғамының дамуымен мектеп информатика пәнінің мазмұнына келесі ұғымдар мен терминдер енгізілді: ақпарат, ақпараттық процестер, ақпараттық модельдеу, ақпараттық мәдениет, ақпараттық ресурстар, алгоритм, атқарушы, программа, операциялық жүйе, программалық жабдық, аппараттық жабдық, ақпараттық-коммуникациялық технология және т.б.

Мектеп информатикасының курсы ақпараттың алғашқы ұғымынан адамның табиғатпен өзара қатысы туралы білімдерін біріктіретін оқытушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыратын курсқа айналады.

Оқу материалының практикалық жұмыстары ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен бағалау, болжау, түсіндіру, сипаттау, анықтау, атау және көрсету біліктіліктерін қалыптастыруға бағытталған, яғни жеке курс шеңберінде күтілетін нәтижелерге жетуге жағдай жасайды. Мұнда курстан курсқа өткенде бағалау мен болжауға берілетін тапсырмалардың саны ұлғая береді, ал соңғы кезеңінде мұндай типті практикалық жұмыстардың сандық үлесі үстем болады.

Практикалық жұмыс жүйесі оқушының негізгі теориялар мен біліктіліктерді, процестер мен құбылыстарды, ақпарат туралы білімдерін информатиканың ғылыми тұрғыда берілетін информатика курсының мазмұнымен үйлестіре білуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасы информатика бойынша әсіресе ақпараттық процестер, құбылыстарды оқытуда және информатикадағы пәнаралық байланыс білім мазмұнын тереңдетуге көмектеседі. Информатиканы оқу жүйесінің маңызды құраушысы оқушылардың оқу үдерісін түйсінуінің қажеттілігі болып табылады.
Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №5 хаттамасымен ұсынылған
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған icon2013-2014 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2013 жылғы 24 мамырдағы №3 хаттама)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған icon2013-2014 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2013 жылғы 24 мамырдағы №3 хаттама)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған iconТехнология (Ұл балаларға арналған) Әдістемелік нұСҚау жалпы білім беретін мектептің 8-сынып мұғалімдеріне арналған құрал Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен Алматы «Мектеп» 2008
М70 Технология (ұл балаларға арналған): Әдістемелік нұсқау жалпы білім беретін мектептің 8-сынып мұғалімдеріне арналған құрал. –...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі рмқК «Ұлттық білім беру сапасын бағалау орталығы»
Еуропа және Азия елдерінің білім беру саласын дамыту, кадрлар дайындауды зерттеу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2014 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған тексеру жоспары
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы №1519...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған icon2010-2011 оқу жылында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарында қолдануға
Республикасының Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарында қолдануға ұсынған оқулық басылымдарының тізбесін бекіту туралы...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған iconЖалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі №115 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті шағын жинақты мектепте интеграцияланған білім беру
«Интеграция», «білім берудегі интеграция», «пәнаралық интеграция» ұғымының мән-мағынасы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі пресс релиз
Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, П. Чайковский атындағы Алматы музыкалық...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы