Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
страница1/5
Дата конвертации21.12.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»

_____________ факультеті кафедра меңгерушісі
Көксалов Қ.К.

«____»____________2011 ж.

^ Білім алушыларға арналған пәннің

оқу-әдістемелік кешені

«Алгебра және сандар теориясы»


«5В010900 - математика»


Алматы, 2011
 • 5В010900 – математика мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты;

 • «11» ___05___2005 ҚР БҒМ № 289 бұйрығымен бекітілген «Алгебра және сандар теориясы » пәнінің типтік бағдарламасы (МЖБС-ның міндетті компонентіндегі пәндер үшін);

 • «__»______________ 20_ж. бекітілген «5В010900 - математика» мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары негізінде дайындалды.Дайындаған:

Аға оқытушы Капарова Р.М.


Кафедра меңгерушісі Көксалов Қ.К.


«____» _________________ 20__ ж.


Пікір берушілер :

1.Естаева Г.Ж. , ф.- м.ғ.к., аға оқытушы, Абай атындағы Каз ҰПУ.

2.Нурпейіс Ж.М., ф.- м.ғ.к., доцент, Абай атындағы Каз ҰПУ .


Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұнының тізімдемесі
Құжаттаманың атауы

БетіСиллабус

4Дәрістер тезисі

8Семинар және практика сабақтарының қысқаша сипаттамасы

25Студенттердің оқытушымен бірге өзіндік жұмысы (СОӨЖ)

40Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

40Емтиханға дайындалуға және өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар, соның ішінде тесттер

42Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі, соның ішінде электрондық тасуыштардағы әдебиеттер

62Интернет-ресурстардың тізімі

62Глоссарий

63Студенттерге арналған пән силлабусы

1. Пән туралы ақпарат

Алгебра және сандар теориясы

БД ОК 03

3 кредит

1 курс,

2 семестр
Математика

5В010900

МА және АГ

ФМФ

Оқыту формасы (күндізгі, сырттай), (ОБ, АОБ, ЖО)


Оқыту тілі

Қазақ

Пәнді өткізу уақыты және орны

Кестеге сәйкес

Консультация уақыты кесте бойынша

Рубеждік бақылау кестесі

7-ші және 15-ші апта

Капарова Рымкүл Мұқатайқызы

Контактілік ақпарат(телефон, e-mail)

3863374, 87011868589


Оқытушы қолы


Кафедра меңгерушісі _____________ Көксалов Қ.К.


^ 2. Пәннің қысқаша сипаттамасы.

«Алгебра және сандар теориясы» курсы математика маманының математикалық дайындығы үшін керекті негізгі пәндердің бірі болып табылады.

^ Пәндi оқытудың мақсаты. Курстың мақсаты алгебраның негізгі әдістері мен нәтижелерін жүйелеп баяндау. Алгебра және сандар теориясының материалдары геометрия мен математикалық анализдың теориясымен бiрге әртүрлi бiлiм саласындағы мамандардың математикалық бiлiмiнiң негiзi болып табылады.

Пәндi оқытудың мақсаттары:

 • логикалық және алгоритмдік ойлауды жетілдіру;

 • алгебралық есептерді шешу мен зерттеудiң негiзгi әдістерін меңгеру;

 • математиканың негізгі сандық әдістерін және осы әдiстердiң жүзеге асырылуын меңгеру;

 • математикалық білімін өздігінен жетілдіруді қамтамасыз ету және қолданбалы есептерге математикалық талдауды жүргiзуге дағдыландыру.

Курс оқытылып болғаннан кейін студенттер мыналарды:

  • қолданбалы зерттеулердегі алгебраның атқаратын ролін білуi керек;

  • алгебраның негізгі түсініктері мен әдістерін бiлiп және қолдана бiлуi тиiс;

  • объектілер арасындағы сандық және сапалық арақатынастарды өрнектеу үшін математикалық белгiлердi қолдануда тәжiрибесi болуы керек.

^ 3. Пән пререквизиттері. Курсты оқып-үйрену үшін мектеп көлеміндегі алгебра мен геометрияны және осы курстың бірінші бөлегінде өткен материалдар білу жеткілікті.

^ 4. Пән постреквизиттері. Бұл пәнге қатысы бар пәндер ретінде: алгебра, математикалық талдау, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика қарастырылады.


^ 5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар.
Пән тақырыптарының аталуы

апта

Аудиториялық сабақтар

Тапсырма түрі (сипаттамасы)

Барлығы

(сағ)Дәріс (сағ.)

Пр/сем./зертх./
студ саб (сағ.)

СОӨЖ

СӨЖ

1

Z сақинасындағы бөлінгіштік, ЕҮОБ, ЕКОЕ. Жай және құрама сандар. Сандық функциялар.

1-2

2

4

6

6

18

2

Позициялық жүйелер. Ақырлы тізбекті бөлшектері.

3

1

2

3

3

9

3

Салыстырмалардың негізгі қасиеттері. m модульды қалындылар классы. Эйлер және Ферма теоремалары. Салыстырмаларды шешу.

4-5

2

4

6

6

18

4

Қалындылар классының реті. Алғашқы түбір. Индекс. Салыстырмалар теориясының арифметикалық қолданылулары.

6-7

2

4

6

6

18

5

Бір айнымалы көпмүшеліктері. Келтірілмейтін көпмүшеліктер. Алгебралық тұйық өрістер.

8-9

2

4

6

6

18

6

3-ші, 4-ші дәрежелі теңдеулер. Рационал коэффициентті көпмүшеліктер.

10-12

2

4

6

6

18

7

Көп айнымалы көпмүшеліктері. Симметриялық көпмүшеліктер. Результант. Дискриминант

13-14

2

4

6

6

18

8

3-ші дәрежелі теңдеудің радикалдар арқылы шешілу шарттары.

15

2

4

6

6

18
Барлығы
15

30

45

45

135


^ 6. Оқытуға арналған әдебиеттер (10 әдебиеттен артық емес)

Негізгі әдебиеттер:

 1. И. М. Виноградов. Основы теории чисел. М., «Наука», 1974г.

 2. В. И. Грибанов, П. И. Титов. Сборник упражнений по теории чисел. М., «Просвещение», 1964г.

 3. А. Г. Курош. Курс высшей алгебры. М., «Наука», 1968г.

 4. Л. Я. Куликов. Алгебра и теория чисел. М., «Высшая школа», 1979г.

 5. Кочева А.А. «Задачник практикум по АТЧ», М. Просвещение, 1975.

 6. Шнеперман Л.Б. «Сборник задач по алгебре и теории чисел», СПб. Издательство «Лань», 2008.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Кострикин А.И. «Введение в алгебру», М. Физ.-мат. лит., 2000.

 2. Под редакцией Кострикина А. И. «Сборник задач по алгебре», М. Факториал, 1995.


^ 7. Бағалау критерийі
Бақылау түрі

Бағалау критерийі (%)
1

Лекцияға қатысуы

10

2

Сабақта үстіндегі белсенділігі

12

3

Тақтамен жұмыс

12

4

СОӨЖ-на қатысуы

14

5

СӨЖ тапсырмаларын орындауы

30

6

Семинарға қатысуы

10

7

Белгіленген уақытта жұмыстарды тапсыруы

6

8

Бақылау жұмысы

6
^ I ағымдық бақылау

100

1

Лекцияға қатысуы

10

2

Сабақта үстіндегі белсенділігі

12

3

Тақтамен жұмыс

12

4

СОӨЖ-на қатысуы

14

5

СӨЖ тапсырмаларын орындауы

30

6

Семинарға қатысуы

10

7

Белгіленген уақытта жұмыстарды тапсыруы

6

8

Бақылау жұмысы

6
^ I I ағымдық бақылау

100
Қорытынды бақылау

100

Барлығы

300


^ 8. Оқытушы талабы.


Курстың бұл бағдарламасы сабақтарды лекция түрінде өткізу тәртібін ұсынады. Материалдың практикалық бекітілуі кестеге және бағдарлама сай лабораториялық сабақтардың көлемінде іске асырылады.

Өзіндік жұмысқа тапсырманы курстың лекторы береді, белгіленген мерзімде өзіндік жұмыстарды қабылдау да курстың лекторымен іске асады. Аралық тапсырмаларды практикалық сабақтардың оқытушылары қабылдайды. Белгіленген мерзімнен кейін өткізілген тапсырмалар қабылданбайды.

Бекітілген ереже бойынша студент үштен артық емес сабақ жібере алады. Егер студент үштен артық сабақ жіберсе (себепсіз), онда оқытушы студентке оның берілген оқу курсынан шығарылғанын хабарлауға міндетті.

Сабаққа кешігу немесе сабақ бітпестен кетіп қалу да қалпына келмейтін сабақ жіберген болып саналады. Аудиторияда ұялы телефондар ажыратылған болу керек. Бұл ережені орындамау талапты бұзғандық болып есептеледі.


^ Дәрістер тезистері


1 дәріс.

Тақырыбы: ? сақинасындағы бөлінгіштік, ЕҮОБ, ЕКОЕ.

Бөлінгіштік қатынасы және оның қасиеттері.

- бүтін сандар жиыны.

Анықтыма. бүтін саны бүтін санына бөлінеде дейміз, егер болатындай бүтін саны табылса.

Егер саны санына бөлінсе, онда деп жазады.

жиынында бөлінгіштік қатынасы бинарлық қатынасы болып табылады. Оның келесі қасиеттері бар:

  1. Бөлінгіштік қатынасы рефлексивті: кез келген үшін.

  2. Бөлінгіштік қатынасы транзитивті: егер және , онда .

  3. Егер , онда және .

  4. Егер және , онда .

  5. Егер және , онда .

  6. Егер , ал саны -ға бөлінбесе, онда -ға бөлінбейді.

  7. кез келген санына бөлінеді.

  8. кез келген саны 1-ге бөлінеді.

  9. Егер , онда болатындай саны табылмайды.

  10. Егер , онда .

Қалдықпен бөлу тұралы теорема.

Теорема. бүтін саны мен бүтін саны берілсін. Онда , .

Ең үлкен ортақ бөлгіш, қасиеттері.

Анықтыма. бүтін саны бүтін сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші деп аталады, егер:

1) осы сандарының ортақ бөлгіші болса,

2) саны сандарының кез келген ортақ бөлгішіне бөлінеді.Евклид алгоритмі.

Лемма. Егер . Онда

Келесі қатынастар орындалады:..................................................................................

Осы процесс Евклид алгоритмы деп аталады.


Ең кіші ортақ еселік, қасиеттері.

Анықтама. бүтін саны бүтін сандарының ең кіші ортақ еселігі деп аталады, егер ол сол сандардың ортақ еселігі болса және егер осы сандарының кез келген ортақ еселігі санына бөлінеді.
  1   2   3   4   5Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
«Білім алушыларға арналған пәннің оқу әдістемелік кешені «Математикалық логика»
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін»
«050703 – механика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
В0601 – математика мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
«050109-математика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
«5B012000  Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
2011 Қр бғМ № бұйрығымен бекітілген «Қазақ тілі» пәнінің типтік бағдарламасы (мжбс-ның міндетті компонентіндегі пәндер үшін)
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Баспаға Абай атындағы ҚазҰпу-де мемлекеттік грант бойынша жүргізілген ғылыми жобаның нәтижесі бойынша ұсынылған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті
«050109–Математика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Баспаға Абай атындағы ҚазҰпу-дың Ғылыми-әдістемелік Кеңесінің оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді жариялау мен жоспарлау
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті шағын жинақты мектепте интеграцияланған білім беру
«Интеграция», «білім берудегі интеграция», «пәнаралық интеграция» ұғымының мән-мағынасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы