Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
страница1/8
Дата конвертации21.12.2012
Размер1.18 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«БЕКІТЕМІН»

Кафедра меңгерушісі


_______________ Уәлиев Ғ.


«____»____________2012 ж.
БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ

ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


ZHZHOKF «Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылар физикасы» пәні бойынша


«05В012000 – Кәсіптік оқыту»


Алматы, 2012 ж.


Пәннің оқу-әдістемелік кешені

  • «5B012000  Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

  • ҚР БҒМ «____» _______ 20___ ж. №____ бұйрығымен бекітілген «Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылар физикасы» пәнінің типтік бағдарламасы;

  • «____» ____ 20____ ж. бекітілген «5B012000  Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары негізінде дайындалды.Дайындаған:


Доцент _______________________Кинжебаева Д. Ә.


Аға оқытушы ________________________Тезекеев С. М.


Кафедра меңгерушісі _______________________Уәлиев Ғ.


«____» _________________ 20__ ж.


Пікір білдірушілер:


Ф.-м.ғ.д., доцент ______________________________Бисембаев К.


Ф.-м.ғ.к., доцент ______________________________Альсеитов Ғ. Ж.


МАЗМҰНЫ

Құжаттаманың атауы

Беті


1

Силлабус

4

2

Дәрістер тезистері

10

3

Зертханалық жұмыстар

43

4

Семинарлық сабақтар

64

5

Студенттердің оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмыстары (СОӨЖ)

65
Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

66

6

Тестілер, ағымдық, рубеждік және аралық бақылауға арналған тапсырмалар

68

7

Әдебиеттерi

83

8

Глоссарий

84СИЛЛАБУС


1. Пән туралы ақпарат

Пән атауы

«Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылар физикасы»

Пән коды

ZHOZHOK

Кредит саны

3

Курс, семестр

3 к, 5 сем.

Мамандық аты

^ Кәсіптік оқыту

Мамандық шифры

05B012000

Механика және қолданбалы физика кафедрасы

Физика –

математика факультеті

Оқыту формасы – Күндізгі, ЖО

Оқыту тілі – қазақ

Пәнді өткізу уақыты және орны – Кестеге сәйкес

Консультация уақыты – Кестеге сәйкес

Рубеждік бақылау кестесі – Кестеге сәйкес

т.ғ.к., доцент Кинжебаева

Динар Әлжанқызы

Контактілік ақпарат (телефон, e-mail)

тел: 272-69-09

Кафедра меңгерушісі ҰҒА,

акад. Уәлиев Ғ.


^ 2. Пәннің қысқаша сипаттамасы.

«Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылардың физикасы» курсының мақсаты студентерді замандық электрониканың бөлімдерінен білім алуын, қатты денелердегі физикалық процестерді теренірек зерттеуді, электрондық құрылгылардың жұмыс жасау принциптерін біліп оларды практикада шебер пайдалануды қарастырады.

«Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылардың физикасы» пәннің оқытылу міндеттері:

1. Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылардың физикасының негіздерің қалыптастыру;

2. Электрондық құрылғылардың ішкі құрылымы және олардың жұмыс істеу принциптері жөнінде білім қалыптастыру.

3. Электрондық құрылғыларды ғылымда өнерқәсіпте, байланыста т.б. салаларда пайдаланудын теориясы мен практикасы.

«Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылардың физикасы» пәннің оқылуы нәтежесінде студенттер білуі керек:

  • Жартылай өткізгішті физикалык негіздері

  • Жартылай өткізгішті құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін

  • Жартылай өткізгішті құрылғыларды пайдалануы: ғылыми, байланыста, өнеркәсіпте, құрыллыста т.б. салаларда.

Студент: «Электрлік схемаларды модельдеу. Electronics Workbench» және «Микроэлектроника және микропроцессорлық жүйесі» пәндерінің зертханалык жұмыстарын орындаған кезде жоғары аталған пәнінің теориялық білімін қолдануы қажет.

^ 3. Пән пререквизиттері

Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылардың физикасы саласын жақсы меңгеру үшін үшінші курс студенті жеткілікті деңгейде физиканың жалпы курсын және математика, электротехника бастамасымен таныс болу керек.


^ 4. Пән постреквизиттері

Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылардың физикасы саласынан алған білім жоғарғы курстардағы «Электрлік схемаларды моделдеу», «Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер» қолданылады.

Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылардың физикасы негіздерін жақсы түсіне меңгермеген жағдайда, жоғарыда айтылған пәндердің негіздерін меғгеру қиынға соғады. Сондықтан, осы пәнге тереңірек назар аударуыңызды тілеймін.


^ 5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар.Пән бөлімдерінің аттары

апта

Аудиториялық сабақтар

Тапсырма түрі (сипаттамасы)

Барлығы (сағ.)

Дәріс (сағ.)

Пр/сем./зертх./студ саб (сағ.)

СОӨЖ (сағ.)

СӨЖ (сағ.)
^ 1 Тарау. Жартылай өткізгішті құрылғылардың физикасы.

1

Кіріспе. Жартылай өткізгіштік материалдардың негізгі қасиеттері. Жартылай өткізгіштердің электр тогын өткізу қасиеті. Холл эффектісі.

1

2

1

конспект

конспект

9

2

Диэлектриктердегі электр өрісі. Диэлектриктердің поляризациялануы.

2

2

1

конспект

конспект

9

3

Аймақтық теория. Қатты денелер элементтердың аймақтық теория. Өткізгіштер, жартылай өткізгіштер және диэлектриктерде аймақтық диаграммасы. Өткізгіштік және валенттік аймақтар.

3

2

1

конспект

конспект

9

4

Меншікті және қоспалы жартылай өткізгіштер. Донорлық және акцепторлық қоспа. Меншікті жартылай өткізгіштер мен қоспалы жартылай өткізгіштердегі

4

2

1

конспект

конспект

9

5

Жартылай өткізгіштердегі электрондар мен кемтіктер статистикасы. Ферми деңгейінің температураға және қоспа концентрациясына тәуелділігі.

5

2

1

конспект

конспект

9
^ 2 Тарау. Электронды-кемтіктік (p-n) ауысу.

6

Электронды-кемтіктік (p-n) ауысу. p-n-ауысуында тасушылардың генерация мен рекомбинация. Заряд тасушылардың инжекция және экстракция. Симметриялы және симметриялы емес p-n-ауысуы.

6

2

1

конспект

конспект

9

7

Жартылый өткізгішті диод, оның сипаттамасы және жұмыс істеу принципі. Электронды-кемтіктік ауысудың вольтаметрлік сипаттамасы. Заряд тасушылардың диффузия және дрейф токтар. Үздіксіздік теңдеу. Диффузиялық ұзындығы және тасушылардың өмір сүру уақыты.

7

2

1

конспект

конспект

9

8

p-n ауысуы электрлік тесілу құбылысы. Электронды-кемтіктік (p-n) ауысудың тосқауыл сыйымдылық және жартылай өткізгіштік диодтың диффузиялық сыйымдылығы. p-n ауысуы электрлік тесілу құбылысының түрлері: жылулық, туннельдік және көшкіндік (лавина).

8

2

1

конспект

конспект

9

9

Металл-жартылай өткізгіш түйіспе. Шоттки теориясы. Вольтамперлік сипаттамасы. Омдық түйіспе (контакт). Металл және диэлектрик құрылымы.

9

2

1

конспект

конспект

9
^ 2 Тарау. Жартылай өткізгішті диодтың типтері.

10

Стабилитрон және оның вольт-амперлік сипаттамасы. Варикап. Түзеткіш диодтар. Туннельдік диод.

10

2

1

конспект

конспект

9

11

Фотоэлектрондық эмиссия құбылысы. Ішкі фотоэффект. Люминесценция құбылысы. Фотодиодтар. Жарық диод. Оптрон.

11

2

1

конспект

конспект

9

12

Тиристордың құрылысы және жұмыс істеу принципі. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы. Динистор. Жартылай өткізгіштік құрылғыларды (диод, стабилитрон, жарық диод) пайдаланған жұмыс схемалары.

12

2

1

конспект

конспект

9
^ 3 Тарау. Жартылай өткізгішті транзисторлар.

13

Биполярлы транзисторлар, құрылымы және істеу принципі. Биполярлы транзисторлардың негізгі жұмыс істеу режимдері.

Биполярлы транзисторлардың үш түрлі қосылу схемасы және сәйкесті статикалық сипаттамалары мен негізгі параметрлері.

13

2

1

конспект

конспект

9

14

«p-n» ауысу арқылы басқарылушы өрістік транзисторлар, құрлымы, жұмыс принципі, сипаттамалары және параметрлері. Ерекшеленген жаппалы өрісті транзисторлар. Туынды арналы және тұрақты арналы МДШ-тразисторлардың ерекшеліктері, сипаттамалары. Өрістік транзисторлардың қосылу схемалары және сәйкес статикалық сипаттамалары мен негізгі параметрлері.

14

2

1

конспект

конспект

9

15

Жартылай өткізгіштік құрылғыларды (биполярлы транзистор, өрістік транзистор) пайдаланған жұмысты схемалары.

15

2

1

конспект

конспект

9
Барлығы
30

15

45

45

135
  1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
«Білім алушыларға арналған пәннің оқу әдістемелік кешені «Математикалық логика»
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
В010900 – математика мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін»
«050703 – механика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
В0601 – математика мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
«050109-математика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
2011 Қр бғМ № бұйрығымен бекітілген «Қазақ тілі» пәнінің типтік бағдарламасы (мжбс-ның міндетті компонентіндегі пәндер үшін)
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Баспаға Абай атындағы ҚазҰпу-де мемлекеттік грант бойынша жүргізілген ғылыми жобаның нәтижесі бойынша ұсынылған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті
«050109–Математика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Баспаға Абай атындағы ҚазҰпу-дың Ғылыми-әдістемелік Кеңесінің оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді жариялау мен жоспарлау
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті шағын жинақты мектепте интеграцияланған білім беру
«Интеграция», «білім берудегі интеграция», «пәнаралық интеграция» ұғымының мән-мағынасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы