Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін»НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін»
Дата конвертации21.12.2012
Размер160.47 Kb.
ТипДокументы
источник


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ«Бекітемін»

ФМФ деканы

____________________М.Ж.Бекпатшаев

«______» _____________2012_ж.


Математикалық физика теңдеулері пәні бойынша
«5В060300 механика» мамандығы үшін


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Оқу формасы __ күндізгі _______, _____________

(күндізгі, сырттай), (ОБ,ОКБ және ППО,ЖБ)

Факультет _________ физика-математика ______

Кафедра __Математикалық анализ, алгебра және геометрия

Курс ________________3___________________

Семестр _____________6____________________

Кредиттер саны____________3________________

Барлық сағат саны__________135__________

Дәріс ______________30____________________

Зертханалық сабақтар_________15__________

СОӨЖ______________45_____________________

СӨЖ ______________45____________________

Емтихан ______6____ семестр


Алматы, 2012


Жұмыс оқу бағдарламасы

 • «050703 – механика»_мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

 • ҚР БҒМ «___» _______200_ ж. №___ бұйрығымен бекітілген «__________________________________________» пәнінің типтік бағдарламасы;

 • «__»______________ 200_ж. бекітілген «050703 – механика» мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары негізінде дайындалды.«Математикалық физика теңдеулері» пәнінің жұмыс оқу жоспарын

Сарсекеева А.С. жазды және МА,АжәнеГ кафедрасының мәжілісінде талқыланды.


«__»__2012 ж., хаттама №____


Бағдарламаны жазған ___________________ Сарсекеева А.С.

Кафедра меңгерушісі ______________________ Көксалов Қ.К.


Жұмыс оқу бағдарламасы __________ факультетінің Кеңесімен ұсынылды


«__»___2012 ж., хаттама №__


^ 1. Пәннің қысқаша сипаттамасы.


Пәнді оқытудың мақсаты. Қарапайым физикалық процестерге математикалық пішіндер құру және Коши мен шекаралық негізгі есептердің қойылуымен таныстыру. Студенттерді 2-ші ретті сызықты теңдеулерді ықшамдау әдістеріне және негізгі әдістерді: сипаттаушылар, интегралдық теңдеулер, Фурье, Грин функциясы, потенциалдар және интегралдық түрлендіру әдістеріне үйрету болып табылады. Сондай-ақ, жылу, толқын және Лаплас теңдеулері бойынша Коши есептері мен шекаралық есептерді шешулерді үйрету.

^ Пәннің міндеттері: Қалыптасқан математикалық жүйесін беру, студенттердң қызығушылығын дамыту, математикалық жүйелі ойлауды қалыптастыру, математикалық модельдерді жасай білу, техникада математикалық әдістерді қолдана білу.


^ ПРЕРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІПән атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)

1.

Математикалық талдау

2.

Дифференциалдық теңдеу

3.

Интегралдық теңдеу

4.

Функциионалдық талдау


^ ПОСТРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІПән атаулары

1.

Есептеуші математика

2.

Бағдарламалау


2.Пән мазмұны

2.1.Дәрістік курсТақырып, дәрістер аттары

Тақырып мазмұны

Барлығы

апта

1 Бөлім. Математикалық физика теңдеулеріне келтірілетін физикалық есептер.

1

Математикалық физика теңдеулеріне келтірілетін физикалық есептер. 2-ші ретті дербес туындылы дифференциалды теңдеулерді топтарға бөлу және тұрпайы түрге келтіру.

Математикалық физика теңдеулеріне келтірілетін физикалық есептер. 2-ші ретті дербес туындылы дифференциалды теңдеулерді топтарға бөлу және тұрпайы түрге келтіру.

2

1

^ II Бөлім Гиперболалық теңдеулер

2

Бастапқы, шекаралық шарттар, келісім және түйінді шарттар. Есептердің қисындылығы. Коши есебі мен шекаралық есептердің қойылуы.

Бастапқы, шекаралық шарттар, келісім және түйінді шарттар. Есептердің қисындылығы. Коши есебі мен шекаралық есептердің қойылуы.

2

2

3

Толқын теңдеуі үшін Коши есебі. Даламбер, Пуассон және Кирхгоф формулалары.

Толқын теңдеуі үшін Коши есебі. Даламбер, Пуассон және Кирхгоф формулалары.

2

3

4

Дюамель қағидасы. Кошидің біртекті емес толқын теңдеуі үшін есебі. Интегралдық теңдеулер әдісі

Дюамель қағидасы. Кошидің біртекті емес толқын теңдеуі үшін есебі. Интегралдық теңдеулер әдісі

2

4

5

Толқын теңдеуі үшін Фурье әдісі. Декарттық координталар бойынша жылудың және Лаплас теңдеулері. Біртекті емес теңдеулердің шешімдері.

Толқын теңдеуі үшін Фурье әдісі. Декарттық координталар бойынша жылудың және Лаплас теңдеулері. Біртекті емес теңдеулердің шешімдері.

2

5

6

Жылу және Лаплас теңдеулері үшін Фурье әдісі.

Жылу және Лаплас теңдеулері үшін Фурье әдісі.

2

6

^ III Бөлім. Параболалық және элиптикалық теңдеулер

7

Жылу теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Экстремум қағидасы және салдарлар.

Жылу теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Экстремум қағидасы және салдарлар.

2

7

8

Жалғастыру және Грин функциясының әдістері. Жылу потенциалдары.

Жалғастыру және Грин функциясының әдістері. Жылу потенциалдары.

2

8

9

Эллипстикалық түрдегі теңдеулер. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі.

Эллиптикалық түрдегі теңдеулер. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі.

2

9

10

Лаплас операторы үшін Грин формуласы. функциялар класы үшін интегралдық өрнек.

Лаплас операторы үшін Грин формуласы. функциялар класы үшін интегралдық өрнек.

2

10

11

Гармониялық функциялардың негізгі қасиеттері.

Гармониялық функциялардың негізгі қасиеттері.

2

11

12

Лаплас теңдеуі үшін потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

Лаплас теңдеуі үшін потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

2

12

13

Потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

Потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

2

13

14

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

2

14

15

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

2

15

Барлығы

30

15


^ 2.2.Практикалық сабақтар

№ п.п.

Сабақтардың аттары және мазмұны

Сағат саны

аптасы

1.тақырып

Математикалық физика теңдеулеріне келтірілетін физикалық есептер. 2-ші ретті дербес туындылы дифференциалды теңдеулерді топтарға бөлу және тұрпайы түрге келтіру.

1

1

2.тақырып

Бастапқы, шекаралық шарттар, келісім және түйінді шарттар. Есептердің қисындылығы. Коши есебі мен шекаралық есептердің қойылуы.

1

2

3.тақырып

Толқын теңдеуі үшін Коши есебі. Даламбер, Пуассон және Кирхгоф формулалары.

1

3

4.тақырып

Дюамель қағидасы. Кошидің біртекті емес толқын теңдеуі үшін есебі. Интегралдық теңдеулер әдісі.


1

4

5.тақырып

Толқын теңдеуі үшін Фурье әдісі. Декарттық координталар бойынша жылудың және Лаплас теңдеулері. Біртекті емес теңдеулердің шешімдері.

1

5

6.тақырып

Жылу және Лаплас теңдеулері үшін Фурье әдісі.

1

6

7.тақырып

Жылу теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Экстремум қағидасы және салдарлар.

1

7

8.тақырып

Жалғастыру және Грин функциясының әдістері. Жылу потенциалдары.

1

8

9.тақырып

Эллиптикалық түрдегі теңдеулер. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі.

1

9

10.тақырып

Лаплас операторы үшін Грин формуласы. функциялар класы үшін интегралдық өрнек.

1

10

11.тақырып

Гармониялық функциялардың негізгі қасиеттері.

1

11

12.тақырып

Лаплас теңдеуі үшін потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

1

12

13.тақырып

Потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

1

13

14.тақырып

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

1

14

15.тақырып

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

1

15

Барлығы

15

15


2.3. Студенттердің оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмыстары

№ п.п.

Сабақтардың аттары және мазмұны

Сағат саны

аптасы

1.тақырып

Математикалық физика теңдеулеріне келтірілетін физикалық есептер. 2-ші ретті дербес туындылы дифференциалды теңдеулерді топтарға бөлу және тұрпайы түрге келтіру.

3

1

2.тақырып

Бастапқы, шекаралық шарттар, келісім және түйінді шарттар. Есептердің қисындылығы. Коши есебі мен шекаралық есептердің қойылуы.

3

2

3.тақырып

Толқын теңдеуі үшін Коши есебі. Даламбер, Пуассон және Кирхгоф формулалары.

3

3

4.тақырып

Дюамель қағидасы. Кошидің біртекті емес толқын теңдеуі үшін есебі. Интегралдық теңдеулер әдісі.

3

4

5.тақырып

Толқын теңдеуі үшін Фурье әдісі. Декарттық координталар бойынша жылудың және Лаплас теңдеулері. Біртекті емес теңдеулердің шешімдері.

3

5

6.тақырып

Жылу және Лаплас теңдеулері үшін Фурье әдісі.

3

6

7.тақырып

Жылу теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Экстремум қағидасы және салдарлар.

3

7

8.тақырып

Жалғастыру және Грин функциясының әдістері. Жылу потенциалдары.

3

8

9.тақырып

Эллипстік түрдегі теңдеулер. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі.

3

9

10.тақырып

Лаплас операторы үшін Грин формуласы. функциялар класы үшін интегралдық өрнек.

3

10

11.тақырып

Гармониялық функциялардың негізгі қасиеттері.

3

11

12.тақырып

Лаплас теңдеуі үшін потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

3

12

13.тақырып

Потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

3

13

14.тақырып

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

3

14

15.тақырып

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

3

15

Барлығы

45

15


Студенттердің өзіндік жұмыстары

№№ п.п.

Сабақтардың аттары және мазмұны

Сағат саны

Семестр аптасы

1.тақырып

Математикалық физика теңдеулеріне келтірілетін физикалық есептер. 2-ші ретті дербес туындылы дифференциалды теңдеулерді топтарға бөлу және тұрпайы түрге келтіру.

3

1

2.тақырып

Бастапқы, шекаралық шарттар, келісім және түйінді шарттар. Есептердің қисындылығы. Коши есебі мен шекаралық есептердің қойылуы.

3

2

3.тақырып

Толқын теңдеуі үшін Коши есебі. Даламбер, Пуассон және Кирхгоф формулалары.

3

3

4.тақырып

Дюамель қағидасы. Кошидің біртекті емес толқын теңдеуі үшін есебі. Интегралдық теңдеулер әдісі.

3

4

5.тақырып

Толқын теңдеуі үшін Фурье әдісі. Декарттық координталар бойынша жылудың және Лаплас теңдеулері. Біртекті емес теңдеулердің шешімдері.

3

5

6.тақырып

Жылу және Лаплас теңдеулері үшін Фурье әдісі.

3

6

7.тақырып

Жылу теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Экстремум қағидасы және салдарлар.

3

7

8.тақырып

Жалғастыру және Грин функциясының әдістері. Жылу потенциалдары.

3

8

9.тақырып

Эллипстік түрдегі теңдеулер. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі.

3

9

10.тақырып

Лаплас операторы үшін Грин формуласы. функциялар класы үшін интегралдық өрнек.

3

10

11.тақырып

Гармониялық функциялардың негізгі қасиеттері.

3

11

12.тақырып

Лаплас теңдеуі үшін потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

3

12

13.тақырып

Потенциалдар, қасиеттері мен қолдылулары.

3

13

14.тақырып

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

3

14

15.тақырып

Фурье, Лаплас интегралдық түрлендіру әдістері, қасиеттері мен қолданылулары.

3

15

Барлығы

45

15


^ 3. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

3.1.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики, М.:1966г.

2. Положий Г.Н. Уравнения математической физики, М.:1964г.

3. Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. Наука, М.: 1974.

4. Токибетов Ж.А., Хайруллин Е.М. Математикалык физика тендеулерi. Алматы, 1995.

5. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. сборник задач по уравнениям математической физики. М.: 1985.

6. Сахаев Ш.С. и М.О.Орынбасаров Математикалык физика тендеулерiнiн есептерi мен жаттыгулар жинагы. Алматы, 2003.

Қосымша әдебиеттер:

7. Михлин С.Г. Курс математической физики. М.: 1968.

8. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.:1984.

Интернет-көздері


 1. http://mini-soft.ru/nstu/ Com.an /index.php

 2. http://lpcs.math.msu.su/~plisko/Com.an/pdf,

 3. 3.http://lpcs.math.msu.su/~plisko/ Com.an/.ps

^ 3.2. Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар

 1. 2 - ші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді топтарға бөлу.

 2. 2 - ші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді тұрпайы түрге келтіру.

 3. 1 - ші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді сызықтық теңдеулер жүйесін топтарға бөлу.

 4. Толқын теңдеуі үшін Коши есебі.

 5. Даламбер, Пуассон, Кирхгоф формулалары.

 6. Біртекті емес толқын теңдеуі үшін Коши есебі.

 7. Дюамель қағидасы.

 8. Толқын теңдеуі үшін Фурье әдісі.

 9. Жылу өткізгіштік теңдеуі үшін Фурье әдісі.

 10. Лаплас теңдеуі үшін Фурье әдісі.

 11. Жылу өткізгіштік теңдеуі үшін Коши есебі.

 12. Жылу өткізгіштік теңдеуі үшін Пуассон формуласы.

 13. Экстремум қағидасы, қасиеттері.

 14. Грин функциясы

 15. Жылу потенциалдары.

 16. Лаплас теңдеуінің іргелі шешімі.

 17. Эллиптикалық түрдегі теңдеулер үшін экстремум қағидасы.

 18. Лаплас операторы үшін Грин формуласы.

 19. Гармоникалық функциялар, қасиеттері.

 20. Дирихле есебі. Пуассон формуласы.

 21. Лаплас теңдеуі үшін шекаралық есептер.

 22. Лаплас теңдеуі үшін потенциалдар, қасиеттері.

 23. Грин функциясы.

 24. Интегралдық Фурье түрлендіруі.

 25. Интегралдық Лаплас түрлендіруі.

 26. Бессель функциясы.

 27. Бессель функцияларының қасиеттері.

 28. Бессель теңдеуі үшін Штурм-Лиувиль есебі

 29. Математикалық физиканың теңдеулері.

 30. Потенциалдар теориясы.


Ф ҚазҰПУ 0703- 04- 09 Жұмыс оқу бағдарламасы. Үшінші басылым бет барлығы
Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
«Білім алушыларға арналған пәннің оқу әдістемелік кешені «Математикалық логика»
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
В010900 – математика мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
В0601 – математика мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
«050109-математика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
«5B012000  Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «бекітемін»
2011 Қр бғМ № бұйрығымен бекітілген «Қазақ тілі» пәнінің типтік бағдарламасы (мжбс-ның міндетті компонентіндегі пәндер үшін)
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Баспаға Абай атындағы ҚазҰпу-де мемлекеттік грант бойынша жүргізілген ғылыми жобаның нәтижесі бойынша ұсынылған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті
«050109–Математика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Баспаға Абай атындағы ҚазҰпу-дың Ғылыми-әдістемелік Кеңесінің оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді жариялау мен жоспарлау
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Бекітемін» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті шағын жинақты мектепте интеграцияланған білім беру
«Интеграция», «білім берудегі интеграция», «пәнаралық интеграция» ұғымының мән-мағынасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы