Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған icon

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналғанНазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған
Дата конвертации28.12.2012
Размер69.34 Kb.
ТипДокументы
источник

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Ғылым комитеті


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ


Д.А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған

«ДІНМҰХАМЕД АХМЕТҰЛЫ ҚОНАЕВ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДӘУІРІ»

атты республикалық ғылыми-практикалық конференция

2012 жылы 10 ақпан сағ.9.00


Конференцияның өтетін орны: Астана қ., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, ҚР Тұңғыш Президентінің мәжіліс залы, 10 ақпан 2012 ж.

Конференция мақсаты: Ірі мемлекет қайраткері Д.А. Қонаевтың сан қырлы қызметінің нәтижелерін жаңаша пайымдау, Қазақстанның экономикалық дамуы, қоғамдық-саяси және мәдени өміріндегі рөлі мен сіңірген еңбегін объективті тұрғыда бағалау. Д.А.Қонаевтың ғылыми еңбектерін талдап, саралау.

^ Конференция міндеттері:

 • Д.А.Қонаев дәуірінде Қазақстан ғылымының дамуы. Ғылыми-зерттеу институттарының өсу-қалыптасу жолдары;

 • Д.А.Қонаевтың өндіріс ұйымдастырушысы, ғалым, партия және мемлекет қайраткері ретінде қалыптасу алғышарттары мен себептерін анықтау;

 • Д.А.Қонаевтың мемлекеттік және саяси қызметін дәуірдің экономикалық және қоғамдық-саяси ақиқатымен байланыста ашу;

 • Орталықтың Қазақстанға қатысты саясатының өзгешелігі мен ерекшеліктерін анықтау және оның Д.А.Қонаев өмір жолындағы көрінісі;

 • Д.А.Қонаев дәуіріндегі Қазақстан қоғамына тән қиыншылықтар мен қайшылықтарды талдау;

 • Отандық білім мен ғылымның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін мәселелері мен болашақ міндеттерін талдау.


Конференцияға қатысушылар:

 • Президент әкімшілігі мен ҚР Үкіметінің өкілдері;

 • ҚР Парламентінің депутаттары мен қоғам қайраткерлері;

 • ұлттық ғылыми кеңестер мүшелері;

 • ғылыми мекемелер мен ЖОО-ның жетекшілері;

 • отандық жетекші ғалымдар және БАҚ өкілдері;

 • Астана қалалық оқу орындарының оқытушылары.


Конференция модераторлары:

Ерлан Бәтташұлы Сыдықов – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор.

^ Ханкелді Махмұтұлы Әбжанов – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор.


Конференция бағдарламасында:

Келесі мәселелерді талқылау жоспарлануда:

 • Д.А. Қонаев билігі тұсындағы елдің экономикалық және әлеуметтік–саяси дамуының негізгі бағыттары;

 • социализм дәуіріндегі қазақ зиялыларының тағдыры;

 • Д.А. Қонаевтың өмірі мен қызметі;

 • КОКП-ның Қазақстандағы ұлттық саясаты;

 • Тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағы.

Б.А.Төлепбаев және К.Төлепбаеваның «Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев – аса көрнекті мемлекеттік және саяси қайраткер» кітабының тұсаукесерін өткізу.


^ Конференцияда екі секция жұмысы жоспарланған:

№ 1 секция: «Д.А. Қонаев және Қазақстан: тәуелсіздік алғышарттары»

№ 2 секция: «Тарихтағы тұлға және жасампаздық тағылымы»


^ Конференция жұмысы қазақ, орыс тілдерінде жүргізіледі.

Конференция материалдарының жинағы шығарылады.

Іс-сапар шығыны конференцияға қатысушылардың есебінен.


^ Баяндама мәтініне қойылатын талаптар

Жариялануға арналған баяндама мәтіні төмендегідей талаптарға сәйкес рәсімделуі қажет:

 1. Баяндаманың көлемі 5 беттен (формат А4) аспауы тиіс.

 2. Жоғарғы шегі-2 см, төменгі-2 см, оң-1 см, сол-3 cм.

 3. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14.

 4. Қатараралық интервал – бірлік.

 5. Баяндама тақырыбы ^ ҮЛКЕН ӘРІППЕН жазылады, содан соң парақтың ортасына таман автордың аты-жөні, жұмыс қай жерде, қалада (облыста) орындалғаны жөнінде үлкен әріппен жазылады.

 6. Баяндама соңында әдебиеттер тізімі беріледі. Сілтеме «жақшаға» алынып қайталанған жағдайда реттілік нөміріне сәйкес пайдаланған әдебиеттің беті көрсетіледі, мәселен: [6, 2 б.].


Тіркелу формасы

 1. Аты-жөні ___________________________________________________

 2. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы________________________________

 3. Жұмыс орны, қызметі _________________________________________

 4. Мекен-жайы _________________________________________________

 5. Байланыс телефоны __________________________________________

6. E-mail _______________________________________________________

7. Баяндама тақырыбы ___________________________________________

 1. Секция ______________________________________________________


Электрондық пошта арқылы жібергенде электрондық хатқа ^ «ДІНМҰХАМЕД АХМЕТҰЛЫ ҚОНАЕВ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДӘУІРІ» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция _______________ (баяндамашының аты-жөні, тегі)» көрсетіледі.

Ұйымдастыру комитеті және редакциялық комиссия конференцияға баяндамаларды таңдау құқығын өзіне қалдырады.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 010008. Астана қаласы, Мұңайтпасов көшесі, 5 үй. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ бас ғимараты

^ Байланыс телефондары: 8 (7172) 35-38-15

Баяндамалар және тіркелу нысаны 2012 жылдың 6 ақпанға дейін chultucova_is@enu.kz электронды пошта бойынша қабылданады.

Министерство образования и науки республики казахстан

комитет науки


^ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


Республиканская научно-практическая конференция

«Динмухамед Ахмедович КУНАЕВ И ЕГО ЭПОХА»,

посвященная 100-летию Д.А. Кунаева

10 февраля 2012 года 9.00 часов


Место проведения конференции: г. Астана, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Конференц-зал Первого Президента РК, 10 февраля 2012 г.

Целью конференции является научное осмысление многогранной деятельности выдающегося государственного деятеля Д.А.Кунаева, объективная оценка его роли и вклада в экономическое, общественно-политическое, культурное развитие Казахстана. Анализ научных трудов Д.А.Кунаева.

^ Задачи конференции:

 • Развитие Казахстанской науки в эпохе Д.А.Кунаева. Пути развития и становления научно-исследовательских институтов;

 • Определение предпосылок и условий формирования Д.А. Кунаева как организатора производства, ученого, партийного и государственного деятеля;

 • Освещение государственной и политической деятельности
  Д.А. Кунаева в контексте экономических и общественно-политических реалий эпохи;

 • Выявление своеобразия и особенностей политики Центра в отношении Казахстана и их отражения в жизненном пути Д.А. Кунаева;

 • Анализ трудностей и противоречий казахстанского социума в кунаевскую эпоху;

 • Обсуждение проблем и перспективных задач обеспечения конкурентноспособности отечественного образования и науки.


Участники конференции:

 • представители АП и КПМ РК;

 • депутаты Парламента РК и общественные деятели;

 • члены Национального научных советов РК;

 • руководители научных организаций и ректоры ВУЗ-ов;

 • ведущие отечественные ученые и представители СМИ;

 • преподаватели учебных заведении города Астаны.


Модераторы конференции:

Ерлан Батташевич Сыдыков – ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук, профессор.

^ Ханкельды Махмутович Абжанов – директор Института истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор.

В программе конференции:

Обсуждение следующих проблем:

- Основные экономические и социально-политические напраления страны во время правления Д.А. Кунаева;

- Социализм в судьбах казахской национальной интеллигенции;

- Этапы жизни и деятельности Д.А. Кунаева;

- Национальная политика КПСС в Казахстане;

- Современность и будущее независимого Казахстана.


Проведение презентации книги Б.А.Төлепбаева, К. Төлепбаевой «Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев – аса көрнекті мемлекеттік және саяси қайраткер».


^ Планируется работа двух секций конференции:

Секция №1: «Д.А. Кунаев и Казахстан: предпосылки независимости»

Секция №1: «Личность в истории и уроки созидания»


^ Рабочие языки конференции – казахский, русский.

Планируется выпуск сборника конференции.

Командировочные расходы за счет участников конференции.


^ Требования к оформлению докладов

Доклад должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

1. Объем докладов не должен превышать 5 полных страниц (формат А4)

2. Верхнее поле-2 см, нижнее-2 см, правое-1 см, левое-3 cм.

3. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14.

4. Междустрочный интервал – одинарный

5. Название доклада печатается по центру ^ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (ЖИРНЫМ ШРИФТОМ), инициалы и фамилия автора(-ов), название учреждения, где выполнена работа, город (либо область), печатаются по центру строчными буквами жирным шрифтом

6.Список литературы указывается в конце текста и составляется в соответствии с порядком упоминания работ. Ссылки на литературу оформляются в «квадратные» скобки, при повторе указывается порядковый номер и номер страницы, например [6, с.2].


Регистрационная форма


1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________

2. Ученая степень, ученое звание _________________________________

3. Место работы, должность ______________________________________

4. Адрес _______________________________________________________

5. Контактный телефон __________________________________________

6. Е- mail ______________________________________________________

7. Название доклада ____________________________________________

8. Секция _____________________________________________________


При пересылке по электронной почте в разделе «Тема» электронного письма указать: Республиканская научно-практическая конференция «ДИНМУХАМЕД АХМЕДОВИЧ КУНАЕВ И ЕГО ЭПОХА» от_________(фамилия докладчика)».

Оргкомитет и редакционная комиссия оставляют за собой право отбора докладов на конференцию.

Адрес оргкомитета: 010008. г.Астана, ул. Мунайтпасова, 5, главный корпус ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Контактный телефон: 8(7172) 35-38-15

Доклады и регистрационные формы принимаются до 6 февраля 2012 г. на эл.почту chultucova_is@enu.kz.Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2014 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған тексеру жоспары
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы №1519...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2012 жылдың екінші жарты жылдығына арналған тексеріс жүргізу жоспары
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төраға орынбасарының 2012 жылғы 4 мамырдағы...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2012 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған тексеріс жүргізу жоспары
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2012 жылғы 07 желтоқсандағы №1181...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті төрағасының
Технологиялық және әлеуметтік инновацияларға бағытталған ғылыми, ғылыми-техникалық жобалардың өтінімдерін даярлауға арналған конкурстық...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті төрағасының
Технологиялық және әлеуметтік инновацияларға бағытталған ғылыми, ғылыми-техникалық жобалардың өтінімдерін даярлауға арналған конкурстық...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы білім және ғылым министрлігі, Корей Республикасының мәдениет, туризм және спорт министрлігі, П. Чайковский атындағы...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconЕрдембеков бауыржан аманкелдіұлы абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
Диссертация Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті М. О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қ. И. Сәтбаев атыңдағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті Геология және мұнай-газ ісі институты
Белгілі геолог, Қазақстан Республикасының мемлекет және қоғам қайраткері Қаратай Тұрысовтың 80 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті АҚпараттық хат д. А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық академиясы
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіз Қазақстан: дамуы, қазіргі кезеңі және болашағы» тақырыбындағы аймақтық жастар ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы