2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon

2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011годаНазвание2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года
Дата конвертации03.12.2012
Размер200.04 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
Ақтөбе облысының Статистика департаменті


Жедел ақпарат

Экспресс-информация

Шығ.№ 07/07

04.01.2012ж.


2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі

Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года

пайызбен в процентах

Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары

2011ж желтоқсан

декабрь 2011г. к2011ж.

қаңтар-желтоқсан

2010ж.

қаңтар- желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к

к январю-декабрю 2010г.

Hаименование товарных групп отраслей промышленности
2011ж қарашаға

ноябрю 2011г. к

2010ж.

желтоқсанға

к декабрю

2010г.


2005ж.

желтоқсанға

к декабрю

2005г.

2011ж. IV тоқсан 2011ж. III тоқсанға IV квартал 2011г. к III кварталу 2011г.

2011ж. IV тоқсан 2010ж. IV тоқсанға

IV квартал 2011г. к IV кварталу 2010г.
Өнеркәсіптік өнім, өндірістік сипаттағы қызметтерді қоса өнім өндіру

99,0

122,7

220,6

100,6

124,6

126,2

Промышленная продукция, включая услуги производственного характера
Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

98,9

126,9

222,3

101,1

129,3

130,4

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Жалғасы

Продолжение
Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары

2011ж желтоқсан

декабрь 2011г. к

2011ж.

IV тоқсан 2011ж.

III тоқсанға

IV квартал 2011г. к

III кварталу 2011г.

2011ж.

IV тоқсан 2010ж.

IV тоқсанға

IV квартал 2011г. к

IV кварталу 2010г.

2011ж.

қаңтар-желтоқсан

2010ж.

қаңтар- желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к

к январю-декабрю 2010г.

Hаименование товарных групп отраслей промышленности
2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г.

2010ж.

желтоқсанға

к декабрю

2010г.


2005ж.

желтоқсанға

к декабрю

2005г.
Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру

98,1

134,8

251,6

101,3

138,5

135,5

Добыча сырой нефти и природного газа
Металл кендерін өндіру

104,7

98,7

274,1

100,2

95,6

111,4

Добыча металлических руд
Түсті металдар кендерін өндіру

104,7

98,8

274,4

100,2

95,7

111,5

Добыча руд цветных металлов
Тас, саз және құм карьерлерін қазу

100,6

106,5

95,1

100,9

106,0

104,4

Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров
Малтатасты және құмды карьерлерді қазу, сазды және каолинді өндіру

100,7

108,2

153,3

100,9

107,8

104,7

Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру

100,0

102,9

155,8

100,5

103,6

108,0

Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы
Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу

100,0

112,5

224,3

104,5

110,8

106,8

Переработка и консервирование рыбы,ракообразных и моллюсков
Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру

95,9

92,8

217,9

95,0

103,0

119,6

Производство растительных и животных масел и жиров
Сүтті өңдеу және сырды өндіру

99,8

112,1

219,3

103,5

114,0

117,0

Переработка молока и производство сыра
Балмұздақ өндіру

100,0

115,2

181,0

100,0

115,2

121,9

Производство мороженого
^ Жалғасы Продолжение
Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары

2011ж желтоқсан

декабрь 2011г. к

2011ж.

IV тоқсан 2011ж.

III тоқсанға

IV квартал 2011г. к

III кварталу 2011г.

2011ж.

IV тоқсан 2010ж.

IV тоқсанға

IV квартал 2011г. к

IV кварталу 2010г.

2011ж.

қаңтар-желтоқсан

2010ж.

қаңтар- желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к

к январю-декабрю 2010г.

Hаименование товарных групп отраслей промышленности


2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г.

2010ж.

желтоқсанға

к декабрю

2010г.


2005ж.

желтоқсанға

к декабрю

2005г.
Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру

98,9

87,3

140,5

85,7

93,2

136,4

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
Нан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру

100,0

107,8

207,3

103,0

109,0

106,9

Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
Кептірілген нанды және печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, пирогтарды және бисквиттерді өндіру

100,0

113,5

197,5

101,1

113,9

114,5

Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру

100,0

126,4

168,4

100,0

126,4

124,2

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Макарон өнімдерін өндіру

97,1

115,3

152,6

101,0

118,6

119,9

Производство макаронных изделий
Дайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру

100,0

123,9

142,4

101,2

124,0

121,1

Производство приготовленных пище-вых продуктов и полуфабрикатов
Сыра өндіру

100,0

112,9

221,2

97,0

114,7

112,0

Производство пива
Минералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру

100,7

103,4

108,5

100,4

102,4

101,2

Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
Тоқыма бұйымдарын өндіру

100,0

125,0

318,5

106,5

127,6

132,5

Производство текстильных изделий
Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру

100,3

119,2

209,7

108,9

120,5

115,4

Производство одежды, кроме одежды из меха


Жалғасы

Продолжение
Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары

2011ж желтоқсан

декабрь 2011г. к

2011ж.

IV тоқсан 2011ж.

III тоқсанға

IV квартал 2011г. к

III кварталу 2011г.

2011ж.

IV тоқсан

2010ж.

IV тоқсанға

IV квартал

2011г. к

IV кварталу 2010г.

2011ж.

қаңтар-желтоқсан

2010ж.

қаңтар- желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к

к январю-декабрю 2010г.

Hаименование товарных групп отраслей промышленности
2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г.

2010ж.

желтоқсанға

к декабрю

2010г.


2005ж.

желтоқсанға

к декабрю

2005г.
Арнайы киімді өндіру

100,0

131,3

236,1

111,6

131,1

120,8

Производство спецодежды
Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру

100,0

106,0

135,9

107,8

102,4

100,2

Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
Қағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру

98,1

113,3

190,9

98,8

124,9

118,3

Производство изделий из бумаги и картона
Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

100,0

100,7

104,2

100,0

100,9

102,2

Производство продуктов нефтепереработки
Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

100,6

110,1

244,6

96,6

111,4

115,6

Производство продуктов химической промышленности
Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру

100,7

104,6

239,8

96,1

106,4

113,9

Производство красителей и пигментов
Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру

100,0

100,0

88,6

100,0

100,0

95,9

Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, парфюмерной продукции и косметических средств
Өзге химиялық өнімдер өндіру

100,0

186,9

189,6

100,0

186,9

161,4

Производство прочих химических продуктов
Құбырларға, түтіктерге, жеңдерге және шлангілерге арналған пластмасса фитингтер

100,0

100,6

97,5

100,0

100,6

101,8

Трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс
Пластик құрылыс бұйымдарын өндіру

100,0

100,0

104,2

100,0

100,0

100,0

Производство строительных пластиковых изделий


Жалғасы

Продолжение
Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары

2011ж желтоқсан

декабрь 2011г. к

2011ж.

IV тоқсан 2011ж.

III тоқсанға

IV квартал 2011г. к

III кварталу 2011г.

2011ж.

IV тоқсан

2010ж.

IV тоқсанға

IV квартал

2011г. к

IV кварталу 2010г.

2011ж.

қаңтар-желтоқсан

2010ж.

қаңтар-желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к

к январю-декабрю 2010г.

Hаименование товарных групп отраслей промышленности
2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г.

2010ж.

желтоқсанға

к декабрю

2010г.


2005ж.

желтоқсанға

к декабрю

2005г.
Әк және құрылыс ғанышын өндіру

100,3

112,1

102,2

110,4

110,3

106,3

Производство извести и строительного гипса
Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

100,0

111,8

137,4

102,9

110,8

103,7

Производство строительных изделий из бетона
Кірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру

100,0

116,6

284,2

100,0

116,7

110,7

Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обоженной глины
Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

100,0

95,8

245,3

94,4

96,7

103,3

Производство чугуна, стали и ферросплавов
Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау

101,6

102,6

166,1

100,9

99,8

102,3

Производство строительных металлических конструкций и изделий
Пайдалану үшін дайын бетон өндіру

100,2

107,5

233,8

101,1

107,2

101,7

Производство бетона, готового для использования
Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру

105,1

112,1

116,7

103,2

109,1

106,0

Производство прочей неметалли-ческой минеральной продукции
Рентгендік қолданысқа бағытталған аппарат, сонымен қатар альфа,бета немесе гамма сәулелері

93,5

100,3

189,0

124,4

104,2

99,1

Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, а также альфа-, бета-, или гамма- излучений
Жиһаз жасау

105,2

107,9

132,5

95,0

103,8

105,4

Производство мебели
Металлдан жасалған кенсе жиһаздары

100,0

111,1

-

-

-

-

Мебель офисная металлическая
Ағаштан жасалған кенсе жиһаздары

105,8

102,9

124,8

91,1

98,5

100,1

Мебель офисная деревянная


Соңы
Окончание
Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары

2011ж желтоқсан

декабрь 2011г. к

2011ж.

IV тоқсан 2011ж.

III тоқсанға

IV квартал 2011г. к

III кварталу 2011г.

2011ж.

IV тоқсан

2010ж.

IV тоқсанға

IV квартал

2011г. к

IV кварталу 2010г.

2011ж.

қаңтар- желтоқсан

2010ж.

қаңтар-желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к

к январю-декабрю 2010г.

Hаименование товарных групп отраслей промышленности
2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г.

2010ж.

желтоқсанға

к декабрю

2010г.


2005ж.

желтоқсанға

к декабрю

2005г.
Ас үй жиһазын жасау

116,1

108,4

108,4

99,3

101,2

106,2

Производство кухонной мебели
Жиһаздың басқа түрлерін жасау

100,0

115,1

94,3

105,7

107,9

93,6

Производство прочей мебели
Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу

100,2

109,0

72,5

100,0

108,6

114,6

Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования
Көлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету

100,3

114,4

76,1

100,0

113,9

119,3

Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования

Электр энергиясын бөлу

100,0

114,8

182,6

97,1

114,8

111,4


Распределение электроэнергии
Электроэнергияны сату және үлестіру

100,0

101,3

133,9

100,9

101,3

100,4

Распределение газообразного топлива по трубопроводам
Бу беру және ауа баптау жүйелері

100,0

100,0

118,4

100,0

100,0

101,2

Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
Суды жинау, өңдеу және бөлу

100,0

101,0

309,2

100,0

101,2

120,4

Сбор, обработка и распределение воды
Шығаруға жауапты:
Баға статистикасы басқармасы


Ответственный за выпуск:
Управление статистики ценОрынд./ Исп Ұ.Ташауова


тел.: (7132) 56-25-57Департамент бастығы Ә.Боранбаева


Тел (7132) 56-49-43

Похожие:

2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2012 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2012года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2012года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы қаңтарға Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в январе 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в январе 2011года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы шілдеде Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в июле 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в июле 2011года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы тамызда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в августе 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в августе 2011года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы қазанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в октябре 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в октябре 2011года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы ақпанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в феврале 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в феврале 2011года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы наурызда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в марте 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в марте 2011года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы сәуірде Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в апреле 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в апреле 2011года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы мамырға Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в мае 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в мае 2011года
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года icon2011 жылғы маусымда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в июне 2011года
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в июне 2011года
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы