Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы icon

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансыНазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы
страница1/16
Дата конвертации12.04.2013
Размер1.03 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Қызылорда облысының статистика департаменті


Қызылорда облысының

отын энергетикалық

балансы


2007-2011


Топливно-энергетический

баланс

Кызылординской области


статистикалық жинақ

статистический сборник


Қызылорда 2012

«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда ҚР статистика агенттігінің Қызылорда облысы статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.


В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на департамент статистики Кызылординской области Агентства РК по статистике.


Алғы сөз

Предисловие


“Қызылорда облысының отын-энергетикалық балансы” статистикалық жинағында Қызылорда облысының 2007-2011 жылдардағы отын-энергетикалық кешенінің жай-күйін сипаттайтын материалдар жарияланып отыр. Мұнда отын-энергетикалық баланстың ресурстық және бөлу бөлімдерін сипаттайтын, атап айтқанда отын -энергетикалық ресурстарды өндіру, қорлар, олардың заттай есептеуіндегі импорты мен экспорты, отын және энергияның басқа түрлеріне өзгертілуі, өндірістік қажеттіліктерге пайдаланылуы және өзге де тұтыну көрсеткіштері туралы ақпарат ұсынылған.


В статистическом сборнике “Топливно-энергетический баланс Кызылординской области” публикуются материалы, характеризующие состояние топливно-энергетического комплекса Кызылординской области в 2007–2011 годах. В нем представлена информация о показателях, характеризующих ресурсный и распределительный разделы топливно-энергетического баланса, в частности, добыча и запасы топливно–энергетических ресурсов, их импорт и экспорт, преобразование в другие виды топлива и энергии, использование на производственные нужды и прочее потребление в натуральном выражении.


Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер

Методические пояснения……………………………………………..…………………….………….5


Қызылорда облысының отын-энергетикалық балансы
^

Топливно-энергетический баланс Кызылординской области


2007 жылға

за 2007 год………………………………………………………………………….………..8

2008 жылға

за 2008 год………………………………………………………………………….……....10

2009 жылға

за 2009 год………………………………………………………….………………………12

2010 жылға

за 2010 год………………………………………………………….……..………….….…14


2011 жылға

за 2011 год………………………………………………………….……..………….....…16

Қызылорда облысының отын мен энергиясының

жекелеген түрлері бойынша тауарлық нарықтар

Товарные рынки отдельных видов топлива и энергии

по Кызылординской области
^

Тас көмір

Уголь каменный


Шикі мұнай

Нефть сырая………………………………………………………………………….………18


Ілеспелі мұнай газы

Газ нефтяной попутный

Автомобиль бензині

Бензин автомобильный……….……………………..……………………………….…….19


Керосин, керосин түріндегі реактивті отын

Керосин, включая реактивное топливо типа керосина

Дизель отыны (газойльдер)

Дизельное топливо (газойли)..…………………………….…………………….…………20


Жанатын мазут

Мазут топочный

Тұрмыстық пеш отыны

Топливо печное бытовое……….……….…………………………….……….….……..….21


Сұйытылған пропан мен бутан

Пропан и бутан сжиженный

Мұнай мен сланцты битумдар

Битум нефтяной и сланцевый…………………………………………..….….…………..22


Электрэнергиясы

Электроэнергия
^

Жылу энергиясы


Теплоэнергия……………………………………………………………………….………….23


Аудандар бойынша жанар май мен

жекелеген отын түрлерінің жұмсалғаны

^ Потребление отдельных видов топлива в разрезе районов

Тас көмір

Уголь каменный……..............……………………………...………….………………….…24Автомобиль бензині

Бензин автомобильный ……………………………………………….……………………25


Дизель отыны (газойльдер)

Дизельное топливо (газойли)….……………………………………......………………….26


Әдіснамалық түсініктемелер

Методические пояснения


Облыстың отын-энергетикалық балансы (ОЭБ) өндіріс құрылымында өзгерістерді бағалау және отын мен энергияны тұтыну, сонымен бірге аудандардың отын-энергетикалық кешенін дамыту бағыттарын анықтау мақсатында өңделеді

ОЭБ бірін-бірі алмастыратын отын–энергетикалық ресурстардың жиынтығын қамтитын кешенді материалдық баланс болып табылады. Берілген баланс отын мен энергияның әр түрлі түрінің жеке баланстарын біртұтастыққа жұмылдырады, сонымен бірге елдің отын-энергетикалық кешенінің даму бағыттарын анықтайды.

ОЭБ отын мен энергияның жекелеген түрлерін баланстық жиынтығы ретінде өңделеді, олар өз алдына төрт негізгі топтарды бөледі: қатты, сұйық және газ тәрізді отын, жылу және электр энергиясы.

Бірінші топ “қатты отынға”: тас көмір, тас көмірден брикеттер, ағаш көмірі және ағаш отындар қосылған.

Екінші топ “сұйық отынға”: мұнай, газ конденсатын қоса, автомобиль бензині, және керосин, газойльдер, тұрмыстық пеш отыны, жанатын мазут, битум және мұнай коксі, табиғи газдан алынған сұйық пропан мен бутан.

Үшінші топ “газ тәрізді отынға”: табиғи газ, доменді газ отындары қосылады

Төртінші топ жылу және электр энергиясынан тұрады

Баланстың «Ресурстар» бөлімінде ОЭР-ң қалыптасу көздерін сипаттайтын баптар тізімінен тұрады, олардың ішінде әсіресе:

«Шығарылғаны (өндірілгені)» бабы – облыс территориясында шығарылған немесе өндірілген ОЭР саны, өндірушімен тұтынылған ОЭР та кіреді. Мысалға, құрал-жабдықты және көмекші механизмдерді қозғалысқа келтіру үшін;

«Импорт» бабы – басқа елден алынған отын саны (ТМД елдерін қосқанда);

«Жыл басына қалдықтар» бабы – барлық жалпызауыттық, аралық, цех қоймалығы, қосалқы кәсіпорындар мен өндіріс қоймалығы, резервуар және басқа да сақтау орындарында (өздерінің және жалға алынған), бункирлерде, қабылдау және шығыс сыйымдылығында тұтынушылар мен жеткізушілердегі отынның барлық түрлерінің қалдықтары, мұнда тағы да құрылыс алаңындағы, қазандағы, өндірістік агрегаттағы, тұрмыстық-коммуналдық, мәдени-тұрмыстық, қоймадағы отын қалдықтары және есеп берген кәсіпорын (ұйымдар) балансында тұратын басқа объектілер, берілген кәсіпорынға тиісті, бірақ басқа бір себептер бойынша басқа кәсіпорында сақталатынқалдықтар, сонымен бірге айлақта, кеметұрақта, кемежайда, локомотивте, депода орналасқан отын қалдықтары қосылады. Бұған қоса, ескере кететін жайт, сұйық мұнай өндіру қалдықтарына (жанатын мазут, дизельдік отын және басқа) сыйымдылықта орналасқан қосым (өлі қалдықтар) бола алмайтын отынның барлық көлемі қосылады. 2.4. бабының «Бөлу» бөлімі бойынша жылдың аяғында тек ұқсас көрсеткіштер есепке алынады.

Баланстың «Бөлу бөлімінде» ОЭР қолдану көлемдерін сипаттайтын баптар тізімінен тұрады, әсіресе: «облыс ішіндегі жұмсалғаны» бабы – бұл ОЭР экономикалық қызметтің барлық түрінде жалпы тұтыну, өз кезегінде оларды қолданудың мақсаттық бағытына бөлінеді; әсіресе: энергияның (электрлік және жылу) басқа түрлерін құруға және өндірістік-технологиялық қажеттілікке отын мен энергия түрінде тұтыну баланстың көрсеткіштерінің соммасы ретінде есептеледі.

«Жіберілгені» бабы – отын мен энергияны халыққа, өзге де мекемелерге, экспортқа жеткізу, мұнда жақын және алыс елдерге отынды жеткізу есепке алынады.

«Ысыраптар» бабы – тұтыну стадиясында ысыраптар есепке алынады. (сақтау және тасымалдау кезіндегі ысыраптарды қосқанда), ал электр энергиясы мен жылу энергиясы үшін – жалпы қолдану желілері.
Топливно-энергетический баланс области (ТЭБ) разрабатывается в целях оценки изменений в структуре производства и потребления топлива и энергии, а также для определения направлений развития топливно-энергетического комплекса районов области.

ТЭБ является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливно-энергетических ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива и энергии, а также определяет направления развития топливно-энергетического комплекса страны.

ТЭБ разрабатывается как совокупность балансов отдельных видов топлива и энергии, которые представляют собой четыре основные группы: твердые, жидкие и газообразные топлива, тепло и электроэнергия.

В первую группу «твердые топлива» включены: уголь каменный, брикеты из угля каменного, древесный уголь и дрова.

Ко второй группе «жидкие топлива» относится: нефть, включая газовый конденсат, бензин автомобильный, керосин, газойли, топливо печное бытовое, мазут топочный, битум и кокс нефтяной, жидкие вещества, пропан и бутан полученные из природного газа.

Третья группа «газообразные топлива» включает: газ природный, доменный.

Четвертая группа состоит из тепло и электроэнергии.


В разделе "Ресурсы" баланса содержится перечень статей, характеризующих источники формирования ТЭР

статья "Добыча (производство)" - количество добытых или произведенных на территории области ТЭР. В статью "производство" включаются также ТЭР, потребленные производителем в процессе его добычи (производства), например, для приведения в действие оборудования и вспомогательных механизмов;

статья "Импорт "- количество топлива, полученное из других стран (включая страны СНГ);

статья "Остатки на начало года" - это остатки всех видов топлива у потребителей и поставщиков, находящиеся на всех общезаводских, промежуточных, цеховых складах, складах подсобных предприятий и производств, в резервуарах и других местах хранения (своих и арендованных), бункерах, мерниках, приемных и расходных емкостях; сюда же включаются остатки топлива на строительных площадках, у котлов, у производственных агрегатов, на складах жилищно-коммунальных, культурно-бытовых и других объектов, состоящих на балансе отчитывающегося предприятия (организации). Остатки, принадлежащие данному предприятию, но хранящиеся по каким-либо причинам на другом предприятии, а также остатки топлива на судах, находящихся у причалов, на пристанях, в портах, на локомотивах, в депо. При этом следует иметь в виду, что в остатки жидких нефтепродуктов (топочного мазута, дизельного топлива и прочих) включается весь объем топлива, находящийся в емкостях, включая тот, который не может быть слит (мертвые остатки). По статье раздела "Распределение" учитываются аналогичные показатели, только на конец года.

В разделе "Распределение" баланса содержится перечень статей, характеризующих объемы использования ТЭР, а именно:

статья "израсходовано внутри области" - это общее потребление ТЭР во всех видах экономической деятельности, которое в свою очередь, подразделяется именно: расход топлива и энергии на преобразование в другие виды энергии (электрическую и тепловую) и на производственно-технологические нужды. Рассчитывается как сумма показателей статей потребления ;

статья "отпущено" - поставка топлива и энергии населению, другим предприятиям, на экспорт, где учитываются поставки топлива, как в ближнее, так и в дальнее зарубежье;

статья "Потери" - учитываются потери на стадии потребления (включая потери при хранении и транспортировке), а для электроэнергии и теплоэнергии - в сетях общего пользования.Қызылорда облысының отын-энергетикалық балансы

Топливно-энергетический баланс Кызылординской области


Қызылорда облысы табиғи ресурстардың ірі қорларын иеленеді, олардың ішіндегі ең негізгісі шикі мұнай болып табылады. Отын-энергетикалық баланстың негізін қалайтын да осы мұнай өнімдері. 2011 жылғы отын-энергетикалық ресурстар 21929,1 мың тонна шартты отынды құрады, өткен жылмен салыстырғанда 5,5% азайған.

Кызылординская область обладает огромными запасами природных ресурсов, самым основным из которых является сырая нефть. Нефтепродукты составляют основу топливно-энергетического баланса. Топливно-энергетические ресурсы в 2011 году составили 21929,1 тысяч тонн условного топлива, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 5,5%.

^ ОЭБ-тың ресурстар бөлімін қалыптастыру құрылымы

Структура формирования ресурсной части ТЭБа

млн. тшо млн. тут


Отын-энергетикалық баланстың ресурстар бөлімінің құрылымы маңызды тауарлық нарықтан құралған, оның ішінде үлкен үлесті өз облысымыздың өндірісі алып отыр, және аздап сырт көздерден түскені көрініп тұр.

Структура ресурсной части топливно-энергетического баланса составлен из важнейших товарных рынков, в том числе большая доля составляет собственное производство, также наблюдается небольшое поступление со стороны.

^ ОЭБ-тың бөлу бөлімін қалыптастыру құрылымы

Структура формирования распределительной части ТЭБа

млн. тшо млн. тут


Отын-энергетикалық баланстың ресурстарын бөлу бөлімінің құрылымы көрсеткендей соңғы жылдары отынның жұмсалуы біршама өсіп тұр

Структура формирования распределительной части топливно-энергетического баланса показывает рост потребления топлива.

^ 2007 жылғы отын-энергетикалық балансы

Топливно-энергетический баланс в 2007 году

2007 жылғы Қызылорда облысының отын-энергетикалық ресурстары өткен 2006 жылдың деңгейімен салыстырғанда бірнеше отын түрлері бойынша, мысалы: дизель отыны 8,1%, сұйытылған пропан мен бутан 4,3% өскендігі байқалып отыр. Отын-энергетикалық баланстың (ОЭБ) ресурстық бөлігі ресурстардың табиғи түрлерін өндіруден және мұнай өнімдерін, электр энергияны және жылу энергиясын өндіруден, сонымен қатар импорттан құралған.

Табиғи ресурстардың ішінде шикі мұнай, ілеспелі мұнай газы өз облысымыздың өндірісін көрсетеді.

Топливно-энергетические ресурсы Кызылординской области в 2007 году по сравнению с уровнем 2006 года заметно увеличились по некоторым видам топлива, например: по дизельному топливу на 8,1%, по пропану и бутану сжиженному на 4,3% Ресурсная часть топливно-энергетического баланса (ТЭБ) состоит из добычи природных видов ресурсов и производства нефтепродуктов, электроэнергии и теплоэнергии и из их импорта.

В состав природных ресурсов области включается нефть сырая, газ нефтяной попутный.Баланс баптары

Статьи баланса

Тас көмір, тонна

Уголь камен-ный, тонн

Шикі мұнай, тонна

Нефть сырая, тонн

Ілеспелі

мұнай газы, мың текше метр

Газ нефтяной попутный, тыс. куб. м

Сұйытылған пропан мен бутан, тонна

Пропан и бутан сжиженные, тонн

Электр

энергиясы, мың.квт. сағат

Электро энергия, тыс.квт. ч

Жылу

энергиясы, мың. Гкал

Теплоэнер-гия, тыс. Гкал
Ресурстар

Ресурсы

265 244

13 704 958

1 193 175

170 317

1 696 766

1 156
Жыл басындағы отын

қалдықтары

Остатки топлива на начало года

58 076

390 977

-

2 078

-

-
Шығарылғаны (өндірілгені)

Добыто (произведено)
11 706 680

1 173 800

-

798 980

1 156
Барлық сыртқы көздерден

түскені, және импорт бойынша

Поступило со стороны из всех

источников, в том числе по

импорту

207 168

1 607 301

19 375

168 239

897 786

-
^ Бөлу

Распределение

265 244

13 704 958

1 193 175

170 317

1 696 766

1 156
Жұмсалғаны - барлығы

Израсходовано - всего:

соның ішінде:

в том числе:

90 357

33 249

1 057 484

1 720

710 644

630
энергия мен отынның

басқа түрлеріне өзгертуге

на преобразование в другие

виды энергии и топлива

6 442

-

616 876

542

5 684

-
тікелей отын мен энергия

ретінде

непосредственно в качестве

топлива или энергии

83 915

1 182

358 155

596

704 960

630
отын емес қажеттілікке

материал ретінде

в качестве материала на

нетопливные нужды

-

32 067

82 453

582

-

-
Ысыраптар

Потери

9

80 749

135 415

1 125

283 283

89
Басқа кәсіпорындарға, халыққа

және экспортқа жіберілгені

Отпущено на сторону другим

предприятиям, населению и на

экспорт

96 448

13 307 086

276

165 779

702 839

437
Жыл соңындағы отын

қалдықтары

Остатки топлива на конец года

78 430

283 874

-

1 693

-

-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасы статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасы статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасы статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасы статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасы статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасы статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасы статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы iconҚазақстан Республикасының статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті
Наличие зерновых и бобовых (на зерно) культур в Кызылординской области на 1 мая 2012 года
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қызылорда облысының статистика департаменті Қызылорда облысының отын энергетикалық балансы icon2009 жылы облыс бойынша отын–энергетикалық ресурстар (оэр) 14,6 млн тонна шартты отынды немесе 2008 жылдың деңгейіне 96,5%-ды құрады
Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы