Кезең басындағы халық санының icon

Кезең басындағы халық саныныңНазваниеКезең басындағы халық санының
Дата конвертации16.12.2012
Размер19.63 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /Мониторинг за _ кв.2009 г/1. Население/Аннотация.doc
2. /Мониторинг за _ кв.2009 г/1. Население/Насел. альб.doc
3. /Мониторинг за _ кв.2009 г/1. Население/Насел. табл.doc
4. /Мониторинг за _ кв.2009 г/1. Население/Насел3.doc
5. /Мониторинг за _ кв.2009 г/10. Малые предпр-я/Аннотация.doc
6. /Мониторинг за _ кв.2009 г/10. Малые предпр-я/МП (альб).doc
7. /Мониторинг за _ кв.2009 г/11. Юр. лица/Аннотац..doc
8. /Мониторинг за _ кв.2009 г/11. Юр. лица/Табл..doc
9. /Мониторинг за _ кв.2009 г/11. Юр. лица/Табл.1.doc
10. /Мониторинг за _ кв.2009 г/2. Труд/1 kw 2009 труд монит2 .doc
11. /Мониторинг за _ кв.2009 г/2. Труд/Труд аннот1.doc
12. /Мониторинг за _ кв.2009 г/3. Промышленность/Аннотация пром..doc
13. /Мониторинг за _ кв.2009 г/3. Промышленность/Табл. пром..doc
14. /Мониторинг за _ кв.2009 г/4. сельское хоз/Сельское хозяйство. 1 квартал 2009 год/Аннотация.doc
15. /Мониторинг за _ кв.2009 г/4. сельское хоз/Сельское хозяйство. 1 квартал 2009 год/Дополнительные страницы.doc
16. /Мониторинг за _ кв.2009 г/4. сельское хоз/Сельское хозяйство. 1 квартал 2009 год/Жив-во.doc
17. /Мониторинг за _ кв.2009 г/4. сельское хоз/Сельское хозяйство. 1 квартал 2009 год/Осн. пок-ли.doc
18. /Мониторинг за _ кв.2009 г/4. сельское хоз/Сельское хозяйство. 1 квартал 2009 год/Произ-во.doc
19. /Мониторинг за _ кв.2009 г/4. сельское хоз/Сельское хозяйство. 1 квартал 2009 год/Сельхозформирования.doc
20. /Мониторинг за _ кв.2009 г/5. Инвестиции/Инвест1.doc
21. /Мониторинг за _ кв.2009 г/5. Инвестиции/Табл2.doc
22. /Мониторинг за _ кв.2009 г/5. Инвестиции/Табл3.doc
23. /Мониторинг за _ кв.2009 г/6. Жилфонд/Жилище1.doc
24. /Мониторинг за _ кв.2009 г/7.Торговля/7торговля/торг, усл .doc
25. /Мониторинг за _ кв.2009 г/8.финансы/Фин.показ 4 кв 08 село1.doc
26. /Мониторинг за _ кв.2009 г/9. Цены/Цены 1 кв 2009года.doc
27. /Мониторинг за _ кв.2009 г/9. Цены/таб.альб1.doc
28. /Мониторинг за _ кв.2009 г/Предисловие/P.S..doc
29. /Мониторинг за _ кв.2009 г/Предисловие/Предисл..doc
30. /Мониторинг за _ кв.2009 г/Предисловие/Содержание.doc
31. /Мониторинг за _ кв.2009 г/Предисловие/Титул .doc
Кезең басындағы халық санының
2009 жылғы қаңтар-ақпандағы өлім себебі бойынша өлгендер Умершие по причинам смерти за январь-февраль 2009 года
Өңірлер бөлінісінде 2009 жылғы 1 қаңтарға халық саны Численность населения на 1 января 2009 года в разрезе регионов
Өңірлер бөлінісінде қаңтар-желтоқсандағы ауыл халқының көші-қоны Миграция сельского населения в разрезе регионов за январь-декабрь
10. Ауылды жерлердегі шағын кәсіпорындар
Отчет на 01. 01. 2009г. Қызметкерлер саны, адам Численность работников, человек Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
11. Ауылды жерде тіркелген заңды тұлғалар
2009 жылғы 1 сәуірге экономикалық қызмет түрлері бойынша заңды тұлғалар саны Количество юридических лиц по видам экономической деятельности по состоянию на 1 апреля 2009 года
2009 жылғы 1 сәуірге тіркелген заңды тұлғалар саны
2009 жылғы бірінші тоқсандағы еңбек рыногының негізгі индикаторлары Основные индикаторы рынка труда в первом квартале 2009 года
2. Халықтың еңбегі мен жұмыспен қамтылуы
3. Өнеркәсіп
2009 жылғы қаңтар-наурызда өнеркәсіп өнімінің (тауар, қызмет) көлемі Объем промышленной продукции (товаров, услуг) за январь-март 2009 года
4. Ауыл шаруашылығы өндірісі
Барлық санатты шаруашылықтардағы және ауыл шаруашылық кәсіпорындарындағы мал мен құстың өнімдірілігі Продуктивность скота и птицы во всех категориях хозяйств и сельскохозяйственных предприятиях
Мал шаруашылығы Животноводство 1 сәуірге ірі қара мал саны Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля
Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі көрсеткіштері Основные показатели сельскохозяйственного производства
Қаңтар-наурыз айларындағы өндірілген мал етінің барлық түрлері мен құс етін өндіру (тірі салмақта) Производство мяса всех видов скота и птицы (в живом весе) за январь-март
2009 жылғы 1 қаңтарға шаруашылық санаттары бойынша ауыл шаруашылығы құрылымдарының бары Наличие сельскохозяйственных формирований по категориям хозяйств на 1 января 2009 года
5. Инвестициялар Негізгі капиталға инвестициялар
2009 жылғы қаңтар-наурызда меншік нысандары бойынша ауылды жердегі негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар Инвестиции в основной капитал в сельской местности по формам собственности за январь-март 2009 года
2009 жылғы қаңтар-наурыздағы бағытталған экономикалық қызмет түрлері бойынша ауылды жердегі негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар Инвестиции в основной капитал в сельской местности по видам экономической деятельности,
6. Халықтың тұрғын үй жағдайы
7. Сауда және қызметтер көрсету
8. Қаржы көрсеткіштері
Бағалардың индексі
2009 жылғы бірінші тоқсанда ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге өндіруші-кәсіпорындар бағасының өзгеруі Изменение цен предприятий-производителей на переработку сельскохозяйственных продуктов в первом квартале 2009 года
Ауыл (село) дамуының мониторингі. Тоқсандық статистикалық жинақ /Редакциясын басқарған Қ. Бәрімбеков/ Қостанай 2009
Алғы сөз Предисловие
Мазмұны Содержание
2009 жылғы қаңтар наурыздағы ауыл (село) дамуының мониторингі Мониторинг развития аула (села) за январь-март 2009 года

Халық1. Халық


Бөлім халықтың үдемелі өндірісінің үдерістерін сипаттайтын демогра-фиялық көрсеткіштерді қамтиды.

Кезең басындағы халық санының ағымдағы бағасы соңғы халық санағы нәтижелерінің негізінде есептеледі, оларға жыл сайын туғандар мен берілген аумаққа келгендер саны қосылған және олардан өлгендер мен берілген аумақтан кеткендер саны есептеліп шығарылады.

Халықты қалалық және ауылдық деп бөлу тұрғылықты жері бойынша жүргізіледі, сонымен бірге қалалық (қалалар, кенттер) санатына заңнамада белгіленген тәртіппен жатқызылған елді мекендер қалалық мекендер болып есептеледі, ал қалған барлық елді мекендер ауылдық болып табылады.

Көші-қон ағымы туралы дерек халықты тұрғылықты жері бойынша тіркеу барысында құрастырылған түскен көшіп келу мен қоныс аудару туралы статистикалық есеп құжаттарын өңдеу нәтижесінде алынған.

Халықтың көші-қоны – тұрғылықты жері ауысуына байланысты аумақ (ел, облыс, қала, аудан және т.б.) шекарасы арқылы адамдардың (көшіп-қонушылардың) ауысуы.

Көшіп-қонушы – көші-қон процесіне қатысатын тұлға. Әрбір көшіп-қонушы кеткен аумаққа қарағанда кетуші, келген аумаққа қарағанда келуші болып есептелінеді.

1. Население


Раздел содержит демографические показатели, характеризующие процессы воспроизводства населения.

Текущая оценка численности на-селения на начало периода рассчи-тывается на основании итогов послед-ней переписи населения, к которым ежегодно прибавляется численность родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитается численность умерших и выбывших с данной территории.

Распределение населения на го-родское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими поселениями считаются населенные пункты, отнесенные в установленном законодательством порядке к категории городских (города, поселки). Все остальные населенные пункты являются сельскими.

Данные о миграционных потоках получены в результате разработки документов статистического учета прибытия и убытия, которые состав-ляются при регистрации населения по месту жительства.

Миграция населения – передви-жение людей (мигрантов) через границы территории (страны, области, города, района и т.п.), связанное с переменой места жительства.

Мигрант – лицо, которое участвует в процессе миграции. Каждый мигрант является выбывшим по отношению к территории выбытия и прибывшим по отношению к территории прибытия.Похожие:

Кезең басындағы халық санының icon2010 жылғы қаңтар-қыркүйектегі Ақтөбе облысындағы демографиялық ахуал
Жыл басымен салыстырғанда халық саны 9,9 мың адамға немесе 1,38% артты, бұл туғандар санының артуына және халық өлімінің төмендеуіне...
Кезең басындағы халық санының iconХалық санының өзгеруі

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының icon2011 жылғы 1 қаңтарымен салыстырғанда ол 4,1 артты, бұл туғандар санының өсуімен және халық өлімінің төмендеуімен белгіленген, сонымен қатар көші-қонның оң айырмасы
Облыстағы халық саны 2012 жылғы 1 қаңтарға 546,0 мың адамды құрады, оның ішінде 282,2 мыңы (51,7%) – қалалықтар және 263,8 мыңы (48,3%)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы