Кезең басындағы халық санының icon

Кезең басындағы халық саныныңНазваниеКезең басындағы халық санының
Дата конвертации16.12.2012
Размер19.87 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/1. Население/Аннотация.doc
2. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/1. Население/Насел. альб.doc
3. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/1. Население/Насел. табл.doc
4. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/1. Население/Насел3.doc
5. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/10. Малые предпр-я/Аннотация.doc
6. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/10. Малые предпр-я/МП (альб).doc
7. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/11. Юр. лица/Аннотац..doc
8. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/11. Юр. лица/Табл..doc
9. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/11. Юр. лица/Табл.1.doc
10. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/2.труд/2 kw 2009 труд монит2 .doc
11. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/2.труд/Труд аннот1.doc
12. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/3. Промышленность/Аннотация пром..doc
13. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/3. Промышленность/Табл. пром..doc
14. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/4.Сельское хозяйство. 3 квартал 2009 год/Аннотация.doc
15. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/4.Сельское хозяйство. 3 квартал 2009 год/Животноводство.doc
16. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/4.Сельское хозяйство. 3 квартал 2009 год/Основные показатели.doc
17. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/4.Сельское хозяйство. 3 квартал 2009 год/Сельхозформирования.doc
18. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/5. Инвестиции/Инвест1.doc
19. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/5. Инвестиции/Табл2.doc
20. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/5. Инвестиции/Табл3.doc
21. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/6. Жилфонд/Жилище1.doc
22. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/7.Торговля/торг, усл .doc
23. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/8.финансы/Фин.показ 2 кв 09 село1.doc
24. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/9. Цены/Цены 3 кв 2009года.doc
25. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/9. Цены/таб.альб1.doc
26. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/Предисловие/P.S..doc
27. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/Предисловие/Предисл..doc
28. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/Предисловие/Содержание.doc
29. /Мониторинг за ___ кв 2009 г/Предисловие/Титул .doc
Кезең басындағы халық санының
2009 жылғы қаңтар-тамыздағы өлім себебі бойынша өлгендер Умершие по причинам смерти за январь-августа 2009 года
Өңірлер бөлінісінде 2009 жылғы 1 шілдеге халық саны Численность населения на 1 июля 2009 года в разрезе регионов
Өңірлер бөлінісінде қаңтар-маусымдағы ауыл халқының көші-қоны
10. Ауылды жерлердегі шағын кәсіпорындар
Отчет на 01. 07. 2009г. Численность работников, человек Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге Барлығы
11. Ауылды жерде тіркелген заңды тұлғалар
2009 жылғы 1 қазандағы жағыдай бойынша экономикалық қызмет түрлері бойынша заңды тұлғалар саны Количество юридических лиц по видам экономической деятельности по состоянию на 1 октября 2009 года
2009 жылғы 1 қазандағы жағыдай бойынша тіркелген заңды тұлғалар саны
2009 жылғы үшінші тоқсандағы еңбек рыногының негізгі индикаторлары Основные индикаторы рынка труда в третьем квартале 2009 года
Экономикалық тұрғыдан бел-сенді халық (жұмыс күші)
3. Өнеркәсіп
2009 жылғы қаңтар-қыркүйектегі өнеркәсіп өнімінің (тауар, қызмет) көлемі Объем промышленной продукции (товаров, услуг) за январь-сентябрь 2009 года
4. Ауыл шаруашылығы өндірісі
Мал шаруашылығы Животноводство 1 қазанға ірі қара мал саны Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября
Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі көрсеткіштері Основные показатели сельскохозяйственного производства
1 шілдеге 2009 жылдың шаруашылық санаттары бойынша ауыл шаруашылығы құрылымдарының бары Наличие сельскохозяйственных формирований по категориям хозяйств на 1 июля 2009 года
5. Инвестициялар
2009 жылғы қаңтар-қыркүйектегі меншік нысандары негізгі капиталға салынған инвестициялар Инвестиции в основной капитал по формам собственности за январь-сентябрь 2009 года
2009 жылғы қаңтар-қыркүйектегі бағытталған экономикалық қызмет түрлері бойынша ауылды жердегі негізгі капиталға салынған инвестициялар Инвестиции в основной капитал в сельской местности по видам экономической деятельности,
6. Халықтың тұрғын үй жағдайы
7. Сауда және қызметтер көрсету
8. Қаржы көрсеткіштері
Бағалардың индексі
2009 жылғы үшінші тоқсанда ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге өндіруші-кәсіпорындар бағасының өзгеруі Изменение цен предприятий-производителей на переработку сельскохозяйственных продуктов в третьем квартале 2009 года
«Ауыл (село) дамуының мониторингі». /Статистикалық жинақ/ Қостанай, 2009
Алғы сөз Предисловие
Мазмұны Содержание
2009 жылғы қаңтар-қыркүйектегі ауыл (село) дамуының мониторингі Мониторинг развития аула (села) за январь-сентябрь 2009 года

Халық1. Халық


Бөлім халықтың үдемелі өндірісінің үдерістерін сипаттайтын демогра-фиялық көрсеткіштерді қамтиды.

Кезең басындағы халық санының ағымдағы бағасы соңғы халық санағы нәтижелерінің негізінде есептеледі, оларға жыл сайын туғандар мен берілген аумаққа келгендер саны қосылған және олардан өлгендер мен берілген аумақтан кеткендер саны есептеліп шығарылады.

Халықты қалалық және ауылдық деп бөлу тұрғылықты жері бойынша жүргізіледі, сонымен бірге қалалық (қалалар, кенттер) санатына заңнамада белгіленген тәртіппен жатқызылған елді мекендер қалалық мекендер болып есептеледі. Ал қалған барлық елді мекендер ауылдық болып табылады.

Көші-қон ағымы туралы дерек халықты тұрғылықты жері бойынша тіркеу барысында құрастырылған көшіп келу мен қоныс аудару туралы статистикалық есеп құжаттарын өңдеу нәтижесінде алынған.

Халықтың көші-қоны – тұрғылықты жері ауысуына байланысты аумақ (ел, облыс, қала, аудан және т.б.) шекарасы арқылы адамдардың (көшіп-қонушылардың) ауысуы.

Көшіп-қонушы – көші-қон процесіне қатысатын тұлға. Әрбір көшіп-қонушы кеткен аумаққа қарағанда кетуші, келген аумаққа қарағанда келуші болып есептелінеді.

1. Население


Раздел содержит демографические показатели, характеризующие процессы воспроизводства населения.

Текущая оценка численности на-селения на начало периода рассчи-тывается на основании итогов послед-ней переписи населения, к которым ежегодно прибавляется численность родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитается численность умерших и выбывших с данной территории.

Распределение населения на го-родское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими поселениями считаются населенные пункты, отнесенные в установленном законодательством порядке к категории городских (города, поселки). Все остальные населенные пункты являются сельскими.

Данные о миграционных потоках получены в результате разработки документов статистического учета прибытия и убытия, которые состав-ляются при регистрации населения по месту жительства.

Миграция населения – передви-жение людей (мигрантов) через границы территории (страны, области, города, района и т.п.), связанное с переменой места жительства.

Мигрант – лицо, которое участвует в процессе миграции. Каждый мигрант является выбывшим по отношению к территории выбытия и прибывшим по отношению к территории прибытия.Похожие:

Кезең басындағы халық санының icon2010 жылғы қаңтар-қыркүйектегі Ақтөбе облысындағы демографиялық ахуал
Жыл басымен салыстырғанда халық саны 9,9 мың адамға немесе 1,38% артты, бұл туғандар санының артуына және халық өлімінің төмендеуіне...
Кезең басындағы халық санының iconХалық санының өзгеруі

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының icon2011 жылғы 1 қаңтарымен салыстырғанда ол 4,1 артты, бұл туғандар санының өсуімен және халық өлімінің төмендеуімен белгіленген, сонымен қатар көші-қонның оң айырмасы
Облыстағы халық саны 2012 жылғы 1 қаңтарға 546,0 мың адамды құрады, оның ішінде 282,2 мыңы (51,7%) – қалалықтар және 263,8 мыңы (48,3%)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы