2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г icon

2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013гНазвание2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г
Дата конвертации28.10.2013
Размер48.5 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Қостанай облысының Статистика департаменті


«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Қостанай облысының Cтатистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.


В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Костанайской области Агентства Республики Казахстан по статистике.


^ Жедел ақпарат

Экспресс-информация

№14-22/243

2013 жылғы 17 шілде

10-7 серия

2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі

Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г.

2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының өндірілген жалпы өңірлік өнімі (алдын ала деректер бойынша) 214 235,5 млн. теңгені құрады және өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,8% өсті. Елдің ЖІӨ өңіріміздің үлес салмағы 3,1% құрады. Жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім 2012 жылғы І тоқсандағы 225,7 мың теңгеден ағымдағы жылғы І тоқсанда 243,3 мың теңгеге өсті.

Объем произведенного валового регионального продукта Костанайской области за І квартал 2013г. (по предварительным данным) составил 214 235,5 млн. тенге и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 1,8%. Удельный вес региона в ВВП страны составил 3,1%. Валовой региональный продукт на душу населения вырос с 225,7 тыс. тенге в І квартале 2012г. до 243,3 тыс. тенге в І квартале текущего года.


^ 2009-2013 жылдардың І тоқсанындағы жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім

Валовой региональный продукт на душу населения за І квартал 2009-2013гг.

мың теңге тыс. тенге
^ 2013 жылғы І тоқсандағы экономикалық қызмет түрлері бойынша

жалпы өңірлік өнім

Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности

за І квартал 2013г.
Млн. теңге

Үлес салмағы,

%-бен
Млн. тенге

Удельный вес, в %

Жалпы өңірлік өнім

214 235,5

100,0

Валовой региональный продукт

Ауыл, орман өсіру және балық шаруашылығы

8 753,0

4,1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Өнеркәсіп

58 526,8

27,3

Промышленность

Құрылыс

9 306,7

4,3

Строительство

Кетерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

27 344,8

12,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

21 993,6

10,3

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

1 187,2

0,5

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

2 362,4

1,1

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

3 891,7

1,8

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мұлікпен жасалатын операциялар

29 019,6

13,5

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

4 404,1

2,1

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

1 414,6

0,7

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

7 490,2

3,5

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение

Білім беру

11 639,9

5,4

Образование

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

7 268,7

3,4

Здравоохранение и социальные услуги

Өнер, ойын-сауық және демалыс

1 497,9

0,7

Искусство, развлечения и отдых

Басқа қызмет көрсетулер

2 368,2

1,1

Предоставление прочих видов услуг

Таза салықтар

15 766,1

7,4

Чистые налоги
Шығаруға жауапты:

Құрылымдық статистика және конъюнктуралық зерттеулер басқармасы


Орынд./Исп. Р. Ашаманова


Басшының орынбасары Р. Рыщанова


Ответственный за выпуск:

Управление структурной статистики и

конъюнктурных обследований

Тел. 8(7142)535-329

r.ashamanova@statbase.kz

Тел. 8(7142)535-029

statist@krcc.kz


Похожие:

2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г icon2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г icon2013 жылғы 1 жартыжылдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 1 полугодие 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г icon2012 жылғы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 2012г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г iconОңтүстік Қазақстан облысының 2009 жылғы жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Южно-Казахстанской области за 2009 год

2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2013 жылғы қаңтар-қыркүйекке жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) Валовой региональный продукт (врп) Южно-Казахстанской...
2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2013 жылғы қаңтар-наурызға жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) Валовой региональный продукт (врп) Южно-Казахстанской...
2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2013 жылғы қаңтар-маусымға жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) Валовой региональный продукт (врп) Южно-Казахстанской...
2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г iconОңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2010 жылғы жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Южно-Казахстанской области за 2010 год
2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г iconОңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
...
2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г iconОңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2011 жылғы 9 айдағы жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Южно-Казахстанской области за 9...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы