2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г icon

2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013гНазвание2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г
Дата конвертации15.04.2014
Размер47.59 Kb.
ТипДокументы
источник
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Қостанай облысының Статистика департаменті


«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Қостанай облысының Cтатистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.


В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Костанайской области Агентства Республики Казахстан по статистике.


^ Жедел ақпарат

Экспресс-информация

№16-22/439

2013 жылғы 31 желтоқсан

10-7 серия

2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі

Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г.

2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының өндірілген жалпы өңірлік өнімі (алдын ала деректер бойынша) 881930,9 млн. теңгені құрады және өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 7,2% өсті. Елдің ЖӨӨ өңіріміздің үлес салмағы 3,8% құрады. Жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім 2012 жылғы 9 айдағы 840,9 мың теңгеден ағымдағы жылғы 9 айда 1001,8 мың теңгеге өсті.

Объем произведенного валового регионального продукта Костанайской области за 9 месяцев 2013г. (по предварительным данным) составил 881930,9 млн. тенге и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 7,2%. Удельный вес региона в ВРП страны составил 3,8%. Валовой региональный продукт на душу населения вырос с 840,9 тыс. тенге за 9 месяцев 2012г. до 1001,8 тыс. тенге за 9 месяцев текущего года.


^ 2009-2013 жылдардың 9 айындағы жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім

Валовой региональный продукт на душу населения за 9 месяцев 2009-2013гг.

мың теңге тыс. тенге^ 2013 жылғы 9 айдағы экономикалық қызмет түрлері бойынша

жалпы өңірлік өнім

Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности

за 9 месяцев 2013г.
Млн. теңге

Үлес салмағы, %-бен
Млн. тенге

Удельный вес, в %

Жалпы өңірлік өнім

881 930,9

100,0

Валовой региональный продукт

Ауыл, орман өсіру және балық шаруашылығы

104 272,3

11,8

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Өнеркәсіп

180 202,8

20,4

Промышленность

Құрылыс

56 617,7

6,4

Строительство

Кетерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

119 082,3

13,5

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Көлік және қоймалау

131 505,8

14,9

Транспорт и складирование

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

3 467,7

0,4

Услуги по проживанию и питанию

Ақпарат және байланыс

8 644,2

1,0

Информация и связь

Қаржы және сақтандыру қызметі

14 364,5

1,6

Финансовая и страховая деятельность

Жылжымайтын мұлікпен жасалатын операциялар

82 640,4

9,4

Операции с недвижимым имуществом

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

9 418,8

1,1

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

4 703,4

0,5

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

26 784,0

3,1

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение

Білім беру

34 699,0

3,9

Образование

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

21 351,5

2,4

Здравоохранение и социальные услуги

Өнер, ойын-сауық және демалыс

5 171,7

0,6

Искусство, развлечения и отдых

Басқа қызмет көрсетулер

13 543,4

1,6

Предоставление прочих видов услуг

Таза салықтар

65 461,4

7,4

Чистые налоги
Шығаруға жауапты:

Құрылымдық статистика және конъюнктуралық зерттеулер басқармасы


Орынд./Исп. Р. Ашаманова


Басшының орынбасары Р. Рыщанова


Ответственный за выпуск:

Управление структурной статистики и

конъюнктурных обследований

Тел. 8(7142)535-329

r.ashamanova@statbase.kz

Тел. 8(7142)535-029

statist@krcc.kz


Похожие:

2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г icon2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г icon2013 жылғы 1 жартыжылдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 1 полугодие 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г iconОңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2011 жылғы 9 айдағы жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Южно-Казахстанской области за 9...
2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2012 жылғы 9 айдағы жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Южно-Казахстанской области за 9...
2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г icon2012 жылғы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 2012г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г iconОңтүстік Қазақстан облысының 2009 жылғы жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Южно-Казахстанской области за 2009 год

2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2013 жылғы қаңтар-қыркүйекке жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) Валовой региональный продукт (врп) Южно-Казахстанской...
2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2013 жылғы қаңтар-наурызға жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) Валовой региональный продукт (врп) Южно-Казахстанской...
2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
Оңтүстік Қазақстан облысының 2013 жылғы қаңтар-маусымға жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) Валовой региональный продукт (врп) Южно-Казахстанской...
2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г iconОңтүстік Қазақстан облысының cтатистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы