2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года icon

2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 годаНазвание2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года
Дата конвертации15.04.2014
Размер126.97 Kb.
ТипДокументы
источник

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Қостанай облысының Статистика департаменті

Ж
В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Костанайской области Агентства Республики Казахстан по статистике.


«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Қостанай облысының Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.
ЕДЕҚАБЫЛ – АҚПАРАТ

^

ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ
Жедел ақпарат

Экспресс-информация


№ 16-22/438

2013 жылғы 27 желтоқсан

12-8 серия

2

013 жылғы II
I тоқсандағы
Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі


^ Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области

за III квартал 2013 года

Үй шаруашылықтарында тұтыну тауарларын өндіру

Производство потребительских товаров в домашних хозяйствах
Үй шаруашылықтарында өндірілген тұтыну тауарларының құны

Үй шаруашылық-тарында

өндірілген тұтыну тауарларының құрылымы, %
барлығы,
мың теңге

орташа бір үй шаруашылығына шаққандағы, теңге

Стоимость потребительских товаров, произведенных в домохозяйствах

Структура потребительских товаров,

произведенных в домохозяйствах, %

всего,
тыс. тенге

в среднем на домохозяйство, тенге

Тұтыну тауарлары барлығы

7 279 273,2

23 211,6

100,0

Всего потребительских товаров

оның ішінде:


в том числе:

қаймақ және басқа да сүт өнімдері

1 325 967,1

4 228,2

18,2

сметана и другие молочные продукты

ірімшік және сүзбе

146 772,5

468,0

2,0

сыры и творог

мал майы

702 102,1

2 238,8

9,7

масло животное

нан, нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер

192 126,6

612,6

2,6

хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия

шұжық және басқа да ет өнімдері

10 256,8

32,7

0,1

колбасы и другие мясные изделия

жүзімнен және басқа да жемістерден жасалған шарап

23 225,0

74,1

0,3

вино из винограда и других плодов

консервіленген жемістер және жемістен жасалған өнімдер

638 369,3

2 035,6

8,8

консервированные фрукты и изделия из фруктов

консервіленген көкөністер

2 644 006,5

8 431,0

36,3

консервированные овощи

қайнатпа, джем және повидло

1 450 023,7

4 623,7

19,9

варенье, джем и повидло

басқа тамақ өнімдері

135 732,8

432,8

1,9

другие продукты питания

тоқыма және тігін бұйымдары

10 690,8

34,1

0,2

текстильные и швейные изделия

Үй шаруашылықтарында қызметтерді өндіру

Производство услуг домохозяйствами
Үй шаруашылықтарында өндірілген қызметтердің құны

Үй шаруашы-лықтарында көрсетілген қызметтердің құрылымы, %
барлығы,
мың теңге

орташа бір үй шаруашылығына шаққандағы, теңге

Стоимость произведенных услуг домохозяйствами

Структура услуг, оказанных домохозяйст-

вами, %

всего,
тыс. тенге

в среднем на домохозяйство, тенге

Көрсетілген қызмет, барлығы

7 115 305,5

22 688,9

100,0

Оказано услуг, всего

оның ішінде:


в том числе:

транспорт қызметтері

2 404 233,4

7 666,5

33,7

услуги транспорта

кұрылыс, жөндеу-құрылыс

1 307 323,0

4 168,7

18,4

строительные, ремонтно-строительные

сауда және дайын тағам жеткізу

1 898 095,6

6 052,5

26,7

торговля и поставка готовой пищи

жеке

670 662,6

2 138,6

9,4

индивидуальные

тұрмыстық құралдарды жөндеу

71 926,3

229,4

1,0

ремонт бытовых приборов

білім беру

345 536,1

1 101,8

4,9

образование

денсаулық сақтау

68 972,4

219,9

1,0

здравоохранение

үйді жалға беру үшін нақты жалгерлік төлем

292 225,9

931,8

4,1

фактическая арендная плата за сдачу в наем жилья

ауылшаруашылығы техникасын жалға беру

-

-

-

сдача в аренду сельско-хозяйственной техники

техниқалық қызмет көрсету және жеке көлік құралдарын жөндеу

43 612,9

139,1

0,6

техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств

өзгелері

12 717,3

40,6

0,2

прочие

Үй шаруашылықтарында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемі

Объем производства продукции животноводства в домохозяйствах
Барлығы

Орта есеппен бір үй шаруашылығына шаққанда,

кг, л, дана
Всего

В среднем

на домохозяйство,
кг, л, штук

Сиыр және бұзау еті, т

2 970,5

9,5

Говядина и телятина, т

Жылқы еті, т

-

-

Конина, т

Шошқа еті, т

4 078,3

13,0

Свинина, т

Құс еті, т

975,4

3,1

Мясо птицы, т

Қой еті, қозы еті және ешкі еті, т

550,0

1,8

Баранина, ягнятина и козлятина, т

Еттің өзге де түрлері және қосымша ет өнімдері, т

1 183,3

3,8

Прочие виды мяса и субпродукты, т

Жаңа сауылған сүт, мың л

74 745,1

238,3

Молоко свежее, тыс. л

Жұмыртқа, мың дана

40 264,4

128,4

Яйца, тыс. штук

Жүн, түбіт, т

-

-

Шерсть, пух, т

Тері, мың дана

44,5

0,1

Шкуры, тыс. штук

Бал, т

55,2

0,2

Мед, т

Үй шаруашылықтарындағы мал шаруашылығы өнімдерін өндіру құны

Стоимость производства продукции животноводства в домохозяйствах
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру құны

Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің құрылымы, %
барлығы,
мың теңге

орташа бір үй шаруашылығына шаққандағы, теңге

Стоимость производства продукции животноводства

Структура производства продукции животноводства, %

всего,
тыс. тенге

в среднем на домохозяйство, тенге

Барлығы

18 646 276,6

59 457,9

100,0

Всего

оның ішінде:


в том числе:

сүт

8 371 451,2

26 694,3

44,9

молоко

ет

9 523 320,0

30 367,3

51,1

мясо

жұмыртқа

644 230,4

2 054,3

3,5

яйца

жүн, түбіт

-

-

-

шерсть, пух

тері

24 475,0

78,0

0,1

шкуры

бал

82 800,0

264,0

0,4

мед

Үй шаруашылықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы жиыны

Валовой сбор урожая сельскохозяйственных культур в домохозяйствах
Барлығы

Орта есеппен бір үй шаруашылығына шаққанда, кг
Всего

В среднем на
домохозяйство, кг

Көкөністер, кг

22 749 738,0

72,5

Овощи, кг

Картоп, кг

46 848 715,7

149,4

Картофель, кг

Бұршақ дақылдары, кг

5 261,9

0,0

Бобовые культуры, кг

Бақша дақылдары, кг

12 619,8

0,0

Бахчевые, кг

Жемістер мен жидектер, кг

2 945 034,8

9,4

Фрукты и ягоды, кг

Жүзім, кг

102 222,5

0,3

Виноград, кг

Үй шаруашылықтарындағы өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру құны

Стоимость производства продукции растениеводства в домохозяйствах
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін
өндіру құны

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірудің құрылымы, %
барлығы,
мың теңге

орташа бір үй шаруашылығына шаққандағы, теңге

Стоимость производства продукции растениеводства

Структура производства продукции растениеводства, %

всего,
тыс. тенге

в среднем на домохозяйство, тенге

Барлығы

7 327 759,2

23 366,0

100,0

Всего

оның ішінде:


в том числе:

көкөністер

2 798 217,8

8 923,0

38,2

овощи

картоп

3 607 351,1

11 502,0

49,2

картофель

бұршақ дақылдары

962,9

3,0

0,0

бобовые культуры

бақша дақылдары

1 539,6

5,0

0,0

бахчевые

жемістер мен жидектер

886 455,5

2 827,0

12,1

фрукты и ягоды

жүзім

30 769,0

98,0

0,4

виноград

гүлдер

2 463,3

8,0

0,1

цветы
Жауапты шығарушы:

Орынд./Исп.

С. Рыщанова

Басшының орынбасары Р. Рыщанова

Үй шаруашылықтарын зерттеу және әлеуметтік-демографиялық статистикасы басқармасы
тел. (8-7142)53-63-93

тел. (7142) 53-50-29E-mail: statist@krcc.kz

Ответственный за выпуск:


Управление обследований домашних хозяйств и социально-демографической статистики

 
 Похожие:

2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года icon2 013 жылғы II тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за II квартал 2013 года
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года icon2 013 жылғы I тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за I квартал 2013 года
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года icon2 012 жылы Қостанай облысының үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за 2012 год
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года iconДокументи
1. /Производственная деятельность домашних хозяйств/Аналитика произв.рус..doc
2....

2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года iconДокументи
1. /Производственная деятельность домашних хозяйств/Аналитика произв. каз.doc
2....

2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года icon2013 жылғы IV тоқсандағы Қостанай облысы халқының табыстарын саралаудың негізгі көрсеткіштері Основные показатели дифференциации доходов населения Костанайской области за IV квартал 2013г
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года icon2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года iconДокументи
1. /4 квартал/4кв 2011г.производственная деятельность/производственная деятельность 4 квартал...
2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года icon2013 жылғы қаңтар-қарашадағы облыстың байланыс қызметі Деятельность связи области за январь-ноябрь 2013 года

2 013 жылғы III тоқсандағы Қостанай облысында үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за III квартал 2013 года icon2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыстың байланыс қызметі Деятельность связи области за январь-октябрь 2013 года

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы